Mann hockeyklubba

Det lönar sig att klaga

En läsare, som föredrar att vara anonym, upptäckte nyligen att MISU:s hemsida fortfarande visade den famösa hockeyklubban. Han skrev därefter till den ansvarige och undrade varför Michael Manns skapelse, som ju visat sig vara ett vetenskapligt falsarium, fortfarande fanns kvar på sidan. Den ansvarige svarade att det berodde på “slarv”. Men han lovade att rätta   →