Socialdemokraterna ansluter sig till gröna flummet

Magdalena Andersson (s) gästade i måndags politiskt korrekta Jenny Strömstedts program i på TV4. Jenny Strömstedt babblade mekaniskt om klimatmålen, tvågradersmålet etc. Kan hon som programledare någonting alls annat än PK-floskler? Jenny Strömstedt är så okunnig och tråkigt politiskt korrekt att hon fick ett eget TV-program.

Magdalena Andersson (s) pratade också om gröna drömmar.”grön export…, Sverige ligga i framkant…., Sverige drivande i världen…”

Magdalena_Andersson

Så var står sossarna vad beträffar energi och gröna jobb? Nästa år är ett valår och om Socialdemokraterna vinner – vad kan vi vänta oss? Tyvärr ser det inte bara flumgrönt ut utan nattsvart för jobb, tillväxt och välfärd. Socialdemokraterna verkar ha glömt sin historia – att värna om Sveriges industri som är grunden för vår välfärd.

Socialdemokraterna vill som Tyskland avveckla kärnkraften och ersätta den med ”förnybar energi”, läs vindkraft. Detta kommer precis som i Tyskland oundvikligen leda till att elpriset går upp kraftigt. Stefan Löfven har tidigare som fackföreningsordförande uttalat sig positivt om kärnkraften.

Stefan_Löfven

Nu har han fått ge vika för de rödgröna flummarna i partiet. Någon stor ledare verkar inte Stefan Löfven vara utan följer snällt partistrategernas order. Genom att avveckla kärnkraften blir det naturligtvis lättare att regera tillsammans med Miljöpartiet.

I partiprogrammet står det:

”Vi vill att kärnkraften successivt fasas ut med hänsyn till sysselsättning och välfärd och i den takt kärnkraftselen kan ersättas med el från förnybara källor och energieffektivisering”

Stefan Löfven:Sverige ska år 2050 vara ett land utan fossila bränslen.”

Gröna drömmar och floskler. Totalt orealistiskt att Sverige 2050 skulle vara utan fossila bränslen. Idag finns ingen teknik som skulle kunna åstadkomma detta. Våra transporter till lands, sjöss och i luften är helt beroende av fossila bränslen. Att det skulle komma så stora innovationer inom de närmaste 10 åren som ersätter fossila bränslen är inte troligt. Från det att innovationerna kommer tar det 10-20 år innan de kan slå igenom. Sen ska gammal teknik fasas ut vilket tar 20 – 30 år. I praktiken är det redan för sent till 2050 även om innovationerna kommer de närmaste åren.

”Alla jobb ska bli gröna” och ”en miljard till klimatinnovationer” har Stefan Löfven sagt i Almedalen. Frågan är om det blir några riktiga industrijobb kvar om Stefan Löfven får driva sin gröna flumpolitik.

Den gröna jobbmyten har krossats gång på gång av verkligheten. Utredningar har visats att subventioner till gröna företag leder till förlust av riktiga jobb. Gröna konkurser har stått som spön i backen världen över. Ändå tror Socialdemokraterna att vi ska skapa massa gröna jobb och dessutom exportera dem.

Inom Alliansen står Centerpartiet ganska ensam för det gröna flummet. Det senaste fiaskot är Fouriertransform och Inlandsinnovation, se Dagens Industri.

Låt oss nu granska vad det innebär att avveckla kärnkraften och ersätta den med ”förnybart”. I praktiken innebär det att vindkraften tillsammans med vattenkraften ska bli våra baslastkällor. Kärnkraften står idag för ca 45% av vår elproduktion. Hittills när vindkraft har byggts så har det varit tillskott på marginalen. Dyrt och vi har nu ett litet överskott av el som exporteras. Vattenkraft har räckt som reglerkraft till vindkraften.

Det är nämligen så att vindkraft är en intermittent kraftkälla. Ibland blåser det, ibland inte. När det inte blåser så måste den ersättas av andra kraftkällor. I Tyskland, som avvecklar kärnkraften, bygger man nu nya kol- och gaskraftverk för att balansera vindkraften. Resultatet blir ökade koldioxidutsläpp.

Om Sverige går samma väg som Tyskland räcker inte vattenkraften som reglerkraft. Vi måste bygga kol- och gaskraftverk som reglerkraft. Biogas kommer inte att räcka. Utsläppen kommer att öka, elpriset gå upp ännu mer.

I rapporten ”Why is vind power so expensive” har ekonomiprofessorn Gordon Hughes analyserat vindkraftens kostnader i Storbritannien. I mycket är siffrorna tillämpliga för Sverige.

I rapporten konstateras att för att möta de engelska kraven på förnybart till 2020 kostar det £120 miljarder jämfört med £13 miljarder om produktionen skulle ske enbart med gaskraftverk. En skillnad med nästan en faktor 10.

Att satsa på vindkraft för att reducera koldioxidutsläpp är ett dyrt och mycket ineffektivt sätt jämfört med att bygga gaskraftverk och satsa pengar på andra åtgärder som sänker utsläppen.

Från rapporten sid 32: ”When wind generation displaces efficient base load plants it is correct to claim that more wind capacity leads to increased – not reduced – emissions of CO2. Indeed, the situation is much worse if wind generation displaces nuclear power with minimal CO2 emissions.” [min kurs]

Det är mycket ineffektivt att använda gaskraftverk som backupkraft därför att de måste ändra lasten för att balansera vindkraften. I praktiken kommer många gaskraftverk att stå på tomgång även när vinden blåser optimalt. Tomgångskörning är förbjudet i mer än en minut för bilar i de flesta städer. Men för backupkraft blir det tillåtet eller? Observera att vindkraft som baskälla tvingar Sverige att bygga ny backupkraft. Resultatet blir kraftigt ökade CO2-utsläpp med vindkraft. Vilken politiker säger sanningen? Anna-Karin Hatt? Magdalena Andersson? Stefan Löfven? Nej, inte ett knyst om detta.

Att bygga kraftledningar i Europa för att balansera lasten är betydligt dyrare än att bygga gas- och kolkraftverk lokalt och frakta gasen med pipeline eller kol med tåg.

Socialdemokraternas nya gröna flumpolitik med avveckling av kärnkraften leder oss alltså in i ett helt nytt läge där vattenkraften inte räcker som reglerkraft. I denna australiensiska utredning kommer man fram till att utsläppen blir mindre om bara reglerkraften (gas) körs jämfört med vindkraft plus gas som backup. Gränsen går vid 32% tillgänglighet för vindkraften.

Felet man gör i debatten internationellt när det gäller utsläppen är att man antar att vindkraften ersätter fossil kraft i ett 1:1 förhållande där allt annat är konstant. I Sverige har vi redan i nästan helt koldioxidfri produktion av el så det kan bara bli sämre. Betraktar man hela produktionscykeln blir utfallet för vindkraften mycket sämre.

Sammanfattar vi den nya socialdemokratiska gröna flumpolitiken:

1. Elpriset kommer att gå upp dramatiskt när kärnkraften avvecklas

2. Utsläppen av koldioxid kommer att öka då kol- eller gaskraftverk behövs som reglerkraft

3. Jobben hotas då elpriset går upp. Industrier kommer att flytta utomlands.

4. När energi produceras mer ineffektivt än idag blir vi alla fattigare inklusive staten.  Min egen slutsats (ej rapporternas)  är att det blir sämre skola, åldringsvård etc.

Det är dags att granska Magdalena Andersson som potentiell finansminister. Hon och socialdemokraterna ska inte komma undan med sina gröna floskler utan ställas mot väggen. Det är också dags att oberoende experter får utreda och redovisa de verkliga kostnaderna för att avveckla vår kärnkraft. Main Stream Media, vars journalister röstar MP eller V, lär inte komma med någon granskning.

EU:s direktiv att Sverige ska producera mer ”förnybar el” har inget med utsläppen att göra. Vi har redan koldioxidfri produktion. Kraven på Sverige från EU kom därför att vi skulle få dyrare el så vi blir lika dåliga som andra länder i Europa. Internationellt är EU inne på en väg som gör att Europa får allt svårare att konkurrera på världsmarknaden. Den gröna EU-politiken leder till högre arbetslöshet och ett fattigare folk.

Sen får vi inte glömma att alla dessa åtgärder för att begränsa koldioxidutsläppen kan vara helt meningslösa. Globala temperaturen har stått still i 17 år. Att koldioxidutsläppen skulle vara ett problem för människan är en obevisad hypotes som hittills bara påvisats i ovaliderade klimatmodeller.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Joakim

  Ni har så rätt på alla punkter. Det stora problemet är MPs dominans i MSM.
  Jag arbetar på ett företag vars medarbetare inte har den politiskt hemtvist hos de rödgröna. Men ingen vet om tex. den 17åriga perioden utan uppvärmning. Det brukar komma en kommentar ” det har jag inte läst någonstans”. Ja det är väl inte konstigt brukar jag säga. MSM är rödgrön långt ut i fingerspetsarna och ni får bara läsa det som passar det gröna PK.

 2. Peter Stilbs

  Så rätt, Per. ”Tack” känns dock något fel att säga – det är åter en djup oro som kommer i dagen om vart samhället är på väg, i många avseenden.

 3. bom

  Glöm inte den engelska utredningen som framhölls av tty här, här om dagen. Engelska och danska vindkraftverk åldras i rasande takt med snabbt sjunkande verkningsgrad. Detta faktum sopas under mattan eller är öht totalt okänt för varenda vindkraftsivrare. Ett tio år gammalt vindkraftverk har redan förlorat bortåt hälften av det lilla det presterade under sitt första produktionsår. En röst på sossarna är en röst på miljöpartiet (och kommunistgöteborgaren Sjöstedt). Det är att störta Sverige i fördärvet (för Löfven är ju synbarligen inte herre i sitt eget hus). Andersson är tydligen lika okunnig som Ärnkrans som skall föreställa miljö och energisakkunnig (och så har vi Hr Frigolit som vill bli skolminister!) . Arma land!

 4. Evert Andersson

  Det grundläggande problemet är att små partier har tillåtits ta var sitt block som gisslan. Båda sidor behöver flummarna för ett regeringsunderlag. Det innebär att i valrörelsen kommer inte ens de på vardera sidan blockgränsen, som faktiskt inser galenskapen, att få debattera i media. Så det ser rätt mörkt ut. Det är illa med sittande regering. Det är troligen ännu värre med de andra. Tänk Lise Nordin på Hatts taburett och Romsson på Eks.
  Slutsatsen är att de måste kläs av innan valrörelsen går igång på allvar. Då sluts leden på båda sidor.

 5. Rosenhane

  ”Det är också dags att oberoende experter får utreda och redovisa de verkliga kostnaderna för att avveckla vår kärnkraft”

  Finns nog anledning att vara pessimistisk i detta avseende, se hur det gick när Arnstberg och Sandelin redovisade de verkliga siffrorna i ett annat sammanhang.
  Håller med Peter, läget i landet är idag djupt oroande på grund av vänsterjournalisternas exesser på sistone och oförmågan hos politikerna att se sanningen i vitögat när det gäller de sjunkande skolresultaten.

  Om olyckan skulle vara framme i september nästa år skulle sveriges anseende utomlands sjunka ännu kraftigare, Löfvén saknar totalt karisma – han är helt enkelt inte representativ för fem öre.

 6. Lasse

  Vi klarade av att stänga Barsebäcks bägge reaktorer sägs det.
  Men då förtiger man att samma dag ökade importen av el från Finland som i sin tur hade förbindelse med både Rysk kärnkraft och Estnisk skifferoljekraft.
  Detta samtidigt som Köpenhamn, synligt från de stängda reaktorerna, spydde kolrök från kolkraftverken.
  Sydkraft däremot satsade för fullt på avancerad rökgasrening vid sitt reservkraftverk i Karlshamn.
  En anläggning som dock stod still eftersom elen var dyrare än import- elen.
  En rolig historik som visar hur enstaka beslut kan leda helt fel.
  Fö så ligger grafitreaktorerna nära St Petersburg-med större befolkning än Danmark-som var direkta orsaken till Barsebäcks nedläggning!

 7. Lars W

  Per W
  Pang på rödbetan som vanligt! Har man lyckats montera ned utbildningssystemet så skall det säkert också lyckas med energiförsörjningen.
  Återstår bara att emigrera. Men pensionen är väl då så urholkad att det inte något realistisk alternativ. Här är en lista på partiernas aktuella ståndpunkt.
  Om S o Mp kommer till makten kan man bara citera Slabadang. Arma land.
  http://www.nobelweekdialogue.org/2013/12/vilken-framtid-har-karnkraften-2/

 8. Otroligt.
  flum flum flum
  drömmar drömmar drömmar
  Resultat: Mardröm
  EU, teknokrater, EU, teknokrater, EU maktsträvare
  Resultat: Fattigdom

  VAR TUSAN ÄR VIKINGARNA?

 9. Lasse

  #8 VAR TUSEN ÅR SEN VIKINGARNA
  Fö en period med samma klimatförhållanden som nu.
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/01/17/varmt-som-pa-vikingatiden/

 10. Sigvard E

  Det är något som inte stämmer i denna fråga. AGW är. som jag ser det en vetenskapligt komplicerad fråga tämligen svår att sätta sig in i för gemene man, inkl politikerna. Förutsättningarna för vindkraften är däremot något som näst intill var och en kan sätta sig in i. Här finns ju också erfarenheter, svenska och utländska att stödja sig på. Vad är det som gör att politikerna så envist hyllar vindkraften som grön och ”klimatsmart”? Handlar det i själva verket om något annat? Kan det ha med kärnkraftshatet att göra? Är man medveten att VKV inte är ”klimatsmart” och tänker att det spelar ingen roll, bara vi blir av med kärnkraften? I å fall en helt annan diskussion!

 11. Peter Stilbs

  Sigvard E – jag tror inte politikerna är intresserade av att sätta sig in i frågan på riktigt.

  Ideologi och väljarfläsk går före allt annat.

  Märkligt dock med Socialdemokraterna, som alltid tidigare värnat om Svensk Industri och dess konkurrenskraft.

 12. Sigvard E #10
  Pusselbiten du saknar är ”Makt”. En stark global rörelse med starka finansiärer, malthusianska rötter och oheliga allianser
  Läs Club of Rome’s ”The First Global Revolution” så hittar du den sista stora pusselbiten

 13. Lars W #7: Utbildningssystemet har också flummats till rejält. Senaste tokigheterna från Skolverket var att eleverna får använda sina mobilerna i klassrummen och sitta med mössa och jacka på. Flum, flum….. Att Sverige halkar ned internationellt i utbildningen gråter nog inte politikerna alltför mycket över. Ett slappt och obildat folk är lättare att styra. Flummeriet i skolan började redan på Olof Palmes tid.

 14. Sören F

  Det oanvändbara PK-tugget drar ner den här bloggen tyvärr och blir ännu en slagsida. Jag slutar läsa där.

 15. Lars W

  Per W
  Ja, det tog ca 50 år att nå botten… Vart är vi på väg? Det spelar ingen roll vilken pedagogik skolan tillämpar om man inte har tillgång till kunniga och engagerade lärare. Matematik- och naturvetenskapskunniga står ej att uppbringa… Tar det 50 år att rätta till eländet?

 16. freetheworld

  #14 Sören F

  Du har uppenbart inte begripit någonting av klimatdebatten. Din enda chans att se båda sidor (hotare/skeptiker) är att läsa här varje dag!

 17. Sigvard E #10: Du har rätt att klimatfrågan är svår och det finns många frågetecken. Vad det innebär att avveckla kärnkraften är inte så svårt att räkna ut. Men politikerna berättar en saga där bara drömmarna i första kapitlet redovisas. Resten är man tyst om. Tyskland går före Sverige med kärnkraftsavveckling och vi får i alla fall en erfarenhet om vad som kommer att hända.

 18. Perfekt

  Jag kan av någon anledning inte låta bli att titta på Strömstedt, det är svensk TV:s oöverträffade freak show.

  De verkar ha en djupt rotad motvilja mot att bjuda in gäster med någon form av verklighetsförankring. enda undantaget var när Jomshof bjöds in för att schavottera inför tre PK-troll, det fungerade inte enligt plan.

  Värsta freaket så här långt är tårtkärringen Matkowitcz. Det märktes verkligen hur ett långvarigt drogmissbruk påverkar förnuftet.

  Tänk om bara en vettig människa hade varit med i varje program, då hade det blivit ännu roligare när patienternas virriga resonemnag slits i bitar.

 19. Perfekt #18: Visst är det en freak show. Men Magdalena Andersson, troligen nästa finansminister, borde därför hålla sig borta därifrån. Hon låter ganska vettig när hon undviker att flumma grönt. Tårtkärringen har satt nivån på programmet.

 20. Björn

  Politiker skall leda och inte förleda. Om Socialdemokraterna har som mål att vi skall ha en fossilfri energiproduktion år 2050, så förleder de Sveriges befolkning. Verklig fossilfrihet och ratande av kärnteknik, leder till stora omställningskonsekvenser. Moderna samhällen och megastäder kräver säker och kontinuerlig produktion av främst elektricitet. Vad händer med denna kontinuitet när det inte blåser, eller solen inte lyser, eller när vågkraften står stilla, eller när vattenreservoarerna inte räcker till, eller när gasläckor stoppar leveranser, eller när tillförsel av sopor till biogasverken inte räcker till…………..? Skall vi med den ”smarta” tekniken stänga av delar av samhällena när energin inte räcker till? Inte skall vi väl rösta på partier som vill montera ned våra samhällen i stället för att utveckla säkerhet och komfort. Vi behöver nya politiker och partier som inte styr med dumdristighet på grund av orealistiska föreställningar om vårt livsrum och dess möjligheter.

 21. S. Andersson

  Jag funderar faktiskt på att bilda ett nytt parti, tänkte i alla fall dra mig tillbaka till min Österlenska stuga inom kort.

  Man kanske skulle kalla det Förnuftspartiet eller Det Sanna Miljöpartiet. Eller om man vill ha en snärtig förkortning Klok Grön Balans (KGB).

  Idéer någon?

 22. Perfekt

  ÅHJNFDVN-partiet

  Åh herre j-vlar! Nu får det vara nog!

  Räkna med min röst.

 23. Olav Gjelten

  Jag har i många år funderat över vilka rådgivare de politiska partierna kan ha eftersom alla är helt övertygade om att väljarkåren till hundra procent består av miljö- och klimatextremister?
  Vidare är det uppenbart att partierna är övertygade om att varenda fråga där miljön nuddas en enda millimeter är helt överordnad allt som har med välfärd, ekonomi och sysselsättning att göra.

  Och är det så konstigt EGENTLIGEN, till och med på den här bloggen finns det flera skribenter som bedyrar sin trofasthet till miljön. Så om vi vill ha förändring mot bättre välfärd, högre sysselsättning
  och mer pengar till skola och sjukvård då får vi nog nertona miljöaspekten i varenda fråga.

 24. Björn

  S. Andersson [21]; Rätt och slätt: ”Nya Folkpartiet” och med betoning på nytt.

 25. Astrid Å

  OT. SVT2 visar ikväll 22.15 : Nobelseminarium: Framtidens energi. Var Lennart Bengtsson med där, eller önsketänker jag?

 26. Gunnar Juliusson

  Vi har diskuterat det förut, men vore det inte väldigt angeläget att få till en bra och vederhäftig opinionsundersökning om vad folket verkligen vill i energifrågan, som politikerna kan ha som underlag när det politiska budskapet skall finslipas i god tid inför valet. Idag tycks det som den högsta prioriteten ligger i att inte försvåra kommande regeringsbildning som kan kräva samarbete med grönaktivistpartierna. Särskilt KD och FP skulle ju behöva rycka upp röstetalet, och frågan är om det är moderaterna som tystar diskussionen för att inte hamna i konflikt med C.

 27. Håkan Bergman

  Dom idag om elnätsavgifter.
  http://www.dn.se/ekonomi/dom-kan-chockhoja-elpriset/
  Vi lär inte komma undan, så låt det komma före valet.

 28. Mats G

  Hur var det nu med Hydraulic fracturing? vad jag förstår så har inte amerikanska kolgruvor lagt ned utan dumpar billig kol på världsmarknaden. Förmodligen kommer det hålla 50 år framåt. Det innebär att vi kan importera billig el från Tyskland för de kommer köra billig på billig kol.

  Är det nån som har någon annan åsikt?

 29. Jimmy

  #13 Per Welander ”Utbildningssystemet har också flummats till rejält.”

  OT men lite positivt i allt det nattsvarta.
  Jag är och har varit engagerad inom ridsporten i många år. Jag har märkt att tjejer som rider, och det är nästan bara tjejer som gör det, lär sig att ta ansvar, utbildar sig, blir beresta och skaffar sig bra jobb m.m.
  Generalisering kanske, men av alla de tjejer jag följt under åren (och det är många) är det ingen som det inte gått bra för i livet.
  Kanske de blir immuna mot flummeriet?

 30. Mats G

  #27

  Hurra för privata monopol! Politiker är väldigt fantasifulla hur man snor pengar från vanligt folk och ger det till företag.

 31. Jimmy #29
  Kul korrelation!
  Har också ett tydligt exempel på det.

 32. Lasse

  Lite om perioder igen. Längre sådana är de 4 år som valet berör.
  http://notrickszone.com/

 33. Jimmy #29: Sport är ofta bra för ungdomen då det skapar ordning, ansvar och laganda. Motverkar flummet. Flummeriet inom skolan drabbar hårdast de svaga, de som inte har föräldrar som engagerar sig.

 34. Perfekt

  Jimmy #29
  Riding is the only art princes truly learn.

  Anledningen är att det aldrig kan bli tillrättalagt med en häst inblandad. Jag har hört att fälttävlan är obligatorisk för franska pansarofficerare, förmodligen en kvarleva sedan kavalleriets dagar som behållits för att det är karaktärsdanande.

  I dagens utbildningsväsen har man den motsatta approachen, verkligheten anpassas till eleverna och tyvärr är kamelridning inte alls samma sak som att rida en häst.

 35. Stickan no1

  #27
  ”Inom en snar framtid kan elräkningarna höjas kraftigt. Det efter en dom i Förvaltningsrätten idag.

  – Dagens beslut innebär att företagen ges möjlighet att ta ut 196 miljarder i elnätsavgifter, vilket innebär att elnätskunderna kan komma att drabbas av höjningar på uppemot 50 procent, säger Anne Vadasz Nilsson, generaldirektör på Energimarknadsinspektionen i ett pressmeddelande.”

  http://www.svt.se/nyheter/sverige/ok-till-chockhojningar-av-elpriser

  Grattis.

 36. En ev. blivande finansminister får inte flumma. Kärnkraftsavveckling och fossilfritt Sverige till 2050 får dramatiska ekonomiska konsekvenser. Kanske häst o vagn eller kolkraftverk i massor.

  Att avveckla utan stora konsekvenser går inte. Kejsaren är naken och i detta fall ska Magdalena Andersson eller Stefan Löfven inte komma undan om de fortsätter att flumma grönt. Konsekvenserna ska redovisas. Reinfeldt och Borg är i alla fall tysta i frågan. Sen finns Hatt, Ek och Lööf som flummar i Alliansen. Lena Ek är nog den värsta.

 37. Jimmy

  #34 Perfekt
  ….kamelridning inte alls samma sak som att rida en häst.

  http://www.cfact.org/wp-content/uploads/2012/12/CFACT-Climate-camels-in-Doha-stop-climate-hype.jpg

 38. bom

  Lägesrapport
  Sjutton stycken köar för Arnstbergs bok på Stockholms Stadsbibliotek. Det finns inköpt flera exemplar pga den långa kön. Någon försöker arrangera offentlig bokbränning på Medborgarplatsen – kanske är en viss hr Aschberg inblandad i denna begivenhet?

  Tre st köar för enda exemplaret av Domedagsklockorna – själv tredje som en Islänning skulle säga.

  P Harolds Skrivarens blogg fick mig att gå in på Avpixlat och uppleva en några minuter lång video från ett expressens hemfridsbrott hos en göteborgsboende docent i fysikalisk kemi som fastnat i Researchgruppens brott mot Disqusreglerna. Docenten var redigt förbannad och fick spyflugan från tidningen att retirera baklänges ut genom grinden. Journalisten var så skakad att han t o m stängde grinden från utsidan. Jag rekommenderar besök för detta är ju helt enligt konceptet som uppfunnits av Hells Angels: ”Vi vet var Du bor och vilken skola Dina barn går i”. Humhum tar den som inte tycker PK i vårt land. Snart är det valår och septiktanken rinner över. Expressen och den/de andra skittidningen/arna går in som SDs bästa valarbetare!

 39. Astrid Å

  #29, #31

  Japp. Finns en doktorsavhandling om det, men det hjälper ju inte fattigare barn, förståss. I skolan är det ju alltid ett lotteri, vilken lärare man får. En bra pedagog kan engagera alla elever oavsett vilken bakgrund eleverna har.

  http://www.ltu.se/ltu/media/news/Stallet-plantskola-for-kvinnor-som-ledare-1.100565

 40. Ingemar Nordin

  För mig som liberal är det lite obegripligt att SD ses som något slags extremparti. Det tillhör i sin sakpolitiska hållning ett mittenparti, dvs ett sosseparti bland alla andra. Förstår inte uppståndelsen.

  http://sverigedemokraterna.se/var-politik/

 41. Salasso

  Pandoras Promise!
  Det går en dokumentärfilm om att man kan vara miljöaktivist och ändå för kärnkraft. På energinyheter.se kan man läsa mer om den.
  Tydligen har den rönt stor uppmärksamhet i USA.
  Den visar på en utväg för miljörörelsen att komma ur den galna tunnan med hedern i behåll.
  Orättvist men slipper vi förstöra vår fina naturmed dessa vidriga vindkraftverk är ändå något vunnet!

 42. Perfekt

  bom #38

  Jag misstänker att de här vänstermurvlarna likt Pol Pots röda khmerer är särskilt fientligt inställda till akademiker inom hard core science. De hade ju en hel del andra än docenten att välja på, något att tänka på för den här delen av internet.

  Som exempel på docentens grova näthat kommer här ett citat som expressen valt att fokusera på:
  ””Den totalt ansvarslösa massinvandringen måste kompletteras med återinförande av värnplikten. Endast militära insatser kan stoppa dessa vandaler som hänsynslöst utnyttjar en lamslagen befolkning, som inte kan försvara sig.”

  Men det blir värre än så, känsliga läsare varnas!

  ”lyckliga Sverige finns inte mer”

  Med denna standard går ingen säker som inte tillhör de rödgröna khmererna.

  Som ytterligare underhållning i frågan kommer här historien om bröderna Piranha. Dinsdale spikade fast folk i golvet och slet levern ur dem , medan brodern Doug var riktigt jävlig och gav sig på folk med sarkasmer. Dinsdale trodde dessutom att han var förföljd av en igelkott sm kunde bli upp till 800 fot lång. En mängd paralleller kan dras om skillnaden mellan vänsterpöbeln och normalt folk.

  http://www.youtube.com/watch?v=C-FDW1shmqA
  http://www.youtube.com/watch?v=2jmnspyj-eY

 43. Perfekt

  Ingemar #40
  Så uppfattar jag saken också, baserat på partiprogram och agerande i riksdagen.

  Jag brukar säga att om man inte vill rösta på rödgröna khmererna (V+Mp) så återstår nog efter nästa riksdagsval bara sossarna, nämligen Nya sossarna (M), Gamla Sossarna (SD) och Sossarna (S)

  Det är värt att minas att Erlander var mycket tydlig med att han betraktade muslimsk invandring som helt förkastlig.

 44. Ingemar Nordin

  Salasso #41,

  Kärnkraft: ”Den visar på en utväg för miljörörelsen att komma ur den galna tunnan med hedern i behåll.”

  Jovisst, men du får då räkna med att bli utbuad av hela miljörörelsen. George Monbiot på The Guardian kom plötsligt på samma tanke som du, att kärnkraft inte genererar CO2 (och det är ju det farligaste man kan tänka sig). Det fick honom t.o.m. att skriva ett kritiskt inlägg mot Jordens Vänner där han varit medlem i 20 år.
  http://www.theguardian.com/environment/georgemonbiot/2012/mar/15/david-cameron-friends-of-the-earth

  För detta tilltag fick han löpa gatlopp bland sina vänner. Men jag skulle tro att han fortfarande är medlem.

 45. Ingemar #40,

  Jag är skeptisk, partiet företräder ju invandrarhotsalarmism.

  Själv är jag invandrarhotsskeptiker, vilket jag ser som ganska naturligt eftersom jag är klimathotsskeptiker.

  De här personerna som hängts ut av Expressen har uttalat sig mycket märkligt i mina ögon, även om jag anser att Expressens agerande är diskutabelt. Det är bra att de nu tuktas av partiets nolltolerans, detta är ju ändå en positiv utveckling jämfört med hur situationen var för några år sedan. Men hur man än vrider och vänder på det hela så är invandrarhotsalarmismen ändå helt central i partiets ideologi.

  För övrigt, min reaktion på de uthängda personernas kommentarer: Bättre mångkultur än nollkultur!

 46. Pär Green

  43 Perfekt 2013/12/11 kl. 19:19

  Jag var vilse före valet före senaste, och ställde 10 privata frågor till samtliga partier!
  Fick av alla utom ett, bara ett lallande svar till hemsidan osv osv osv osv osv osv !

  Började fundera på vad som skulle hända i detta land, och kom underfynd med att jag ville inte ha en rödgrön röra, med allt det skulle innebära, och inte en borgligg majoritet!

  Så en vågmästare var nödvändigt, inget av ovanstående extrempartier skulle ha någon egen majoritet!

  Varför det blev en röst på SD, och det har fortsatt även i senaste valet!
  Och efter dagens beslut i Riksdagen, tycks SD vara rumsrent nog att fälla en alliansregering!
  Gott nog!

  Och det kommer behövas ett starkt motstånd till all grön fanatism och till alla borgliga intressen även i fortsättningen!

  Undrar vem som står först i kön efter nästa val o skrapar med foten efter samarbete med SD!
  Flyktingpolitiken börjar minst sagt gå till ättestupan!
  Eller vilka Åkesson frågar?

  Vad tror Ni alla kloka på denna blogg?

  Utesluter då Thomas P o LBt!

 47. Pär Green

  Hur mycket till skall elbolagen få ta ut i vinst för el?

  I dagens nyheter, vill dessa bolag ha mer betalt för en tjänst de utlovat i flera år utan att kunna hålla, och priset löpande!

  Nu får det vara nog!

 48. Björn

  Ingemar Nordin [40]; Jag sväljer gärna SD: s politik om de skulle förbjuda fortsatt satsning på vindkraftverk och i stället satsa på kärnteknik. Dessa torn är en fasa för oss naturälskare. Skall vi inte kunna studera en enda horisont utan att ha dessa snurrande monster i blickfånget?

 49. Rosenhane

  38# & 42# Bom och Perfekt

  Huk er i bänkera!

  I vår kommer Robert Aschberg med ett program med det fyndiga namnet Trolljakten. där Aschberg ska avslöja ”näthatarna” dvs alla som inte har åsikter i den rätta tankekorridoren.
  Nyfiken som jag är skummade jag igenom listan på dom som kommenterat på disqus som Expressens fotsoldater autonoma vänstergrupperingarna AFA och EXPO vaskat fram.
  Förutom att jag själv fanns med fann jag flera andra som är frekventa här på TSC.
  Då näthatet definierat av de som är aktiva inom den bonnierstödda våldsvänstern även innefattar klimatskepticism och aversion mot genusvansinnet kommer inte den gode docenten i fysikalisk kemi som idag blev uthängd i Expressen vara ensam om att utsättas för rättsövergrepp på grund av sina åsikter.
  Så, en och annan kanske får besök.
  Tips: Lägg på luren, släpp inte in dom och gå inte in i diskussion med murvlar från Aschbergs stasitomteverkstad.

 50. Ingemar Nordin

  Pehr B #45,

  ”Jag är skeptisk, partiet företräder ju invandrarhotsalarmism.”

  Nja, den stora skillnaden (om man nu tycker att den är stor) som jag ser det är att SD är explicit med sin invandringsskräck. De andra förespråkar ju också en begränsning av människors rörlighet över gränserna, särskilt över den svenska gränsen. Och det hänger nog samman med att alla försvarar den svenska välfärdsstatliga modellen där alla som kommer in också har rätt att tas om hand.

  Ekologen Garrett Hardin förklarade redan 1968 varför en sådan begränsning är nödvändig för en välfärdsstat: http://en.wikipedia.org/wiki/Tragedy_of_the_commons

 51. Pär Green

  50 Ingemar Nordin 2013/12/11 kl. 20:49

  ”Jag är skeptisk, partiet företräder ju invandrarhotsalarmism.”

  Hur många invandrare skall Sverige ta emot, som du ser det?

  Södertälje tar emot fler än vad USA och Kanada gör idag!

 52. Pär Green

  50 Ingemar Nordin 2013/12/11 kl. 20:49

  Kom ihåg att det var Du som tog upp detta ämne!

  ”Jag är skeptisk, partiet företräder ju invandrarhotsalarmism.”

  Då är det rimligt att debatten får fortsätta!

 53. Rosenhane

  Pär Green.

  Hrrrm, host, host!

 54. Pär Green

  53 Rosenhane 2013/12/11 kl. 21:17

  ”En tupp i halsen”, eller ett tyst medhåll?

 55. Peter Stilbs

  Så inte det här spårar ur igen – det räcker med invandring nu – var snälla sluta.

  Tråden handlar om energipolitik.

 56. Rosenhane

  Pär Green#54

  Jag vill inte vara ofin men Ingemar citerade faktiskt Pehr Björnbom…

 57. Pär Green

  56 Rosenhane 2013/12/11 kl. 21:34
  Du är är aldrig ofin!

  Du, kan skriva mycket mer!

 58. Pär Green

  55 Peter Stilbs 2013/12/11 kl. 21:31

  Peter, ursäkta, men jag fick en tanke!

  Hur mycket påverkar massinvandring en energipolitik?
  Är det inte tillåtet att diskutera och fundera över?

 59. AOH

  Rosenhane # 49

  ”—-Tips: Lägg på luren, släpp inte in dom och gå inte in i diskussion med murvlar från Aschbergs stasitomteverkstad.—-”

  Eller följer Daniel Fribergs 10 tips:

  http://www.motpol.nu/danielfriberg/2013/12/11/tio-tips-till-politiskt-trakasserade/

 60. Pär Green

  Nu visar ABC den gröna drömmen!

  1 km el-väg skall byggas för att driva en buss någon km!

  Hur länge till skall de gröna få påverka samhället?

  Har någonsin kommit på någon bra lösning, annat att alla skall cykla!

 61. Pär Green

  ” Har någonsin kommit på någon bra lösning, annat att alla skall cykla!”

  Skulle varit Har någonsin de GRÖNA kommit på någon bra lösning, annat än att alla skall cykla!

  Men det var bra för många inom MP att åka taxi för skattemedel!
  Varför tog inte dessa politiker sin cykel?

 62. Perfekt

  Rosenhane #49
  Aschberg, Hasse Aro och deras kriminellla nätverk har uppenbara svårigheter att göra program om stalkers och näthatare. Anledningen är att de under inga omständigheter vill se elefanten i rummet.

  Av de som befunnits skyldiga till kriminella handlingar på nätet är såvitt jag vet alla utom en vänsterpack och/eller invandrare med den ökände sossen Marcus Arnesson.
  http://www.exponerat.info/svart-socialdemokratisk-valarbetare-atalas-for-100-tal-nathat-och-dodshot/

  Om expressens senaste fiasko är en måttstock på hur programmet kommer att bli behöver SD inte lägga några pengar på tv-reklam inför valet:
  http://avpixlat.info/2013/12/11/expressens-hyenor-far-sig-en-avhyvling/

  Det är ju sedan tidigare välkänt här att journalistkåren består av en rödgrön röra, men det är kanske inte lika välkänt att tom mördare och pedofiler beskyddas av kårandan:
  https://www.flashback.org/t1802289
  https://www.flashback.org/t218016

 63. Den här bloggen är en klimatblogg för de som är intresserade av att diskutera klimatvetenskap och klimatpolitik. Meningen är ju att alla som är intresserade av dessa frågor skall vara välkomna till en fri och öppen diskussion av klimatfrågan.

  Det kan då inte vara rätt att man skall hacka på varandra på denna blogg därför att man har olika åsikter i andra frågor.

  Men är det så att en sådan annan fråga ändå tas upp här, som invandringsfrågan i detta fall, och det är fråga om viktiga värderingar som ligger mig varmt om hjärtat att försvara, så förbehåller jag mig rätten att klart och tydligt uttrycka min åsikt.

 64. Pär Green

  Är denna sida fortfarande tillgänglig?

 65. Det är lustigt hur man kan se saker på olika sätt. Där den ene ser fiasko ser den andre succé.

 66. Rosenhane

  AOH#59

  Tack 🙂

 67. Sirapsodlaren

  Det här är en stor nyhet. Många traditionella industriorter är väldigt S-tunga, och nu är det öppet mål för alliansen att håva in väljare, om man kan enas om ett motdrag (dvs behålla kärnkraften).

  Det känns som att man borde överväga att dumpa C från alliansen, för att få en mer enhetlig och borgerlig politik. Tror att C skulle tappa mycket av sitt stöd om man blir utslängda ur alliansen och därmed åka ur riksdagen.

  Det skiljer 8-10% mellan blocken, och jag tycker inte det skulle vara omöjligt att få över 4% av väljarna från S, bla med tanke på energipolitiken (som man naturligtvis måste översätta till jobbpolitik för att folk ska bli engagerade).

 68. AOH

  OT OT

  ”Rockström on SVT 2” — ”Ledarskap uppifrån -tryck underifrån” är hans tips om framtiden

 69. Tudor

  #55 Peter Stilbs

  Du har rätt. Det kan finnas anledning att kritisera invandringspolitiken, men tråden handlar om energipolitiken. Det handlar också om kampen mellan utvecklingsoptimister och dystopiker. Det handlar också om kampen mot miljöfundamentalisterna, som Olav Gjelten skulle säga. Kanske kan detta lätta upp stämningen en aning:

  http://www.youtube.com/watch?v=P8tfuBIutLI

  Här kan man läsa om vindkraften i Nederländerna. Land efter land gör samma erfarenheter. Satsning på vindkraft ger ökade koldioxidutsläpp:

  ”What is going to happen next? The current plan is to extend wind capacity to 8 GW onshore and 4 GW offshore. Presently wind name plate capacity is about 15% of the average domestic electric power need, which is roughly 14 GW. If the capacity exceeds 20% we enter into a new phase in which frequent curtailment sets in: there wil be periods in which the grid simply cannot absorb the supply. This situation already exists in Denmark and Ireland. Then we shall see a further dramatic decrease of the fuel-replacing effectiveness. In a previous study (6), we used a model in which the most conservative scenario had a thus defined windpenetration of 20%. We found that in that case savings were already negative, which means that wind developments actually caused an increase in fossil fuel consumption. The present study based on actual data shows that we are well on the way to reach that stage.”

  Länk till hela den Nederländska utrednigen:

  http://www.clepair.net/statlineanalyse201208.html

  Några länkar till sidor som jag tycker är värda ett besök:

  http://vildmarken.wordpress.com/page/8/

  http://opportunisterna.blogspot.se/

 70. Slabadang

  Om att förstå vår nutid!

  Svensk historia kan ha fått två nya viktiga årtal. 1973 och 2013 – en period på 40 år. Det första årtalet 1973 var året med IB-affären. Det var året då kulturmarxismen vuxit sig så stark att den kunde utmana och undanröja det lilla immunförsvar Sverige hade mot kommunistisk subversion, nämligen 68-rörelsen, som arbetade hand i handske med KGB och STASI och var starten för kulturmarxismen i Sverige.
  Traditionell politisk klasskamp och revolutionsromantik byttes ut mot subversion à la Antonio Gramscis “Den långa marschen genom institutionerna”. Makten skulle inte längre erövras politiskt eller militärt utan genom subversion, genom infiltration av framför allt medierna.
  Grindvakten, den moderna Heimdall som vaktade porten till demokratin, hette nu IB, Informationsbyrån [den socialdemokratiskt styrda underrättelseverksamheten].

  1973 kunde dåvarande KGB-agenten Jan Guillou göra slut på denna moderna asagud och intåget till övertagande av makten i det svenska samhället låg nu öppen.
  En annan före detta KGB-agent vid namn Stieg Larsson, kunde några år senare bilda Expo. Steg för steg under 40 år har denna process av demokratisk förruttnelse pågått, och 2013, med de artiklar vi nu sett de senaste dagarna i Expressen och Aftonbladet, har en ny kommunistisk asagud rest sig ur askan – det återuppståndna IB. Det gamla IB skapades för att stoppa och skydda, det nya IB för att styra och härska.

  Processen är fullbordad, en ny fågel Fenix har stigit mot himlen. Vi har på nytt en grindvakt, en som nu skyddar det vänster-politiskt korrekta etablissemanget från de demokratiska krafterna. Ett mycket starkare IB som inte bara kan kartlägga åsikter och stoppa vissa känsliga tillsättningar av tjänster, utan också precis som statskyrkan och staten som tillsammans en gång i tiden styrde politiken och samtidigt hade makten över våra själar, kan nu den nya asaguden styra våra tankar och våra ord.
  2013 kan gå till historien som årtalet då det långsamma mordet på demokratin som inleddes 1973 fullbordades. Greppet är nu kopplat och makten över landet är inom överskådlig framtid flyttat från svenska folket, från köksborden och från samspelet mellan väljare och politiker – till kulturvänstern, till ledarredaktionerna, till marxistiska tankesmedjor, till kulturmarxisterna.

  Det är en demokratisk plikt att lyssna på Yuri Bezmenows (KGB) föredrag från 1983 för att förstå hur vår media övertagit stasis roll med åsiktsförföljelse stigmatisering av opposionella avlyssning spaning och angiveri av vanligt folk. Fascistvänstern har tagit makten! Expressens samarbete med våldsvänsterns redaktion finansierad av Aschberg ä’r bevis nog.. Det är dags att vakna ur slummern och inse att vänsterfascismen redan har satt ner sina skitiga rödgrönastövlar inom MSM och public service!

 71. Slabadang

  Länken …

  Hur man invaderar och förstör et land utan att avlossa ett enda skott!

  http://www.youtube.com/watch?v=8fQoGMtE0EY

 72. Mats G

  #65

  just därför vetenskap inte kan vara åsiktsbaserad.

 73. Stickan no1

  Nu vill jag se hur politikerna i alla partier kommenterar de förestående kraftiga prishöjningarna på El.
  3-4000 kr kommer prishöjningen tydligen att bli.
  http://www.svt.se/nyheter/minst-3000-kronor-mer-i-elrakningar
  Är det bra eller är det ett problem? Vad tycker politikerna om detta fall och vad tycker de om pris på energi överlag. Skall energi vara dyrt eller billigt? Är billig energi ett problem för MP?
  Ar dyr energi ett problem för Socialdemokraterna?
  Och är det ett problem vad tänker de göra åt saken.
  Jag vill veta i god till inför nästa val.

  Eller blir det ett bensinpris på 42 kr/litern resultatet oavsett regeringssammansättning?

 74. Stickan no1

  Och länken till bensinpriset också:
  http://www.svt.se/nyheter/bensin-for-42-kr-litern-om-miljomal-foljs

 75. Håkan Bergman

  Stickan no1 #73
  Framförallt ska vi ha en debatt om vad som orsakar höjningen. Smarta elnät, jojo, för vissa!

 76. Stickan no1

  Håkan #75

  Det är skälet de anger. Det riktiga skälet är nog något helt annat.

 77. Håkan Bergman

  Stickan no1 #76
  7 år med centerns energipolitik?

 78. Håkan Sjögren

  Håkan Bergman # 75 : En kraftig bidragande orsak är att anslutningen av alla onödiga vindkraftverk kräver dyr utbyggnad av ett spindelnätliknande elnät för att ta hand om det magra resultatet från VKVen. Det vore bra om höjningarna skedde så att de kan påverka valresultaten. Mvh, Håkan.