Kent Asp

Journalister en fara för demokratin

I dagarna har det redovisats en ny undersökning av journalisternas partisympatier. Den senaste var från 2005, och det har skett en markant förflyttning från rött till grönt sedan dess.  Resultatet framgår ovan. Journalistkåren har alltid (sedan 70-talet åtminstone) varit betydligt rödare än allmänheten. Och det har varit lätt att se detta på hur bl.a. public   →