Cancunöverenskommelsen

Cancún lika intetsägande som Köpenhamn

Mötet i Cancún slutade ungefär som mötet i Köpenhamn förra året. Med den skillnaden att denna gång så var förväntningarna bland politiker och massmedia så nedskruvade på förhand att även ett litet dokument nu kan beskrivas som en stor framgång. I korthet säger överenskommelsen: Man beslöt att försöka komma överens om ett bindande avtal (för   →