Sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret

Climate March

“As the world becomes more interdependent, global governance, including global economic governance and the governance of the global commons, is increasingly relevant for achieving sustainable development.” (UN System Task Team on the post-2015 development agenda)

I december är det dags för finalen på de förhandlingar som pågått om klimatet sedan starten i Berlin 1995. Platsen är Paris och det hela bär på en stark symbolik. Här undertecknades det slutliga fredsfördraget efter Napoleonkrigen för 200 år sedan. Det kom att representera en ny ordning som präglade Europa fram till 1914. Stormakterna hade året innan format en slags förlaga till EU genom ”kongressystemet” i Wien. Drömmen hos några av de mäktiga på den tiden var att skapa en form av världsregering. Dessa idéer fanns också hos filosofer som Immanuel Kant. Idén stoppades dock av krafter som ville hålla samarbetet mer löst. Det första världskrigets utbrott innebar sedan ett slut på detta system. Idén om att konsolidera makten i en världsorganisation för att nå fred och stabilitet har dock fortlevt. Först genom Nationernas Förbund och efter andra världskriget Förenta Nationerna.

Sedan FN startade har organisationens existens vilat starkt på olika hot mot mänskligheten. Först handlade det om terrorbalansen och det kalla kriget. Hotet från atombomben höll människorna i skräck under årtionden. Fredsrörelsen växte sig stark under ledarskap från filosofer som Bertrand Russel. Även han en förespråkare för världsregeringsidén i syfte att nå fred i världen.

Efter Sovjetunionens fall har fienden förändrats och blivit mer svårdefinierad. Nu har förvisso Ryssland återigen växt fram som ett spöke för de mäktiga i väst. Länge fanns det dock inga fiender av det traditionella slaget. De var i alla fall betydligt svagare än Sovjet. Istället uppkom terrorhotet där ingen kunde känna någon som helst säkerhet från en oberäknelig fiende. Detta fångades på ett lysande sätt av Terry Gilliam redan på 80-talet i hans film ”Brazil”. FN har dock i eftermälet av Sovjetunionens fall kommit att leva mer på miljöhoten mot vår planet. Fredsrörelsen byttes snabbt ut mot miljörörelsen där Al Gore tidigt ställde sig i frontledet som en självutnämnd superhjälte.

I tidigare konflikter har det funnits tydliga offer och en klart definierad fiende. Krigen har utkämpats på slagfältet med stort mänskligt lidande till följd. Civilbefolkningen drabbades av luftangrepp och övergrepp från framryckande arméer. Det har funnits skäl till att söka gemensamma vägar för att förhindra de katastrofer som världskrigen innebar mänskligheten. Med de nya hoten förändrades logikerna.

När Reagan mötte Gorbatjov i december 1987 för att underteckna ett nedrustningsavtal påbörjades skiftet till det kanske mest bisarra hot som pådyvlats mänskligheten. Samma år släpptes Brundtlandrapporten med den talande titeln – Vår gemensamma framtid. Det nya hotet kom nu upp på agendan och skulle tjäna samma syfte som de tidigare hade haft. Från att människorna sedan krigsslutet ha bombarderats med propaganda om atombombens förgörande krafter och drillats till att känna en ständig domedagsångest uppkom hotet från koldioxiden. Denna färglösa gas som är avgörande för fotosyntesen och förutsättningar för liv på vår planet utpekades som ett vedervärdigt monster som var tvunget att nedgöras och förintas. Dessutom fick vi veta att vi var skyldiga till att monstret hade släppts löst. Än värre var att vi varje morgon kunde skåda skurken i spegeln. Det var du och jag. Allt var vårt fel. Den syndiga och dåliga människan som genom sitt bruk av olja, kol och gas skulle komma att skapa sin egen skärseld. Tänk så mycket lättare det var när skurken bodde på andra sidan gränsen och talade ett främmande språk.

Efterhand tog detta sig alltmer vanvettiga uttryck som att utveckla nya ineffektiva och miljöstörande energisystem, förslag om att förbjuda köttätande, handelssystem med utsläppsrätter för att göda klimatkapitalister som Al Gore och Maurice Strong, förbjuda den gamla glödlampan och ersätta med produkter fulla av kvicksilver och sällsynta metaller, geocybernetiska hybrisprojekt där både planeten och människan ska hanteras med fjärrkontroll, transhumanistiska idéer om att skapa resurssnåla människohybrider genom att leka med den genetiska koden samt att sätta blöjor på kossorna för att förhindra metanutsläpp. Dessutom föreslogs en rad med frihetsinskränkande system (som energiransoneringskort) i syfte att hålla monstret inlåst. De som dessutom hade invändningar mot dessa patologiska läror om mänsklighetens påverkan på jordsystemet blev förvisade till ett intellektuellt gulag och förlorade snabbt sina förmåner som samhällsmedborgare. Tron på koldioxidmonstret blev i stort sett lagstadgat och nya yrkesgrupper uppstod med klimatet som födkrok. Terapeuter tjänade pengar på att lindra den tilltagande klimatångesten.

För den stora världsorganisationen med sin gigantiska byråkrati blev det mumma. De till och med skapade en organisation med uppgift att befästa människans skuld till planetens uppvärmning. För varje rapport blev skulden större. Det presenterades dock aldrig några otvetydiga bevis. Istället ledsagades det av ett skandalöst hanterande av klimatdata och tvivelaktigt utformade dataprojektioner som fick Enok Sarris väderspådomar att framstå som vetenskaplig hårdvaluta. Alla gamla hästhandlare och notoriska lögnare vädrade morgonluft och fick plötsligt toppjobb och ryggdunkningar av etablissemangets härförare. Nu kunde också en enorm förhandlingsapparat dras igång. Sekretariatet tog plats i den före detta västtyska huvudstadens administrationsbyggnader. Pengar pumpades in i klimatkonventionens (UNFCCC) verksamhet. Byråkraterna jublade över de floder av papper och utredningar som de nu fick nöjet att administrera.

Denna monstruösa apparat går i år mot sin final efter 20 års förhandlingar och möten runt hela världen. Paraplydrinkar och flygresor till exotiska platser har avlöst varandra. Summan av alla utsläpp och resursförbrukning som har genererats av hela förhandlingsapparaten går säkerligen att applicera på ett medelstort europeiskt land. Priset är uppenbarligen högt för att rädda planeten! Förhandlingsutkastet som har svällt till hela 90 sidor ska i alla fall förhandlas färdigt i december 2015. Precis som för 200 år sedan står en ny ordning för dörren.

För att koldioxidmonstret ska hållas på plats krävs det kraftfulla åtgärder anser den stora organisationen. Hur ska det organiseras? Världsregeringsförespråkare som klimatöversteprästen Hans Joachim Schellnhuber har stora förhoppningar och gnuggar sina händer. Han har själv bidragit som rådgivare till den europeiska makteliten och försett dem med tvågradersmålet och användbara skrämseluttryck som tipping points. Han har också skissat på fiffiga lösningar som den geocybernetiska fjärrkontrollen. Chefen för UNFCCC Christiana Figueres har i sin tur efterlyst ett ekonomiskt systemskifte i klimatets namn.

I utkastet görs flera hänvisningar till hur skärselden ska undvikas. Inte helt överraskande efterlyses en stärkt styrning från ovan för att uppnå målen. 2020 ses som starten på den nya klimatregimen. Redan har den gröna klimatfonden instiftats. Flera nya globala institutioner kan dessutom behöva sjösättas för att nå effektivitet. Det anses behövas för att allmänheten ska förändra sina felaktiga beteenden och bli klimatsmarta världsmedborgare med ett korrekt tänkande. Sedvanligt är utkastet kryddat med en hel del gamla floskler med godhetsstämpel. Där ska tas hänsyn till FN:s mål om mänskliga rättigheter, jämställdhet, särskilt utsatta grupper och planetens välmående. Det är Good Governance vi pratar om! Vi kan dock vara säkra på att personer som hyser det minsta tvivel om att planeten står under belägring av koldioxidmonstrets fasaväckande arméer inte ingår i den beskyddade familjen.

Hur resultatet kommer att bli vet vi först i december. Förhoppningsvis släpper hypnosens makt över alltfler. Processen spårade ur för länge sedan. Makt, girighet, karriärslystnad, ideologiska fotbojor och blind fanatism har styrt alltför många. När bokslutet skrivs är det antagligen många som kommer att ha omvärderat sina ståndpunkter. I en framtid kommer kanske alla beröringar med klimathotet att förnekas. De som har omhuldat det kommer att ha funnit nya utkomster och omfamna nya faror. De allra mest troende kommer istället att förses med ett löjets skimmer men är alltför upptagna med att tillbe någon ny doktrin. Barnbarnen kommer att fråga hur vi kunde gå på en sådan uppenbar bluff och tro på sagorna om koldioxidsmonstret. Klimathotsskeptiker kommer kanske finna en stunds lugn innan någon framtida Al Gore börjar saluföra nya hot med tillhörande medikament. Efterhand kommer förmodligen berättelsen om klimathotet att förvandlas till en mytologi från en svunnen tid. Ingen sansad person kommer att kunna tro på att något så osannolikt har ägt rum. Själv tycker jag att den här historien redan i dagens ljus förefaller helt skruvad och vansinnig (detta även utan min något tillspetsade ton i detta inlägg).

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Johan S

  Alltid lika spännande att läsa din text! Jo – det ska bli intressant att se hur ”sagan” kommer att betraktas i framtiden. I en annan saga räckte det med att barnet ropade: ”Kejsaren är naken…”.
  Tyvärr har ju många liknande rop i nutid inte riktigt fått den förväntade effekten.

 2. Michael E

  I dagens tidningar kan man läsa om shaken baby syndrome som döms ut som rena skräpforskningen, se t.ex. http://www.expressen.se/nyheter/avslojande-film-om-skakvald-stoppades/
  Det finns starka organisationer, National Center on Shaken Baby Syndrome, AAP och andra, vars finansiering nu hotas och där enskilda forskares karriärer varit beroende av denna skräpforskning. Dessa organisationer och individer försöker nu aktivt tysta sina kritiker.

  Parallellerna till sagan om det vedervärdiga koldioxidmonstret är slående.

 3. Peter Stilbs

  Lysande – tack Jacob!

 4. Earth Hour

  Lördag kväll den 28 mars kl. 20.30 – 21.30 (Earth Hour) avser jag tända alla lampor i min bostad, till stöd för de tankar och de ideal som vägledde upplysningen.

  Mörkrets vänner släcker.

  (Nationalencyklopedin: Upplysningen var en intellektuell strömning under 1700-talets senare hälft med centrum i Frankrike. Vanligen avses den krets filosofer och författare som med förnuftets och vetenskapens hjälp sökte skapa en sammanhängande rationalistisk världsbild och kritiserade dogmatism och maktfullkomlighet i kyrklig eller statlig form.)

  Gör mig gärna sällskap i ljuset, och bjud med dina vänner. Tänk särskilt på dem, som kanske sitter i skuggsidan på lördag kväll. Behovet av upplysning är oändligt!

  Lucas Lux

 5. Ingvar

  Jacob,
  Utomordentlig analys/beskrivning!

 6. sibbe

  Utmärkt, Jakob. Bättre kan man inte förklara klimathot-apokalypsen.

 7. ceebee

  Fantastisk text Jacob. Sverige borde skicka dig som representant till Paris. Men fritänkande ”barn” är naturligt inte välkomna.
  Kommer osökt att tänka på de ”minnesforskare” som påstod sig kunna hitta gömda minnen hos framför allt unga flickor som ansågs bevisa pappors sexuella övergrepp i barndomen. Många pappor fick sitta av långa fängelsestraff. Några fick upprättelse men familjer splittrades för resten av livet.
  Förnuftet och vetenskapen är under anfall av dårar med akademiska titlar. En obildad befolkning saknar förmåga till kritisk analys. Vi måste få tillbaka den skola vi hade före Palme. En skola som lärde eleverna att skilja mellan väsentligt och oväsentligt. Utan lärare typ Gunnar Kjelldahl med övertro på auktoriteter, vilken i och för sig utgör en krydda på denna tämligen homogena site.

 8. Ann LH

  Jacob, morgongodis! Hela MSM står, förmodar jag, på kö nu för att lyfta fram Dig på stora scenen, för detta hade ju vi ingen aaning om. Varför har ingen berättat om detta tidigare. För att inte tala om den fd grävande miljöjournalisten Isabella Lövin, Åsa Romson och hela harpaltsgänget som en granne uttryckte sig.
  Hoppas Du orkar med anstormningen.

 9. Ann LH

  Celebee, @7 Sista meningen, krydda med smak av lyteskomik.

 10. ceebee

  #9 Anna LH
  Helt rätt.
  Men Thomas P, Gunnar KJ m.f.l. gör denna site till ett spännande debattforum där alla kan göra sin röst hörd.
  MVH/Ceebee

 11. latoba

  Jättebra skrivet Jacob. Har du försökt få någon tidning att ta in detta eller är du portförbjuden av MSM?
  Apropå Earth Hour så kommer jag som vanligt att tända alla lampor i lägenheten. Hoppas att många protesterar på detta sätt.

 12. Instämmer! Klockrent, Jacob!

  I bibelns skapelseberättelse blev människan till syndare när den åt frukten av kunskapens träd. Syndafallet var när människan gav efter för frestelsen av själva få den kunskap (om bla gott och ont) som tidigare var förbehållen Gud.

  I den moderna varianten är människans ursprungliga synd istället nyttjandet av energi. Också där för att själv kunna styra över sin tillvaro och sträva mot nya mål.

  I båda berättelser är den ursprungliga jorden oss (gudomligt) given och där finns allt som vi nånsin behöver för en hamronisk tillvaro för alla. Alltså så länge vi inte ifrågasätter denna oss givna ordning. Igen: Utmanar vi denna denna, och börjar själva styra över vårt öde kommer vi att fördrivas från Eden och konfronteras med oräkneliga mödor, osämja och eviga smärtor …

 13. Jacob Nordangård

  7# Paris vore fantastiskt kul att få åka till i december. Hade en liten skruvad idé om att ta med mig mitt band Wardenclyffe och framföra ”Merchants of Doom” på någon klubb i närheten av konferensen. Vi spelade låten med Al Gore som bakgrundsbild på vårt releaseparty. Det skulle dock bli ett långt bildspel om alla deltagare i denna bisarra fars skulle vara med. Kanske att vi denna gång skulle skåla i rom som en passning till Romklubben. 😉 https://www.youtube.com/watch?v=XohVnGUMdqA

  8# Haha… MSM hade jag ju spännande duster med efter Domedagsklockan. Programmet som aldrig sändes.

  11# Jag har inte testat texten på någon tidning än. Vore förstås kul att sprida vidare detta alster. Huruvida någon vågar ta in den är en annan fråga.

 14. Sigvard E

  Jacob 13#
  Tyvärr, Jacob, chansen att någon tidning skulle ta in din text är nog näst intill obefintlig. De tidningar som hittills visat mod har så snäva utrymmesbegränsningar att de skulle behövas en hel artikelserie för att få in hela din fantastiska text. SvD och DN som ger störst utrymme (ändå för litet) kan vi glömma. Dom är alltför PK- anpassade och ängsliga.
  När jag läser din text uppfylls jag först av hopp. När jag tänker efter blir jag närmast förb… och uppgiven. Hur skall detta viktiga budskap komma en bredare krets till del?
  Ett tips i all ödmjukhet: Skicka din text till Alice Teodorescu på GP! Hon har lovat att riva åsiktskorridoren.

 15. Slabadang

  Vilken sammanfattning!

  Lysande Jacob. När man väl läst igenom spelet så kan man det. Det är konstig hur de som önskar en klimatfascistisk världsregering glömmer alla freder alla frivilligt och framkompromissade avtal. Glömmer att se orsakerna till skillnaden i utveckling mellan demokratiska nationers utveckling gentemot de diktatoriskt centralstyrda. Varför tror de att skillnader mellan länder är något ont och varför låtsas de som om rika länder är rika på fattigares bekostnad ? Hela problemformuleringen är en bluff hela världsbilden totalt missuppfattad. Det är inte så konstigt att de då också missuppfattar klimatet.

  Du äger Jacob!

 16. HenrikM

  De mörka makterna…
  http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461

  Man kan undra vad som värst, vänstergalningar eller högergalningar. Problemet med vänstergalningar är väl att de får husera fritt utan medial granskning. Vilka kopplingar finns mellan dom här och miljögrupperna?

 17. tolou

  Det mest tragiska är väl att folk i allmänhet går på vad som helst. Detta är de styrandes smala lycka.
  Viljan att tillhöra mainstream är starkare än att tänka själv.

  ”Jag tillhör helst en homogen grupp och ansluter mig gärna till grupptänk (även om det leder åt helt fel håll).” En av människans styrkor men samtidigt en av de största svagheterna.

  Sann Facebook-logik (läs: föräldravrålet).
  Det kommer att hända igen, och igen, och igen…

  I am free, and my thoughts are my own.

 18. ces

  Varför inte försöka att publicera din saga i Dagens Samhälle som vågade publicera artikeln som omnämns i #16 http://www.dagenssamhalle.se/nyhet/granskare-som-inte-tal-en-granskning-14461

 19. Ingemar Nordin

  Ställer sig MP bakom FNs visioner om en central världsregering? Det skulle vara väldigt intressant att höra om och hur MP tar avstånd från det nämnda dokumentet från FN, från Rom-klubbens elitistiska dröm om global styrning, från Greenpeaces och WWFs likartade utopier? Eller köper de hela konceptet rakt av?

  Ty globala miljöproblem kräver en global styrning. Detta har varit tydligt sedan länge. Det enda svaret på den globala utmaning som de gröna har är mer makt åt överheten, helst en grön diktatur. – Fast bara under en ”övergångstid”, som bolsjevikerna brukade hävda, för att lugna folk. Därefter kan man odla fram den gröna människan som helt frivilligt underkastar sig alla klimatlagar.

  Utopisterna och visionärerna är de farligaste! Visst inbjuder det till hyckleri och korruption. Många tar för sig och blir rika. Men de allra farligaste är de ideella utopisterna och visionärerna. De tror verkligen på sina ideal och skyr inga medel för att uppnå dem. (Läs t.ex. Arthur Koestlers bok ”Pil i det blå” http://sv.wikipedia.org/wiki/Arthur_Koestler )

 20. Sören G

  Det var rent rörande när jag hörde den kvinnliga forskaren i morse som berättade om pollenforskningen. P.g.a. den tidiga våren blir också pollenallergikerna drabbade tidigare. Den ökade koldioxidhalten gjorde visst att växterna blev kraftigare och producerade mer pollen. – Men för henne var det en självklarhet att uppvärmningen skulle fortsätta och vi kommer att få hit allt fler arter som sprider ännu mer pollen och som gör det även på hösten så pollenallergikerna kommer att vara utsatta hela tiden. Men någon gång kring eller efter nästa sekelskifte har uppvärmningen gått så långt att björken försvinner och med den björkpollenet. – Nu minns jag att det för bara två år sedan var en mycket kall vår med minusgrader både dag och natt hela mars månad. Att klimatvariationerna till största delen är naturliga och att koldioxidens roll nog inte är så stor tycks inte existera i det allmänna medvetandet.

 21. Kevin Benn

  Yeats mörka sanning i The Second Coming tål att upprepas: ”The best lack all conviction, while the worst are filled with passionate intensity.” Här i den trygga underjordiska bloggvärlden nickar vi instämmande till de lysande analyser som dagligen serveras. och så ojar vi över att ingen däruppe i den verkliga världen kommer att tro dem eller trycka dem utan endast förtrycka dem. ”And what rough beast, its hour come round at last, slouches towards Bethlehem to be born?” Om nio månader föds ett monster i Paris om inte vi lyckas hindra detta. Förmår vi att omsätta vår övertygelse i handling; att förena oss – en bloggvärldens Avaaz; en underjordisk Peoples’ Carbon March – i en sista passionerad aktion?

 22. Lars Cornell

  Det var en alldeles underbar lektion i politisk och religiös historia som Jacob Nordangård här ger.

  Lägger vi samman det här med Sten Kaijsers ”Säg ifrån om klimatpolitiken”
  https://www.klimatupplysningen.se/2015/03/17/sag-ifran-om-klimatpolitiken/
  samt president Vaclav Klaus åsikter så ser vi en klimatkyrka som nu snabbt rasar som ett korthus.

  ”EU-medlemskapet för oss tillbaka till en modern form av europeisk socialism, ett i våra ögon helt misslyckat system. Jag ser hela systemet, inte bara dess detaljer, som i grunden felaktigt.” (Min sammanfattning av Klaus’ tal)
  http://www.klaus.cz/clanky/3716

  Hur kommer de politiska partierna att ställa sig i ”Kontrollpunkt 2015”?
  När hålls den och hur går den till?

 23. Lasse Forss

  Lysande beskrivning Jacob. Och skrämmande.
  Jag är med i Rotary och för några veckor sedan gick ”Rotary Talks” av stapeln i Sollentuna. Talare var Christina Persson ”framtidsminister”, Johan Rockström och Anders Wijkman. Jag anmälde genast att jag hade frågor och dessa var man tvungen att skicka in, vilket jag gjorde. Jag har ju berättat när Johan Rockström i Miljöaktuellt berättade att ”stormar av typen Sandy var förr något som endast inträffade vart hundrade år, men nu kan man vänta sig dessa vart annat eller vart tredje”.
  Jag mailade JR att sade att 249 stormar över Atlanten varit kraftigare än Sandy och att Sandy kommer på delad 250:e plats. Rockström skyllde ifrån sig på reportern Jon Röhne. Men jag ville ha ytterligare svar. Men Johan Rockström lämnade föreställningen inför utfrågningen, så Anders Wijkman fick svara i stället. Men det är ju inte samma sak.
  Nu till det viktiga. En grupp inom Rotary vill lägga till ytterligare en fråga i det så kallade fyrfrågeprovet, som är ett test på om en affärsuppgörelse är etisk. Den femte fråga skulle lyda: ”Är det hållbart”. Jag skrev och berättade att det är en utomordentligt bra idé. Men att man givetvis måste kunna besvara första frågan jakande: ”Är det sant”. Därefter gick jag igenom det som inte är sant inom ”klimatrörelsen”. Och jag påpekade att ingen forskning fungerar utan evidens. Jag berättade också om Lysenko http://sv.wikipedia.org/wiki/Trofim_Lysenko i Sovjet som skapade armod både där och i Kina. Och likheterna mellan Lysenkos ”vetenskap” och klimatforskningen är verkligen slående. Jag anmälde mig också till gruppen.
  Men där fick jag inte vara med trots att det som jag hoppades att Rotary skulle göra, att ställa ett antal frågor: Varför inga prognoser slagit in. Varför stämmer inga värden från själva naturen överens med modellerna och så vidare. Då kommer provets första fråga till sin rätt. Och jag påpekade att om Rotary ställer sig bakom frågorna, så skulle ”klimatvetenskapen” känna sig tvingade att svara. Och vi skulle nå ut till media. Trots att ingen kunde påpeka ett enda fel i vad jag skrivit, så ansluter man sig till ”vetenskapen”. Jag har påpekat att då accepterar man alla lögner, men det verkar inte bekymra dem. Och jag har repeterat om och om igen: ”Hur kan något bli hållbart om det inte är sant?”
  Så är läget. Få se vad som händer.

 24. Lennart Bengtsson

  19

  Arthur Koestlers ”Pil i det blå” var den bok som öppnade min blick. Alla unga människor, inte minst, borde läsa den. Huruvida ngn av dagens politiker har läst den är knappast troligt men det kanske finns ngt undantag ty alltför pessimistisk får man inte vara.

  Lennart

 25. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #19
  Intressant frågeställning, särskilt som det just nu visar sig att länder i mellanöstern har synpunkter på Sveriges agerande när det gäller jämställdhet och anser att det är deras interna angelägenhet.

  Det kan blir ett hårt uppvaknande i Paris, för det är inte trivialt att få länder att avtala bort sina traditioner och värderingar.

  Jag brukar uppmana till att tänka tvärtom eller baklänges för att förstå djupet i en del problem:
  -Är Margit Wallström och Åsa Romson beredda att skriva på ett avtal som räddar klimatmålet genom att införa Sharialagar i Sverige?
  Är du?

  Fotnot.
  CO2-utsläppen från trafiken i Sverige skulle minska med 30-40% i morgon dag om det blev förbjudet för kvinnor att köra bil och straffet skulle vara 1000 offentliga piskrapp. 😉

 26. Ingemar Nordin

  Lennart Bengtsson #23,

  ”Arthur Koestlers ”Pil i det blå” var den bok som öppnade min blick.”

  Samma här. I början kände jag mig ganska förnärmad när Koestler på detta sätt utmanade allt som vi lärt oss om hur moraliskt rätt och högtstående det var att hålla med alla idealister. Ja, även om idealisterna som kastar sten på gatan kanske är lite väl orealistiska så har de åtminstone ett gott hjärta, hade vi fått lära oss.

  Men efter hans bok insåg jag att det var oändligt mycket viktigare att faktiskt sätta sig in i vart deras (och våra) ungdomliga idéer faktiskt leder till och vilket pris de anser vara berättigat att betala i termer av människoliv och elände.

  En nyttig läxa! Borde vara obligatorisk läsning i skolan!

 27. Ann LH

  @ 20. Ingemar, vore det inte en utmärkt ide’ att KU skrev direkt till samtliga partier i riksdagen och ställde just den frågan, samma inledning och samma fråga till alla och krav på ett tydligt svar med motivering.
  Respektive svar skulle sedan publiceras här som ett inlägg och då möjligt att kommentera.

 28. Ingvar

  Lasse #23

  Bra jobbat!

 29. Ingvar

  Ann LH #27
  Det är väl en bra tanke. Dessvärre tror jag inte det fungerar. Jag har skrivit till riksdagsledamöter i flera år nu. 2 sorters svar får jag.
  1. Ibland men sällan svar från de som redan har en kritisk inställning till klimathotet. Trevligt iofs
  2. Ibland men sällan en begäran att bli bortplockad från mailinglistan. Inte så många trots allt

  I övrig tystnad.
  Nåt sätt att ge mer ”tyngd” åt frågan vore önskvärt. Tex. ett öppet brev infört som annons plus en website med ”underskrifter”. Deltagarna här på webben kan säkert hjälpa till med finansiering av annonsen. Och det finns ju färdiga websites för just sådana här namninsamlingar

 30. Ingvar

  Amazon Kindle är för häftigt! Har just läst ner ”Arrow in the Blue”. Har läst andra böcker av Arthur Köstler men inte den.

 31. Politikern bakom den här bloggposten kan kanske behöva lite stöd från Er på KU. Varför inte ta och kontakta honom. (Om Ni nu inte redan har gjort det)

  http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/03/18/11049244-verklighet-eller-fiction-fran-smhi-och-ipcc/

 32. Denna dag fick ingen bra start. På morgonen slog jag upp lokaltidningen och fann att där finns tre (!) sidor annonspropaganda från kommunens energirådgivare inför spektaklet Earth Hour.

  Just inom medicin ser vi många exempel på ”konsensus” som vare sig har omfattat alla forskare eller varit riktig i långa loppet. Magsår var ju helt klart, en gång i tiden, orsakat av stress och dåliga matvanor. Fast egentligen är det en bakterie som bär skulden. Mättat fett orsakar hjärt- och kärlsjukdomar har vi fått oss itutat länge, fast det verkar vara på väg att svänga nu.

  Ett av de värsta exemplen är ändå ”bortträngda” minnen, ett rent påhittat fenomen som inte finns i verkligheten. Oseriösa terapeuter grävde fram ”bortträngda” minnen ur framför allt kvinnors hjärnor. Det handlade ofta om sexuella övergrepp, vilket ledde till åtal och fällande domar i stort antal fall. Mest förekom det väl i USA, men även Sverige var drabbat.

  Mer seriösa forskare började granska det hela och lyckades ganska lätt plantera in falska, ”bortträngda” minnen i försökspersoner. Speciellt lätt var de om försökspersonerna var under hypnos, men det gick ofta även utan. De oseriösa terapeuterna använde väldigt ofta just hypnos på sina patienter.

  Dessutom förekom fall där ”förövarna” (papporna) av de ”bortträngda” övergreppen bevisligen inte hade varit hemma när en del av övergreppen skulle ha skett, utan varit på tjänsteresor. Korthuset började rasa ihop, och rättsskandalen blev uppenbar.

  Thomas Quick/Sture Bergvall som Sveriges värsta massmördare är också en följd av den felaktiga hypotesen om att det kan finnas bortträngda minnen. Vilket vissa av dem som bär skulden till hans felaktiga, fällande domar vägrar att inse och erkänna.

  Idag verkar ”shaken baby syndrome” vara på väg att gå samma öde till mötes som de ”bortträngda” minnena. Diagnosen klarar inte riktig vetenskap och kritisk granskning. Flera av dem vars forskning ligger till grund för diagnosen, tar avstånd från den. De flesta av dem som har dömts för att ha skakat sina barn tycks ha varit oskyldigt dömda och utsatta för en rättsskandal, skapad av oseriös forskning. Det märkliga är att de flesta verkar ha dömts för påstådda hjärnskador på sina barn, men där inga nackskador har upptäckts. Skakas verkligen ett litet barn, kommer nacken att få skador innan hjärnan. Däremot kan sjukdomar, svåra förlossningar, olyckor och en del annat ge hjärnskador utan nackskador.

  Förr eller senare klimathotstron att gå samma väg som alla oseriösa medicinska forskningsresultat. Det finns inte mer stöd för uppfattningen att koldioxidutsläpp leder till en klimatkatastrof än för uppfattningen att mänskliga hjärnor kan förtränga minnen så att det behövs terapi för att plocka fram dem.

 33. Börje S.

  #31

  Thoralf har i ett diagram från SMHI över havsnivåns utveckling utanför Karlskrona dragit ut trendlinjen från 2014 fram till år 2100 enligt SMHI:s prognos, vilken Länsstyrelsen arbetar efter.

  Det ser ut så här:

  http://thoralf.bloggplatsen.se/2015/03/18/11049244-verklighet-eller-fiction-fran-smhi-och-ipcc/

  !!!

 34. Börje S.

  #33

  Det var meningen att diagrammet skulle komma upp som en bild, men så belv det inte. Det blir för läsaren att scrolla ned lite grann för att se det vansinne som breder ut sig i Sverige med ljusets, nej, mörkrets hastighet

 35. Mycket mycket bra Jacob!

  På något vis blir allt så mycket tydligare i sagans form.

 36. tolou

  #29 Ingvar, det är ju perfekt!

  Nu har vi ett vetenskapligt underlag, att baserat på dina mailsvar från riksdagen är nära nog 97% kritiska mot klimathotet!

  Good job! ;-P

 37. Håkan Bergman

  Lars K. #32
  Själv tänker jag fira Earth Hour lite senare än dom andra, 02.00 – 03.00 på natten den 29:e. Jag lovar dyrt och heligt att inte förbruka nån energi alls under den timmen.

 38. AG

  #22 Det här var ju lite spännande att läsa. Är själv med i Rotary. Hade ingen aning om gruppen som vill lägga till ”hållbart”. Problemet med det är att ingen riktigt kan definiera detta. Litegrann som ”rättvist”. Kanske är inga affärer hållbara egentligen eftersom dom ofrånkomligen innebär att fler resurser tas i anspråk på något sätt.

 39. Pelle L

  Fan vad elakt skrivet.

  Men ack så bra 🙂
  ”Denna monstruösa apparat går i år mot sin final efter 20 års förhandlingar och möten runt hela världen. Paraplydrinkar och flygresor till exotiska platser har avlöst varandra.”

  Heja, jag läser gärna mer av din vassa penna Jacob!

  PS
  Om vi skickar vår eminenta utrikesminister till Paris är väl resultatet givet.
  Det är inte bara Island som är en isolerad ö långt uppe i norr 🙂

 40. BjörnT

  Här finns en lysande sammanfattning av vad Jacob Grodangår skrev: http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/03/nordangard-berattar-sagor.html?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook

  Ursäkta Nordangård ska det förstås vara. 🙂

 41. Jacob Nordangård

  #40
  Vad trevligt att vännerna i Klimatkyrkan har tagit sig tid att både läsa och göra en genomgång av mitt alster. 😉 Vi kan vara helt överens om att vi inte delar tron på det vedervärdiga koldioxidmonstret. Själv har jag viktigare saker att göra en att oroa mig för kopruttar och andra idiotier.

  Ni tror på sagan. Själv nöjer jag mig med att berätta den. Kanske kan det bli en liten sagoberättarturné framöver.

 42. BjörnT

  AGW-förkastar-religionen har hittat sin Profet! De trogna bugar och bockar om de inte rent av kastar sig raklånga på marken. I varje fall är det ingen som har en minsta lilla korrigering att föreslå när Profeten predikar.

 43. Daniel Wiklund

  Du Björn T, det är såna som du som behöver profeter. Det är såna som ni som aldrig missar ett tillfälle att påpeka människans skuld till klimatkatastroferna. Till det passar predikanter typ Rockström väldigt bra. Du vet säkert vilka klimatkatatstrofer som är värst, dom naturliga eller dom av ”människorna orsakade”. Jag väntar med spänning på att du ska ge mig svaret. Och då kan du ju också hjälpa mig att se hur man skiljer dom åt.

 44. BjörnT

  #41 Jacob Nordangård. All kyrkor, stora som små, behöver sin Profet. Anti-vaccinista-rörelsen har ju Wakefield, anti-GMO-rörelsen försöker få Nassim Taleb som sin. Nu har den pyttelilla kyrkliknande sekten härinne hittat sin. Grattis!

 45. Jacob Nordangård

  #44
  Björn. Blir jag utsedd som hin håle (eller anses vara besatt av hans krafter) i er sekt nu då? För ni verkar inte vara så ekumeniskt lagda. 😉

 46. BjörnT

  #45. Jacob Nordangård. Du ska nog inte smickra dig med att någon, utom här då, tar dina tramsiga konspirationsteorier på allvar. Du blir nog inte utsedd till hin håle, mer i klass med någon WTC-var-minsann-en-judisk-amerikanska-regeringen-konspiration-förespråkare.

 47. Jacob Nordangård

  #46
  Du får tro på vad du vill Björn. Det är din frihet. Själv avstår jag från att ta vissa hot på allvar. Jag vill ägna min tid åt roligare saker. Mitt stalltips är att skrämselhistorierna om koldioxidmonstret på några års sikt börjar förlora sin kraft.

 48. Kenneth Mikaelsson

  Sitter här och undrar vad Björne med T och andra i klimatkyrkan tror sig vinna för fördelar för sin medverkan att framföra dessa lögner
  och är det dumheten och enfaldigheten som råder då är det ju bara att beklaga..
  Men visar det sig att de gått med för att vinna fördelar då ska de va på det klara att de kommer att bli jagade som förrädare av mänskligheten..

  kommeentaren modererad

 49. pekke

  Domedagen är nära.
  http://www.davidicke.com/wordpress/wp-content/uploads/legacy_images/stories/July20114/cartoon_gore-doomsday.jpg

  https://orach24463.files.wordpress.com/2015/01/e482d6b8-ed49-446a-9878-bb999f510ae01.jpg?w=618

  http://www.investors.com/image/RAMclr-050814-settled-IBD-COLOR-FINAL.gif.cms

 50. BjörnT

  #47 Jacob. Det måste vara betydligt värre att, som du gör och predikar, gå omkring och tro på den stora konspirationen som ska beröva oss alla vår magra besparingar och vår frihet än att tro på att vi har ett problem med att mänsklig aktivitet leder till att klimatet förändras i huvudsak negativ riktning!

 51. Kenneth Mikaelsson

  Karafan är nog trots allt……
  kommentaren modererad

 52. BjörnT

  Ja pekke #49. Förstår att Ickes hypoteser är lockande för dig. Konspiration som konspiration oaktat om det den emanerar från ödlor eller människor. Trovärdigheten ligger på samma nivå. David Icke eller Jacob Nordangård, same same but different? 🙂

 53. pekke

  Domedagsprofeten talar…
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2013/02/josh_ehrlich_royal.jpg?w=720

  Och alarmistklockan ringer…
  https://tallbloke.files.wordpress.com/2012/10/alarmist_clock.jpg

  Lösningen !?
  https://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2014/08/terraforming-_mars.jpg

 54. Ann LH

  Jacob, för det första ju fler gånger jag läst Din saga desto bättre blir den! Det vore intressant om Björn T mfl som avfärdar den med konspiration kunde ge några konkreta exempel på vad vilka trovärdiga källor de stöder sin kritik på.
  För det andra. Det är lätt att bli bedragen med ord där avsändare och mottagare har olika uppfattning om dess innebörd. Hur skulle Du vilja tolka sustainable development i Ditt inledande citat?

 55. BjörnT

  Ann LH #54. Finns igen som hels anledning att bemöta tramset som skräckmånglare som Jacob Nordangård försöker pådyvla oss.

  I varje större mängd av skeenden går det att sitta och plocka ut detajer och sammanfoga dessa så att det för oinsatta mänsikor förefaller som om: WCT var en judisk konspiarion, att Illuminati finns, att ameikanarna aldrig landade på månen, att ödlor styr världen, att vaccin är till för att kontrollera folkmängden, att AIDS är ett påhitt, att chemtrails är verkligt, att Palme var en utomjording, etc etc etc.

  Att bemöda sig om att bemöta alla dessa konspirationsteorier är ett meningslöst Sisyfos-arbete.

  http://xkcd.com/386/ 🙂

 56. Jacob Nordangård

  #54

  Björn T gör bara sitt jobb. Det vore märkligt om han inte hade börjat kasta konspirationsspöket på mig. Det ingår i logiken. Ganska uttjatat och fantasilöst kan jag emellertid tycka.

  Sustainable Development är ett av de mest missbrukade uttrycken och det kastas fram i vilt skilda kontexter. Vems definition av en hållbar utveckling avses egentligen? Det hela är som ett stort politiskt program där det givetvis är de starka aktörerna som avgör den slutliga innebörden. För att nå hållbarhet anser dessa att vi behöver ett globalt management av jordens resurser och med det även människorna. Rötterna kan spåras till neomalthusianer med teknokratiska idéer, fixerade av oönskad befolkningstillväxt och ”useless eaters”. Inte så konstigt att de attackerar livets gas. De önskar en jord med mindre koldioxidalstrande människor. De vill ha ”hållbara” nivåer. Det är en mörk syn där människans goda sidor negligeras, istället framställs hon som det stora problemet.

 57. Daniel Wiklund

  Björn T har stått för en klockren projektion. Eller så har han tittat på solförmörkelsen utan skyddsglasögon, och blivit ”blind”.

 58. Iven

  Det är högt i taket på den här bloggen. Visa då lite överseende med besserwisserna…
  För besserwisserna vet ju alltid bäst, även när de har fel, eller hur Björn T. ?

 59. BjörnT

  ”56. Jacob Nordangård. ”BjörnT gör bara sitt jobb.” 🙂 Så klart du tror att jag också är en del av din Stora Konspiration! Den är ju gigantisk! Hydrans tentakler hittas överallt!

  Säg mig tror du att jag jobbar heltid eller deltid med att Konspirera? Hur stort arvode tror du att mitt jobb genererar? Vem tror du betalar mig?

 60. Pelle L

  Björn T #59

  Underskatta inte Jacob, det vore ett stort misstag.
  Kom med lite vettiga argument i stället för att sprida invektiv omkring dig som en galen dräng i en potatisåker.
  De flesta av oss vet ju vad du pysslar med och vad din roll i ”din Stora Konspiration” är.

  Och vi förstår att det inte är lätt alla gånger.
  Man kan ju faktiskt vara förföljd även om man är paranoid.

 61. Daniel Wiklund

  Ge dig nu Björn T, du är bara patetisk. Det vore ju märkligt om nån betalar dig för det tramset du levererar.

 62. Ann LH

  Jacob, när jag läste Darwall’s The Age of Global Warming där han beskrev Founexkonferensen och The Founex Deal fick jag en verklig Aha-upplevelse. Mycket föll på sin plats, M. Strong’s arbete för att slå undan benen för I-länderna med begränsande miljölagar endast för just i-länderna kopplat till krav på flöde av alla slags resurser till G77-länderna de som har majoritet i FN. Detta var då innebörden i Sustainable Development, alltså mot just det som Ch. Figueres ”avslöjade” nyligen.
  I Darwalls kapitel i Climate Change The Facts 2014 visar han hur denna deal följs upp i COP förhandlingarna år och år in och snart visar det sig hur lilla, godtrogna, goda, gröna EU med hög svansföring gått rakt in i ”Only One World” – fällan.

 63. BjörnT

  Pelle L #60. Jag underskattar inte Jacob och jag diskuterar ju faktiskt med honom (till skillnad från andra tramspellar – non pun intented 🙂 – vars inlägg inte är värda att ens kommentera). Han, Jacob, påstår att jag gör mitt jobb när jag kommer med kritiska inlägg om hans Stora konspiration och då är det ju naturligt att jag ber honom fördjupa på vad sätt han mer exaktror att jag gör för jobb och hur det är belönat!

 64. Jacob Nordangård

  #63 Bästa Björn. Jag varken påstår eller tror att du belönas för din insats med pengamedel. Du kan ju faktiskt vara övertygad om att koldioxidmonstret verkligen är på riktigt och ser det som en samhällsinsats att både hålla koll på och smäda hemska kättare som jag. Det kan också tänkas att du finner ett nöje i att försöka reta upp dina meningsmotståndare.

 65. BjörnT

  #64. Det var en snabb reträtt. Annars brukar ju uttrycket ”xx gör ju bara sitt jobb” användas för personer som gör för oss personligen misshagliga aktiviteter (sätter en P-bot på vår bil exempelvis) som de är avlönade att göra. Nå, du inser kanse att man inte ska anklaga ALLA för att var den i Konspirationen, blir ju lite löjligt. Bättre med vagt definierade mystiska mörka krafter som försöker ta livet av folk i åberopandes Koldioxidmonstret. Illuminati revisited.

 66. Alienna

  Guuud så tröttsamt med konspirationsfixerade stollar.

  Björn T,
  Pliiiiiis…. Kan du inte alls skriva, utan att predika om dina konspirationer?
  En person vars enda argument heter – KONSPIRATIONSTEORIER – går helt enkelt inte att ta på allvar.

 67. BjörnT

  ”För att koldioxidmonstret ska hållas på plats krävs det kraftfulla åtgärder anser den stora organisationen”

  Den stora organisationen? Den stora Konspirationen alltså. Eftersom det ju inte finns någon stor enskild organisation (om man nu inte tycker att IPCC – 7 MUSD-per-år är en sådan) som sysslar med klimatfrågan.

 68. Jacob Nordangård

  #62

  Darwalls bok är mycket intressant. Den ger ett bra komplement till mina egna studier (han går ju exempelvis inte in på Aspens roll). Det är också tydligt med den ständigt återkommande lösningen på mänsklighetens problem. Den gamla världsregeringstanken som Strong och Barbara Ward omhuldade. Det är inte fråga om någon stor konspiration bakom lyckta dörrar och sålunda inte någon ”teori”. Detta sker öppet och det går att ladda ned de officiella dokumenten och själv läsa innantill. Däremot förekommer förstås agendor och olika parter som försöker spela ut varandra.

 69. BjörnT

  Ganska ironiskt att den som ska varna oss för det stora (koldioxid)monstert målar upp ett annat monster som vill ta våra pengar, vår frihet och till och med våra liv!

 70. BjörnT

  Jacob Nordangård. i #68 skriver du: ”bra komplement till mina egna studier ”. Vågar man fråga vem som bekostar dina studier? Eller är det en frtidssysselsättning?

 71. Lennart Back

  Lysande skrivet Jacob. Jag just kollat UI och av utfallens intensitet framgår klart att du träffat mitt på en öm tå. BjörnT:s inträde här förstärker det intrycket. Och BjörnT – du är ganska tröttsam.

 72. Jacob Nordangård

  #70

  Jag skrev en avhandling mellan 2008 och 2012 där jag bland annat följde klimatfrågans uppkomst. Pengar kom från anslagsmedel och en statlig forskningsstiftelse. De studier jag gör nu får jag ingen som helst ersättning för.

 73. BjörnT

  Jacob Nordangård #72: Tack för info.

 74. Ingvar

  #66 Alienna

  Björn T låter som Fjortis, dvs inte öppen för argument

 75. pekke

  http://www.svd.se/nyheter/utrikes/orkanerna-har-inte-blivit-fler_4424219.svd

 76. BjörnT

  Jacb Nordangård. Vi människor är ju fenomenala på att hitta och ta fram mönster ur något som skenbart ser kaotiskt ut. Det är en färdighet som evolutionen har tagit fram och finslipat åt oss.

  Så till den milda grad att vi ofta även ser mönster där det inte finns några. Ungefärs som vi är fenomenala att se, känna igen och avläsa mänskliga ansikten, även där inget finns (t.ex. Face on Mars).

  På samma sätt kan man realtivt lätt hitta metaforiska mönster i stora datamängder. Det finns otaliga exempel på det, både korrekta mänster och felaktiga sådana.

  Konspirationsteorier och tokiga uppfattningar som t.ex. Astrologi eller Mayakalenders förmenta förutsägelseförmåga bygger på att man hittar mänster där det inte finns.

  I ditt fall har mönsterletande drivet av en stark bias lett till att du hittar felaktiga mönster om förmenta konspirationer och hemliga oganisationer som driver ondskefulla komplotter mot mänskligheten i koldioxidutsläppen namn.

  Du borde haft en bättre handledare :-).

 77. Pelle L

  Åter igen har projektionernas mästare visat upp en bild av sig själv.

  Det är nog bara han själv som inte känner igen sin egen spegelbild 😉

 78. Ann LH

  Jag, och förmodligen många fler, ser fram emot BjörnT’s väl underbyggda kritik mot de ”felaktiga mönster” som han tycker sig finna i Jacobs avhandling.

 79. Kenneth Mikaelsson

  Tänk om bara resten i AGW kyrkan vore lika enfaldiga.. eller de kanske skickade fram den de trodde va smartast… 🙂

 80. Ingvar

  Ann LH. #78
  Aha! Han har läst avhandlingen. Det trodde jag inte

 81. Ann lh

  Ingvar, möjligen läst men gick eventuellt samma öde till mötes som en annan trogen CAGW-are här öppet erkänt, tagit del men ej förstått.

 82. Christopher E

  #80 Ingvar

  Han har tagit det till en helt ny nivå. Han avfärdar inte bara en avhandling han inte läst, utan dessutom en han inte kände till att den fanns. 🙂

  Men vi ska inte vara taskiga. Det ligger lite i vad BjörnT säger. För visst ser alarmisterna mönster med konspirationer i form av Big Oil, bröderna Koch och konservativa tankesmedjor. Eller ser hotfulla mönster i brusigt väderdata där både felmätningar och naturlig variation tolkas och extrapoleras till hotande AGW-retorik.

  En annan mönsterseende person är minister Lövin som tycker sig hur cykloner blivit vanligare och det förklarar hur Vanuatu (mitt i en naturlig cyklonzon) kunde få en cyklon nu. Heder åt SvD, som publicerar en icke-PK-artikel som tar död på hennes inbillning (länkad av pekke i #75 ovan).

 83. BjörnT

  Doakören är överens. De som inte tycker som dom har fel. 🙂

 84. BjörnT #83,

  Hur är det då med dem som inte tycker som du? Har de rätt eller fel? 😉

 85. BjörnT

  Christopher E. Hoppar in i doakören ser jag. Och hittar på att jag inte visste om Jacobs avhandling (som han nämner #72 men jag kanske blundade just där), kanske inte ens boken (som vi diskuterat tidigare) där han är medskribent? Bra där. Fast fel.

  Annars så började tråden med ett inlägg från Jacob som jag bemöter, men du kanske hade så bråttom att få komma med i Doa-körens häcklande så du inte tänkte på det? Studier, avhandling och dylikt dök upp lite senare (i #72) förstår du.

 86. BjörnT

  Pehr Björnbohm. Frågan, som bygger på min kommentar #83, är irrelevant då jag är inte överens med någon här. 😉

 87. Ingvar Engelbrecht

  Det är för d-a patetiskt!
  Har Björn T bidragit med några som helst fakta?
  Nej, allt cirkulerar runt tänkta konspirationer och ad hominen
  Som nån sa:
  Never argue with idiots, they just drag you down to their level and there they win on sheer experience.

 88. BjörnT

  Nå jag lämnar er för en stund och hoppas att inte ångesten för Hydran som kommer och tar era pengar frihet och kanske liv om ni är en de som är för många på vår Jord förstör helgen för er!

 89. BjörnT #76,

  “Vi människor är ju fenomenala på att hitta och ta fram mönster ur något som skenbart ser kaotiskt ut. Det är en färdighet som evolutionen har tagit fram och finslipat åt oss.

  Så till den milda grad att vi ofta även ser mönster där det inte finns några.”

  Jo, visst är det så. Detta leder till många felaktiga hypoteser inom vetenskapen, dock när det gäller Jacobs arbete så är det en doktorsavhandling, så den är mycket noggrant granskad. Hypoteserna måste därför bedömas rimliga även om de är politiskt känsliga och leder till känslomässiga reaktioner inom vissa politiska grupperingar. Lägg inte för stor vikt vid de politiskt motiverade reaktionerna på Jacobs avhandling, politiska intressen leder ofta till att vetenskapliga resultat åsidosätts.

  Inom naturvetenskap så är det också problem med att mönsterigenkänningsprocessen i människans hjärna leder till felaktiga hypoteser. Ju mer komplicerade processer man studerar, desto vanligare tycker jag det verkar vara.

  Speciellt inom klimatvetenskapen gissar jag att detta är ett gissel. De stora osäkerheterna och de kontroverser som finns inom klimatvetenskapen har förmodligen mycket med detta att göra. Jämfört med den forskning som Jacob redovisat så skulle jag tro att klimatvetenskapen har ett betydligt större problem med detta. Komplexiteten i klimatsystemet är ju väldigt mycket större än i de mänskliga nätverk som Jacob har studerat.

 90. Peter F

  BjörnT

  Tills skillnad från Thomas P tillför Du intet här. Jag hoppas Din frånvaro blir lång för att inte säga evig.

 91. Christopher E

  #83 BjörnT

  Låt oss istället säga att det faktum att du tillhör en högljudd liten minoritet utan konkreta argument i alla fall inte automatiskt innebär att du har rätt.

  Själv tror jag dock inte på några konspirationer vare sig pro eller contra CAGW. Klimathotandet har en egen drivkraft därför att så många direkt eller indirekt tjänar på det, eller därför att liturgin passar en mänsklig fallenhet för skuld, späkning och frälsning som många religioner levt på i årtusenden. Enskilda individer behöver inte ingå i någon sammansvärjning eller ens medvetet ljuga för att hotet ska hållas vid liv.

  Vad som i praktiken ”hotar” mig är förstås rätt tydligt. Inte klimatförändring, för oavsett vad den beror har den bara sparat uppvärmningskostnad och min rygg då jag slipper skotta snö. Har meteorologerna rätt kommer stormarna att minska med AGW också vilket är utmärkt när man bor utsatt för vädret på västkusten som jag.

  Klimatpolitik däremot hotar min plånbok och min frihet (den sistnämnda beror ofta i hög grad på den förstnämnda). En allt större del av mina pengar går till klimatskatter, och de gröna krafterna gör vad de kan för att hindra flygresor och långväga semestrande. Det blir allt svårare att bo på i landsbygd och gör man det ändå sänker vindkraftsparker värdet på våra hus.

 92. Kenneth Mikaelsson

  Bara ett litet tips till dig Björn Centerpartiet behöver folk med din kapacitet… du vet väljar underlaget sjunker och eftersom du verkar vara en sån där stadsbo som gillar att diskutera miljö och ungefär är på deras nivå…. bara ett tips du vet… 😉

 93. ClaesL

  Ser att BjörnT återigen dragit dryg-reglaget i botten.

  Apropå mönster som finns (eller inte finns) så är det vissa saker tyckts framträda genom åren. När Björn maximal-drygar sig brukar det vanligtvis innebära att han återigen inte vet ett smack om vad han talar om. Det mönstret har gått igen oavsett om det handlar temperaturmätningar i borrhål, matematik eller en så basal sak som vad som avses med tropikerna. Nu står han dessutom och totalsågar en avhandling han aldrig läst med någon form av egen hemsnickrad definition av ordet konspirationsteori.

  Ifall det fullt synliga mönstret (som jag kanske ser med viss bias) skall gå igen så kommer vi snart se Björn stå med rödpiskat arsle, muttra något om doa-doa och utropa sig själv som segrare.  (segrare av vad är det ingen som vet)

 94. BjörnT

  🙂 Doa-kören är verkligen på högvarv. Är det ångesten för Hydran som måste förträngas månntro?

 95. BjörnT #94,

  Jag bemötte dina teser i min kommentar #89. Har du några andra invändningar mot mitt resonemang än att upprepa det gamla utslitna skämtet om doakören?

 96. L.C.

  #95 Pehr B. Du förstår Pehr,
  BjörnT sjunger solo, acappella, i refrängen.

 97. Björnt

  Pehr Björnbiohm, Doakören är inget skämt. Du kan själv läsa inläggen ifrån den, knappast konstruktivt och inget annat än ett infantilt doande. Vad gäller ditt inlägg om att Jacob Nordangårds teser är från en doktorsavhandling och därför måste vara noggrant granskade (sic!) är ju knappast relevant då det väl är hans inlägg här som vi (åtminstone jag) diskuterar och i någon mån det jag vet från boken Domedagsklockan. Avhandlingen handlade väl om något ganska annorlunda http://www.avhandlingar.se/avhandling/6f4d0004d7/ även om den säkert sådde frön om den Stora Konspirationen. Visst klämde in ett litet skämt om handledare som kanske var lite malplacé även om handledaren inte tycks ha lyckats implantera kritiskt tänkande hos sin discipel.

  Sedan håller jag inte med dig om att naturvetenskapliga processer måste vara mer komplicerade än samhälleliga (vad jag utläser att du tycker) då människan har mkt större frihetsgrader att agera än rent fysiska icke-biotiska agenter.

 98. Björnt

  Pehr Björnbohm. Jag har svarat dig men det ligger i filtret. (Som någon hos er borde lära sig att konfigurera).

 99. Michael E

  Vågar jag föreslå att alla här skippar meningsutbytet med Björn T avseende ovanstående artikel, hans inlägg är för ämnet helt irrelevant och tillför inget i sak? Allt det gör är att störa och ta fokus från Jakobs eminenta artikel och andra bra artiklar som finns publicerade här. Låt mig avsluta med ett citat från Einstein som jag tycker passar väl in i sammanhanget, ”The difference between stupidity and genius is that genius has its limits”.

 100. Gunnar Strandell

  Björnt #98

  Ett enklare alternativ är att du lär dig stava ditt nick? 😉

  Tips:
  Min dator känner inte igen Björnt så det är en ny uppfinning. Ta patent innan någon annan stjäl den! 😀

 101. Björnt

  Egentligen har ju Jacob Nordangård desavourat sig själv redan med att jämföra AGW-hotet med atombombshotet.

  Atombombshotet var högst reellt och är det fortrfarande. Personligen skulle jag nog hålla en irrationell Putin som blir alltmer paranoid i takt med att den ryska ekonomin hamnat i en nedåtgående spinn och med fingret på avtrycken på en enorm arsenal atomvapen som mänsklighetens största hot. Och med hot menar jag inte utlånande utan omfattande katastrofer med massdöd.

  Som varandes född i början av 50-talet och med minnen av det kalla kriget från Kuba-krisen och framåt var det något man var medveten om men inget man hade ångest över. Inte heller kände jag någon som hade det, inte heller skrevs det om det särskilt mkt. Det bara fanns där. Ynglingar som Jacob Nordangård sitter bara och fantiserar ihop en bild om att folk som våxte upp och levde i kalla krigets skugga skulle ha levt i nån slags kotinuerlig atombombsfasa. Så redan där är han totalt ute och cyklar…. Och jag tror att alla andra här i min ålder inte heller minns att atombombkriget skulle ha kastat någon skugga över sin uppväxt och vuxenliv. Att det skulle ha påverkat dom speciellt mycket. Rätta mig om jag har fel.

 102. BjörnT

  Din kommentar inväntar granskning.
  Egentligen har ju Jacob Nordangård desavourat sig själv redan med att jämföra AGW-hotet med atombombshotet.

  Atombombshotet var högst reellt och är det fortrfarande. Personligen skulle jag nog hålla en irrationell Putin som blir alltmer paranoid i takt med att den ryska ekonomin hamnat i en nedåtgående spinn och med fingret på avtrycken på en enorm arsenal atomvapen som mänsklighetens största hot. Och med hot menar jag inte utlånande utan omfattande katastrofer med massdöd.

  Som varandes född i början av 50-talet och med minnen av det kalla kriget från Kuba-krisen och framåt var det något man var medveten om men inget man hade ångest över. Inte heller kände jag någon som hade det, inte heller skrevs det om det särskilt mkt. Det bara fanns där. Ynglingar som Jacob Nordangård sitter bara och fantiserar ihop en bild om att folk som våxte upp och levde i kalla krigets skugga skulle ha levt i nån slags kotinuerlig atombombsfasa. Så redan där är han totalt ute och cyklar…. Och jag tror att alla andra här i min ålder inte heller minns att atombombkriget skulle ha kastat någon skugga över sin uppväxt och vuxenliv. Att det skulle ha påverkat dom speciellt mycket. Rätta mig om jag har fel.

 103. BjörnT

  Gunnar Strandell. Att man varierar (slarvar med) nicket något har inget med filtret att göra. Det evrkar ha med längden på inlägget att göra, ju längre desto sannolikare att det fastnar. Har ett nytt nu som handlar om den inbillade atombombsfasan som fastnat.

 104. Björnt #97,

  Jag uppfattar att doakören är ett uttryck som du använt ad nauseam, förmodligen för att slippa komma med sakliga motargument, det har ju också en underton av dryghet, en form av härskarteknik med andra ord (du använder tydligen härskarteknik även på annat sätt, men det vet du bäst själv). Varför inte försöka avstå från sådant, som bara bidrar till en sämre debatt.

  Jag håller inte med om din åsikt att de mänskliga nätverk som Jacob studerar skulle var mer komplexa än klimatsystemet. Jag grundar min åsikt på mina geofysiska studier, jag har läst några läroböcker som gett mig en bild av hela jordsystemets komplexitet.

 105. Håkan Bergman

  Klarar man av inte att stava nicket rätt, vilket i.o.f.s. är svårt med tanke på att normala webläsare klarar av att memorera dom, så lär man inte klara av att skriva in en korrekt mailadress heller.

 106. Håkan Bergman

  Blev just medveten om att det lär vara grammatikens dag idag, rodnar.

 107. Gunnar Strandell

  BjörnT #101
  Där ser man, det ska vara stort T utan mellanslag den här gången!

  DU HAR FEL!!!

  Michael E #99
  Du har RÄTT!
  Jag ber om ursäkt för att ha kommenterat och matat trollet, men låter bli nu. 🙂

 108. BjörnT

  Pehr Björnbohm. Doa-kören är ett bra namn på gänget som inte tillför något överhuvudtaget i debatten men som dyker upp som gubbar och gummor (gumbor?) ur sina lådor för att häckla den som har en avvikande åsikt.

  Mänskligt skeende tror jag är mkt svårare att förutse än fysikaliska. Vi har inte ens verktyg för det förra. Finns bara i SF-världen. Asimov,S tiftelse-serien. Var det Seldon han hette, som räknade ut allting som skulle ske?

 109. BjörnT

  Gunnar Strandell. Du har fel. Har ett långt inlägg liggande skrivet långt innan dett, med ett stort T i nicket.

 110. Björnt

  Gunnar Strandell. Testar med litet t. Ser du detta har du ännu mera fel.

 111. BjörnT

  Gunnar Strandell. Q.E.D. Det handlar om längden på inläggen inte nicket. (Om man fastnar i filtret)

 112. Daniel Wiklund

  Björn T trivs bra på bloggen som han föraktar. Du skulle ju lämna oss en stund, men den stunden blev inte lång. Du skriver ju i en fart så åkte du skidor skulle man misstänka doping.

 113. Gunnar Strandell

  #108, #109
  Suck. 🙁

  Men i morgon ska jag ta hand om träd vi fällde för en månad sedan. Och det blir full attack oavsett om de stavar med stort eller litet T. :-)=

 114. Iven

  Om jag inte minns fel, är denna blogg en av de mest lästa gällande miljö och klimatfrågor. Vi är många som med stor behållning följer artiklar och diskussioner här, utan att själv tillföra synpunkter. Det hindrar inte, att många av oss även lyssnat på klimathotsfolket, t.ex. Schellnhuber, Al Gore och Rockström och därför kan konstatera, att J. Nordangård har fog för sina funderingar kring det ”vedervärdiga koldioxidmonstret”. Vi har också lärt oss att skilja på diskussioner och disputer. Därför uppskattas faktagrundade inlägg men inte självgoda kommentarer av grälsjuka ”besserwisser”. Då är det synd, att en person, som kl. 15,50 lovade att lämna scenen, fortfarande vid 18,00 tiden håller på med sina tramsiga besserwisserfasoner…

 115. BjörnT

  Mitt atombombsinlägg togs bort. Men skam den som ger sig….

  Ynglingen Jacob Nordangård inleder sitt inlägg ovan med att berätta om den fasansfulla atombombsskräcken vi som växte upp med under kalla krigets dagar skulle ha känt och hur den måste ersättas av koldioxidskräck. Nåväl, alla som i likhet med mig, växte upp då vet naturligtvis att det var så att vi inte levde under någon skräck eller vånda även om vi var medveten om att det kunde hända. Fanns det en massa profitörer som skulle tjäna pengar på den fasan så gjorde dom ju i alla fall inget bra jobb med att plantera in själva fasan.

  Ynglingen visar med utäggningarna om den förmenta atombombsskräcken att han inte vet vad han pratar om.

  Citat från dumheterna i artikeln ovan: ”Hotet från atombomben höll människorna i skräck under årtionden.”, ”Det nya hotet kom nu upp på agendan och skulle tjäna samma syfte som de tidigare hade haft. Från att människorna sedan krigsslutet ha bombarderats med propaganda om atombombens förgörande krafter och drillats till att känna en ständig domedagsångest uppkom hotet från koldioxiden”

  Kvalificerat trams! Räckupp handen den som föddes på 50-och 60-talet om ni känner igen er….. Var ni drillade att känna en ständig ångest för atombomben?

 116. Ingemar Nordin

  ”Att man varierar (slarvar med) nicket något har inget med filtret att göra.”

  Självklart reagerar filtret för en felstavning av nicket. Nu skall vi bara lära filtret att sålla bort sådant skräp där författaren går i spin på sina egna korkade kommentarer. Tack BjörnT för att du gett oss massor av empiri som vi kan använda för att träna upp filtret att reagera på irrelevanta inlägg. 🙂

 117. BjörnT

  Helt klart längden som avgör om man hamnar i filtret. Kortversionen då…..

  Citat från dumheterna i artikeln ovan: ”Hotet från atombomben höll människorna i skräck under årtionden.”, ”Det nya hotet kom nu upp på agendan och skulle tjäna samma syfte som de tidigare hade haft. Från att människorna sedan krigsslutet ha bombarderats med propaganda om atombombens förgörande krafter och drillats till att känna en ständig domedagsångest uppkom hotet från koldioxiden”

  Kvalificerat trams! Räck upp handen den som föddes på 50-och 60-talet om ni känner igen er….. Var ni drillade att känna en ständig ångest för atombomben?

 118. Björnt

  #113. OK Har nu tre långa inlägg som ligger i filtret, varav två med korrekt nick. Gör nu en avsiktlig felstavning av nicket. Igen (likt i 108 och 109).

 119. BjörnT

  Nu släppte alla inlägg. Men, Ingemar Nordin och Gunnar Strandell, med empiri har jag bevisat att det är längden på inläggen och inte felstavning av nick som styr in ett inlägg i spamfiltret.

 120. Ingemar Nordin

  Iven #114,

  Climate Scam och sedan KU har legat i topp i många år som miljöblogg. Länge låg vi 3:a under ”vetenskap, men nu har en ny stjärna dykt upp; ”Barnakuten”. Tidigare var det bara de ”vetenskapliga” bloggarna ”kostdoktorn” och ”skolarbete” som låg före oss.

 121. BjörnT är ett av de nättroll som då och då dyker upp här för att försöka förstöra debatten. Vanligen lyckas de också, för alltid är några beredda att ta den meningslösa debatten med dem. Nättrollen vet att deras påstående är fel, men kastar fram dem för att provocera fram meningslösa debatter om dumheter. Kanske har någon av dem som dyker upp här till och med betalt av Ryssland? Ryssland gynnas av att klimathotet hålls vid liv och att länder i väst satsar på meningslösa men dyra ”förnybara” energislag.

 122. Björnt #108,

  ”…som inte tillför något överhuvudtaget i debatten men som dyker upp som gubbar och gummor (gumbor?) ur sina lådor för att häckla den som har en avvikande åsikt.”

  Det är uppenbarligen precis sådan som du upplevs här på bloggen, så då blir du ju själv en representant för en doakör. Inte så smart alltså, det stämmer bra med talesättet ”den som sa det var det” 🙂

  ”Mänskligt skeende tror jag är mkt svårare att förutse än fysikaliska. Vi har inte ens verktyg för det förra.”

  Som sagt var frågan hur mycket vi kan lita på de hypoteser som ställs upp när det gäller mycket komplexa system, där klimatsystemet är oerhört mer komplext än de nätverk som Jacob studerar. Problemet är att, som du själv tog upp, att ”Vi människor är ju fenomenala på att hitta och ta fram mönster ur något som skenbart ser kaotiskt ut…..Så till den milda grad att vi ofta även ser mönster där det inte finns några.”

  Många hypoteser inom klimatvetenskapen kan bero på att man sett mönster där det inte finns några och så uppstår det motsättningar och kontroverser mellan olika klimatforskare. Det finns till exempel motsägande hypoteser när det gäller extremväder som lett till stora kontroverser, likaså har vi frågan om hur känsligt klimatet är för ökade växthusgashalter.

 123. Ingemar Nordin

  Björn T 119,

  Nja, det är nog filtret som lärt sig att filtrera bor en massa skräp. Det var jag som släppte igenom det.

 124. Håkan Bergman

  Nu finns det faktiskt proxys som visar atombombsskräcken, bara att räkna skyddsrummen.
  Spamfilter, dom flesta bygger på bayesianska formler, ”helt klart” är ingen vidare bra beskrivning av deras funktion.

 125. BjörnT

  Andra felaktigheter i startinlägget. ”Sedan FN startade har organisationens existens vilat starkt på olika hot mot mänskligheten. Först handlade det om terrorbalansen och det kalla kriget.”

  FN handlade först om terrorbalansen och det kalla kriget…… bedövande okunnighet!

 126. BjörnT

  Ingemar Nordin. Jag förstår att du eller någon annan släppte igenom det. Poängen är, vilket jag påvisat, att det är längden på inlägget som gör att de FASTNAR i filtret men inte ett felaktigt nick. De framgår tydligt ovan. Mina korta inlägg med felaktigt nick gick igenom medan mina långa inlägg med korrekt nick ej gick igenom.

  [Svar: Första gången du använder ett nytt nick måste kommentaren godkännas av moderator. Sedan fungerar nicket utan godkännande om epostadressen är densamma. Anledningen till att kommentarer fastnar är oftast ord eller fraser som ger filtret ”trollindikation” eller vad man skall kalla det. /PB]

 127. BjörnT

  Pehr Björnbom. Givetvis är klimatsystemen oerhört komplexa. Men det är månge företeelser i naturen,till exempel turbulenta flöden, men som ändå låter sig förutsägas rätt bra på en viss nivå.

  Men de Svarta Svanarna,för att tala Nassim Taleb, låter sig inte förutsägas i det mänskliga samhället.

  Givetvis finns det forskare ( i alla läger) som låter sig duperas av skenbara mönster, men vetenskapen innehåller en autorkorrigerande åtgärd. Även om amerikanska kongressen med republikansk majoritet röstar för att AGW inte finns. 🙂

 128. BjörnT #127,

  ”Pehr Björnbom. Givetvis är klimatsystemen oerhört komplexa. Men det är månge företeelser i naturen,till exempel turbulenta flöden, men som ändå låter sig förutsägas rätt bra på en viss nivå.”

  När det gäller klimatsystemet så måste man förutsäga turbulenta flöden både i atmosfären och i oceanerna över hela klimatsystemet. Detta är oerhört mycket mer komplicerat än att förutsäga turbulenta flöden i andra sammanhang, där man dessutom brukar ha betydande möjligheter till laboratorieexperiment.

  Men dessa problem med turbulenta flöden i klimatsystemet är bara en liten del av den enorma komplexiteten i klimatsystemet.

 129. BjörnT

  Pehr B. Så vad är det för trollindikation i t.ex. 102 och 115? Jag ser ett tydligt samband mellan längden på inlägget och risken att fastna.

  Och 97 använde jag Björnt första gången och det fastnade iofs men inte det direkt påföljande mycket kortare inägget med samma nick.

  [Svar: Vi människor är ju fenomenala på att hitta och ta fram mönster ur något som skenbart ser kaotiskt ut. Så till den milda grad att vi ofta även ser mönster där det inte finns några. 🙂 /PB]

 130. BjörnT

  Kommentar borttagen

 131. BjörnT #127,

  Angående svarta svanar så är de viktiga att diskutera ur klimatvetenskaplig synpunkt. Judith Curry har tagit upp detta, till exempel här:
  http://judithcurry.com/2014/04/18/worst-case-scenario-versus-fat-tail/

  ”Nicholas Taleb’s black swan arguments emphasize the non-computatability of the consequential rare events using scientific methods (owing to the very nature of small probabilities)”.

  Ju mer komplicerat ett system är desto större blir problemet med att det kan förekomma svarta svanar.

 132. BjörnT

  Oj oj oj….min 130 togs bort. För att jag tog upp oförutsägbarheten i en mordisk religiös rörlse……..

  [Svar: Nej, därför att det var kontroversiellt nonsens /PB]

 133. BjörnT

  Pehr Björnbom #129. Touche´:-)

 134. BjörnT

  Pehr Björnbom. #132. Tror jag inte en sekund på. Rädslan verkar breda ut sig…….

  [Svar: Vi vill slippa kommentarer om religion som saknar betydelse i sammanhanget:
  https://www.klimatupplysningen.se/anvisningar-for-kommentarer/
  Lägg särskilt märke till andra, fjärde och femte punkten under rubriken ”Det här vill vi slippa”. /PB]

 135. BjörnT

  Trodde inte jag skulle få uppleva det här …självcensur av rädsla för religiösa galningar…..

 136. Hösa

  Björn T påminner mig om en miljöpartist i Norrköpings kommunfullmäktige,han o jag tränade på samma gym ,ACTIC i Norrköping,han var väldigt klent utrustad som syntes i duschen.Han hade samma gälla tonfall som Björn T,kan det finnas ett samband,tro?

 137. BjörnT

  Jösses…nivån härinne når oanade höjder.

  [Svar: Denna kommentar är ett exempel på vad vi vill slippa enligt kommentarsanvisningarna, femte punkten under rubriken ”Det här vill vi slippa”. /PB]

 138. Daniel Wiklund

  Och om du Björn T kunde ta en time-out så skulle bloggens kvalitet mångdubblas. Du verkar ju vara fortsatt dopad. Men du gör ju inte speciellt bra reklam för den sida du representerar. Tror inte ens att UI är glada åt din insats här ikväll.

 139. Pelle L

  Men vad är det med människan? Han/hon verkar ju ha blivit helt rabiat.
  Jag är visserligen inte för censur och moderering, men nu går det ju för långt 🙁

 140. pekke

  BjörnT = Björn-Troll

  Han pratar om konspirationer samtidigt som han så vitt jag kommer ihåg har vissa intressen i miljö/klimat-anpassning av fastigheter.

 141. Jacob Nordangård

  Björn är som en liten ettrig hund som tigger om uppmärksamhet. Han gör allt för att reta, förarga och förminska. Inte direkt den personen som man vill ha med på festen. En dag sker bokslutet av denna bisarra historia. Jag gissar att Björn helst vill gömma sig när den dagen kommer. Han förstår det dock inte än. I hans värld lever koldioxidmonstret fortfarande.

 142. BjörnT

  Pehr B. Så Hösa #136 är OK men inte min respons #137?

  [Svar: Din kommentar uppfattar jag som en smutskastning av bloggen som vi uttryckligen har bett om att få slippa. /PB]

 143. BjörnT

  Ja Jacob Förstår att du vill föra debatten här……… 🙂 En doakör som jublar åt allt…. Förtår att du inte kan kontra mina påpekanden om din barnatro om hur den äldre generationen upplevde atombombshotet 🙂

 144. BjörnT

  Kommentar borttagen

 145. Daniel Wiklund

  Om du Björn T haft nån doa-kör så har du efter kvällens idiotiska uppträdande inte många kvar, om ens nån. Om det här varit hockey så hade du fått matchstraff för länge sen, om du inte dessförinnan åkt på den propp som du gjort dig förtjänt av. (har just sett Luleå förlora mot Frölunda)

 146. BjörnT

  Kommentar borttagen

 147. BjörnT

  Kommentar borttagen 🙂

 148. BjörnT

  Kommentar borttagen 😀

 149. BjörnT

  Kommentar borttagen 😀 😀

 150. Samuel

  Kul läsning,jag hoppas det kommer en föreläsning man kan gå på, gärna med alla kommentatorer här. Går ju att få världsrekord för vad som helst nu för tiden så borde ju vara lätt att ta rekord i att ha skådat den största samlingen idioter hittills.

  Vet att det inte går att övertala en idiot men har någon här faktiskt funderat på vad som händer om ni har fel? Om det inte kommer några barnbarn som frågar kring denna stora bluff då det faktiskt inte finns någon livsmiljö kvar för dem. Jag chansar hellre på att de har rätt som försöker hantera problemen än de som inte ens ser problemen. Spela rysk roulette med sina barnbarns liv hade iaf aldrig jag tyckt vara ok.

 151. BjörnT

  Kommentar borttagen 😀 😀 😀

 152. Jacob Nordangård

  Björn. Nu är du på min planhalva. Det finns ett tillfälle när man måste uppmana någon att lämna festlokalen. Det är inte okej att förminska och använda härskartekniker som du har gjort ikväll. Du har en agenda där du önskar förlöjliga och göra narr av allt som sker på denna blogg. Det är ganska uppenbart. Du har gjort ditt bästa att hitta saker du kan nedgöra. Du har förolämpat mig och mina handledare. Det är lågt och ovärdigt. Mitt inlägg är dessutom skrivet med en lätt satirisk ton. Men det kanske du inte märkte i din ideologiska blindhet där mina åsikter är blasfemi. Du har förstås all rätt att omfamna dina uppfattningar om klimathotet. Samtidigt äger jag dock min rätt att ha en annan uppfattning. Det är precis som med musik. Om du inte gillar mina riff så behöver du inte köpa skivan. Om det gör dig lycklig så kan du förstås ge en dålig recension. Men ställ dig inte längst fram och mucka gräl med alla i lokalen. Gå hem och lyssna på det du gillar istället.

 153. BjörnT

  Kommentar borttagen 🙁

 154. pekke

  Sagan fortsätter…

  😉

 155. BjörnT

  Jacob. du är inte intressant längre i denna debatt. Dina taffliga analyser om atombombsrädsla har dessuotm avslöjat dina tunna argument.

  Kommentar modererad

 156. Håkan Bergman

  Lite fredagsfilm, inte OT. Man kan med gott samvete se, och tanka ner den här filmen från tuben. Bortsett från att filmen, självklart, inte beskriver det verkliga förloppet särskilt väl, så lyckas man med konststycket att kasta ny skit på Alan Turing, som om inte engelska staten redan kastat tillräckligt med skit på en person som får anses vara en av den fria världens största hjältar. Så håll till godo, The Imitation Game:
  https://www.youtube.com/watch?v=3ed3oQJlT2g
  Alan ler nog lite överseende åt diskussionen om spamfilter. Spamfilter är avancerade saker, man or machine? Beter man sig i IRL får man stå ut med det, webben är kusligt lik IRL idag, webben har minne.

 157. BjörnT

  Kommentar borttagen [Sluta med det där, vi har bett att få slippa kommentarer om religion som saknar betydelse i sammanhanget. Respektera det! /PB]

 158. BjörnT

  Kommentar borttagen [Uppenbarligen en ovanligt envis typ, den där BjörnT! Han struntar fullkomligt i att följa vad vi bett om att få slippa på den här bloggen. /PB]

 159. Kevin Benn

  som sagt: ”the worst are filled with passionate intensity…”

 160. Daniel Wiklund

  Du Björn T skriver att Jacob inte längre är intressant i denna debatt. Vilken skitprat, du är däremot inte intressant, dina argument är inte ens tunna, dom finns inte, du är trollet personifierat.

 161. I frågan om atombombsrädslan så minns jag den mycket väl såsom Jacob beskriver den.

 162. Iven

  Att kalla dem som är födda på 50-60talet för”den äldre generationen”, som skulle ha en viss uppfattning om atombombshotet är nog diskutabelt. Hellre då att fråga oss, som upplevt andra världskrigets fasor som barn och slutet med användandet av atombomber i Japan. Vi har lättare att förstå alla som minns rädslan för ett eventuellt tredje världskrig med användande av atombomber. Och det är väl vi, som kan kalla oss ”den äldre generationen? Björn T tillhör definitivt inte denna den äldre generationen. Men han vet nog alltid bäst, även när han har fel…

 163. Kevin Benn

  Här t ex finns passionate intensity i stor skala:
  https://s3.amazonaws.com/avaaz_images/11665_polarbear_1_460x230.jpg
  http://interactive.guim.co.uk/2015/03/climate-change-campaign/assets-1426853912944/imgs/header2.png

  vad har vi att sätta emot?

 164. Kevin Benn

  Sorry, jag vet inte ens hur man skickar en länk!

 165. Samuel #150,

  Frågan vi diskuterar på den här bloggen är inte om det finns problem eller inte, utan om hur de skall hanteras. Problemet för barnbarnen är vad för slags samhälle som de skall leva i, om det är ett välfärdssamhälle med en trygg försörjning av energi, mat etc. eller om det blir ett samhälle utarmat av att man har ödat bort viktiga resurser på fel saker. De som inte är så väl insatta i frågorna tror att det är mycket enkelt men studerar man det hela närmare så finner man att detta är en illusion.

  Följande samtal mellan två världsberömda klimatprofessorer rekommenderar jag om du vill skaffa dig mera insikter i detta.
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/04/11/samtal-klimatprofessorerna-john-christy-kerry-emanuel/
  https://www.klimatupplysningen.se/2014/06/06/samtal-mellan-klimatprofessorerna-john-christy-och-kerry-emanuel-del-2/

 166. Kevin Benn

  http://www.theguardian.com/environment/keep-it-in-the-ground-blog/2015/mar/20/the-biggest-story-in-the-world-inside-the-guardians-climate-change-campaign
  https://secure.avaaz.org/en/100_clean_final/
  Nytt försök!
  Min fråga är – kan vi också förena oss?

 167. Kenneth Mikaelsson

  # 166 Enkelt sluta ljug… ta och kolla upp Bruntland tråden och när du-ni studerat det ett tag så ställ sen frågan om ni-du inte står och skäller vid fel träd…

  detta är inte ett problem som går att lösa med forskning detta är ett politiskt problem och innan folk fattar det så existerar ingen lösning på problemet…

 168. Johan S

  Givetvis finns de dom tycker annorlunda. Må så vara. Låt er inte ledas in på nonsensdebatter. Man behöver inte hugga på allt!

 169. Kenneth Mikaelsson

  Kanske feltolkat dig… om i så fall ber jag om förlåt, men isbjörnar frodas som aldrig förr.. på bekostnad av andra björnar i gränstrakterna av deras utbredning.. så det med isbjörnar är bara en ren lögn för att få lättledda stads bor att snyftande skriva på.. så det finns två organisationer som man verkligen ska ta under luppen Greenplease och sen WWF den senare är rent ut sagt diabolisk.. men kanske inte så underligt med nazzar som grundare..

 170. Inger G

  BjörnT #117

  ”Räckupp handen den som föddes på 50-och 60-talet om ni känner igen er….. Var ni drillade att känna en ständig ångest för atombomben?”

  *räcker upp handen* Jag är född i början av 60-talet. Vi fick lyssna på radioteater i skolan som handlade om personer som försökte överleva i en bunker efter Den Stora Bomben som utplånat allting. Det gjorde enormt intryck på mig! Drömde mardrömmar om det och var övertygad om att vi inte hade någon framtid, vilket i sin tur påverkade mina livsval. 🙁

 171. Jacob Nordangård

  Sen kan jag berätta att den ”yngling” som Björn refererar till är född på 60-talet och minns rädslan för atombombskriget. Ett av mina favoritband hette Nuclear Assault. 😉

 172. pekke

  Jag upprepar det än en gång
  BjörnT har egna ekonomiska intressen i att hålla klimat/miljö/energi- frågan högt upp eftersom han har intressen i miljö/klimat/energi-frågor angående fastigheter.

  Tyvärr kan jag inte länka till det, men nånstans i myllret i KU finns en koppling mellan BjörnT och ett företag som optimerar energianvändning vilket han själv en gång antydde om energi optimering !!

  Kolla de första gångerna när BjörnT dök upp och därefter, nånstans där dyker diverse ideer upp om hur fastigheter skulle spara energi med vissa företag.

 173. L

  #170, Inger G

  +1 och jag är övertygad om att det nu finns minst en generation som är lika uppskrämda av klimat-charlatanerna…

 174. AOH

  172 # pekke

  Jag ”tror” 🙂 🙂 att det är:

  Whitehouse om den uteblivna globala uppvärmningen
  2013/03/17 av Ingemar Nordin.

 175. Christopher E

  Apropå urspårningen på fredagkvällen.

  Att montera ett sådant här på datorn skulle skydda vissa troll från att göra bort sig alltför mycket:

  http://www.frogne-montage.se/media/media/flexslider/drager/02.jpg

  😉

 176. Kenneth Mikaelsson

  Borde även finnas som app på smarfanar… 🙂

 177. Kenneth Mikaelsson

  Ska va smartfånar

 178. Guy

  Minns mycket väl oron/ångesten för kärnvapenkrig. Kubakrisen var en verklig triller. Med Sovjet som granne var det oliiiidligt spännande.

 179. Åke N

  BjörnT #115. Visserligen född på 40-talet men minns mycket väl det kalla kriget och rädslan för kärnvapenkrig. Det hela kulminerade vid Kubakrisen. Min hustru har samma minnesbild.

 180. Pelle L

  Ja, vem minns inte skräcken för ett stort kärnvapenkrig?
  Vem minns inte begreppet Atomvinter, som skulle bli resultatet när kärnvapenmakterna drabbade samman under kapprustningen? All växtligthet och all civilisation skulle dö ut.
  Vem minns inte filmen Dr Strangelove med Peter Sellers?
  Vem minns inte skyddsrummen i alla nybyggda hus på 1950-talet, som byggdes atombombs- och stridsgassäkra?
  Vem minns inte övningarna i alla nordamerikanska skolor, Duck and Cover
  http://en.wikipedia.org/wiki/Duck_and_Cover_%28film%29
  Googla på ”duck and cover” och kika på bilderna.

  Minns man inte detta är man ju historielös 🙁

  (Jag var livrädd när jag skulle ner i källarförrådet och hämta potatis åt morsan.
  Ljuset slogs av efter en halv minut och det blev kolsvart. Sex år gammal i nybyggt hus, där källarskrubbarna låg i skyddsrummet, och jag var paniskt mörkrädd. Året var 1952.

 181. Gunnar Strandell

  De som levt från 1950-talet och framåt minns kanske häftena med titeln ” Om kriget kommer”. De gavs ut till och med 1987. Den sista utgåvan användes dock bara för utbildning och blev inte allmän. En kortversion fanns i telefonkatalogen fram till 1984.

  Och visst beskrivs riskerna för radioaktiv strålning efter atombombsprängning.

  Länk:
  http://www.skymningslage.se/om-kriget-kommer/

 182. L

  Som fullvuxen blir man mörkrädd när man ser vad vår trainee-regering ställer till. När inte ens en 60-årig utrikesminister kan föra sig internationellt blir det inte bara pinsamt utan rent farligt. Hon delar dessutom styrelseuppdrag med Johan Rockström i en organisation som vill ha en ny världsordning med klimatlagar och andra överstatliga påhitt… hjälp..!

 183. Håkan Bergman

  L #182
  Det enda som fattas är väl att nån av stollarna ställt sig upp i Biskopsgården och föreslagit att man alla tillsammans skulle sjunga We shall overcome….

 184. Ann LH

  @ 182 Som fullvuxen kvinna blir man inte bara mörkrädd utan även djupt generad för att detta är feministisk politik på hög nivå.
  Hon var en gång ”okunnig propagandaprinsessa” i EU med ansvar för miljö och klimatfrågor och senare fick hon någonslags FNuppdrag att värna kvinnor i krigszoner. Det är verkligen många frågor som snurrar kring vilka kvalifikationer som krävs för politiska toppositioner.
  Lars Bern har en riktig drapa i kväll om detta mm på antropocene.se

 185. Mats G

  Hej Jacob.

  Fått för mig att du är en kategori av människa jag träffar på då och då. En smart, kunnig hårdrockare/punkare. Kanske det finns ett samband. De ser så mycket tokigheter redan som unga så de måste vråla ut sin frustration.

  Jag har en fråga. Hur ser du på Kina och Indien i det hela. Speciellt Kina är jag intresserad av.

  Jag frossade i konspirationsteorier ett tag. Speciellt de historiska som verkligen var konspirationer. När det lyckades så berodde det mest på att de hade makt att kunna påverka eller manipulera.

  När det kommer till klimathotet och NWO för den delen så har jag svårt att se att de har den makten eller inflytande och därmed manipulationsförmågan.

  Jag har alltid sätt på det här som spökhistorier- Ända till ”The Twintower”. Inser nu att det finns de med både makt och vilja att göra det omöjliga.

 186. Gustav

  Thomas P:
  Såg nyss att du kommenterat på UI: http://uppsalainitiativet.blogspot.se/2015/03/nordangard-berattar-sagor.html?showComment=1426838916841#c8402760188380642877

  Undrar om det på något sätt kan bli mer Orwellskt? Detta skriver du på en blogg som lyser oliktänkande i bann?

  Jag försöker varje gång jag läser en kommentar från dig att sas börja om från början med ett öppet sinne men du gör det sannerligen inte lätt! Hoppas att du har samma approach och ger dig på lite självransakning emellanåt.

 187. Kenneth Mikaelsson

  Det är väll klart som f*n att TP finner sig väl på UI.. Där får han ju vara en i gänget .. Känna sammhörighet.. Kanske t.o.m älskad… får vara en i en hop idioter som inte tål fakta eller klarar sig i den öppna världen när fakta måste deklareras.. Klart som f*n att han hör hemma där….

 188. Gustav

  Kenneth Mikaelsson:
  Jo det är nog trevligt för TP att befinna sig bland likar också. Dock försöker jag alltid läsa hans kommentarer som om jag stod på hans sida och då är de inte ologiska för det mesta. Dock måste jag ibland gnugga mig i ögonen, typ när han drar till med kommentarer som denna.