Ransonera flygresor

Adair Turner, ordförande för Committee on Climate Change som är rådgivare till Storbritanniens premiärminister Gordon Brown, föreslår möjligheten att ransonera flygresandet. Genom att begränsa antalet flygresor en britt kan göra hoppas Adair Turner kunna minska koldioxidutsläppen.
/citat Turner/
”We will have to constrain demand in an absolute sense with people not allowed to make as many journeys as they could in an unconstrained manner.”
Om även premiärministern samt Adair Turner himself skulle omfattas av förslaget är inte känt.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Mika N

  Staten utnyttjar tillfället till max och försöker ta allt hårdare grepp över människors vardag; man begränsar friheter och rättigheter i gammal sovjetisk anda. 
  Det finns en nästan tragikomisk paradox i den pågående globala ekonomiska nedgången; vi har en finanskris som till största delen är skapad av politiker (Clinton-administrationens bostadspolitik) och vid sidan om har vi en sällan skådat kris inom den globala bilindustrin som även den har sin ursprung i politikers vilja att försöka styra bilkonsumenters preferenser dit de vill med hänvisning till den pågående klimathysterin.
  Man skyller naturligtvis på marknadsekonomin och att det fungerar dåligt med ”ren” marknadsliberal samhällsfilosofi; att det finns något slags inbyggd mekanism som jämna mellanrum skapar dessa kriser. Men man inser inte att den egentliga orsaken är att det inte går att kombinera statlig och politisk inblandning med liberalt marknadstänkande särskilt väl. Det uppstår spänningar när marknaderna hamnar i obalans, och när dessa spänningar till slut släpper får vi en kris.
  Och då utnyttjar staten tillfället och inför allt hårdare kontroll och styrning på dess medborgare. Planekonomisk tänkande stärker sitt grepp ytterligare, och vi blir alla fattigare och mindre fria.

 2. Joakim

  Ingen fara! Det blir ingen ransonering av flygresor för det genererar inga skatteintäckter. Men höjda skatter kommer det bli så våra sk. folkvalda kan lova nya valöften till det gröna byket till bekostnad för oss överbeskattade löntagare.

 3. Tege Tornvall

  Storbritannien hör till de länder som har svårast att klara sin el- och energiförsörjning och har kol som sin enda inhemska energikälla. Därför riktar de styrande medvetet folks oro mot AGW för att kunna genomdriva mer kärnkraft som kompensation för mindre kolkraft.
  AGW-ivraren Mark Lynas är också varm kärnkraftsförespråkare.
  De verkliga skälen bakom AGW är alltid politiska men döljs bakom förment vetenskap. Praktiskt och beprövat, även av Olof Palme och Gösta Bohman när det begav sig. Därför också svårt att bemöta och bekämpa.
  Det ger politiker röster, avlönar horder av tjänstemän och ger rikliga forskningsanslag som ett självspelande piano.
  Tege