Robert Collin

Ska vi stänga Sverige för att det är vinter?

Den relevanta frågan ställs i Aftonbladet av Robert Collin Robert skriver vidare: ”Tak rasar ihop. Bilar kör fast på dåligt skötta vägar. Tåg ställs   →