Flyg

Vindkraft och civil luftfart

                    Vindkraftverk skapar turbulens. Horns Rev Danmark. Navhöjd 70 m, vingar 40 m. Total höjd 110 m. Landbaserade verk på höga höjder når 150-200 m högre liggande luftlager. Trafikverkets rapport: Vindkraft och civil luftfart. En modell för prövning av vindkraftverk i närheten av flygplatser Dokumentdatum: 2014-02-06;   →

Trubbel för EUs CO2-maniskhet

Det hela är ganska förutsägbart: EU lägger ensidigt skatt på koldioxidutsläpp på all flygtrafik till och från Europa, och bryter därmed mot internationella konventioner. Länder utanför EU tycker inte att de har någon anledning att betala EUs skatter för flygningar långt utanför dess luftrum, och svarar med motåtgärder. EU tycker att de andra är dumma   →