Syun-Ichi Akasofu säger att det blir kallare

Lars B tipsar om en artikel om norrskensforskaren Syun-Ichi Akasofu, som även gjort sig känd för att vara av motsatt åsikt än IPCC. Enligt Akasofu står vi inför en kallare period som kommer att vara fram till ca 2030. Därefter kommer jorden åter att värmas upp, dock inte så mycket som IPCC säger.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Björn

  Det vi bevittnar nu är att en motbild till den hittills oemotsagda AGW-hypotesen sakta växer fram. En av dem som bidrar med en sådan motbild är Syun-Ichi Akasofu.

 2. arga gubben

  Om det är som Syun-Ichi Akasofu säger blir det ännu konstigare, och min förvirring dyker ner till nya höjder

 3. Thomas

  Det verkar som Akasofu utgår från att klimatet är cykliskt och då finns naturligtvis inget utrymme för icke-periodiska fenomen som ökningen av CO2-halten.

 4. Jonas N

  Thomas, hur läser du nu? Och vad menar du med ’inte utrymme för ökning av CO2-halten’?
  Jag läste nämligen raka motsatsen. Att variationerna (sedan 1800, men också mellan 1975 och 2000) sannolikt är naturliga svängningar, samt att om 100 år kanske vi har någon tiondels °C högre (tänkbart pga av ett litet AGW-bidrag). Dvs en mycket rimlig hypotes, mycket rimligare än den hysteri som vi matas med

 5. Per Welander

  Akasofu hade ett föredrag på internationella klimatkonferensen i New York i mars. Akasofus åsikt är att vi har en (naturlig) återhämtning sen Lilla Istiden och överlagrat det cykliska naturliga variationer. Naturliga uppvärmningen är ca 0.7 grader C/100 år. Fast nu är vi inne i en negativ fas i det cykliska (PDO m.m.) och detta är starkare än naturliga uppvärmingen.
  Akasofus poäng är att det är tokigt att som IPCC fokusera på en så kort period. Det blir fel då. Dessutom är  klimatmodellerna ofullkomliga i andra avseenden. AGW är enligt Akasofu marginell.

 6. Lars C

  Per W ”AGW är enligt Akasofu marginell.” En liten överlagrad uppvärmning varav det mesta som kan äga rum redan har ägt rum är väl rimligt att anta att våra aktiviteter fört med sig. Om så bara 0,1 grad som Jonas N skriver. Återstår alltså att försöka hitta ett bra svar på varför PH i haven uppges sjunka. Och om detta kan bli något problem.

 7. L

  Lars C, ja det är ju av största vikt att hitta ett problem så att man kan fortsätta med CO2-beskattningen. Bäst är att skapa ett IPPH som får i uppdrag att ta reda på den Antropogena Försurningen av Haven…

 8. Morgan

  Lars C:
  Haven kan i princip buffra CO2 hur länge som helst, en ökad CO2 halt i atmosfären påverkar ej pH-halten i havet. Kolla med en kemist han kan förklara hur det fungera i detalj.

 9. Morgan

  Eller hon!

 10. Thomas

  Morgan, om haven tar upp CO2 så sjunker pH, kolla med en kemist, han kan förklara hur det fungerar. Hur förklarar du själva att havens pH sjunker?

 11. Morgan

  Thomas:  Som sagt jag är ingen kemist, men så mycket vet jag att det har med  jämviktsreaktioner mellan koldioxid, bikarbonater och karbonater att göra. 

 12. Alexander

  Om CO2 och pH
  http://www.realclimate.org/index.php?p=169
  se kommentar 16 där också.
  Tom Segelstad har lite intressant fakta om CO2 o pH också:
  http://www.heartland.org/bin/media/newyork09/PowerPoint/Tom_Segalstad.ppt