Ska man ta människors oro på allvar?

Det sägs ibland att ”man ska ta människors oro på allvar”. Det har exempelvis tagits som skäl för att avveckla kärnkraften. Idag är oron hos de unga stor – ”jorden har feber”.

I grunden finns det två helt olika sorters oro – berättigad oro och oberättigad oro, eller oro som beror på kunskap och oro som beror på brist på kunskap. Efter Tchernobyl-katastrofen så spred sig oron i delar av Sverige, varvid det var de med mest kunskap om strålning och dess effekter som var minst oroliga.

Tyvärr kan man konstatera att om politiker och media hade satt sig in i situationen så skulle de antagligen ha kunnat minska oron högst avsevärt. Jag tror att det allra viktigaste hade varit att tala om för alla människor hur mycket radioaktivitet vi har i våra egna kroppar.

Ett problem som blivit allt större med åren är att en majoritet av journalister och politiker – d.v.s. det ”offentliga Sverige” har alltför dåliga kunskaper i matematik och naturvetenskap. De tror sig därför inte ens om att kunna bedöma argumenten i en diskussion om frågor som kräver naturvetenskaplig allmänbildning.

Istället lutar de sig mot sina valda experter, varvid vi vet att den som säger det de helst vill höra uppfattas som den mest trovärdige. Tyvärr tror de då också att de satt sig in i frågan, så att om de då ”känner oro” så anar de inte att det är en oro som beror på brist på kunskap.

Tyvärr har den svenska skolans utveckling – eller ska vi säga avveckling – under de senaste decennierna inneburit att allt fler ungdomar idag också saknar möjlighet att sätta sig in i frågor som kräver viss naturvetenskaplig bildning. Därav tron att ”jorden har feber och det är vårt fel”.

Eftersom ingen av oss som är fasta skribenter på bloggen kan sägas vara klimatforskare, så finns det därför anledning att motivera varför vi anser oss kapabla till det som vi påstår att politiker och journalister inte är. Vad vet vi som de inte vet, och hur vet vi det?

En sak som vi vet är naturligtvis att det finns och hela tiden kommer fler vetenskapliga artiklar som tonar ner hotet, så att talet om konsensus helt enkelt inte är sant – men det borde ju även journalister och politiker kunna ta till sig. Så vad är det mera vi vet? En viktig kunskap är att vi vet att ”datorer är inte ofelbara” och känner till det gamla uttrycket ”shit in – shit out” om allt som datorer gör.

Vi är och var därför tidigt skeptiska till det som sades vara huvudargumentet för koldioxidhypotesen, d.v.s. att om modellerna hade med koldioxidökningen så kunde de få överensstämmelse med hur klimatet hade utvecklats under 20 år, om de tog bort den så gick det inte. Det vi visste var alltså att argumenten var svagare än vad IPCC lät påskina.

Det gjorde att vi var mer beredda att ta till oss information som stred mot koldioxidhypotesen (d.v.s. antagandet om att ”hela uppvärmningen under tre årtionden berodde på den höjda koldioxidhalten), såsom exempelvis upplysningen om att det alltid varit temperaturen som ändrats först och koldioxiden som följt efter.

Vi var också beredda att tro på att det kunde finnas andra faktorer som hade betydelse. Ett faktum som blev viktigt för mig var när det framkom att 1999 var 0,3 grader kallare än 1998, i och med att en kraftig El Niño övergick i en kraftig La Niña. Det tolkade jag som att havens betydelse varit underskattad i modellerna. När det efter några år framkom att uppvärmningen avstannat så tolkade jag det som att de ”naturliga variationer” vars betydelse påståtts vara en storleksordning mindre än koldioxidens tydligen var av åtminstone samma storleksordning.

Men, vi var egentligen bara ”skeptiska”, och vi visste lika lite som några andra vad som skulle hända i framtiden. Det vet vi ju egentligen fortfarande inte, men vi har dock kunnat konstatera att vår skepsis mot klimatmodellerna var berättigad.

Och allt eftersom åren gått och ”ingenting hänt”, så har vi istället börjat oroa oss för att IPCC rentav har så fel så att det finns en ”icke försumbar risk för att det ska bli kallare”

och det VET VI – kallare är värre än varmare.

Ett litet antydan om att det kan gå åt det hållet är en av de uppgifter som framkommit den senaste månaden, nämligen att de stora sjöarna i Nordamerika är ”6 grader kallare än normalt vid denna årstid” (och även om det förmodligen handlar om Fahrenheit så är det ganska mycket).

Det kan dessutom få allvarlig konsekvenser eftersom det innebär en risk för att isläggningen blir både tidigare och värre än normalt. Överhuvudtaget förefaller det som om Nordamerika öster om Klippiga Bergen haft ett ganska kallt år och det kommer nog att bli fler och fler amerikaner som ifrågasätter klimathotet.

Det kan avslutningsvis vara värt att notera att samtidigt som Fredrik Reinfelt talade om att Sverige ska vara ett land öppet för flyktingar så talade han också om att flykting mottagandet kostar. Det ingen ledande politiker ännu vågat tala om är hur mycket klimatpolitiken kostar.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bim

  Sten Kaijser

  Vad som förvånar mig är att folk som Thomas P, Olle Häggström och en hel del andra med vetenskaplig utbildning så envetet biter sig fast vid att jorden är på väg mot en katastrofal uppvärmning.
  Dessutom att vi skulle kunna styra klimatet?… Vem har mandat av allmänheten att styra vårt klimat. Det borde ju vara en demokratisk fråga där alla fick vara med och bestämma.
  Alla förnuftiga människor vet ju att detta inte är möjligt. Varför då framhärda med sådana idiotiska påståenden?
  Jag ser det som rent bedrägeri som borde lagföras.
  Åsikter får man ju ha, men att sko sig med allmänna medel är faktiskt inte okej.
  Klimathotandet är faktiskt en juridisk fråga som borde utredas ordentligt.

 2. Jimmy

  Det har inte varit så mycket is på de stora sjöarna i USA sedan 1979 som det var i vintras.
  http://www.huffingtonpost.com/2014/06/11/great-lakes-ice-cover_n_5483993.html

 3. Ann LH

  Öppna dörrar, en iskall energipolitik, ett miljöparti som växer och ingen som varken kan eller tycks vilja ta oron på allvar.
  Klart att man är Orolig!

 4. Sten Kaijser

  Tack Ann
  jag instämmer helt
  men som du antyder
  det tycks inte vara någon som tar vår oro på allvar

 5. Rosenhane

  Man ska ta människors oro på största allvar i fråga om reella hot, inte fabricerade sådana. Här kan det vara befogat att oroa sig för barn och barnbarn. Vill vi att dom ska leva i Sverige under islamistiskt förtryck?

  http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/jihadister-i-is-kommer-till-sverige-som-asylsokande_4023543.svd#comment-1642837959

 6. Astrid Å

  Josef F oroar sig.

  http://www.di.se/artiklar/2014/10/17/debatt-sa-ser-vi-i-sd-pa-energipolitiken/

 7. Perfekt

  Svagsinta människor har genom hela mänsklighetens historia oroat sig för allt möjligt, både reella och påhittade hot.

  Folk med ambitionen att leda har givetvis utnyttjat detta för att skaffa sig makt.

 8. Sten, du skriver:
  Ett problem som blivit allt större med åren är att en majoritet av journalister och politiker – d.v.s. det ”offentliga Sverige” har alltför dåliga kunskaper i matematik och naturvetenskap. De tror sig därför inte ens om att kunna bedöma argumenten i en diskussion om frågor som kräver naturvetenskaplig allmänbildning.

  Men det är ju just därför som de tror sig kunna göra en korrekt bedömning! I deras postmodernistiska värld är all kunskap likvärdig, men journalisterna har satts att vara sanningens väktare. Det har de lärt sig på journalistutbildningen och MPs seminarier.
  Vi och vår demokrati är riktigt illa ute!

 9. Ann LH

  Rosenhane, på Skavlan i helgen fick en intressant psykologiprofessor scenen. Han talade om något allvarligare än allvarligt och som verkligen inger oro. Psykopatiska maktmänniskor. Teflonfolket med makt men utan förmåga att inse vad deras framfart har för konsekvenser för omgivningen, de bryr sig helt enkelt inte, vet inte vad skämmas är, trampar på och når naturligtvis maktpositioner.

 10. Ann LH

  Rosenhane, glömde. Tack för den isiga länken!

 11. LBt

  Sanningen är att vi inte vet och detta är vad de flesta förstår och erkänner sig till. ”Skeptikerna” ger inte uttryck för tvivel utan inbillad visshet.

  Vi har fortfarande ingen bättre förklaring till temperaturuppgången de senaste 100 åren än att mänsklig påverkan utgör den större komponenten och detta är ett bekymmer för dem som tycker vi har ett ansvar för kommande generationers livsmiljö. Naturliga variationer som förklaring blir minst sagt innehållslöst när det används avseende företeelser man inte kan förklara.

 12. Daniel Wiklund

  ”Inbillad visshet”, mycket ska man höra innan öronen trillar av. Och LBt tar som vanligt ansvar för kommande generationers livsmiljö, medan vi som kallas för ”skeptiker” inte gör det. Måste ju kännas bra för dig LBt att tillhöra den rättfärdiga skaran. Vore ju bra om du kunde berätta vad ett bra klimat är, och när jorden hade ett bra klimat senast. Och då avser jag hela vår planet.

 13. LBt

  Du ihärdas … men din beskrivining är fortfarande inte korrekt.

  Vi har ingen förklaring, bara en förmodan, en sk hypotes. Och den förmodar fö inte det du påstår, utan ca hälften av vad du vill implicera.

  Vidare är de ’bekymmer’.om ’framtida livsmiljö’du utlovar ännu mer spekulativa. Absolut inget tyder på att där skulle vara netto negativa förändringar (vare sig av vad vi set sedan ~1950, eller) i framtiden.

  Och din avslutning är rent parodisk: Du försöker underkänna existensen av mycket väldokumenterade/observerade förändringar som alltid har förekommit (och alltid kommer finnas) med din spekulativa ’förklaring’ som hittills har misslyckats med alla försök att göra meningsfulla prediktioner.

  Så går det till i pseudo-vetenskap, i aktivistkretsar, i populär- och kvällstidningar. Och kanske i huvudet på den pladdrande klassen. Men riktig kunskapsuppbyggnad (vetenskap) har det noll att göra med.

 14. Björn

  Människor är inte så oroliga som media påstår. Kanske de oroliga ryms inom Mp, men deras antal är inte i majoritet. Väder och vind har alltid funnits och varför skulle dessa naturliga fenomen vara farligare än exempelvis Ebola etc och annan smittspridning? Sanningen är den att det finns ett egenintresse i att sprida propaganda kring klimatet. Det ger effekt tillsammans med bilder på orkaners verkningar och dränkande vattenflöden. Men en gryende pandemi som Ebola viftar man bort, för det finns inga närliggande exempel som kan få oss att inse vad som kan hända. Att skrika om klimatet kan vilken dåre som helst göra, men att förstå vad Ebola kan innebära för världens civilisationer kräver mer innanför pannbenen tydligen. Klimatfrågan är den perfekta frågeställningen där politiker inte behöver ha mycket förstånd för att tillämpa maktspråk. Men när det gäller Ebola kommer fokus att se helt annorlunda ut och vilka människor som kommer att få inflytande över utvecklingen. Här behövs både hjärna och mod om utvecklingen inte skall bli katastrofal för världens befolkningar.

 15. Björn

  LBt [11]; ”Inbillad visshet” kan man verkligen säga att tron på CO2´s farlighet bygger på. Till skillnad mot de som tror på denna farlighet, tror vi som är skeptiska till denna farlighet, att CO2 gynnar klimatet och att om någonting skulle vara farligt, så beror det på om solen minskar sitt energiflöde mot jorden. Om så är fallet påverkas atmosfärens flöden negativt, vilket kan vara orsak till att jetströmmarna har ändrat sin kurvatur.

 16. Björn (och LBt)

  Det som är farligt på riktigt är när vissa (skrupellösa) individer får makt, för mycket makt, makt som inte överlåtits till dem på frivillig basis och som inte kan återtas. Sådant kan gå åt helvete på riktigt, och nästan utan bortre gräns för vidrigheterna som kan bli konsekvensen.

  Dessa faror är på riktigt, och konsekvenserna långt värre än vad tom de värsta klimathotshysterikerna vill måla upp. Men det tycks nästan som om klimathotsanhängarna just längtar efter ’starka’ auktoritära ledare och totalitära samhällen, och tom så att dessa till slut skall ta tag i och åtgärda’ problemen med överbefolkningen’ …

 17. Olav Gjelten

  Ekofascister är knappast likgiltiga inför ebola-hotet. Räkna med att tiotusentals som kallar sig ”miljövänner” ser framfarten av ebola-viruset som ”den stora möjligheten” till att decimera jordens befolkning mot det de kallar ”ekologisk hållbar nivå”.

 18. Pär Engström

  Artikeln tar upp flera dilemman som behöver förtdyligas. Jag gör det genom att sätta in artikeln i en större ram.

  Dilemma 1: Allmän vetenskaplig kunskap vs specialistkunskap
  Artikelförfattaren framför att ingen av de som är fasta skribenter på bloggen är klimatforskare men att de har tillräckligt med vetenskapliga kunskaper för att göra bedömningar om klimatet. Denna inställning gör att skribenterna får svårt att argumentera och publicera sig inomvetenskapligt, i någon tidsskrift där klimatforskare ingår. Istället använder artikelförfattarna bla. denna blogg som ett upplysnings- och debattforum. Problemet som då uppstår är att det finns tusentals klimatforskare, t.ex. några ingående i IPCC-klimatpanel, som Stockholmsinitiaitvet har att ta ställning till och som Stockholmsinitiativet framhåller att man tar sig mandat att ta ställning till. Ponera att liknande hade hänt inom t.ex. cancerforskningen, att en blogg där artikelförfattarna framhåller att man inte är cancerforskare men allmänt vetenskapligt kunniga och att detta ger artikelförfattarna mandat att ta ställning i avgörande frågor om cancer, t.ex. vad gäller diagnos och behandling. Vad krävs för att en sådan strategi ska lyckas?

  Dilemma 2: Demokrati vs vetenskap
  Eftersom artikelförfattarna inte publicerar sig inomvetenskapligt och göra det till en inomvetenskaplig fråga behöver artikelförfattarna koppla forskningsområdet, i det här fallet klimatet, till en fråga som berör alla, dvs. göra det till en demokratisk fråga. Klimatforskningen kan då i vissa stycken framställas som ett hot mot demokratin.
  Idealet i en valdemokrati utgår från att alla röster har lika värde, dvs. majoritetens röster vinner. Idealet i en vetenskaplig fråga är att det bästa argumentet vinner, det går inte att rösta om sanningen.

  Dilemma 3: Riktig vetenskap vs pseudovetenskap
  Eftersom Stockholmsuppysningen vill framhålla sig som en vetenskaplig blogg har de valt strategin att på flera olika sätt ifrågasätta det vetenskapliga i klimatforskningen, dvs. läsaren ska förvillas att tro att klimatforskning ligger på gränsen till en pseudovetenskap. På så sätt har artikelförfattarna gjort en tidigare brist i sin bakgrund, dvs. att de inte är klimatforskare, till deras fördel. ”Vi här på Stockholmsinitiativet är riktiga forskare/vetenskapsmän, medan stora delar av klimatforskarna är något annat”. Problemet med denna strategi är att artikelförfattarna ändå behöver stöd för sina ståndpunkter. Därför väljer atikelförfattarna selektivt ut från klimatforskningen vad som passar dem.
  På så sätt betraktar Stockholsinitiativet klimatforskning både som en pseudovetenskap och som en riktig vetenskap. Dilemmat är att de får svårt att dra gränsen.

  Dilemma 4: Klimatforskning vs. samhällsintressen
  Stockholmsiniativet har också valt att lägga stort fokus på att vad klimatforskare har kommit fram till är kopplat till olika samhällsintressen. T.ex. att slutsatserna om att vi måste minska ner världens sammanlagda koldioxidutsläpp med så många procent går inte att genomföra och hotar välfärden, hotar företagandet etc. Medias rapportering kan skapa oro, skolans undervisning om klimatet skapar oro etc.

  Dilemma 5: Stockholmsinitiativet skapar oro
  Sammantaget leder Stockholmsinitiativet artiklar till en brett spektrum av motstridiga ståndpunkt som snarare förvirrar än upplyser. Medan Stockholmsinitiaitvet Klimatupplysningen tar på sig rollen att minska oron genom att hävda att klimathotet är överdrivet, så skapar de samtoidigt ett annat hot. Ett av de större hoten som har framförts på denna blogg är att klimatforskarna är styrda av en politisk agenda som vill avskaffa demokratin. Dvs. klimaforskningen om klimathot är ett demokatihot.

 19. Pär E

  Samtliga de ’dilemman’ du tar upp är inte riktiga sådana(*). De är däremot just den sortens meta-argument som klimathotsanhängare så gärna drar upp för varför man skall tro på just deras beskrivning av både ett annalkande ’klimathot’ ochffa bejaka deras agendor och den politik de hävdar skulle motiveras av vad de nu hävdar är ’klimathotet’ …

  Samtliga är dessutom fel. Fel som ’dilemman’ alltså. Eftersom alla går att diskutera, är är befogade att ta upp, granska, och även ha olika uppfattningar om. Vad som sker på denna sajt är att den möjliggör sådant som redan sker, och som många ggr borde ske offentligt, och ger utrymme för alla som är engagerade att delta. Dvs även du.

  Så om du har relevanta invändningar eller andra saker du vill ta upp så inte bara finns möjligheten, utan tom uppmuntras du att komma med sådant. Normalfallet är dock att många vill just raka motsatsen, nämligen: Att ta till och hänvisa till vetenskapen, till ’klimatforskarna’ och att man minsann för deras talan (har dem på sin sida) skall medföra att alla andra borde hålla tyst och foga sig …

  Vilket ju är dubbelt lustigt just mha till de ’dilemman’ du räknar upp ovan.

  Så vad sägs om att istället komma med skarpa och koncisa kommentarer och kritik mot vad som faktiskt sägs. Inte svepande meta-resonemang mot saker som inte hävdas? Du har som sagt en ypperlig arena här …

  (*) Under pkt 4 specificerar du däremot inte ngt dilemma.

 20. Astrid Å

  Björn # 14

  Jaa, oron för att ebola ska sprida sig okontrollerat är än mer förlamande än oro för klimatförändringar.
  Kändes hoppfullt att läsa denna rapport på Svt, idag. Människor som ”tar saken i egna händer” och inte bara är hjälplösa offer i väntan på FNs hjälporganisationer.

  http://www.svt.se/nyheter/varlden/galen-amerikanska-slass-mot-ebolan

 21. Per-Olof Persson

  Det jag är orolig för att John Casey har rätt (fd forskare hos NASA och författare till boken “Cold Sun”). Att solens 200-års cykel når ett minimum under 2030-talet. Livsmedelsproduktionen kommer att sjunka och kanske kommer 1 miljard människor att svälta ihjäl. Länk till artikeln:

  http://watchdogwire.com/florida/2013/10/17/the-most-important-news-story-of-the-21st-century/

 22. Börn

  Pär Engström [18]; Menar du verkligen att det inte finns fog för kritik mot AGW? Exempelvis, förträngs inte solens alla modulerande aspekter på klimatutvecklingen? Hur ka vi påstå att antropogen CO2 driver klimatet, när inte en enda siffra kan redovisas om dess dominans vid sidan av otaliga andra faktorer? Hur skulle världens utveckling sett ut om dess politikska elit överallt, skulle ha förbjudit avvikande åsikter? Visst är det bekvämt för ledare och politiker att ha en kritikfri vardag, men det är just genom kritiken som samhället och forskningen utvecklas. Den som vill undandra sig kritik är varken lämplig som ledare, politiker eller forskare.

 23. Alienna

  Pär Engström befrämjar politiseringen av vetenskapen.

 24. Börn

  Per-Olof Persson [21]; Jag instämmer i denna oro. Det finns många tecken på att vi är på väg mot ett nytt Maunder Minimum. Den utplanade globala uppvärmningen är ett tecken och solens minskande magnetiska aktivitet är ett annat. Förmodligen finns det ett samband mellan dessa två tecken. Ytterligare ett tecken är den norra polnära jetströmmens förändrade kurvatur. Dess motkraft är den norra Hadleycellen, som, om dess kraft försvagas över tiden, måste detta få konsekvenser för den polnära jetströmmens position. Denna försvagning måste otvetydigt bli ett faktum om alla solens aspekter förändras och dess position har redan börjat uppvisa förändrade vädermönster, framför allt över Nordamerika.

 25. Björn

  Ursäkta, i kommentar 22 och 24 har jag missat ett j i mitt namn, Björn.

 26. tty

  LBt #11

  LBt Anno 1714

  ”Vi har fortfarande ingen bättre förklaring till temperaturnedgången de senaste 100 åren än att häxeri utgör den större komponenten och detta är ett bekymmer för dem som tycker vi har ett ansvar för kommande generationers livsmiljö. Naturliga variationer som förklaring blir minst sagt innehållslöst när det används avseende företeelser man inte kan förklara.”

  Litet elakt kanske men det ena resonemanget är lika giltigt som det andra. Det finns faktiskt ingen naturlag som säger att företeelser vi inte begriper inte kan variera. Vi förstår t ex inte varför vulkanutbrott eller jordbävningar inträffar vid en viss tidpunkt och inte någon annan, men det innebär inte att variationerna inte är naturliga.

 27. Ingemar Nordin

  Jonas N #19,

  Jag håller helt med i din analys av Per Es metaanalys. Jag ser heller inte vilka dilemman som denna blogg innebär. Har han någon invändning mot det klimatvetenskapliga material som vi, som motvikt, för fram så är det ju bara att komma med sakliga invändningar. Bloggen behövs som en motvikt mot den överdrivna alarmism som ständigt för fram i media.

 28. sibbe

  # LBt
  Visst finns det. Minst lika bra bevis från geologerna, som vet att vi har haft betydligt varmare klimat i forntiden De gäller förstås 1000-tals år så de gäller väl inte. Men dina ”bevis” är bara 35 år gamla och dessutom -om inte manipulerade så i alla fall ” homogeniserade” temperaturuppgifter.
  Ser vi på den globala helheten så bryr sig bara ett antal GRÖNA norr om alperna, norr om Rio Grande inte ens längre i Canada, Australien, Nya Seeland etc.
  Sveriges regering är en minoritetsregering. Såsom också klimatalarmisterna är . Regeringen stuper om de alltför mycket minskar kärnkraft: som ju egentligen borde vara allhelgonmedel att undvika ökade CO2 utsläpp. Jag påstår att de som vill ha bort kärnkraft vill ha kolkraft i stället. Se på Tyskland: Tro du att delstaten Brandenburg avstår från att skapa 10000 tals jobb i brunkolbrytningen bara för att någera svenska miljöfanatiker i den svenska regeringen vill så? Knappast, de har ju plan B eller plan C: någon annan bryter kolet i gruvorna. En intressant artikel för dem som kan tyska finns i FAZ, där en uppgiven grön journalist beskriver en kamp mot fortsatt brytning. Och nämner inte ens Vattenfall med ett ord…
  Finns tyvärr bakom en betalmur: som vanligt då det gäller miljölögner. http://www.faz.net/suche/?query=braunkohle&suchbegriffImage.x=3&suchbegriffImage.y=4&resultsPerPage=20

 29. sibbe

  # Pär Engtström
  Du glömde artikel 6: Klimatuppvärmningen pga mänsklig upphov är en hypotes. Den är endera fel eller rätt. För tillfället så har någon eller något stängt av termostaten. Detta är ditt dilemma.

 30. Alienna

  Artikel 7: Genuin vetenskap är ett dilemma för politiserad dito.

 31. LBt

  En förändring av jordens medeltemperatur om nära 1 C på 100 år är extremt mycket, att försöka vifta bort denna som en ospecificerad ”naturlig” företeelse är ju bara löjligt . Historiskt finns ingen motsvarighet till en global förändring av denna storleksordning på så kort tid.

  Men forskarna jobbar på det och så småningom kanske de finner en annan förklaring än CO2. Till dess vi är där bär vi naturligtvis mesvetet begränsa våra utsläpp inom ramen för vad tillväxt och utveckling tål.

 32. Alienna

  LBt,
  Dom har inte ”funnit” förklaringen CO2.
  Dom har beslutat ”förklaringen” CO2.

  Det är inte praktiskt möjligt att mäta någon global medeltemperatur (… ens om någon sådan skulle existera).
  Det gör att vi inte vet någonting om denna påstådda temperatur.

 33. Karl-Oskar

  LBt,
  Vi har inte haft någon klimatförändring i Sverige under 1900 talet, om du inte tror mig kan du fråga din trädgårdsmästare.

 34. Daniel Wiklund

  Du kan också begränsa dina utsläpp av kvalificerat trams LBt. Och du har inte svarat på min fråga vad som utmärker bra klimat, och när jorden senast hade ett sånt klimat.

 35. Ingemar Nordin

  Här är något att oroa sig för: ”Romson har lurat brallorna av Löven”. Uppenbarligen vet inte statsministern särskilt mycket om det klimatpolitiska spelet och låter Romson stänga ned kärnkraften och lägga ned basindustrin.

  http://www.expressen.se/debatt/romson-har-lurat-brallorna-av-lofven/

  Så går det när man inte läser här på Klimatupplysningen! 🙂

 36. LBt #31 sa: ”En förändring av jordens medeltemperatur om nära 1 C på 100 år är extremt mycket, att försöka vifta bort denna som en ospecificerad ”naturlig” företeelse är ju bara löjligt . Historiskt finns ingen motsvarighet till en global förändring av denna storleksordning på så kort tid.”

  Du är helt ute och cyklar och har inte begripit någonting av historien. Förändringen under 1900-talet är inget speciellt och har inträffat många gånger förut, både till magnitud och hastighet. Titta på denna video av geologen Bob Carter från 6:50 in: https://www.youtube.com/watch?v=NFHZOYtAztU&index=2&list=PL24EBADB5AAFF3BFE så kanske du kan lära dig något. Antar att du inte medvetet ljuger utan dina påståenden beror på okunskap.

 37. tty

  ”En förändring av jordens medeltemperatur om nära 1 C på 100 år är extremt mycket, att försöka vifta bort denna som en ospecificerad ”naturlig” företeelse är ju bara löjligt . Historiskt finns ingen motsvarighet till en global förändring av denna storleksordning på så kort tid.”

  Nu är du ute och tramsar igen. För det första rör det sig om 0,7 grader på 150 år och inte 1 grad på 100 år, och för det andra har mycket större och abruptare förändringar inträffat i det förflutna. du har inte möjligen hört talas om Yngre Dryas? Eller Dansgaard-Oeschger events?

 38. Holmfrid

  Sten K,
  Den ”största oron” av alla hot verkar vara fruktan för strålning från slutförvaret av radioaktivt avfall. Robert Nilsson CTH skrev om detta i SvD för några år sedan, där han visade på överdrifter om detta.
  Själv har jag Googlat på olyckan i Tjeljabinsk i södra Ural, som handlar om exploderande lager av avfall från kärnvapenfabriken där. Smällen var 20 ggr Tjernobyl i omfattning. Forskare (3 norska och 4 ryska) studerade effekterna av detta på lokalbefolkningen, som levt längs floden Maidak, som flyter genom kontaminerat område – folk som fiskat och skördat under 50 år. Resultatet redovisas i en omfattande rapport som visade på en 6% och 4% förhöjd cancerfrekvens i två byar längs floden nerströms. Radioaktivitet i Karahavet där floden Ob rinner ut kunde inte registreras.

 39. LBt

  1900-talets temperaturuppgång i form av uppmätt och beräknad global medeltemperatur är nära 0,8 C. Det är extremt mycket på kort tid och historiskt jämförbart material saknas. Regionalt stora svängningar är kända, globala saknas naturligtvis till dels beroende på att äldre underlag för global medeltemperatursuppskattning helt enkelt saknas. Man skall emellertid ha respekt för vad ett globalt medelvärde innebär, jordens totala globala temperatursvängning mellan sträng istid och varm mellanistid rör sig bara om ca 5 C över mer än 100000 år något man alltså skulle uppnå på 600 år med den förändringshastighet 1900-talet uppvisat. Att en ”naturlig” företeelse skulle kunna åstadkomma denna globala förändring utan att avslöja sig själv ät i det närmaste uteslutet.

 40. Alienna

  Kors i taket! Nu tappade jag hakan…

  Naturskyddsföreningen har en blogg där kommentarer modereras före publicering.
  Där postade jag kommentaren: ”Ingen människa vet hur klimatet fungerar. Grundforskningen är ännu inte gjord. I och med det, kan ingen säga hur vi människor ev. påverkar klimatet.”

  Jag var *helt säker* på att den inte skulle godkännas för publicering. Ville bara få bekräftat att så verkligen är fallet. Så publicerade dom det…!

 41. Daniel Wiklund

  Du LBt fortsätter att komma med vilseledande uppgifter. Kan du vara så vänlig att visa det vetenskapliga beviset för att det inte har förekommit motsvarande temperaturuppgång förut i jordens historia.

 42. LBt

  Du försöker och försöker, och försöker igen. Denna gång med:

  1900-talets temperaturuppgång i form av uppmätt och beräknad global medeltemperatur är nära 0,8 C. Det är extremt mycket på kort tid och historiskt jämförbart material saknas

  Men det saknas ju inte alls. För vi vet ju att iaf halva den uppgåmngen vi har haft under intrumentell tid inte alls kan ha varit vållad av CO2 (och IPCC tillskriver bara hälften av återstoden till människan). Och det innebär att under den enda tid vi faktiskt har data har temperaturen just stigit med just den hastigheten (’påverkan per år’ som du vill kalla det) som du menar är så alarmerande men då utan någon mänsklig ’påverkan’.

  Därefter har den både fallit igen, stigit, snabbt och stått helt still under kortare tidsrymder. Men det innebär att iaf hälften av alla observationer vi har visar att det kan gå upp just så snabbt, och utan människors påverkan, som du hävdar är ’extremt snabbt’ i jordens historia.

  Dvs din egen utsaga emotsäger vad du försöker hävda.

 43. LBt

  Daniel W,
  som du borde förstå är det din uppgift att visa det motsatta.
  Och Jonas N,
  som vanligt håller inte ditt inlägg ens för en ytlig granskning.

 44. LBt, Vilken del är det du inte förstår?

  Att temperaturen har stigit lika mycket (och lika snabbt) före ~1940 som därefter?

 45. Du har för övrigt lika stollefel på den andra punkten: Om du hävdar att det aldrig förekommit liknande temperaturändringar tidigare är det du som behöver belägga det. Om du menar att man skall acceptera den tron, och andra behöver motbevisa din gissning är argumentationsfelet: Argumentum ad Ignoratiam

 46. Daniel Wiklund

  Under den yngre dryas steg temperaturen med 4 grader på 20 år. Iskärnor från Grönland visar att temperaturen där ändrats med ända upp till 8 grader på tio år. Och det är väl inte så svårt att förstå att det måste ha varit varmt för att en is på dryga två kilometer ska tina(den senaste istiden). Då var det gravitationens lek med jorden. Och jag har bett dig några ggr tala om vad som är ett bra klimat för hela jorden, och när det senast var ett bra klimat. Än har du inte svarat på den frågan. Vore väl bra om du kunde berätta för barnbarnen vilket klimat dom kommer att få om kriget mot koldioxiden slutar lyckligt.

 47. Christopher E

  Såg på Rapportsändningen kl. 06.00 i morse.

  De basunerade ut att NOAA:s data nu minsann visar att september var varmast hittills sedan 1880, och hoppades på att även året skulle nå rekord när det avslutas tre månader efter det.

  Det har mindre betydelse, NOAA använder bara ytdata från stationer som i hög grad är kontaminerade och dessutom homogeniserade, vilket man skulle tro minskade kontamineringen, men i praktiken ofta gör saken värre. För havstemperaturerna stoppas data från hinkar med termometerar och kylvattenintag till båtmotorer in. Täckningen av höga latituder är nära obefintlig både i norr och söder.

  I UAH:s data är årets september 7:e varmast sedan 1979, för övrigt. Delad plats med 2011. Temperaturplatån detta årtusende sitter i orubbat bo.

  Men det groteska i Rapports inslag var bilderna de visade till alarmistsvadan. Tsusamis och kontorsmiljö som skakar under en jordbävning…

  Suck… ibland känns det helt hopplöst att försöka visa lite sans för att bemöta den monumentala stupiditet klimathoteriet uppvisar. En gnutta förnuft drunknar i en ocean av idioti och okunskap.

  Inslaget börjar 1:50 in i sändningen:

  http://www.svtplay.se/video/2413702/rapport/21-10-06-00

 48. Christopher,

  Ja, det var ett märkligt inslag. September var varm var budskapet (samt samma om en 9-månaders period!?)

  Och vi fick se bilder på tsunamikatastrofen och jordbävningar. Absolut noll kontakt med inslaget. Det var faktiskt värre än kvällspressen när den är som värst på sina löpsedlar. Undrar hur många som fortfarande inte ser igenom sådant?