undantagstillstånd

Extremkyla drabbar Peru

I Peru har myndigheterna utlyst undantagstillstånd. Anledningen är årets ovanligt bistra vinter. I 16 av Perus 24 regioner har temperaturen fallit till -24 grader C eller lägre. Det är kallare än vad som uppmätts på femtio år. Drygt 400 människor har redan dött på grund av kylan, som dessutom förväntas bli ännu värre. Många fattiga   →