Natura 2000

Möjligheter till vindkraftsetablering i Natura 2000-områden

När jag först fick se denna remiss från Naturvårdsverket trodde jag först att det var ett skämt, men så är nog inte fallet. Vindindustrins lobbying för att få bygga var som helst har tydligen gett resultat. Nu är det bara remissinstanserna som kan stoppa detta. Så här inleder man remissen: I Sverige liksom i övriga   →