global temperratur

Blir det varmare?

Sedan industrialismens begynnelse vid lilla istidens slut, 1850-1880 har den globala medeltemperaturen, den vi kallar global, stigit med cirka 1,2 grader. Det är ungefär 0,09 grader per decennium. https://crudata.uea.ac.uk/cru/data/te… Elsa Widding