ransonera flygresor

Ransonera flygresor

Adair Turner, ordförande för Committee on Climate Change som är rådgivare till Storbritanniens premiärminister Gordon Brown, föreslår möjligheten att ransonera flygresandet. Genom att begränsa antalet flygresor en britt kan göra hoppas Adair Turner kunna minska koldioxidutsläppen. /citat Turner/ ”We will have to constrain demand in an absolute sense with people not allowed to make as   →