geografisk representativitet

IPCC: Politik går före vetenskap

I en artikel i New Scientist rapporterar man om att IPCC nu formaliserat reglerna för hur medlemmarna väljs ut till den mäktiga ”bureau” som   →