rekord temperaturer

Förekommer rekordtemperaturer oftare i kontinentala USA?

Vi fortsätter vår serie av översatta broschyrer. Denna gång är författaren klimatforskaren John Christy. Du har kanske hört i nyhetsrapporter att nya temperaturrekord regelbundet sätts över hela USA och att detta sannolikt är kopplat till global uppvärmning. Är detta sant? En rekordtemperatur är helt enkelt det extrema värdet, antingen varmt eller kallt, för en serie   →