köldvåg

Värme dödar

När Totalförsvarets forskningsinstitut FOI tolkar klimatanpassning handlar det om att förbereda sig för värmeböljor. Den 26 maj anordnar man ett seminarium på temat “Värmen dödar”. Seminariet sägs innehålla praktiska exempel på hur man kan arbeta förebyggande för att minska skadorna. Det mänskliga minnet är onekligen fantastiskt selektivt, för så sent som den 4 december 2010   →