könskvotering

IPCC: Politik går före vetenskap

I en artikel i New Scientist rapporterar man om att IPCC nu formaliserat reglerna för hur medlemmarna väljs ut till den mäktiga ”bureau” som övervakar arbetet med rapporterna, nu närmast AR5. Man slår fast vissa kvoter från olika kontinenter. Exempelvis så skall det finns fem representanter från Afrika och fyra från Nordamerika (!), och varje   →