Torrbollar fixar planeten!

torrboll
Nu är uppfinnarjocke i farten. Ok, ok. Jag tänker inte försöka ta åt mig äran för att ha uppfunnit torrbollen. Den har funnits med oss i decennier. Här är ett experiment som vem som helst kan göra för att utforska dess egenskaper. Men kanske kan den inte bara användas för att få ut fukten och minska möglet i kalla sommarstugor? Kanske kan den användas för att rädda klotet från värmedöden?
Vi har ju genom bl.a. Maggies försorg sett exempel på en massa knäppa metoder som geoteknikerna menar att man skall kunna använda sig av för att få bort CO2 ur atmosfären, se ett par exempel här och här. Det handlar om att gräva ned koldioxiden i marken. Fullkomligt vansinnigt, farligt och svindyrt. Ett annat förlag är att sprida ut järn i haven så att algerna växer och tar åt sig CO2. Det finns också förslag om att konstruera konstgjorda träd som suger åt sig CO2. Osv.
Men varför fokusera så på CO2 som ju är ganska knepigt och dyrt att få bort? Den stora växthusgasen är ju trots allt vatten. Koldioxiden ger bara en höjning av temperaturen med en grad eller så vid en fördubbling. Resten, dvs 1,5 till 4 grader skall ju enligt IPCC ges av den extra vattenånga som atmosfären kan innehålla tack vare den första gradens värme. Det är alltså där problemet ligger! Och vatten är mycket enklare att få bort. Med torrbollar.
Jag skall genast investera hela mitt sparkapital i torrbollsindustrin. Folk kommer att köpa dem som galningar och placera ut dem över hela landskapet. Sedan är det bara att tömma ut alltihop i toaletten. Lätt som en plätt!
Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Eftersom vattenånga är en effektivare växthusgas än koldioxid, varför inte begränsa utsläppen av vattenånga i stf koldioxid – det är ju genialiskt! Självklart skall vi stämpla vattenånga som en farlig förorening, då har vi demoniserat två av de tre gaser som är nödvändiga för liv. Nu återstår bara syrgasen.

 2. Ingemar 🙂
   
  Men om vi ser lite allvarligt på saken. Några saker som jag funderat på men ännu så länge inte läst några riktiga studier på är:
  1) Förbränning av kolväten leder till CO2 och H2O i form av varm vattenånga som rimligtvis bör stiga snabbt. Har denna vattenånga någon betydelse i sammanhanget?
  2) Konstbevattning, ökar det mängden vattenånga i atmosfären?
  3) Olika växter avger olika mycket vatten. Har det någon inverkan vad vi planterar för vattenmängden i atmosfären?
   
  Så huvudfrågan är egentligen hur vattenånga påverkar klimatet? På något sätt förmodligen, men är det pga värmestrålningsegenskaper, albedo eller förändrad termodynamik? Och hur stor är i så fall den påverkan i förhållande till CO2?

 3. Slabadang

  Ingemar! 🙂
  Mycket tokig inom AGW/miljö industrin.Jag pratade med en gammal vän som bor i Nevada.En tradgedi för kobönderna i området som utgör öken varatt de fick lägga ned sina farmer för att kossorna sas hota och förstöra miljön för ”Desert toardad” (Ökenpadda?) som ansågs vara utrotninghotad pga av kossrna.
  En mängd åtgärder vidtogs och staten uppmanade människor att lämna in de stackars små djuren som förvirrat sig in i staden.Problemet var att de fick in hundratals som skull förvaras och antalet små ”utrotningshotade” visade sig vara mångfalt fler än vad miljömupparna hävdat.
  Baksmällan kom sedan när en samvetsgrann forskare började kolla vad som egentligen gällde så kom han fram till
  motsatsen om förhållandet mellan kossorna och de små djuren som enligt tidigare skulle trampas ihjäl av korna.
  Kossorna var de som gjorde det möjligt för de små liven att överleva i öknen genom att kossorna förflyttade sig miltals för att dricka vatten som är det främsta problemet för övelevnad för grodorna.Genom att korna la sina mockor miltals ifrån vattenkällorna så visade det sig att grodorna kunde sprida sig in i öknen långt ifrån vatten tack vare korna som fördelade vattnet över öknen till grodornas stora glädje.
  Så när de lade nere kofarmerna så var det bara där de få korancher var kvar som grodbestånden ökade samt inne i stan med alla vattenmöjligheter så ber nu staten att det inte lämnas in några fler grodor. 🙂

 4. Bertel

  Ingemar.Helt fantastisk betraktelse till nattvickning. Livet leker, fast torrbollarna regerar. 🙂

 5. Bertel

  Lars Bern #1
  Innan steg tre genomförs, bör stor sinnesundersökning genoföras för dess förespråkare och följeslagare av likvärdig idètradition.  🙂 

 6. Och ändå blir det varmare .   0.7 grader de sista 30 åren samtidigt som CO2 har ökat från 340 till 380 ppm.  Kolla http://www.climate4You.com  (sök via ”changing relations”  ,  ”climate reflections”,  diagrammet ”Reflections on the correllation between global temp. and atmosph. CO2”).
     Det är svårare att bevisa att någonting  inte existerar (t ex AGW) än att det existerar.   Fortsätter temp. trenden som hittills blir det svårt att förneka  AGW  i debatten.

 7. Kent Forssgren

  När nu vattenånga är på tapeten har jag en fråga om vatten.
  Den gäller mängden vatten på jorden: vattenånga, grundvatten, sjövatten, havsvatten, fukt i marken osv. Är mängden vatten konstant? Under de istider som har förevarit, då istäcket har legat tjockt över stora landområden var havsytan då motsvarande lägre än i dag? Beaktat givetvis volymskillanden mellan den frusna och flytande formen av drycken i fråga.
  Eller är det, som en hypotes som framförs när det gäller oljan, vilket man sällan hör talas om, av anledning som man kan ana, oljan nybildas i jordens inre. Nuvarande lager räcker i miljoner år.
  http://vaken.se/modules/newbb/viewtopic.php?viewmode=flat&type=&topic_id=17472&forum=85

 8. Labbibia

  #7
  Ja. Vid istider sjunker havsnivån rejält.

 9. Kent Forssgren

  Då har jag en följdfråga. Allt liv har skapats i vatten, men hur och när skapades vattnet från början? På jorden och på andra planeter där vatten eventuellt finns.

 10. Labbibia

  Kent Forssgren # 9
  Bra fråga!
  Egentligen finns det väl ingen som vet varför det finns så mycket vatten på Jorden.

 11. Ytterligare tillägg till Labbibia #8:
  Enligt wikipedia så var havsnivån ca 130 m lägre än idag vid senaste istiden ”During the most recent ice age (at its maximum about 20,000 years ago) the world’s sea level was about 130 m lower than today, due to the large amount of sea water that had evaporated and been deposited as snow and ice, mostly in the Laurentide ice sheet. The majority of this had melted by about 10,000 years ago”
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sea_level
  På samma sida kan man även läsa ”While the Mediterranean was forming during the past 100 million years, the average ocean level was generally 200 metres above current levels”
  Och det är väl de här 200 meterna man tog fasta på i filmen Waterworld från förra årtusendet 😉

 12. Bim

  Ingemar. 😀
  Välkommen bland Jockarna. Vi kommer att ta över världen.

 13. Thomas

  Kent, skall vi gå tillbaka till begynnelsen så bildades väte vid Big Bang och är universums vanligaste grundämne. Syre bildades i tidiga stjärnor och spreds tillsammans med andra tyngre ämnen från dessa vid supernovautbrott. Syre är reaktivt och det finns gott om väte så vatten är ett mycket vanligt ämne i universum. Kometer består t ex mest av vatten. Det är därför naturligt att vi fick med en massa vatten när jorden bildades.
   
  Det som är lite problematiskt är att väteatomen är lite för lätt för att hållas kvar av jordens gravitationsfält. Om vattenmolekyler kommer upp för högt i atmosfären och bryts sönder av solens UV-ljus kan vätet försvinna ut i rymden. Tur nog är jordens över atmosfär extremt torr så vi förlorar inte så mycket vatten den vägen, men det är så man tror att Venus torkade ut.
   
  Och visst vet vi att havsytan var mycket lägre under istiderna.
   
  Niclas E #2, regionalt kan faktiskt konstbevattning påverka luftfuktigheten. Annars är naturligtvis Ingemars förslag ett skämt.  Vattenånga tillförs ständigt atmosfären i så enorma mängder via avdunstning att det är svårt att påverka halten direkt. Den är en respons på lufttemperaturen.

 14. Olaus Petri

  Ingemar, du har öppnat porten till helvetet. Nu kommer snart torrbollsentreprenrörerna, var så säker! Torrbollscertifikat är på G. Med Christopher i minne kan man tänka sig vackra torrbollsparker som ligger sida vid sida med vindsnurrsditon. Det blir som att skicka Moder Jord på spa. 🙂
   
  Storleken på torrbollarna då? Tja, vi har väl en given parameter här och det bör ju vara Globen. Den är dessutom titt som tätt full med stockholmare. 😉

 15. Peter Stilbs

  För någor år sedan läste jag någonstans att Jorden från början inte hade något vatten (verkar OK , med tanke på temperaturer och annat) – men att det kommit senare via kometnedslag (verkar overkligt vid första tanken – men hur annars ?)

 16. Holmfrid #6
  Sista chansen
  Menar du att du fortfarande tror på påståendet att CO2 driver temperaturen trots att alla kurvor som visar sambandet mellan CO2-halt och temperatur med all önskvärd tydlighet visar att först kommer värmen sedan en höjd CO2-halt.

 17. Gunnar Strandell

  Ingemar!
  Det fins stora naturliga ”torrbollar” i form av saltstoder under jord. Genom att trycka ned fuktig luft skulle den kunna torkas innan den återvänder till atmosfären.
  En privat fundering har jag är om den vattenspegel som tillkommit sedan 1960-talet i norra Canada, när man byggt ut vattenkraften, har påverkat bildandet av de lågtryckssystem som sedan drar österut över nordatlanten.
  Citat:
  ”The La Grande complex, built in two phases, comprises nine generating stations and required the impounding of reservoirs with a total area of 13,577 km2, including 11,505 km2 of flooded land.
  The generating stations’ total installed capacity under both phases of the project exceeds 15,800 MW.”
  Googla på:  ”La Grande Hydroelectric Complex.”
  Det har ju sagts att en fjäril som lyfter kan förändra ett vädersystem.

 18. Håkan S

  Eftersom allting i klimatpropagandan i grunden handlar om vad som kan mätas och beskattas – i nuläget ligger fokus på koldioxiden – är det glädjande att veta att man på Chalmers redan har utvecklat en metod för att mäta utsläpp av vattenånga. Det innebär att t ex ovannämnda torrbollar, vätgasdrift för bilar och annat som genererar extra vattenånga kommer att bli ett nytt skatteobjekt, med myndigheternas fulla och entusiastiska stöd.

 19. István

  Holmfrid
  Det är en väldig tjat på dig om de senaste 30 årens temp. ökning.
  Varför inte välja t.ex. de senaste 70 åren till beskådande?
  Eller de senaste 1000 åren, för få lite perspektiv på saken?

 20. Kent Forssgren

  Thomas #13
  Bra beskrivning.
  Vad är det som hindrar att vatten nybildas på jorden i dag?
  Om nu en del vatten försvinner ut i rymden och inget nybildas kommer jorden också så småningom bli en torr planet?  

 21. Thomas

  Kent, för att nybilda vatten krävs väte och syre. Syre finns det gott om i olika bergarter, men vätet är vad jag vet redan till stor del uppbundet i vatten. Däremot tillförs vi lite vatten hela tiden från rymden via små och stora meteoroider som träffar jorden. Vi lär inte få slut på vatten innan jorden om någon miljard år blir obeboelig pga solens expansion.

 22. Ingemar

  Olaus petri #14,
  Javisst! Torrbollar går en strålande framtid till mötes. Och det är ju inte mer än rimligt att de dessutom kan kamma hem lite skattesubventioner för att öka vinsterna ytterligare. Det gäller bara att hamra in budskapet i dessa torrbollar som producerar torrbollar. Kanske kan jag köra detta som en bisyssla; visa hur torrbollsindustrin skall köra klimatsmartspåret fullt ut? Och varför inte kombinera det med Bims Piggelinare? Alla svenskar med en Piggelin i ansiktet och en torrboll under armen när vi är ute och rör på oss. Det skulle ju verkligen visa att Sweden ”går före” när det gäller att ta sitt ansvar för klimatet, eller hur?
   
  Du säger att Globen är full av Stockholmare ibland. Drar dom till sig vatten?

 23. Olaus Petri

  Jepp Ingmar, de är ju torrbollar. 😉
   
  Men en värmlandspöjk han kan…

 24. Bim

  Ingemar # 22
  Jag har fått min första kund på Piggelin. Det blev Al Gore som var här i Göteborg och ljög för handelsstudenterna. Kolla med Maggie hon har bilden på Goraklet iförd Piggelin. 😀 Hade jag vetat så hade jag kanske sålt en Torrboll också, å andra sidan så är han ju det själv, så två flugor på smällen blev det ju i alla fall.