IVL

Flaskvatten skadar inte klimatet

/ur ett pressmeddelande från Sveriges Bryggerier/ Sveriges Bryggerier gav Svenska Miljöinstitutet IVL i uppdrag att genomföra en livscykelanalys (LCA) av vatten på flaska för att få en helhetsbild av hur stor den totala miljöpåverkan är under hela livscykeln. Detta inkluderar alla transporter och all energiåtgång i mellanleden. Analyserna visar att utsläppen av växthusgaser ligger på   →