Saknat vatten i haven

Bevattning
Enligt en artikel i Nature har forskarna saknat orsaken till en del av havsnivåhöjningen på 1,8 millimeter per år. Havens expansion på grund av ökat värmeinnehåll samt avsmältningen av glaciärer och inlandsis har bara kunnat förklara ca 1,1 millimeter.
Nu har de hittat de saknade millimetrarna som enligt en ny studie har visat sig beror på att vi pumpar upp vatten för bevattning av våra odlingar. Detta vatten rinner så småningom ut i havet och bidrar alltså till höjningen av den globala havsnivån. Forskarna har räknat ut att det rör sig om ca 0,77 millimeter per år vilket fyller det saknade gapet mycket väl.
The Guardian skriver också om undersökningen. De har intervjuat experten Prof Robert Nicholls, från universitetet i Southampton, som menar att även om vi lyckas stabilisera klimatet kan det forfarande bli en höjning av havsnivån. Om vi skulle pumpa upp allt grundvatten skulle havsnivån stiga med 10 meter.
Genom att pumpa upp grundvatten har vi orsakat att havsnivån har stigit med en millimeter varje år sedan 1961. Forskarteamets ledare, Yadu Pokhrel, från universitetet i Tokyo varnar för att andvändningen av tekniken att spara färskvatten i dammar och resevoarer har minskat till förmån för att pumpa upp grundvatten under senare år.
 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingemar Nordin

  Ledsen Lena, där krockade vi nästan. 🙂

  Men jag skall följa upp från tråden vad som händer med haven, och hur stor påverkan som den här forskningsrapporten menar att vår uppumpning av grundvatten har på havsnivåhöjningarna. Även om det inte handlar om några större problem beträffande havsnivåerna (0,77 millimeter per år)  så är det ju ett mycket större problem på vissa platser med grundvattennivån.

  De här länkarna till att kombinera solenergi med avsaltning av havsvatten tycker jag är intressanta, särskilt de om  Saudi-arabien:

  http://www.solarwaterenergy.net/

  http://news.cnet.com/8301-17912_3-20002005-72.html

  http://www.technologyreview.com/energy/25010/

 2. Jan E M

  Hej Lena
  Enligt Aviso har havsnivån ökat med i medeltal 3,18 mm per år de senaste 20 åren.
  http://www.aviso.oceanobs.com/en/news/ocean-indicators/mean-sea-level/

 3. Ingemar Nordin

  Jan E M #2,

  Kul. Men havsnivåökningarna är fortfarande ett icke-problem, även om vi skulle köpa vad denne Aviso påstår.

  Det verkliga miljöproblemet är att man på vissa håll kommer att få (och har) stora problem med grundvattnet, inte att havsnivån stiger i takt med historiska variationer.

  Jag tror att hela miljöfrågan skulle må bra av att man inte låter sig luras in i CO2-fobins träskmarker, utan istället ser på de riktiga miljöproblemen.

  Vem vet, en vacker dag kanske dimridåerna även faller för dig, Jan E M.

 4. Ingemar Nordin
  Ojdå! Nåja, det blir så ibland!
  😀   

 5. Christopher E

  Jan E M,
  Natureartikeln använder data från hederliga tidvattenmätare, inte satellitradar. Om man ska tro satelliterna accelererade havsytehöjningen i samma ögonblick man började mäta, vilket känns lite väl mycket som en tillfällighet.
  Markbaserade mätare envisas med lägre värden, liksom (med reservation) Argobojar.
  Ser man på hela serien tidvattenmätare, har ingen acceleration skett av den naturliga höjningen sedan slutet av 1800-talet. 

 6. För mig låter det som e ny skrämselbalong

 7. Johan M

  Det är beklämmande hur ett så stort problem som sinande grundvatten måste kläs med klimatförändringens fjädrar för att locka forskarpengar. Räcker det inte med att det i många regioner råder brist på vatten och att en ökning av uttaget av grundvatten inte är en långsiktig lösning.  
   
  Tänk om alla organisationer som idag skall rädda världen genom att inte släppa ut koldioxid istället hade arbetat för att alla på jorden skall ha tillgång till sötvatten. Det är väl ett mycket mer produktivt mål som jag själv skulle skriva upp på, och även blunda för att en del pengar rann ut i sanden. 
   
  Man undrar ju hur mycket vatten det egentligen är frågan om och jag hittade en uppgift om Jordanfloden. Jag bilade för många år sedan från Tiberias till Jerusalem och att denna floddal en gång kallades för landet av mjölk och honung är svårt stt förstå. Floden måste vara en rännil jämfört med då. Enligt wikipedia så hade floden oklart när) ett flöde på 1.3 miljarder m3 medan den idag har ett fde på 20-30 miljoner m3 per år. Hela Israels avsaltning av havsvatten är på 500 miljoner m3 per år. Hur skulle situationen förändras om man avsaltade ytterligare 1 miljard m3 och pumpade upp det till Tiberias sjön? Kostnad jämfört med det norska försöket att fånga in (och släppa ut) koldioxid?

 8. Christopher E

  Johan M #7
  Jag reste själv där i Israel som ung på 70-talet och blev när jag läste din text nyfiken på hur Döda Havet som matas mest av Jordanfloden ändrats sedan dess. Ganska mycket, visade det sig. Nivån sjunker med 1 m per år. Platsen där jag badade måste ligga långt upp på land nu.
  Men det intressanta var att läsa hur långt projektet att mata in havsvatten där har kommit, vilket är relevant för denna tråd. Vatten ska tas från Röda Havet, avsaltas längs vägen till nytta för Jordanien och Israel, och den mättade saltlösning som blir kvar släpps ned i Döda Havet. Med ett fall på 400 meter passar man på generera el från vattenkraft också. 

 9. Lasse

  Intressant att grundvattenuttag skulle ge så stor påverkan att det märks i havsnivån.
  Förutom att vatten tillförs haven så innebär ofta grundvattenuttag att marken sjunker, vilket allt annat lika, bör innebära mindre vatten låst i marken för all framtid.
  Utöver detta så är erosionen ständigt på väg att fylla haven med sediment, vilket höjer havsnivån.

 10. Christopher E

  Lasse #9
  ”Utöver detta så är erosionen ständigt på väg att fylla haven med sediment, vilket höjer havsnivån”
  Nej då, inte alls. Havsbotten fylls hela tiden med sediment som cirkuleras och blir nya bergskedjor och annat land som i sin tur eroderas till nya havssediment. Det är ett kretslopp i balans över tiden. Himalaya reser sig tex omkring 5 mm varje år i skrivande stund (och man finner marina fossil strax under toppen). I samband med det rör sig Indien något norrut, så det mer plats i Indiska Oceanen för sediment.
   
  Grundvattenförrådet minskar nu pga mänskligt uttag, men vi är bara en blink i historien, så för all framtid är det abslut inte. Minskar våra uttag i framtiden fylls grundvattenförråden på igen. För att återgå till Indien som exempel, Indiska Oceanen bidrar varje år med 4000 kubikkilometer vatten som faller över landet, varav ca hälften sugs in i marken istället för att avdunsta igen direkt eller rinna på ytan ut i havet igen.
   
  Med detta inte sagt att världens behov av färskvatten nu inte kräver uppmärksamhet, förstås.
   

 11. Thomas

  Christopher #10 en hel del grundvattenförråd fylls inte på i dagens klimat utan är relikter från forna tider. Ta de reserver som Saudiarabien pumpar upp i rask takt för att odla vete i öknen, hur mycket regn tror du faller där för att fylla på reserverna?

 12. Christopher E

  Thomas #11
  Även det ordnar sig inom ”all framtid”, jag lovar. Det faller faktiskt regn över Saudiarabien, ca 100 mm/år i genomsnitt och en liten del av det hinner inte avdunsta eller rinna ut i havet via wadis. Sedan finns ju sådant som klimatförändringar också över tiden…
  Det här handlade om att Lasse menade att transport av vatten och sediment ut i oceanerna kan vara oåterkallerligt.

 13. Jan E M

  Ingemar Nordin
  Att havsnivån ökar och att klimatet blir varmare är också riktiga miljöproblem oavsett vad som är orsaken till det.
  Överuttag av grundvatten är ett stort problem på många håll i världen.
  Dräneringar och liknande gör att regnvatten återbördas snabbare till haven och har kanske också en mätbar inverkan på havsnivån.
  Cristopher E #5
  Vad jag har förstått så är satellitmätningarna mycket exaktare än vad tidvattenmätningarna är. Här har CSIRO en jämförelse mellan tivattenmätningar och satellit.
  http://www.cmar.csiro.au/sealevel/index.html
  Det är inte så stor skillnad på resultatet under de senaste 20 åren.
  Satelliterna mäter havsnivån på många fler punkter än än bojar och landbaserade fixpunkter.

 14. Johan M

  Christopher E #8

   
  Intressant med kopplingen Röda havet – Döda havet. Det är väl ett av få ställen på jorden där avsaltningen kan drivas av ett kraftverk på vägen. Problemet är väl annars hur man överkommer kostnaderna för att transportera vattnet till högre terräng eller lång inåt landet. 
   

   
  Jag hittade en del siffror på vad det kostar med avsaltning idag och det finns exempel på  runt $0.50 per m3 (ca 3 kr kubiken vilket kan jämföras med 10-20 kr/m3 som vi betalar till kran i Sverige). Att avsalta en ny Jordanflod skulle alltså kost ca 3 miljarder om året vilket kan jämföras med Israels stadsbudget på ca 200 miljarder. En kostnad som (om man bortser från att de gör ett underskott) i alla fall är inom räckhåll.

  Den stora frågan rent tekniskt är väl om avsaltning kommer göras med hjälp av sol-, fosil- eller kärnkraft.

   

 15. Christopher E

  Johan M #14
  Jag tror avsaltning kommer stort. Är det inte Saudiarabien? som planerar kärnkraftverk för detta syfte? Annars skulle man kunna tro att solenergi sammanfaller väl med de platser som behöver vatten, men det är väl för ineffektivt och dyrbart, antar jag.
  Inressant som du säger att det är helt kommersiellt gångbart. Fast fylla Jordanfloden så att ett överskott som förr hamnar i saltlösningen i Döda Havet känns slösaktigt. Det avsaltade vattnet måste ju tas tillvara till sista droppen. 

 16. Christopher E

  Jan E M #13
  Det är ointressant ur mänskligt perspektiv om satelliterna mäter mitt ute på oceanerna, det är vid kuster människor bor, och där finns tidvattenmätarna.
  Det finns ingen teknisk anledning till att de skulle mäta på ett dåligt vis, det fel de kan anklagas för är faktiskt att de ger för stor havsytehöjning. De flesta ligger nämligen på sjunkande kuster/öar eller i hamnar där infrastruktur/grundvattenuttag sänker marken. Det är långt ifrån alltid detta kompenseras (kräver avancerad teknik). Så länge satelliter visar mer ökning än fasta mätare är jag djupt misstänksam, det borde alltså vara tvärtom.
  Det är svårt att se hur dagens måttliga höjning av havsytan på runt 2 mm (beroende på mätmetod) kan vara ett miljöproblem. För vem? 

 17. Johan M

  Christopher E #15
   
  Solenergi är ju gärna det som man vill skall vara en lösning. Som du säger så sammanfaller ju problemet väl med överflöd av sol så det borde ju gå att göra. Problemet med solkraftverk är väl annars att de inte ger någonting på natten att de kostar ca 2-3kr/kWh om man skall producera el. Om man använder solen för avsaltning som bygger på förångning direkt så borde dock utnyttjandegraden vara högre och prisbilden en annan.
   
  Om man tittar runt lite på existerande projekt så ser man dock att direktverkande sol inte alltid är den lösning som vinner. Intressant problem, håller med om att det är ett område som kommer att bli stort.

 18. Christopher E

  Johan M,
  Jag tänker som du, att använda solvärme direkt känns ju billigast och resursvänligast. Men tydligen räcker det inte. När jag var ute och långseglade fanns ombord en liten avsaltningsgrej för nödsituationer, en liten ballong som skulle blåsas upp och flyta i solen bredvid nödflotten. Fungerade genom avdunstning och skulle bara ge en liten slurk om dagen. (Kan dock vara skillnaden mellan liv och död).
  Större båtar hade osmotiska pumpar istället. Gav litervis lätt och fanns även som handpumpade modeller.
  Säger kanske något om solenergis effektivitet.

 19. Jan E M

  Christopher E #16
  Om du läste länken som var i mitt inlägg så skulle du se att under de senaste 20 åren så har havsnivåökningen varit c:a 3 mm per år oavsett sättet att mäta. Det är en fördubbling jämfört med hur det var under första halvan av 1900-talet.

 20. Christopher E

  Jan E M #19
  Nej då, det finns ingen fördubbling av havsytehöjningen. Det hade varit en sensation som skulle basunerats ut i så fall, jag lovar dig. Det som finns är en liten höjning av hastigheten de senaste årtiondena, med reservation för att det bara är en temporär variation.
  Den granskade Natureartikelns (som tråden handlar om) ordval borde vara en ledtråd för dig:
  ”During the latter half of the twentieth century, global sea level rose by about 1.8 millimetres per year, according to data from tide gauges.”
  Latter half betyder andra halvan av 1900-talet, men det förstår du nog.
  Misstaget du gör är att se på för korta intervall, eftersom takten varierar hela tiden. Nedanstående länkade artikel förklarar en hel del med bra diagram utifrån Holgate. De senaste 10 åren (före 2011 i detta fall) var höjningen tex bara 2,3 mm/år, inte långt över 1900-talets medel.
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2011/04/07/sea-level-rise-still-slowing-down/
  Om du vill ha tips på hur man skrämmer upp tidvattendata till att likna satellitdata, är det just genom att använda rådatat utan justering för landsänkning, som jag nämnde ovan. Så är det ofta eftersom mycket data aldrig justerats. Du måste vara kritisk när du ser diagram, och inte bara se det du vill se.
  När tektonisk rörelse tas med, sjunker värdena, som tex i Wöppelmans studie, som beskrivs här:
  http://www.worldclimatereport.com/index.php/2010/02/09/gps-aids-in-sea-level-rise-debate/
  Slutligen, vill du veta lite mer hur komplicerad satellitmätning av havshöjd är jämfört med de pålitliga tidvattenmätarna, är här en bra artikel (gammal, men principerna har inte ändrats):
  http://john-daly.com/altimetry/topex.htm

 21. Kurt Persson

  Cristopfer E #20
  Fast det fylls på i ökad takt enl WGMS
  ”The average annual melting rate of mountain
  glaciers appears to have doubled after the turn of the
  millennium in comparison with the already accelerated
  melting rates observed in the two decades before. The
  previous record loss in the year 1998 has already been
  exceeded three times, i.e., in the years 2003, 2004 and
  2006, with the losses in 2004 and 2006 being almost twice
  as high as the previous 1998 record loss.”

 22. Christopher E

  Kurt Persson #21
  Fast man har rätt dålig koll på bergsglaciärerna globalt för att kunna göra ett sådant uttalande, även med garderingen ”appears to”. Få väl har väl tex missat att glaciärerna i en stor del av Himalaya växer trots att ”konsensusen” innan nogrannt studium var att de minskar i ökande takt…
  http://www.theregister.co.uk/2012/04/16/himalayan_karakoram_glaciers_gaining_ice/
  Bergsglaciärer utgör dessutom en pytteliten volym jämfört med inlandsisar, så deras bidrag är inte stort även om de smälte lite fortare. Många av dem är också på så hög höjd, att de inte kommer smälta även om det blir kraftig uppvärmning.

 23. tty

  Jan E M #2
  Läser man det finstilta så är 0,3 mm/år ”isostatisk justering” så siffran är egentligen 2,88 mm/år. 3,18 mm är vad man beräknar (=gissar) att havsnivån skulle stiga om den senaste istiden aldrig hade inträffat, vilket förefaller mig vara en inte alltför relevant uppgift.
  Thomas #10
  Trots uttag av grundvatten i Arabien så står dock tydligen många grundvattenreservoarer alltjämt på plus eftersom grundvatten fortfarande rinner ut i havet längs kusterna. Det är bara att åka och kolla på de många ”khawr” (kustlaguner med bräckt/utsötat vatten) som finns längs t ex emiratens och Omans kuster.

 24. Jan E M

  Christopher E #20
  Jag är kritisk till bloggar som hiitar på egna diagram utan förankring i verkligheten som t ex wordclimatreport.
  Om man tittar på uppgifter från NASA och andra kända institut så har de ungefär samma resultat. Det som skiljer ut sig är klimatskeptiska bloggar. De får varierande resultat beronde på hur mycket av tillgänglig mätdata de väljer att plocka bort.

 25. Inge

  Jan EM
  Du litar hellre på de som är ekonomiskt beroende av att driva klimathotet?

 26. Gunbo

  Inge #25,
  Menar du att NASA är beroende av att driva klimathotet?

 27. Christopher E

  Jan E M #24
  Jag länkade till de sidorna sidorna därför att ger en bra populärbeskrivning. Själva uppgifterna och diagrammen kommer ur vetenskapliga publikationer och är bara återgivna som de är.
  Att skjuta på budbäraren räddar inte det faktum att du var fel ute i din förhoppning att havsytehöjningstakten dubblats.
   

 28. Christopher E

  Gunbo #26
  Inte hela NASA, naturligtvis, men visst har några sektioner levt gott på klimathotsanslagen.

 29. Christopher E

  Jan E M,
  Jag glömde tillägga att mannen bakom ”World Climate Report” är klimatforskaren Patrick Michaels, som alltid refererar sina källor, så helt lätt att avfärda som egenkomponerat diagrammaterial är det inte…
  http://en.wikipedia.org/wiki/Patrick_Michaels

 30. Jan E M

  Chrisopher E #27 #29
  Det saknas källuppgifter till Patrick Michaels diagram. Han talade inte om vilka mätstationer han använde bara att det var ett begränsat antal som var en bråkdel av CSIRO använder.
  Inge #25
  Jag litar inte så mycket på bloggar, oavsett vem som skriver. Stora internationella forskningsinstitut är pålitligare.

 31. Christopher E

  Jan E M #30
  Förstår inte vad du menar, diagrammen kommer ur:
  Holgate, S. J., 2007. On the decadal rates of sea level change during the twentieth century,Geophysical Research Letters34, L01602, doi:10.1029/2006GL028492.
  Holgate forskar vid Proudman Oceanographic Laboratory, Storbrittannien.
  Michaels har överlagrat satellitdata i diagrammet, vilket klart framgår. Övriga diagram är från:
  Wöppelmann, G., C. Letetrel, A. Santamaria, M.-N. Bouin, X. Collilieux, Z. Altamimi, S. D. P. Williams, and B. Martin Miguez. 2009. Rates of sea-level change over the past century in a geocentric reference frame, Geophysical Research Letters36, L12607, doi:10.1029/2009GL038720.
  Wöppelman arbetar vid Centre Littoral de Géophysique, University of La Rochelle, Frankrike.
  Jag försöker inte köra med auktoritetskäppen som du, men detta är individer som verkligen jobbar direkt med havsnivåer, och inte politiskt korrekta presentationer på någon institutshemsida.
  Jag tror du försöker sålla bort information som inte passar dig.
   

 32. Christopher E

  Jan E M,
  Tack vare Börje S. I Australientråden kom nu en mycket påpasslig länk:
  http://joannenova.com.au/2012/05/man-made-sea-level-rises-are-due-to-global-adjustments/
  Jag har ju redan nämnt det lite mystiska att satellitmätta havsnivåer överstiger de från tidvattenmätare. De senare är ju så enkla att inte mycket kan gå fel, och eftersom de flesta mätplatser sjunker borde de ju visa mer, inte tvärtom.
  Här ser vi något jag inte visste, hur brutalt justerat satellitdatat är. Nu har min misstänksamhet att det är satellitdatat det är fel på övergått i nära visshet.
  Inte så konstigt att ingen faktiskt upplever havet stiga någonstans. Ett icke-problem.

 33. Håkan Sjögren

  Lena Krantz : Det saknas inte bara vatten i haven. Man hittar inte heller den ”gömda värmen”, som skulle förklara vart den ”växthusgasproducerade hettan tagit vägen. Den måste ha slagit följe med ”hot spoten” och har dykt ner i havets djup, utan att ha registrerats av alla temperaturmätare. Mvh, Håkan.