drickvatten

Ska vi vara rädda?

I Svenska Dagbladet höjs larm om Mälaren. Enligt en rapport gjord av regionplane- och trafikkontoret (RTK) vid Stockholms läns landsting, kan vattenförsörjningen i Mälardalen, och därmed två miljoner människors tillgång till dricksvatten vara hotad. ”Rapporten beskriver möjliga effekter av klimatförändringarna i Stockholmsregionen under de närmaste 100 åren – och det är inga glädjande scenarier som   →