extremkyla

Värme dödar

När Totalförsvarets forskningsinstitut FOI tolkar klimatanpassning handlar det om att förbereda sig för värmeböljor. Den 26 maj anordnar man ett seminarium på temat ”Värmen dödar”. Seminariet sägs innehålla praktiska exempel på hur man kan arbeta förebyggande för att minska skadorna. Det mänskliga minnet är onekligen fantastiskt selektivt, för så sent som den 4 december 2010   →

Den nya paradoxen: ju varmare desto kallare

Jan Ericson (m) gjorde mig uppmärksam på ett inslag i torsdagens Rapport, där man bl.a. intervjuade Johan Rockström från SEI. Enligt Johan Rockström, som tar stöd i Vladimir Petoukhovs forskning, kan det vara fullt rimligt att den globala uppvärmningen leder till extremt kalla vintrar i Europa. Vi får ju komma ihåg att vårt kontinent bara   →

Kallbrand

Lite på samma tema som Expressens artikel, men skrivet av en äkta AGW-företrädare som inte räds säga att den kalla vintern i Europa beror på att världen blir varmare. Vi har alltså bara otur i oturen. Dessutom menar George Monbiot att ”nedvärmningen” inte kommer oväntat. Redan 1914 föreslog forskare att det kunde finnas ett samband   →

Extremkyla drabbar Peru

I Peru har myndigheterna utlyst undantagstillstånd. Anledningen är årets ovanligt bistra vinter. I 16 av Perus 24 regioner har temperaturen fallit till -24 grader C eller lägre. Det är kallare än vad som uppmätts på femtio år. Drygt 400 människor har redan dött på grund av kylan, som dessutom förväntas bli ännu värre. Många fattiga   →