Peak coffee

Peak Coffee eller Peak Bullshit? Välj själv.

En kaffeforskare varnar: Den globala uppvärmningen hotar kaffeproduktionen. Under de senaste åren har temperaturen stigit och regnen blivit mer intensiva och oförutsägbara, två fenomen som delvis relateras till den globala uppvärmningen. Och de känsliga kaffeplantorna, som vill ha exakt rätt mix av värme, regn och torrperiod, lider. Leverantörerna fruktar det värsta – att tillgången på   →