Christopher Essex

Kan datormodeller förutsäga klimat?

Vi fortsätter med översättningen av broschyrerna. Denna gång görs en djupdykning bland de grundläggande problem som modelleringen av klimatet innebär av professor Christopher Essex. Det är en rätt krävande text som vållade både mig (IN) och översättaren Stephen Wilks en del huvudbry. Kan datormodeller förutsäga klimat? Det är välkänt att vintertidstemperaturer på jorden kan falla   →