Samtal i Tureberg, tänkande kommunpolitiker och Hets i skolan

Stig Järrel krug256 167086a
Stig Järrel i filmen Hets
I publiken i Turebergskyrkan igår kväll fanns en skara som kunde räknas på handens fingrar varför debatten kanske blev något annorlunda än vad jag tänkt mig. ”Samtalet” spelades in för Sollentuna närTV så vi kanske får se en klippt version senare.
Jag tror att Mikael Karlsson påtalade 5-7 gånger att debatten är över och att 98% av forskarna och världens samtliga vetenskapsakademier håller med honom och säger att jag har fel och med tillägg som numera är välkända, jämförelser med att rökning inte är farligt och gjorden är platt-vi har hört det förut.
Mikael förklarade mycket tydligt att han aldrig kommer att ändra sig i sakfrågan och bekräftade därmed tyvärr min jämförelse med alarmismen som religion. Oviljan att diskutera sakfrågor utan enbart  hänvisa till auktoriteten i IPCC rapporten, klimatbibeln har blivit legio. Mikael gick vid ett tillfälle och satt sig på en stol i något som mest liknade en pubertal protest och upprepade sedan sitt mantra 98% av alla forskare….Det blev svårt att föra en dialog då Karlsson inte var öppen för en diskussion. Jag kan själv säga att jag jag är öppen för att ändra mina åsikter om jag ser vetenskapliga argument som känns övertygande, men så här långt kan jag inte se dessa. Jag gav några exempel som David Schechtman och kvasikristallerna, där hans upptäckter mottogs med förakt, och Paul Reiter och malariamyggan som beskrivs i Donna Laframboise bok – The Delinquent Teenager. Reiter är verksam vid Pasteur institutet i Paris och en av världens ledande experter på insektsburna infektioner i tropikerna. Han var aldrig tillfrågad att granska eller skriva om malariamyggan i 1995 års IPCC rapport. Av de som var ansvariga huvudförfattare för kapitlet som berörde denna fråga hade ingen publicerat en artikel i ämnet. Han ansåg att texten var amatörmässig med ett antal rena felaktigheter. Oavsett CO2 skuld eller inte så borde det varit IPCC´s skyldighet att tillfråga de som är auktoriteter inom sitt område.
Henrik Grate som är verksam inom svenska kyrkans miljöarbete var den tredje debattören. Han resonerade utmed de linjer som ofta förekommer inom kyrkan och flera NGO med utvecklingsarbete i Afrika på agendan – jordbrukare i Afrika lever på marginalen och är mest utsatta för förändringar i klimatet. Jag höll med men tyckte att just därför är det viktigt att vi har en forsknimg kring vad som styr klimatet för att bättre kunna förutse kommande torrperioder eller ovanligt stora vattenmängder. IPCC rapport 2007 förutspådde t.ex mer regn på Afrikas Horn, något som kom på skam i och med den torka som kulminerade under förra året.
Oavsett vad man säger om olika faktiska förhållanden redovisar motståndarna enbart argumentet att alla är överens, konsensus. Det blev en del resonemang om Afrika då detta var det som Grate brann mest för. Jag frågade Mikael vilka delar i Afrika som kommer att drabbas av mer torka enligt AR4, han svarade – att detta inte är ett läxförhör och ville inte svara, jag antar att han inte visste. Jag förklarade att det var de nordligaste delarna och  södra Afrika, allt enligt vetenskapliga publikationer. Mikael läste då upp från sin dator vad ett antal Afrikanska vetenskapsakademier och utvecklingsorganisationer har ”konstaterat”, klimatet har förändrats och de fattiga drabbas, vilket för mig är en självklarhet men som säger föga om dess orsaker. Det är ju inte så förvånande att samtliga afrikanska institutioner ställer sig bakom IPCC slutsatser då det var stora summor klimatbistånd som stod på spel.

Sverige på väg mot Östtyskland före Berlinmuren?

Om vi lämnar Turebergskyrkan och kikar på gårdagens ”bomb”, Annika Carlsson-Kanyanas rapport om vad kommunpolitikerna anser om klimathotet. Det behandlades av Lena Krantz igår. Carlsson-Kanyama har tidigare lyft fram genusperspektivet i klimatfrågan och menar att kvinnor drabbas mest av klimatförändringarna, och att män äter mer kött och producerar mer CO2, ja vi kan sluta där, jag tror det räcker för er läsare. Den gjorda undersökningen har inte fallit Carlsson-Kanyana på läppen. Det visar sig att 7 av 10 kommunala beslutsfattare antingen är klimatförnekare (9%) eller är tveksamma till att människan orsakat jordens uppvärmning (66%). Hennes ”balanserade” uttalande inger inte något direkt förtroende.
I rapportens sammanfattning skriver hon:
Resultaten ska ses mot bakgrund av att observationer entydigt pekar på att klimatet förändras, och att de ledande klimatforskarna är överens om att den förändring som skett är i huvudsak orsakad av människan, samt att det i flera länder finns lobbyister som sprider budskap om att så inte skulle vara fallet och därför kan kallas klimatförnekare. Dessa klimatförnekare påverkar opinionen och tidigare studier har visat att de som inte tror att klimatförändringen äger rum också är mindre benägna att anpassa sig än de som tar den på allvar.
I själva undersökningen sägs bl.a
Som vi tidigare nämnt ville vi undersöka i vilken mån det finns klimatförnekelse bland kommunala beslutsfattare och även kunna karakterisera dem.
I sammanfattning nämns att bland kommunpolitiker de flesta ”osäkra” och ”förnekare” finns bland moderater och Sverigedemokrater. Listan ger dock vid hand att bland Moderater, Kristdemokrater och Folkpartister är siffrorna mycket lika, kring 80-85% som inte är inte övertygade om att klimatet styrs av människan. Mot de små skillnader som finns mellan dessa tre partier måste man anta att det finns ett politiskt syfte att nämna M och SD i detta fall. Kanske dags för partiledningarna att lyssna på vad deras politiker ute i landet tycker. Även bland Centerpartiet är ca 65 % inte övertygade. Miljöpartiet sticker ut med sina knappt 30% icke säkra och faktiskt några procent är förnekare – det finns hopp även för MP.
Vilken glädjande nyhet, att det finns så många ”klimatskeptiker”  som vågar tänka själv ute i landets kommuner.
Visst känns det som att Carlsson-Kanyanas roll som forskningschef  kan utsättas för viss kritik vad gäller neutralitet – skall man som forskare bli arg på sitt resultat och sedan i analysen mästra upp sina intervjuoffer?

Skolverket som uppfostringsanstalt

Jag vill dock till sist lyfta fram en skrämmande bild av hur för närvarande de svenska barnen skall skolas, i vad som börjar likna en Östtysk modell att bara tycka de rätta sakerna. Ni minns kanske debatten om klimatskeptiska lärare i USA. Flera personer intervjuades och Paul Kornhall, undervisningsråd på Skolverket kommenterade denna ”chockerande” nyhet att 47 av lärarna presentera motargument i klimatfrågan. Var det inte så att den svenska skolan skall uppmuntra fritt tänkande, självständigt arbete och kritiskt granskande. I denna frågan gäller tydligen inte detta.
Kornhall berättar att:
Vad som däremot kan finnas är mycket klimatskepticism hos elever som sitter och forskar själva på nätet och så. Och att det kanske inte tas emot av lärare, inte hanteras riktigt korrekt  ute i skolor
Men hur menar du att det inte hanteras på korrekt sätt?
– Ja, alltså vi har väl haft ett litet problem i Sverige, att vi har haft en pedagogik som gått ut på att elever ska forska själva, ta reda på information och sen ska de argumentera för den information de har hittat. Och det är klart att skickar man ut ett antal barn på nätet att hitta information när de inte har någon bakgrundskunskaper i ämnet, då blir det ju litet grann en slumpvandring. Eftersom många klimatskeptiker är väldigt aktiva på nätet så är det väldigt troligt att de hittar den typen av källor och sitter och läser in sig på egentligen grovt felaktig information.
Jag måste erkänna att jag känner en obehaglig känsla när jag läser detta – inte hanteras riktigt  korrekt, vi har ett litet problem osv. I sak mycket skrämmande. Alla barn skall korrigeras att tycka som den rätta läran förespråkar.
Min dotter hade centralt prov i engelska i veckan som gick. Som inspiration gavs fyra ”inspirationstexter” utan något som helst litterärt innehåll. En handlade om att klimatförändringarna kommer att inträffa snarare än vad vi tror och hela världen kommer att gå under. Den andra om barn som blir slavarbetare i fabriker, en tredje om hur vi skall köpa varor som inte utnyttjar barn och den tredje om hur någon flytt från slavarbete (så som jag minns det) – upplyftande?
Jag antar att det är viktigare att svenska gymnasieelever skall skolas in i sin klimatångest så att de kan bli lydiga redskap i framtiden. Att läsa Shakespere är väl knappast uppbyggligt i dessa dagar.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Lasse

  De som lever på klimathotet ser hotet mot hotet som ett hot mot sin försörjning.
  Att som forskare säga att saken är bevisad och fortsatt forskning är överflödig visar på samma miss som gjort så många gånger förr. Som expert vill man gärna leva i den värld som man bidragit till att skapa.
  Idag blommar tulpanerna-det gjorde de även för 23 år sen vid denna dag, trots att jag hörde att vi har fått en tidigare vår på senaste decennierna.

 2. ThomasJ

  Tack för referatet, Lars!  😀
  Tja, ante mig att det var svenska kyrkan som arrade det hela. För tid sedan ’uppträdde’ en kyrkorep här i ’amensamtal’ & hade Svamle Snaxelsson som gäst… Publiken var emellertid relativt månghövdad, dock tilläts inga frågor från denna öht. Hjernevask!
  Svenska kyrkan borde revidera ’budordet’ till att lyda:
  ”Du skall inga andra Gudar hava jämte CO2.”  :mrgreen:
  Det kommer att bli nedranns trångt i utgången…  😉
  Mvh/TJ

 3. Stort tack Lars!
  Vad gäller Kornhall, det är ju för jägarn direkt skrämmande, det karln klämmer ur sig! Är det ingen som har makt och myndighet att avsätta honom? Är det verkligen den här sortens människor som ska sitta och bestämma över våra barns skolgång?
  Som en liten tröst…I Göran Häggs utmärkta bok ”Välfärdsåren” (rekommenderas varmt för den som är intresserad av nutidshistoria) tar han upp skolans försök att vänsterindoktrinera skolbarnen på -60 och 70-talet. Hans slutsats är att det fick närmast motsatt effekt.
  Likadant med den obligatoriska kristendomsindoktrineringen i småskolan fram till slutet av 60-talet. Ingen succé det heller, om man tittar på hur det går för kyrkan nuförtiden…….  

 4. Kyrkans man heter Henrik GRAPE. (Hans far Karl Grape var biskop i Skara  från 1985 och kallades Kalle Druva.)
  Henrik borde vara medveten om att satsningen på etanol som drivmedel har orsakat svältdöd för hundratusentals och ökat svälten för miljoner! Dessutom förnekas fattiga billig energi. De skall leva ”klimatsmart” i sitt armod. Det är vad Svenska Kyrkan står för! Djävulen har fått in sin bockfot i förkunnelsen! Gud bevare oss för dessa alarmister!

 5. L

  Mikael Karlsson bevisar att bara döda fiskar flyter med strömmen. Sorglig inställning att en så stor fråga är avgjord av en järnvägsingenjör…

 6. Labbibia

  Mina kommentarer kommer inte fram?

 7. Kurt Persson

   ”IPCC rapport 2007 förutspådde t.ex mer regn på Afrikas Horn”
  Det var en intressant information, var har du hittat den?

 8. Sammanfattningsvis kan vi konstatera att SI och TCS har haft en inverkan. 7 av 10 kommunala beslutsfattare anser inte det samma som hela det mediala maskineriet, alla vetenskapsmän, alla politiker. vilken upplysningsframgång för oss skeptiker. Kan det vara så att något ät fel i budskapet, att det trots allt inte riktigt känns övertygande. De håller på att förlora den allmänna diskussionen. 

 9. Lite OT.
  från
  http://www.masterresource.org/2012/05/wind-subsidies-terminate/
  Hur demokratin kan fungera i USA. Finns motsvarigheten i Sverige?
  Informed and inspired by a loose but growing national coalition of groups opposedto more giveaways with no scientifically proven net benefits, thousands of citizens called their senators and representatives – and rounded up enough Nay votes to run four different bills aground. For once, democracy worked.

 10. SailorMats

  “Var det inte så att den svenska skolan skall uppmuntra fritt tänkande, självständigt arbete och kritiskt granskande.”
   
  På pappret står detta men som skolsystemet är uppbyggt är det i praktiken snarare tvärtom. Skolan med dess horder av lärare och specialpedagoger dödar fritt tänkande, själständighet, initiativfömåga, ansvarstagande (detta som skapar självförtroende och kompetans).
   
  Lärarutbildningarna och lärarfacken har alltid samma lösning på alla skolproblem -flera pedagoger. Deras våta dröm är en lärare per elev. En lärare som kan justera alla problem och lära barnet, i teskjedform  individanpassat, det som staten har bestämt alla ska kunna. Då kan alla få MVG!
   
  Den utbildade läraren vill “så väl” och blir i praktiken en blandning av Prussiluskan och Krösamaja.
   
  Detta är verkligen skrämmande och skapar personer som måste ha en auktoritet som VET riktigt svar.
   
  Dem som är intresserade av skolan och har egna barn rekommenderar jag
   
  http://www.ted.com/talks/ken_robinson_changing_education_paradigms.html
   
  och boken Dumbing Us Down by John Taylor Gatto
  ——————
  Även om det var få i publiken tror jag det är väldigt bra att ni tar tid till debatter som dessa. Kommer det på nätet så blir ju publiken större och fler folk kan höra båda sider och förhoppningsvis tänka själv -om nu inte skolan ödelagt den förmågan:)

 11. Magnus Olert

  Kurt #7
  http://www.ipcc.ch/publications_and_data/ar4/wg1/en/figure-11-2.html

 12. Nu vill jag att alla som hänger på den här bloggen hälsar på Sveriges förste klimatskeptiske Riksdagsledamot. 
  Thoralf Alfsson från SD.
  http://thoralfalfsson.webblogg.se/2012/may/jag-ar-en-klimatskeptiker.html
   

 13. L

  #11, som tur är finns det fler klimathots-skeptiker i riksdagen…

 14. bom

  Jag har länge misstänkt att Mikael Karlsson är gravt olämplig för sitt välbetalda jobb och nu är det bekräftat. Att han gömde sig under koncensuslögnen är beviset. Att han avbryter frågare är ytterligare ett bevis för att han inget har på fötterna. Han vet mindre än någon av oss som skriver här på bloggen. När skall en fair diskussion äga rum? Troligtvis aldrig! Jag misstänker att de nu kommer att undvika SI-folk fullständigt. Bluffen är nu uppenbar för bortåt 70% av oss alla. Den hårda försörningsberoende kärnan kommer att ljuga och propagera ännu mera desperat. Det gäller att trycka på dom ännu hårdare. Den politiska lögnen skall skoningslöst avslöjas. Väldigt bra jobbat Lars! Så synd att inte halva Sollentuna var tillstädes! Det är dags för alla som lämnat Svenska kyrkan att lämna också Sagotanterna,SNF, Gönpiss och WWF-kyrkorna. Ge dom inga pengar det är det enda som biter nu när vi kan förutse att de kommer att vägra debattera i fortsättningen. Dom har aldrig haft något annat argument än KONSENSUS! Kejsaren är in på benen naken!

 15. ChristerL

  När jag sitter och läser dessa kommentarer får jag ett SMS i min mobil:
  ”SKF lanserar ny utmanande klimatstrategi och samarbetar med Världsnaturfonden, WWF för att minska utsläpp av växthusgaser.”
  Dags att sälja sin SKF aktier alltså. 

 16. Björn

  När argumenten tryter, då demoniserar man motståndaren. Frågan är varför de som tror på AGW så inbitet önsketänker och inte vill ta in att det finns många aspekter på klimatfrågan. Förmodligen är det en mix av kunskapsbrist och verkan av propaganda som i sin tur mixas med difusa emotionella orsaker. Men intuitivitet grundat på erfarenheter och rationellt tänkande, kan inte med intellektuell heder, utesluta alla andra faktorer än CO2, som orsak till klimatförändringar. Klimatfrågan har utvecklats till en irrationell företeelse som inte längre söker vetenskapliga sanningar. Det är dags för en ny upplysningstid där vetenskapen återtar sin roll som mänsklighetens upplysare. Men IPCC at. al tillhör inte denna vetenskaplighet.

 17. Angående det nationella provet i engelska som Lars skriver om
  På nationella provet i eng B måste eleverna läsa hur hemskt det ska bli 2015 och 2025. Artikeln finns på följande adress.
  http://www.streetdirectory.com/etoday/the-effects-of-consumerism-on-the-environment-wwcuaj.html
   
  Författaren Mia den Haan skriver om sina visioner ”How well are you prepared for more changes that may affect daily life?   I received many predictions from Spirit in 2004 whereby it became clear that we will be in for a rough ride starting with these extreme weather changes.”
   
  Om henne  http://www.miadenhaan.com/Planet/About.html  
  Mia has received information about the planet´s future in various forms, such as visions, dreams, and through channeling, which she ignored for some time. She accurately predicted in 2004 that extreme weather pattern changes will be the norm from around 2008. Details of which can be found in her book ”New Concepts for Business and Humanity”.
  Författaren är en andeskådare. 

 18. Kent S

  ChristerL #14
  Ja, vad säger man.
  SKF tillkännagav idag sin nya klimatstrategi och klimatmål samt sitt samarbete med Världsnaturfonden, WWF, inom programmet Climate Savers. SKFs klimatstrategi omfattar utmanande mål för att minska utsläpp av växthusgaser för företaget, dess leverantörer och logistikverksamhet, såväl som för dess kunder. För att stödja sina kunder lanserade SKF även BeyondZero produktportföljen som innefattar produkter och lösningar för förbättrad energieffektivitet samt som möjliggör och effektiviserar produktion av förnyelsebar energi.
  Med vår nya klimatstrategi har vi för avsikt att vara ledande inom vår sektor genom att minska utsläppen från vår egen verksamhet och samtidigt hjälpa våra leverantörer och kunder att minska sina utsläpp, säger Tom Johnstone, SKFs vd och koncernchef. Vi är mycket stolta att som första verkstadsföretag bli antaget till WWF Climate Savers och ser fram emot att fortsätta använda vår tekniska kunskap för att bidra till att göra världen till en renare plats för oss alla.
  SKF och WWF är överens om att näringslivet har en viktig roll att spela som drivande kraft i övergången till en ekonomi med låga koldioxidutsläpp. De har valt att samarbeta genom Climate Savers -programmet för att minska SKFs utsläpp av växthusgaser med särskilt fokus på koldioxid.
  SKF har en unik position som verkstadsföretag att kunna påverka många företags utsläpp inom en rad industrisegment. De visar sitt engagemang genom sina mål, som inte bara omfattar SKFs direkta utsläpp, utan även driver positiv förändring i hela SKFs leveranskedja. Vi är särskilt positiva till SKFs villighet att leda utvecklingen när det gäller att kvantifiera och kommunicera de miljöfördelar som möjliggörs genom företagets produkter och lösningar, säger Håkan Wirtn, generalsekreterare för Världsnaturfonden Sverige. SKFs uppdaterade klimatstrategi omfattar följande mål: Minska SKF-koncernens totala energianvändning med 5%under 2006 års nivå senast 2016. Minska energianvändning för produktionen med 5% per år under perioden (2012-2016). Kräva att 100% av SKFs energiintensiva leverantörer är certifierade enligt den nya standarden för energiledning, ISO 50001, senast 2016. Minska koldioxidutsläpp per tonkilometer för all transport som hanteras av SKF Logistics Services med 30%under 2011 års nivå senast 2016. Fyrdubbla intäkterna från SKFs BeyondZero produktportfölj från 2,5 miljarder kronor 2011 till 10 miljarder kronor 2016. Genom Climate Savers arbetar WWF med ledande företag för att minska koldioxidutsläpp. Samarbetet mellan WWF och företagen är avsett att resultera i verkliga, mätbara minskningar av företagens koldioxidutsläpp. De mål som sätts ska vara mer ambitiösa än företagets tidigare mål, vilket också ska kunna påvisas, och bör placera företaget före sina konkurrenter när det gäller att minska utsläppen av växthusgaser. Oberoende experter följer upp resultaten och verifierar att målen uppfylls. Göteborg den 8 maj 2012 Aktiebolaget SKF
   

 19. Stickan no1

  ouch.
  ”Att andelen kvinnliga journalister ökar är en viktig förklaring till att nu hela 41 procent av journalistkåren sympatiserar med Miljöpartiet. Det säger professor Kent Asp.”
  http://www.journalisten.se/nyheter/kvinnliga-journalister-bakom-mp-sympatierna
   

 20. Lejeune

  #17
  Donna Laframboise skriver lite om hur mysigt det kan vara om man kryper till kojs med WWF:
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/05/07/the-world-wakes-up-to-the-world-wildlife-fund/  

 21. Stickan no1

  apropå mitt egna inlägg #18 ovan:
  http://arbetaren.se/artiklar/klimatarbetet-kraver-genusperspektiv/
  ”– Kvinnors representation i styrelser är en viktig jämställdhetsfråga, men det är också en klimatpolicyfråga, eftersom kvinnor enligt flera undersökningar tar klimatförändringarna på större allvar än män. Det är inte omöjligt att de här olika uppfattningarna får genomslag i beslut om att till exempel investera eller inte investera i energibesparingsåtgärder eller förnybar energi.
  Studien har tagits fram av Försvarets forskningsinstitut på uppdrag av Energimyndigheten.”
   

 22. Slabadang

  Den förbjudna frågan!
  Varför har 7 av tio blivit skeptiska.
  Några tips!
  1.Ingen global uppvärmning på femtion år
  2 Har läst climategate 1 mailen
  3.Har läst climategate 2 mailen
  4 Kunskap om att Lindzen Christy Singer Pielke Spencer Salby Easterbrook mfl mfl komptenta klimatforskare är sketiska och att opåståendet om en ”enig vetenskap” därför är en lögn.
  5 Ingen hotspot funnen i atmosfären.
  6 har läst artiklar om medtidsvärmen där IPCCs hockeyklubba ät hårt kritiserad och IPCC tolkning extremt apart.
  7. Medveten om att nobelpristagare lämnat sina vetenskapliga organisationer med öppna brev och motiverar den ensidigabeskrivningen av AGW och CAGW som orsak.’
  8. Isytbredningen i Antaktis har slagit uppreppade utbredningsrekord
  de senaste sex åren.
  9 Redovisningen av FNs prognostiserade 50 Milj klimatflyktingar saknas.
  10. Uppmärksammat att alla ”justeringar” inom klimatsvngen går i samma spår. Havshöjningar och temperaturer justeras enligt regeln nedåt i historiken och uppåt i nutid med systematik.
  11. Flerhundraåriga köldrekord i Europa så sent som förra året.
  12. Medveten om Svensmarks och Cerns kontrollerade experiment med att den kosmiska strålningen ökar atmosfärens benägenhet att bilda moln.
  13. IPCCs påsåtende om att de endast anvönder ”peer reviviw” är en lögn.
  14. Vet med sökerhet och med bevis att ”peer review” inte är en pålitligt kvalitetskontroll inom klimatvegenskapen.Att räkna fel på havets phytomplankton med femtio procent passerar tex denna sk ”kvalitetsgranti.
  15. Är medveten om det sytematiska härskartekniker och och rena personförföljelser IPCC medarbetare sysslat med. Där man försöker avsätta redaktörer för att de publicerar artiklar som strider mot IPCC slutsatser och att vice ordfranden Ypersele skickar utpressnings brev till institutioner som bjuder in klimatforkare med anna uppfattning än IPCC.
  16. Klimatmodellerna uppfyller inte ens tio pricent av de vetenskapliga grundprinciper som gäller för prognostiserande system. En förklaring till varför klimatscenarierna hamnar allt längre ifrån observationer.
  17. Har erfarenheter från alla gamla felaktiga och överdrivna larm om , äggskalsförtunning, säldöd, svin och fågelinfluensa,milleniebuggen, galna kosjukan, stora skogsdöden,,
  18. Noterar att MSM och pubkic service blundar och låtasa att de inte känner igen ovanstående.
  19. Klimathotsfolkets dignitärer vägrar ställa upp på debatt och diskussion. Ett svaghetstecken av gigantiska mått och upprepande av mantran som inte stämmer är deras enda taktik.
  20. Förstår skillnaden mellan vetenskapliga diskussioner och propaganda.
  21. Jag vet att det inte existerar och aldrig kan existera något monopol på tolkning av vetenskap och med söäkerhet inte inom att spå stort och komplext område som klimatet. ”Konsensus” har inget med vetenskap att göra.
  22. Får papper på att jornalster till 80% ( Kent Asp) är grödgröna meloner långt ifrån folkrepresentaiva och bortom all möjlighet till opartiskhet.
  23. Har läst in mig på stora delar av de bästa klimathistoriska proxi som existerar  och har svårt att begripa hur denna lilla uppvärmning på 0,5-,8 C på något sätt skulle kunna anses som vare sig dramatisk eller unik.
  24. De förstärkningeffekter i moln och vattenånga som ligger til grund för alarmismen är en ren konstruktion etfersom jag inte kan hitta det minsta tecken på att de existerar annat än i huvudet på Trenberth och Dessler och inmatatde i klimatmodellerna.
  25. Ceres satelliterna har uppmätt att utstrålningen från planeten ökar vid uppvärmning tvärtemot vad modellerna antar.
  26. jag har kyssnat till Murry salbys beskrivning av kolcykeln som påvisar fundamentala felaktiga antaganden av IPCC.
  27. De extremväder som försökts kopplas till CAGWeffekter har gång på gång visat sig vara helt utan grund.
  28. De globala stormarna visar en minskande trendlinje tvärtemot vad som hävdades när ”Kathrina slog till”
  29. SMHI deklarerar att sverige blivit varmare uten att ange orsak och ”glömmer” berätta om hur stor deöl som beror på ökad solinstrålning dvs fler molnfria timmar.
  30. Det känns tryggt att veta att 70% av vårs politker allra närmast sina väljare har funnit sin egen grund för sin skepticism och fortfarande tänker själva. Det känns demokratiskt otryggt att de domderas av en liten klick utan demokratiska mandat sm företräder särintressen. En mycket allvarlig otäck antidemokratisk signal
  Hur man intjänar förtroende är en lektion klimathotarna inte delatagit i. Utan substans hjälper inte ett evinnerligt tjat med samma argument som redan tappat sin trovärdighet.
  Vad FOI ägnar sig åt är en typ av stadskupp. Där myndigheten åtar sig en roll som liggerr långt utanför myndigheters befogenheter och skyldigheter. Våra öpolitiker skall svara för sina bedömningar och övertygleser gentemiot sina väljare och inte inför en klimattalibankl fanatiker som nästlat sig in i myndigheten och bedriver ensidig propaganda med en självpåtagen roll att styra folkvalda med simpla förjugna härskartekniker.
  FOI bryter mot alla grundläggande regelr myndiheten har att följa. Det är fanimej inte myndigheterna som skall säga åt politikerna vad de skall tycka utan tvärtom. Det är inte politkerna och kommunchefer som skall motivera varför de inte har förtroende för klimathotarrörelsen utan det är FOI som skall förklara varför de tappat sin trovärdighet hos beslutsfattare och folket och inte tvärtom.  
  Genus och klimatpolitrukerna skall helt enkelt ut ur demokratin och staten. De kan ta Kornhall med sig å dra åt blåkulla tillsammans med Klotet vetenkräpsredaktionen och hela det klimahotspack som styr dem. De skall knäpöpas ordentligt på näsan och motståndet mt denna rena hjärntvätt börjar nå sin bristningsgräöns. Lögnarna och klimatopportunisterna är redan avslöjade och är panikslagna inför detta faktum.
  Frågorna i FOIs ”undersökning” säger precis allt. maken till dumstrutsundersökning med en ännu dummare sammanfattnign kan aldrig har lämnat en myndighet tidigare.
  De kulturmaxistiska krafter som gömmer sig bakom den rabiata klimathotspropagandan finns i motsats till ”Big Oil” och ”tobaksindustrin” i verkligheten.

 23. PT

  En artikeln som den schweiziska tidskriften ”factum” publicerat  finner man på:
  http://www.eike-klima-energie.eu/news-cache/dafuer-schaeme-ich-mich-heute/
  Den vore väl en trevlig övning för våra skolbarn som läser tyska att översätta till svenska.
   

 24. Kent S
  Det SKF nu gör är enbart positivt i bemärkelsen att de sparar energi och därmed pengar. Jag tror att de upprättar en winwin situation, WWF säljer sitt emblem och hjälper dem med marknadsföringen, alla vill framstå som miljövänliga. Det är knappast WWF som med sina ingenjörer gått in och roddat. Att de kallar det klimat är enbart en fras som för närvarande säljer bäst. Vi måste vara noga med att påpeka att minska energiförbrukningen är ett sätt att spara pengar för både privatpersoner och industri och positivt.

 25. Karl-Oskar

  Slabadang # 22
  Tack för sammanfattningen det är ju bara att skriva ut och sätta på kylskåpet så får vi se om det blir någon diskussion när hustrun kommer hem.

 26. bom

  #24 Bra Lars naturligtvis har Du rätt! Det retar mig dock att SKF skall vara enfaldiga nog att kasta blodspengar i de dreglande WWF-käftarna. Jag utgår ifrån att man brukar en del aktieägarpengar till att proppa upp lurendrejeriet!

 27. Kent S

  Lars Jonsson
   
  Ökad välfärd går hand i hand med ökad energiförbrukning.
  Minskad energiförbrukning sparar inte pengar, per automatik.
  WWF bör ingen samarbeta med, oavsett om det gynnar marknadsföringen eller ej.

 28. pekke

  Lars Jonsson #24
  Den stora frågan är var SKF tänkt spara energi ?
  I Sverige eller Asien ?
  SKF massanställer – i Asien

 29. Gunbo

  Magnus Olert #11,
  Har du läst texten under kartorna? Prognosen gäller för 2080 till 2099. Det är mer än 70 år framåt i tiden.

 30. AOH

  PT # 23
  MK  borde läsa något av  det  Klaus-Eckart Puls skriver innan han avslöjar sin egen otur att tänka.
   
   
  „…….Puls: Bis vor zehn Jahren habe auch ich ungeprüft nachgeplappert, was das IPPC uns so erzählt. Irgendwann dann habe ich angefangen, die Behauptungen nachzuprüfen. Das Ergebnis: Es begann mit Zweifeln und mündete dann in Entsetzen und in der Erkenntnis, dass ganz viel von dem, was der IPCC und die Medien bezüglich des Klimawandels sagen, nicht stimmt und gar nicht durch naturwissenschaftliche Fakten und Messungen gedeckt ist……“
   
   
  ”…..Framtill  för 10 år sedan pladdrade jag fortfarande  efter allt vad IPCC berättade utan att ifrågasätta något tills jag började smånigom kolla dessa påståenden.:
   
  Det började med tvivlande och slutade med förfäran när jag insåg att mycket av det som IPCC och olika media påstod om klimatförändring överhuvudtaget inte stämde med verkligheten och ej helller täcktes av vetenskapliga fakta och mätningar ….” 

 31. Det blir nog en smärtsam uppvakning ur denna klimathyper,med
  omvänd förnekelse från de alarmister som drivit dessa frågor likt
  en religion.
  Varför inte bara erkänna att man tagit det hela på felaktiga grunder,
  då kan de behålla ännu någon heder inför allmänhet.
  Det är alltid starkt att erkänna sina brister i kunskap och fel kan
  man alltid ha.
  För någon agenda finns ej i vetenskap,det får man inte glömma,
  frågor får alltid omprövas med nya kunskaper och så går det vidare.
  ALI.K.

 32. I DNA frågor öppnar för helt andra konsekvenser än man förut trott,
  där har man än mer öppen debatt,sä bör det vara om klimatfrågan
  också.
  Varför denna ’konsensus tabu i klimatfrågan’,detta hindrar utveck-
  lingen för våra resurser med att ’spilla ’ ekonomiska resurser till
  verkliga miljöförbättringar istället som är mer angelägna.
  Detta slöseri av resurser skadar samhället värre än man tror,det
  har vi inte råd med.
  ALI.K.

 33. Pehr Björnbom

  Att på det sätt som Mikael Karlsson gör hänvisa till de 98% klimatforskare som stöder att mänskliga utsläpp som stöd för hans åsikter ger en helt felaktig bild av klimatforskarna.
   
  Alla IPCC-kritiska och och på annat sätt mer eller mindre skeptiska klimatforskare som ifrågasätter CAGW hör till dessa 98%. Några exempel på namn som hör dit men har ett spann av skilda åsikter om risken med AGW är Judith Curry, Stephen Schwartz, Lennart Bengtsson, Ole Humlum, Richard Lindzen, John Christy, Roy Spencer, Pat Michaels.
   
  Var och en som är någorlunda insatt i klimatfrågan måste inse felaktigheten i Karlssons sätt att resonera.
   
  Angående filmen Hets och Stig Järrel så har jag tänkt i liknande banor som Lars.

 34. Pehr Björnbom

  Att på det sätt som Mikael Karlsson gör hänvisa till de 98% klimatforskare som stöder att mänskliga utsläpp bidrar till global uppvärming
  skulle det vara. 

 35. Slabadang

  Pehr B!
  Har du slutat slå din hund ? Tror du inte människan påverkar klimatet?
  Frågeställarens gisslan. Ett smart manipulativt sätt att ta bort de relevantaste svarsalternativen. Klave så vinner jag och kriona så förlorar du.
  När man påpekar att även 97% av skeptikerna tror på och är överens med ”forskarna” om att människan påverkar klimatet blir de alldeles ställda och vet inte vad de ska säga därnäst.
  Att dölja eller inte begripa (det vanligaste skälet ) att skiljelinjen går mellan AGW och CAGW är ett måste för dem, för att bibehålla initiativet. Rycker man den förmånen ifrån dem så är de lätta offer då man måste dikutera var gränsen går dvs förstärkningseffekternas existens eller ej  och därtill hörande uppfattning om klimatkänsligheten. Det är en pedagogisk grundtips för alla klimatrealister att använda för att snabbt få debatten att handla om rätt saker.

 36. Svempa

  Dr Mats Karlsson karl för sin hatt.
  Selfserving-bias kallas det