undantagstillstånd

Extremkyla drabbar Peru

I Peru har myndigheterna utlyst undantagstillstånd. Anledningen är årets ovanligt bistra vinter. I 16 av Perus 24 regioner har temperaturen fallit till -24 grader   →