Klimathotsagendan

Klimatfrågan och den hotande Agendan

När Trump hade vunnit presidentvalet 2016 fångade tecknaren Josh stämningen främst i USA, men även i delar av den övriga västvärlden så här: Trump   →

Rockefeller – en klimatsmart historia

Klimathotet anses allmänt vara vår tids ödesfråga, men någon övertygande vetenskaplig grund för klimathotet har varit svår att finna, snarast är det tvärtom. Trots   →