miljöstudier

Ännu en ny tidning

Miljöaktuells chefredaktör Mikael Salo har initierat en ny tidning – MiljöKarriär. Tidningen riktar sig till personer som ska söka till högskola och universitet den 14 april och befintliga studenter som vill studera och lära sig mer om karriärmöjligheterna inom hållbar utveckling. Målet är att MiljöKärriär ska ges ut två gånger per år, inför varje högskoleval,   →