Göteborsposten

Slutreplik från Azar och Rodhe

Det är mycket svårt att uppskatta värdet på klimatkänsligheten. Det vore väldigt riskabelt att i ett sådant läge anta att klimatkänsligheten är väldigt låg när så mycket tyder på att den är betydligt högre, skriver Christian Azar och Henning Rodhe i en slutreplik på bl.a. Stockholmsinitiativets artikel. Å andra sidan så är det också väldigt   →