datormodellering

Kan datormodeller förutsäga klimat?

Vi fortsätter med översättningen av broschyrerna. Denna gång görs en djupdykning bland de grundläggande problem som modelleringen av klimatet innebär av professor Christopher Essex.   →