vegetariskt

Köttets lustar

eller kanske snarare om lusten till köttet. Vänsterpartisten Jöran Fagerlund föreslår att Göteborgs miljönämnd inför hårdare krav på vad som får kallas ”miljömåltid”. Idag ska en miljömåltid bestå av ekologiska livsmedel. Men enligt Fagerlund är detta inte nog. Han vill att miljönämnden utesluter allt kött ur definitionen för miljömåltider i Göteborg. En vegetatisk dag är   →

V som i vegetariskt

Vänsterpartiets Lars Ohly vill halvera momsen på frukt och grönt och införa en vegetarisk dag i veckan för elever och kommunanställda. Detta för att kött är klimatfarligt. Fast Ohly använder inte just det ordet. Dessutom ska skatten på konstgödsel och bekämpningsmedel höjas för att främja en övergång till småskalig ekologisk produktion. Varför inte tvångsförflytta befolkningen   →