Stockholm Resilience Centre

Rockström lämnar SEI

Johan Rockström väljer att lämna sin post som chef för Stockholm Environment Institute för att kunna koncentrera sig på sitt arbete inom Stockholm Resilience Centre. På Stockholm Resilience Centre kommer Rockström att få leda en verksamhet med 100 miljoner i forskningsmedel och dessutom får han mer tid över till egen forskning. Spekulanter på jobbet som   →