elbesparing

Hög tid att börja optimera vår elproduktion och elförbrukning!

Det är hög tid att allmänheten också börjar diskutera optimeringspotentialer i befintligaelproducerande baskraftsanläggningar och elanvändningen framför, att som nu helt accepterasubventionerade suboptimerade investeringar som endast skapar investeringsincitament i ny ickelångsiktig hållbar elproduktion, som vindkraft, vilket dessutom medför att det nu inte generellt ärlönsamt att investera i ny planerbar baskraft. I stället för att slösa med   →