klimatföränring

Djupt insiktsfullt om attityd till klimatförändring

OK, jag medger. Rubriken är ironisk. I morse råkade jag hitta en artikel i Discovery News som berättar att människor som nyligen drabbats av olika naturkatastrofer, exempelvis översvämning, är mer benägna att tro på den globala uppvärmningen och försöka att göra något åt den. Det känns ungefär lika insiktsfullt som att säga att människor som   →