Svenskt Flyg

32 sidor flygreklam i DI

Svenskt Flyg är verkligen på krigsstigen. I dagens utgåva av Dagens Industri hittar vi en 32-sidig bilaga som är en enda annons för flyget. ”Flyget gör det möjligt”, inleder Lena Micko, ordförande i Föreningen Svenskt Flyg. På bilden bredvid ser hon ganska skärrad ut. Som om hon själv inte riktigt tror på flygets framtid i   →