naturkatastrof

Djupt insiktsfullt om attityd till klimatförändring

OK, jag medger. Rubriken är ironisk. I morse råkade jag hitta en artikel i Discovery News som berättar att människor som nyligen drabbats av olika naturkatastrofer, exempelvis översvämning, är mer benägna att tro på den globala uppvärmningen och försöka att göra något åt den. Det känns ungefär lika insiktsfullt som att säga att människor som   →

Det är klimatförändringen!

Den kraftiga tyfon som nyligen drabbade Filippinerna och Vietnam skylls givetvis på klimatförändring (läs: AGW). ”Ketsana [tyfonens namn] is clearly a manifestation of the consequences of global inaction in addressing the immediate impacts of creeping climate change,” säger Heherson Alvarez, Filippinernas förhandlare i klimatfrågor. Han vill att rika länder omedelbart agerar för att minska de   →

DN sätter punkt för 2008

I dagens DN hittar vi en liten notis om väderåret 2008. Ett varmt år med extrema översvämningar, torka, snöstormar och värmeböljor. Så beskrivs klimatet 2008 av meteorologiorganisationen WMO. World Meteorological Organization har sammanställt världens väder under det gångna året. Och årets medeltemperatur var ett av de tio högsta sedan 1850. Temperaturen har främst varit hög   →