Polly Higgins

Mer om Polly Higgins och EKOCID

I Sourze finns en artikel om Polly Higgins drömvärld, där klimatskeptiker kan åtalas för brott mot planeten. Den är skriven av Michael Delavante och rekommenderas för alla som är intresserade av inte bara lagförslaget om Ekocid utan även Romklubben. Polly Higgins vill att Jorden ska få en rad rättigheter som skyddar den mot människans rovdrift.   →

Ekomord nästa?

Det händer märkliga saker i Storbritannien. En kvinnlig advokat vid namn Polly Higgins har startat en kampanj för att ekomord, dvs. handlingar som har en negativ påverkan på ekosystemen, ska kunna jämställas med folkmord och andra brott mot mänskligheten. Enligt Higgins är ekomord i grunden en antites till liv. Higgins har redan varit framgångsrik i   →