Propagandans makt

Propaganda Jacques Ellul
”Ellul follows through by designating intellectuals as virtually the most vulnerable of all to modern propaganda, for three reasons: (1) they absorb the largest amount of secondhand, unverifiable information; (2) they feel a compelling need to have an opinion on every important question of our time, and thus easily succumb to opinions offered to them by propaganda on all such indigestible pieces of information; (3) they consider themselves capable of ”judging for themselves”. They literally need propaganda.”

Sociologen Jacques Ellul menade att intellektuella människor hade en större benägenhet att falla för propaganda. Detta beroende på deras benägenhet att tro på sin egen förmåga att sålla informationen och att de vill vara med i debatten inom alla tänkbara områden. Intellektuella är lätta offer för det välpaketerade informationsflödet och de källor som anses ha högre renommé. De vill vara med, synas och höras. De förstår allvaret och har bildningen att kunna tala för andra som inte ”vet bättre”. I Sverige är vi kanske mer benägna än i många andra länder att anamma detta. Svenskar ”känner till utvecklingsländernas problematik bättre än de som bor där”. Hade människorna i utvecklingsländerna bara haft samma kunskap som oss så hade de förstått hur företeelser som ”klimatkatastrofen” hotade deras liv. I själva verket kan det sägas bero mer på avsaknaden av en effektiv propagandaapparat i dessa länder. I alla fall så är propagandan riktad åt ett annat håll. Och hur kan ett problem som inte är märkbart för de ”drabbade” egentligen existera? I Sverige tror en stor andel på allt det som media och myndigheter serverar oss. Det är svårt att ifrågasätta att det finns olika intressen och agendor invävda som ligger bortom det som förs ut genom propagandakanalerna. I Sverige ringlade exempelvis köerna långa till vaccineringsmottagningarna under svininfluensahysterin medan det i länder som Frankrike var betydligt glesare i leden. Där fanns en helt annan skepticism medan det i Sverige tolkades som oansvarigt och osolidariskt att inte ställa sig i ledet.

molitor

I studier som futurologen Graham Molitor gjorde på 70-talet var Sverige etta i att implementera nya åtgärder. Ingen annanstans var det så lätt att genomföra förändringar som i vårt land. Det stod i kontrast till länder söder om Sahara där propagandan inte tycktes ha någon som helst effekt. Där tog förändringen decennier. Kanske att det i dessa länder inte heller spilldes så mycket tid på att ”bearbeta” befolkningen. Det existerade helt enkelt inga effektiva informationskanaler för den stora massan. Det visar också vilket effektivt propagandasystem som har byggts upp genom utbildning och media. Genom att ge befolkningen förmåga att inhämta information är denna också lättare att påverka. Ellul beskrev i Propaganda: The Formation of Men’s Attitudes att en propagandaapparat var på väg att utvecklas i väst som inte låg långt efter den i kommunistdiktaturer. En ”teknik” som fostrar medborgarna till ”rätta” värderingar från tidig ålder. Våra idéer och tankar kommer därmed allt mindre från oss själva utan serveras istället från propagandaapparatens smörgåsbord. Det är också metoder där den politiska och ekonomiska eliten finansierar rörelser som ställer de krav som de själva vill genomföra. Ofta framhävs dessa rörelsers roll i förändringen av politiken och samhällssynen medan bakomliggande intressen inte tas fram i ljuset.

Som den tidigare Nederländska miljöministern Pieter Winsemius skriver i sin bok A Thousand Shades of Green: Sustainable Strategies for Competitive Advantage är det av stor vikt för storföretag att utnyttja medborgarrörelser för att nå framgång i den politiska beslutsprocessen. Det är en form av lobbyism som sker förtäckt. I EU:s utredningar om sitt finansieringsprogram för ickestatliga organisationer inom miljöområdet påtalades också hur radikala rörelser kunde påverka grupper som inte litade på den statliga propagandan eller storföretagens ”fernissa”. På grundval av detta så både finansieras och konstrueras organisationer som ska förefalla oberoende när de egentligen bara är en del av maktens tentakler. De är perfekt maskerade och framstår utåt som en motvikt och en opposition. De ses som representanter för det vanliga folkets röst. I åtskilliga fall får de också en slags hjältegloria. De är dock trots sin ickestatliga kostymering i många fall helt beroende av skattebetalarnas pengar.

Jacqueline Cramer
Jacqueline Cramer

Ett exempel som beskrivs i min avhandling är hur Unilever och den Nederländska staten arbetade med att påverka EU:s beslutsprocess om hållbarhetskriterier för biodrivmedel. Detta arbete utfördes i den så kallade Cramerkommissionen som leddes av Winsemius efterträdare som miljöminister, Jacqueline Cramer. I projektet fanns en inre kärna bestående av storföretag som Unilever, Royal Dutch Shell, myndigheter samt representanter från den Nederländska naturskyddsföreningen och Oxfam. I den yttre ringen bjöds ickestatliga aktörer som Greenpeace och Global Forest Coalition in. I projektet skulle metoder för styrning och påverkan testas (transition governance) medan hållbarhetskriterier som tidigare utvecklats av det av Unilever ledda Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) sågs som vägledande. Det handlade också om att hitta win-win lösningar mellan de inblandade aktörerna innan den politiska processen startade. Alla parter skulle gynnas på något sätt. Frågan som var viktig var användningen av palmolja till biodrivmedel. För Unilever sågs detta som ett hot eftersom världsmarknadspriserna på palmolja riskerade att rusa i höjden. Detta hade redan hänt med rapsoljan. Unilever hänvisade även till att människors hälsa äventyrades genom att de skulle välja animaliskt fett istället för deras vegetabiliska oljor och margariner.

Driving to destruction.bmp

För miljöorganisationer var det förstås miljökonsekvenserna av ett ökat användande av palmolja som låg i fokus. EU:s satsning på biodrivmedel kunde i deras ögon leda till regnskogsskövling, hota orangutangbeståndet och leda till ökade växthusgasutsläpp genom konvertering av våtmark till plantager. Klimathotet växte därefter fram till något centralt som användes i debatten. Detta både av företrädare för biodrivmedel och dess motståndare. Friends of the Earth var tidigt inblandade i detta opinionsarbete. Dock utan någon större grad av självständighet. Deras rapporter var skrivna under ledning av det konsultbolag som arbetat med sammanställningen av Cramerkommissionens rapport och hade till största delen finansierats av det nederländska utrikesdepartementet. Samma sak gällde flera andra aktörer som arbetade med att påverka den allmänna opinionen. Det vetenskapliga underlaget kom även detta från nätverket (Wetlands International och Delft Hydraulics) och var finansierat av samma statliga källor. Greenpeace, som under senare tid hamnat i blåsväder, tog inte emot något finansiellt stöd från statliga källor och storföretag men kom ändå att spela viktig roll. De ingick också i Cramernätverket.

En stor händelse var exempelvis när Greenpeaceaktivister i april 2008 klädde sig i orangutangdräkter, attackerade Unilever och krävde att de tog ansvar och ledarskap i frågan. Detta var också understött av en reklamkampanj mot Dove. Egentligen fanns dock redan en samsyn och Unilever hade även varit först med att uppmärksamma problemet med palmoljan (något som också Unilevers miljörådgivare Jonathon Porrit påpekade). Det var därmed ingen större överraskning att företaget gick Greenpeace tillmötes redan två veckor senare. Samma sak skedde i förhållande till FoE ett år innan. I allmänhetens ögon representerade det en seger för miljöaktivisterna medan Unilever kunde få renommé som ett miljöansvarigt bolag som lyssnade på kritiken. I själva verket var det dock en välregisserad show. Efter att alliansen blivit officiell attackerades Unilevers leverantörer av Greenpeace för att inte sälja hållbar palmolja. En tydlig markering lämnades om att deras satsning på biodiesel sågs som det stora bekymret och kunde leda till en klimatkatastrof. När röken hade lagt sig och EU:s direktiv om förnybar energi hade trummats igenom kunde Cramerkommissionens arbete ses som tämligen framgångsrikt. Utåt sett hade miljöorganisationerna påverkat opinionen medan de övriga deltagarna hade blivit ”påverkade”. Det hela utgjorde en effektiv test av en propagandateknik där den egentliga budbäraren är dold.

Kritik har kommit från vänsterhåll om hur miljöorganisationer på detta sätt har blivit en del av den struktur de säger sig bekämpa. Greenpeace har, från sina radikalare dagar på 70-talet, utvecklats till ett mer eller mindre multinationellt bolag med högavlönade direktörer där professionella aktivister utför noggrant planlagda aktioner understödda av reklambyråer som vet hur budskap paketeras för att beröra publiken känslomässigt. Detta beskriver aktivisten Cory Morningstar som ”Corporate Environmentalism” och att organisationer som Greenpeace och Friends of the Earth har blivit helt övertagna av företagsintressen. I förhållande till klimathotet är hon dock betydligt mer radikal och har helt köpt de mest extrema domedagsscenarios som finns att uppbåda. Det handlar i detta fall mer om att locka in de som har förstått spelets logiker till att gå med i ännu radikalare organisationer där agendan ändå fortgår. Hoten ifrågasätts inte. Istället anses situationen vara mycket värre än det som förespeglas av de ”köpta” organisationerna. Hjälten är den som ger den allvarligaste varningen.

Pieter Winsemius
Pieter Winsemius

Unilevers tidigare rådgivare Winsemius skriver om policyprocessen att det gäller att kontrollera alla faser och att det gäller att få undersåtarna att själva begära den förändring man önskar. Det ses som ett mer inkluderande sätt att styra än att peka med hela handen. Det gör man genom att kontrollera propagandan och utöva inflytande över den politiska processen. Organisationer skapas och finansieras på detta sätt för ändamålet. Trovärdigheten ökar på detta sett i allmänhetens ögon. Många välutbildade tar del av underlag från flera källor utan att förstå de djupare sambanden. De förstår inte att de blir duperade. De ser sig istället som upplysta och med mandat att ha en åsikt i ämnet när de i själva verket har blivit slavar under propagandan. De har också blivit känslomässigt påverkade. Det är sådant som når effekt utåt och slår undan alla rationella argument och invändningar. Företag som Unilever hade aldrig vunnit en strid av detta slag genom att hänvisa till effekterna på världsmarknadspriset. De hade inte klarat det som en ensam aktör. Det var mycket effektivare och trovärdigare att låta miljöorganisationerna visa upp hotade djurarter och förödda naturlandskap som en konsekvens av biodrivmedelssatsningen. Hur det än är så är Unilever fortfarande världens största inköpare av palmolja. Konkurrensen om palmoljan till biodiesel hade varit ohållbar för dem. Detta var mycket en konflikt mellan olika industrigrenar och de gemensamma resurserna. Propagandakriget rullar dock oförtrutet vidare.

http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2:572917

http://www.amazon.com/Thousand-Shades-Green-Sustainable-Competitive/dp/1853838462

http://www.amazon.com/Propaganda-The-Formation-Mens-Attitudes/dp/0394718747

http://www.countercurrents.org/morningstar230211.htm

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Erik

  Kunnskap är mackt.

 2. Mikael W.

  Jacob, du levererar igen! Otroligt kunnigt och välanalyserat som vanligt. Undrar om någon journalist från Söder förstår något av detta?! Du är en riktig journalist, dvs en granskare. Dagens journalister= propagandister som du visat med tydlighet. Jag undrar vad Slabadang kommer säga?

 3. Slabadang

  lysande Jacob!

  Vi ser samma dolda intressen bakom kolesterolhotandet. Det tog decennier innan lögnerna och den fabricerade ”vetenskapen” bakom propagandan om farligt animaliskt fett blivit avslöjad. Lögnerna som fick oss att köpa nyckelhålsmärkt, margarin majssirap och socker som substitut tjänade miljarder på bluffen och frågan är hur många av de som är feta eller döda idag som har denna bluff som orsak. Politiker har idag NOLL integritet och korruptionen är större och i ny skrud mer välorganiserad idag än någonsin. Politikerna har blivit en central del i denna propaganda och med sorg såg jag en mamma vid kassan som köpt ”EKO-mjölk” och ECO-bananer” glasögon klädsel och frisyr skickade tydliga signaler om att hon var propagandans offer och var uppfylld av sitt ”ansvar”. Djävligt tragiskt att upptäcka hur lätt det är att hjärntvätta vanligt hyggligt folk.

  Jag undrar bara vad som kommer att hända i folkleden när de förr eller senare förstår att de är grundlurade. Nätet är idag det allt större andningshålet till skydd för möjligheten att bevara sin integritet och självständighet.

 4. tolou

  Vi i Sverige har väl nått till översta steget i Maslov’s behovstrappa. Vi har inga yttre hot eller ansenliga interna problem. Som individer kan vi koppla bort logik och faktainsamling och istället låta känslor styra vår vardag. ”Någon annan har säker koll” så då slipper jag kolla upp detta…
  Ignorance is bliss

  Eller som Kahnemans system 1, intuitionen. Folk går omkring med en bra magkänsla för saker och ting men lägger aldrig manken till att ta det ett steg vidare och ordenligt gå igenom hur det faktisk förhåller sig.

  Det har verkligen du gjort Jakob, tack.

 5. Jacob!
  Förbluffande! Är det verkligen så utstuderat och raffinerat. De intellektuellas roll som lättriggade offer för de förmodat osjälviska folkrörelserna. De senare marionetter i händerna på PR-proffs.
  Det är ingen trevlig bild du beskrivit – men tack för i alla fall!

  C-G

 6. Olaus Petri

  Verkligen snyggt inpackat Jacob! Och stort tack för Ellul, som jag faktiskt inte kände till. En fråga dock, om det går bra? Att det går att rita upp ett nätverk med kraftfulla noder, vilka sammantaget ger en dynamiks process i en viss riktning, ser väldigt övertygande ut, men hur är det med s.k. intentionsförklaringar? Kan du med dokumentation krypa bakom den strukturella dynamiken, exempelvis i detta ärende, och ana ett faktiskt orkestrerande av enskilda händelser?:

  ”En stor händelse var exempelvis när Greenpeaceaktivister i april 2008 klädde sig i orangutangdräkter, attackerade Unilever och krävde att de tog ansvar och ledarskap i frågan. Detta var också understött av en reklamkampanj mot Dove. Egentligen fanns dock redan en samsyn och Unilever hade även varit först med att uppmärksamma problemet med palmoljan (något som också Unilevers miljörådgivare Jonathon Porrit påpekade). Det var därmed ingen större överraskning att företaget gick Greenpeace tillmötes redan två veckor senare.”

 7. Michael

  En intressant artikel som vidgar perspektiven på Jacobs resonemang om intellektuella individer: http://www.libertarianism.org/publications/essays/why-do-intellectuals-oppose-capitalism

 8. Jacob Nordangård

  Olaus Petri

  Det är givetvis oerhört svårt att visa dokumentation över orkestrerade händelser. Det går att visa att det fanns en gemensam syn på palmoljan redan innan samt den roll som Unilever hade i Cramerkommissionen. Miljöorganisationerna uppmärksammade ett problem som Unilever tidigt hade definierat. Det framstod dock i allmänhetens ögon som att miljöorganisationerna påverkade Unilever. Det finns en hel del litteratur om Transition Governance vilket detta är ett exempel på. De inblandade aktörerna kommer då överens på ett tidigt stadium om den policy man önskar förändra. Deras roller definieras. Detta beskrivs också i Winsemius bok.

 9. Olaus Petri

  Tack Jacob, och jag vet alltför väl själv hur svårt det kan vara att ”strike gold” i kunskapssociologiskt hänseende. Din framställning har oavsett ett mycket starkare underlag än Klimatets VIses bevis på om hur oljelobbyn aktivt obstruerar klimatforskning. 🙂

 10. Ann LH

  Jacob! Du är verkligen en viktig ”synvändare”. Inte nog med alla nya vägar mina tankar tog efter att ha läst både det ena och det andra kring din avhandling, redan de första orden i den här tråden blev som en liten örfil, en välbehövlig en. Vilka grupper är det som främst går på propagandan? Aj, aj, aj… Man kan aldrig vara nog vaksam och som alltid, intressant det du förmedlar.

 11. Mats G

  Bevisligen fungerar reklam i alla dess former. Är mitt beslut mitt eget när jag handlar något eller har något lyckats trängt ned i mitt undermedvetna.

  ”intellektuella människor hade en större benägenhet att falla för propaganda.”
  Det här är väl egentligen en ’no brainer’.

  ”They literally need propaganda.”
  Det här är ju ganska tillskruvat.

  Om man nu har en situation där du är smartare starkare. Exempelvis mot ett barn. Snor du deras godis?
  Knappast. Så här ligger det. Ska jag lura någon bara för jag kan det. Jag är smart han är dum. Ska jag utnyttja han svaghet? Här brukar Bamse guida mig. Är man stark skall man vara snäll. Och det gäller även intellektuell styrka förstås.

  Så allt kokar ner i någonslags moralisk sörja. Och en sak skall man ha klart för sig, Företag, organisationer och för det mesta stater är egennyttiga.

  Nästa gång du käkar tårta för ni nåt ett nytt mål i företaget så betänk att det enda som har hänt att resurser har förts över från någon annan till ditt företag. Varför? vad är din drivkraft att medverka till det. Nytt sommarställe, ny bil, vad? Som sagt hjärntvättad. Det här är lite farliga tankar. börja analysera sig själv. Ifrågasätta sina handlingar. Här krävs det verklig intellekt för att komma runt det.

  Egentligen är det inge roligt att känna till sånt här. Det blir lite svartare på något sätt.

 12. Peter Stilbs

  Betecknande detta med att Sverige ”går före” – det är så typiskt. Jag associerar också till mitt KTH under de två senaste decennierna – så fort bara utbildningsdepartementet eller skattemyndigheterna (om ex gråzonfinansiering av forskarstuderande) bara antydde någon förändring/kommande påbud så infördes snabbt som ögat detta i verksamheten. Inget var normalt positivt för verksamheten – normalt mycket försvårande – och allt färgades egentligen bara av politisk korrekthet i kubik.

 13. Björn

  Summa summarum: Vi är alla ”nyttiga idioter”. Både ja och nej, för det finns en gräns mellan vad som är propaganda och verklig bildning. Visst kan propagandan vara förtäckt bildning, men ändock går det att söka syftet med all bildning och därav avslöja om det finns en dold agenda. Men, ostridigt krävs det kunskaper för att förstå dessa subtiliteter.

  Jag citerar dig Jakob: ”Och hur kan ett problem som inte är märkbart för de ”drabbade” egentligen existera?” Ja, detta är propagandans konststycke att få människor att se och upptäcka det som inte finns. I klimatfrågan är varje skiftning i väder och vind ett tecken på den ökande emissionen av CO2. ”Växthuseffekten” är ett oslagbart koncept som förstås av alla och är så effektivt att det kan sägas finns en demokratisk majoritet, för att all propaganda kring detta begrepp skall accepteras. För att punktera denna växthusbubbla, krävs det mycket bildning och stärkande av pragmatiskt tänkande.

 14. Elling Disen

  Intellektuellas ”utsatthet” (höhö) beror oxå på deras barnsliga stahet att inte innrömma fel. Det verkar som teflon och prestige är integrerat i akademia. Det är försåvitt konstigt då en rent empiriskt innser att ökt trovärdighet och innflytande sitter i förmågan att ganske enkelt byta uppfattning när fakta finns der.

 15. tolou

  Matrix-style. Blue pill – Red pill…

  Många har tydligen valt att vara lyckligt ovetande. Det ligger inte för mig riktigt…

  I like to think I have control of my life.
  https://www.youtube.com/watch?v=_eQ10ALrTJs

  I know exactly what you mean!

 16. Sten Kaijser

  Tack Jacob,
  egentligen är det de första raderna som är intressantast.

  Även vi som skriver här, må det vara inlägg eller kommentarer (och som nog ofta är skeptiska även i andra sammanhang) låter oss naturligtvis ”luras”. Vi ser som bekant alla ”grandet i vår grannes öga” men anar inte ”bjälken i vårt eget” (enligt 1917 års bibelöversättning:).

  Med andra ord – vi anar aldrig själva när vi är lurade.

 17. Slabadang

  OT … men viktigt … och i linje med brister på intellektuell hederlighet ?

  Jag tycker denna rapport ifrån NOAA påvisar ett moraliskt slagsmål mellan den intellektuella hederligheten och bör läsas som en kompromiss med den klimatalarmistiska makten där ändå NOAA korrigerar sina satellitdata för perioden 2005-2012 betydligt nedåt. Genom att INTE belysa vad som orsakade upptäckten av att satelliterna räknade fel dvs pga av att diffen mellan en markfasta tidvattenmätningarna skiljde sig allt mer ifrån satelliternas data.

  För att dölja denna fundamentalt viktiga orsaken till revideringen så förstår de på NOAA att de inte kan ge ut rapporten utan att på något sätt utan måste göra sin kompromiss. Kompromissen är att nämna detta i ett litet litet stycke och utan att lyfta fram dess betydelse i ett sammanhang utan kompromissen formuleras så här:

  ”Based on the tide gauge calibration, the errors in each 10-day cycle estimate for global mean sea
  level for Jason-1/Jason-2 are estimated to be 4.0 mm. Errors for monthly averages are estimated
  to be 2.3 mm.”

  Det är liksom inte småskit i sammanhanget och ”kalibrering” blir det magiska ordet som sopar hela den större problematiken under mattan. Sen måste vi ställa frågan till Boulder UNIV hur de tagit till sig denna information och applicerat (inte) dessa reviderade data i sin graf?
  NOAAs rapport:

  http://www.star.nesdis.noaa.gov/sod/lsa/SeaLevelRise/documents/NOAA_NESDIS_Sea_Level_Rise_Budget_Report_2012.pdf

  Här diskuteras de rent satellittekniska problemen. (Även lekmän förstår vad det handlar om)

  http://www.gps.gov/governance/advisory/meetings/2011-06/bar-sever.pdf

  Jag undrar hur många som tvingats kohandla med sin integritet och yrkesstolthet under klimatlögnarnas maktutövning?

 18. Kenneth Mikaelsson

  Vaa… va konstigt inga TP och inget Björne med T i denna tråd???!!!!
  Vad kan det bero på?? Är den alldeles för ärlig för deras smak………..

  Mycket bra skrivet…

 19. Kenneth Mikaelsson

  Lite läsning:
  http://www.smh.com.au/federal-politics/political-news/climate-change-measures-like-primitive-civilisations-offering-up-sacrifices-to-appease-the-gods-says-maurice-newman-20140814-3do0v.html
  http://www.smh.com.au/national/a-climate-of-despair-20140813-102r1w.html#ixzz3AMZibSBG

 20. Argus

  Vojne, vojne……….

  Det griper omkring sig, nu ska KTH (med KTH’s favorithållbara professor Staffan) gulla med musikartister + Sveriges Allra Mest Miljömäktiga Storbossens Favorit Hållbara Organisation. Konsert i Vitabergsparken om en dryg vecka. De medverkande omnämns som några av Sveriges främsta klimatexperter. Så här ser inbjudan ut:

  ’Inbjudan tilll klimatkonsert i Vitabergsparken 25:e augusti. Stormvarning i samarbete med bl a KTH.
  View this email in your browser
  Klimatkonsert med Parkteatern i Vitabergsparken

  Välkommen till en helkväll fylld av musik med några av landets mest spännande musiker och samtal med några av sveriges främsta experter inom klimatfrågor. Se Stormvarning – Officiell trailer

  Medverkande: Tomas Andersson Wij, Magnus Carlson (Weeping Willows), Kristin Amparo, Albin, Peter Morén (Peter Björn och John), Christopher Sander, Shima Niavarani, Sarah & Georg Riedel, The Tiny, Janne Schaffer, Johan Kuylenstierna (Stockholm Environment Institute), Staffan Laestadius (KTH), Lisen Schultz (Stockholm Resilience Center), Carl Bagge med Band och Stråkkvartett + hemliga gäster

  Vitabergsparken, Stockholm
  25 augusti, kl: 18.00-20.30
  Gratis

  Facebookvent: https://www.facebook.com/events/1448768855403882/
  Facebooksidan: https://www.facebook.com/stormvarning
  Hemsidan: http://www.stormvarning.org
  Share
  Tweet
  Forward
  Copyright © 2014 KTH-Sustainability, All rights reserved.
  You are receiving this email because you are subscribed to KTH-Sustainabilty news updates.

  Our mailing address is:
  KTH-Sustainability
  Brinellvägen 8, Stockholm, Sverige
  Stockholm 100 44
  Sweden
  Add us to your address book
  unsubscribe from this list update subscription preferences ’

  Jag får nog en känsla av att detta är Propaganda. Ren sådan. Och KTH är en fundamental komponent i den Propagandan 🙁
  Bedrövligt, to say the least.

  ’Dagens klimatpolitik är ett bedrägeri och en skamlös misshushållning.’

 21. AOH

  18 # Kenneth Mikaelsson

  Jag undrar om inte Jaques Ellul rentav tänkte på några intellektuella här, inga nämnda inga glömda 🙂

  ”……..Sociologen Jacques Ellul menade att intellektuella människor hade en större benägenhet att falla för propaganda. Detta beroende på deras benägenhet att tro på sin egen förmåga att sålla informationen och att de vill vara med i debatten inom alla tänkbara områden. Intellektuella är lätta offer för det välpaketerade informationsflödet och de källor som anses ha högre renommé. ……”

 22. Kenneth Mikaelsson

  Det mins man ju från skoltiden .. finns väl inte så lätt förledda personer som de som tror de vet allt 🙂
  det enda jag lärt mig är att dess mer jag lär mig, ju mer förstår jag hur lite jag kan och de kan ju folk som gått på dyr skola inte erkänna..

 23. Argus

  Vad menas egentligen med ’klimatkonsert’?

  Se upp med nya ord. Används för manipulation – för det mesta skulle jag tro. Ett annat ’nytt’ ord är ’allmogeskatt’. Vad är etymologin för det??
  Eller, när vi ändå är inne på beskattning, smart av SD att uppfinna ’pensionärsskatt’.

  Inte fullt så kontroversiellt: ’dynbox’. Lite kul faktiskt.

 24. Mycket bra redovisat Jacob! Den självgodhet som vissa ger sig själva i kraft av sin utbildning trotsar allt förnuft. Det där blev visst en truism.
  Det du tar upp om medias sätt att redovisa verkligheten (med skygglappar på) är även temat för min bloggpost idag. Om än i ett annat ämne, med ett annat fokus.
  https://www.frihetsportalen.se/2014/08/nar-overgreppen-osynliggors/

 25. Håkan Bergman

  Argus #23
  Det är väl bara blåsinstrument.
  F.ö. så får Greenpeace, och Svenskan, ordentligt på skallen i kommentarerna här.
  http://www.svd.se/naringsliv/branscher/energi-och-ravaror/oskarshamn-kan-fa-ny-karnreaktor_3820832.svd

 26. Mikael W.

  Jacob, känns lite som att svenskarna är världens lydigaste folk. Kanske därför som Sverige har världens högsta skatter? Vi tror på nämligen myndigheter och andra auktoriteter. Att de ska veta bättre än vanligt folk. Vi är hjärntvättade till att vara kollektivister. Därav den stora och ”hejdlösa” invandringen?! Kritiskt tänkande passar inte på företag då åker du ut. Lydnad och tystnad lönar sig för karriären. Tala e silver och tiga är guld.

 27. Klimatkonsert, det är väl när någon släpper väder utan att det innehåller några föroreningar. Det bara låter en himla massa!
  😉

 28. Bim

  Tack Jakob!
  Jag är så glad att jag är glad, som den 100 åriga damen sade.
  Samma eufori känner jag nu eftersom jag inte är intellektuell. Jag kan liksom Olle Häggström se rakt igenom förnekardimmorna, fast tvärt om.
  Redan som liten gosse i tredje året i skolan vägrade jag att lära mig en massa psalmverser, jag förstod att det var propaganda för att jag skulle hålla mig i Herrans tukt och förmaning, dessutom sjunger jag dåligt, så det var ju bortkastad tid.
  Likadant var det med Europas alla städer. Prag, Bryn, Pilzen gick ju an, men Berlin, Stettin, Lübeck, Hamburg , Bremen, Essen, Düsseldorf, Köln, Frankfurt a M, München, osv, osv. samt
  Wien, Graz och Salzburg, i Österrike som en knorr på slutet krävde en hel del handgemäng innan de satt tatuerat i hjärnan.
  Detta såg jag som ett stolligt intellektuellt förtryck medelst tortyr precis som den ändå värre indoktrinering som sker i dagens PK-skolor.
  Det jag genom våndor tvingades lära mig var ju i vart fall sant, även om jag aldrig haft någon nytta av att kunna rabbla Tysklands städer.

  Det är därför jag är så glad, Jakob, jag har lärt mig att sovra mellan nyttig och onyttig kunskap. Och du är fenomenal på nyttig kunskap.
  Nyttig kunskap får man här på SI, onyttig på UI.

 29. Mikael W.

  Robbin Williams dog tragiskt häromdagen.
  Hans bästa film är Döda Poeters Sällskap från 1989.
  Det tycker även Johan Norberg i dagens Metro: Läs artikeln!
  http://www.metro.se/kolumner/livet-ar-for-kort-for-att-leva-efter-andras-premisser/EVHnhm!7E5LeYw8SWDY/

 30. Mats G

  #29
  Åh, va trist att välja Döda Poeters Sällskap.
  Robbin Williams var ett komiskt geni jag röstar för The Birdcage där han verkligen spelar ut sitt hela register.

 31. Mats G

  Margot Wallström gör comeback!
  Pust, en vettig på vänstersidan. Så välkommet. Hoppas hon rensar ut alla miffon.

 32. Peter Stilbs

  Vettig? ? Hon är en broilerpratkvarn

 33. Ingemar Nordin

  Stort tack Jacob! Väl formulerat!

  Bry dig inte om dina belackares protester (typ Wijman, Rockström och andra) som lever i förnekelse kring det här om vilkens ärenden de springer och vems pengar de lever av. Bevisbördan för sin oskuld ligger på dem! Din noggranna kartläggning är nog tillräcklig för vanligt funtade människor.

  Fäste mig vid följande formulering: ”det gäller att få undersåtarna att själva begära den förändring man önskar. Det ses som ett mer inkluderande sätt att styra än att peka med hela handen.”

  Men visst är det så. Detta gäller såväl inom den lilla organisationen som i det globala perspektivet. Det nya är väl just det senare, dvs att strategin för maktkoncentrationen lagts så systematiskt och långsiktigt på en global nivå. Där har de gröna NGOs varit ytterst behjälpliga med att framstå som ”folkets” representanter. Därför har de fått ett stort inflytande både inom FN och EU.

 34. Fredrik Berg

  Har inte Wallström uttalat sig ett antal gånger i stark alarmistisk anda? Hon är rätt populär så risken finns väl att det skapas fler alarmister enbart på grund av hennes person.

 35. Ingemar Nordin

  Här är WWFs partiranking. Etta ligger F!, tvåa MP och trea V:

  http://www.wwf.se/vrt-arbete/miljvalret-2014/pandarankning/1572580-partimatrisen-valret-2014#

  Partirankingen visar väl ganska tydligt vems ärenden WWF springer?

 36. ingThomasJ

  Lysande Jacob! Och eg. inte lugnande precis, pending point of view. Apropos svenskars benägenhet/-er att ’prova-på-nåt-nytt’ (alt. låta lura sig) är känt inom PR o Marketing, t.ex. introduktionen av Cola Light, när det begav sig, i co-op med Irland av okänd orsak. Long time ago,,, Cola Light fanns i svensk handel flera år före tysk… Måhända ’släng’ av ’die dummen Schweden’… 😉

  Mvh/TJ

 37. ThomasJ

  Nåt gick snett i tidigare inlägg (ligger i mod), så här ska det vara:
  Din kommentar inväntar granskning.

  Lysande Jacob! Och eg. inte lugnande precis, pending point of view. Apropos svenskars benägenhet/-er att ‘prova-på-nåt-nytt’ (alt. låta lura sig) är känt inom PR o Marketing, t.ex. introduktionen av Cola Light, när det begav sig, i co-op med Irland av okänd orsak. Long time ago,,, Cola Light fanns i svensk handel flera år före tysk… Måhända ‘släng’ av ‘die dummen Schweden’… 😉

  Mvh/TJ

 38. Håkan Bergman

  Ang. Wallström, på senare år har hon arbetat för den organiserade brottsligheten också.
  http://www.dn.se/valet-2014/margot-wallstrom-gor-comeback-i-inrikespolitiken/
  ”Hon återvände sedan till Sverige och har från 2013 arbetat som projektdirektör på Svenska postkodlotteriet.”
  Men vad annat kan man förvänta sig.

 39. Bim

  Margot Wallström är AGW-troende. Hennes uttalande om förnekare:
  Nähä. De skall dom allt se. Dessa duktiga professorer kan inte ha fel…
  Hon är e ja-sägare . En ren katastrof i detta sammanhang.

 40. Gunnar Strandell

  Bim #39
  Jag vill gå ett steg längre och placera henne som alarmist, dvs CAGW.

  Länk:
  http://www.recyclingnet.se/nyheter/fyra-av-fem-anser-att-klimatforandringen-hotar-manskligheten/

 41. Pär Engström

  Jag är skeptiskt till antagandet att ”intellektuella människor hade en större benägenhet att falla för propaganda” (än icke-intellektuella människor). Den människa som hävdar detta, bl.a. sociologen Ellul, verkar vara intellektuell – men kan samtidigt vara ett offer för en propagandaapparat – om vi ska utgå från att hans antagande om intellektuella är sant.

  Däremot är kopplingen mellan vetenskap och ekonomiska intressen relevant och väl värd att undersöka.

 42. Bim

  Margot Wallström är AGW-troende. Hennes uttalande om förnekare:
  Nähä. De skall dom allt få se. Dessa duktiga professorer kan inte ha fel…
  Hon ärr en ja-sägare . En ren katastrof i detta sammanhang.

 43. Bim

  Hoppsan! Jag stammar också.

 44. Ingemar Nordin

  Pär Engström #41,

  Jag är också lite skeptiskt till att just intellektuella har lättare att falla för propaganda än andra. Däremot tenderar ju intellektuella att hamna i yrken som står ganska långt bort från produktion i industrin och jordbruk. Förståelsen för sådana basala saker är kanske inte den största. De tenderar också att bo i storstäder, vilket spär på deras romantiska föreställningar om det ”naturliga” livet på landet.

 45. Christopher E

  Wallström ja… hon hycklade om klimat och försökte använda Kyoto-protokollet som ekonomiskt verktyg, i första mot USA. Det misslyckades dock med det, som bekant, men råkade försäga sig rejält:

  Europeans’ desire to bring U.S. prosperity down to their level is no conspiracy theory of American conservatives. Margot Wallstrom, the Swedish vice president of the European Commission, in 2001 (when she was commissioner for the environment) said the Kyoto Protocol was ”not a simple environmental issue … this is about international relations, this is about economy – about trying to create a level playing field.”

  Det finns inget vettigt där.

 46. Gunnar Strandell

  Ingemar Nordin #44
  I mitt liv har jag fått uppfattningen att ingenjörer och naturvetare har mycket lätt för att falla för propaganda om den byggs upp med hjälp av logiska argument. I allmänhet behöver man inte ens ge dem argumenten, de hittar dem själva och kan bygga långa logiska kedjor för att förklara hur det ligger till.
  AGW är ett strålande exempel med start i att CO2 är en växthusgas. Naturvetare har mycket svårt att acceptera att en ökning av halten från 280 till 400 ppm inte skulle märkas och de vill inte acceptera att kaotiska variationer även på långa tidsskalor dränker den signal som eventuellt finns.

 47. HenrikM

  Appropå ”intellektuella har lättare att falla för propaganda” så vad jag minns från Hans Roslings undersökning om vår tro om u-länderna så hade väl akademikerna sämst kunskap av alla. Så det verkar stämma. En svensk intellektuell person får väl sin fakta från DN och TV/Radio då blir det väl som det blir.

 48. Kenneth Mikaelsson

  Det skolning gör är väl att likrikta eleverna så att de passar systemet…
  det är ju rebellerna som för utvecklingen framåt..
  har det inte varit för rebeller så har mänskligheten fortfarande ätit sin mat rå .

 49. JohanT

  Stormvarning….

  Man tar sig för pannan. På hemsidan stormvarning.org står bl a följande:

  http://stormvarning.org/wordpress/wp-content/uploads/2014/08/Pressmeddelande_-_Stormvarning.pdf
  ”Pressmeddelande
  Den 25/8 presenterar Stormvarning en unik klimatkonsert på Parkteatern i Vitabergsparken. Denna gratis helkväll fylls av musik från några av landets mest intressanta musiker samt tal från Sveriges främsta experter inom klimatfrågan. Genom att belysa klimatfrågan vill Stormvarning motverka klimatångest och ge publiken nya infallsvinklar på vår tids viktigaste fråga. Stormvarning älskar tanken på
  att Sverige kan bli bäst i världen på att ta klimatfrågan på allvar.”

  På stormvarning.org kan man inte läsa mycket om klimatet mer än att vi måste göra något åt det men där finns länkar till information på naturvårdsverket, SMHI, och IPCC. Av allt att döma tvivlar jag på att de faktiskt läst vad det står om just stormar på dessa sidor.

  På SMHI kan sammanfattar man klimatförändringarna i Sverige så här:
  ”Karaktären hos svenska mätdata från de senaste 10-20 åren ligger i linje med den uppmätta globala uppvärmningen. Det finns också vissa gemensamma drag hos klimatscenarier och de senaste årens observationer. I första hand gäller det ett mildare klimat och högre nederbörd och avrinning i norra Sverige, samtidigt som det blir varmare i södra Sverige utan större ändringar i årsnederbörd och avrinning.

  Mätdata för vissa andra klimatstorheter, till exempel vindar och kraftiga stormar, visar inte några pågående ändringar. Det är inte heller någonting man entydigt kan se i beräknade klimatscenarier.”
  http://www.smhi.se/kunskapsbanken/klimat/klimatforandringarna-marks-redan-idag-1.1510

  På naturvårdsverket hittar jag inte någon information om stormar kopplat till klimatförändringar alls. Där hänvisas man raskt vidare till en svensk översättning av IPCCs AR5 SPM vilket även SMHI gör.

  I SPM står mycket kortfattat i en tabell att det är
  – ”mindre troligt” (vilket jag förstår betyder snarare otroligt är troligt) att ”intensiv tropisk cyklonaktivitet ökat”,
  – ”mindre troligt” att ”människan bidragit till de observerade förändringarna”,
  – ”mer sannolikt än inte” att det kommer att öka i ”nordvästra delen av Stilla havet och Nordatlanten”.
  Obs det står inte något huruvida det kommer att minska eller vara oförändrat på andra ställen.

  I IPCC 5AR – The Physical Science Basis – får man inte mycket mer kött på benen. Från dess Technical summary:
  ”Confidence remains low for long-term (centennial) changes in tropical cyclone activity, after accounting for past changes in observing capabilities. However, for the years since the 1970s, it is virtually certain that the frequency and intensity of storms in the North Atlantic have increased although the reasons for this increase are debated (see TFE.9). There is low confidence of large-scale trends in storminess over the last century and there is still insufficient evidence to determine whether robust trends exist in small-scale severe weather events such as hail or thunderstorms. {2.6.2–2.6.4}”

  Vidare i samma rapport ang framtida stomighet taget ur avsnittet om Storm projection:
  ”The global assessment is essentially the same as Knutson et al. (2010)”

  Detta papper Knutson (2010) Tropical cyclones and climate change sammanfattar:
  “These improvements have encouraged us to raise our confidence levels concerning several aspects of cyclone-activity projections. These include our assessment that tropical cyclone frequency is likely to either decrease or remain essentially the same. Despite this lack of an increase in total storm count, we project that a future increase in the globally averaged frequency of the strongest tropical cyclones is more likely than not — a higher confidence level than possible at our previous assessment6.

  Importantly, although some statistical methods project very large increases of about 300% by the late twenty-first century in aggregate Atlantic hurricane activity (power dissipation), such dramatic projected
  increases are not supported by existing downscaling models or by alternative statistical methods9. Moreover, despite some suggestive observational studies, we cannot at this time conclusively
  identify anthropogenic signals in past tropical cyclone data. A substantial human influence on future tropical cyclone activity cannot be ruled out, however, and could arise from several mechanisms
  (including oceanic warming, sea-level rise and circulation changes). In the absence of a detectable change, we are dependent on a combination of observational, theoretical and modelling studies to assess future climate changes in tropical cyclone activity. These studies are growing progressively more credible, but still have many limitations, as discussed in this review.”

  IPCCs SREX från 2012 sammanfattar det så här:
  ” There is low confidence in any observed long-term (i.e., 40 years or more) increases in tropical cyclone activity (i.e., intensity, frequency, duration), after accounting for past changes in observing capabilities. It is likely that there has been a poleward shift in the main Northern and Southern Hemisphere extratropical storm tracks. There is low confidence in observed trends in small spatial-scale phenomena such as tornadoes and hail because of data inhomogeneities and inadequacies in monitoring systems.”

  Så mycket för stormvarning.

  Det blir ju komiskt att en organisationen med ett sådant namn vill motverka klimatångest.
  Om dessa ”intellektuella” artister och s.k experter faktiskt läste informationen de hänvisar till skulle kanske deras egen klimatångest motverkas.

  Hursomhelst ett närmast löjligt tydligt exempel det som Jacob beskriver.

 50. Seilor

  Slabadang #3
  Många äter ECO-banan för den goda smakens skull,
  pröva du med! 🙂

 51. Slabadang

  Sailor!

  Gör blindtest så fattar du hur lurad du är. Pröjsa åtta spänn extra för en plastpåse med ordet ”ECO” på. Miljöfolk är idioter!!

 52. Slabadang

  Ingemar Nordin!

  Inga regler utan undantag. Men det finns en sanning i påståendet som är kopplat till den självbild vi har. Omedvetet så sätter vi in oss själva i en kunskapshierarki jämfört med vår omvärld. Var man riktar sitt intresse blir väldigt lätt förväxlat med intellektets förmåga. Är jag intresserad av stora komplexa frågor så skulle det på något sätt vara kopplat även till vår förmåga att förstå dem. Ägnar jag mig tex åt stora strategiska frågor på hög nivå som globala frågor så är jag jättesmart ansvarsfull och djup. I dessa frågor blir man då heller inte lika lätt konfronterad med det snömos man framför eftersom det inte finns några riktiga svar om vad som tex är bra eller dåliga värderingar man kan lyssna på eller framföra i princip vilken rappakalja som helst. Det handlar mer om att lära sig hur man uttrycker sig och att acceptera de regler som satts upp för de olika ämnena.
  Har du dessutom accepterats i rollen som ”den som förstår” så ha du fått ett belöningssystem för den rollen i form av att folk både frågar och lyssnar till dig. Fantastisk för egot ! Självbilden skapar rollen och intresse för ett enskilt ämne och den kompetens den tillförs tolkas ofta in i förmågan att begripa andra frågor i samma utsträckning. Blir du granskad så höjer du röstnivån och pratar fortare som kompensation för att inte genera din självbild och förlora rollen eller vad vi i vardagstal istället kallar för prestigen. Har du ingen prestige har du heller ingen att förlora och är FRI många väljer rollen att ”tillhöra” de kollektiv som identifierat sig med varandra någonstans högt upp i klump på hierarkin och de försvara varandras roller och prestige. För dem blir frågan om att ha rätt eller fel i en fråga mer en fråga om liv eller död för självbilden. De är absolut SÄMST på självkritik källkritik och distans till sig själva. Jag har jobbat med folk i organisationer där vi liknat upprepande av budskap som att hela tiden öka insatserna i ett hasardspel innan tärningarna stannat. Prestige är skit och maktspel med revirpinkerier ett oerhört slöseri med energi och resurser.I många många år har vi nu en hel kader som trott sig vara ansvarsfulla intellektuella som satsat på udda nummer medan tärningarna nu stannat på jämnt tal. Det finns ett tröstpris i form av roliga dumstrutar och flärp etfersom de satsat såå hårt!!

 53. Argus

  @ #49 JohanT

  Bra grävt 🙂

  Hotandet har gått så långt att de som driver frågan litar på Pavlovska reflexer. Man behöver inte längre redogöra för orsakssambanden. Det har blivit fullt tillräckligt att nämna något av ’kodorden’.
  Intellektellt är detta givetvis en förolämpning; en arrogans som – förmodligen – hotarna själva kanske inte ens är riktigt medvetna om.
  Nu tänker jag på en av morgondagens begivenheter: Zombievandringen! (Armémuset till Fatbursparken om jag är korrekt underrättad)

  Alltså: föreställ er nu att de läskiga, fjärrstyrda, förnuftbefriade varelser som vacklar fram i själva verket är klimathotarna. Inga namn, inga glömda.

 54. Jacob Nordangård

  Tack till Argus och JohanT för att ni uppmärksammade Stormvarning. Det blev komik på hög nivå och passade väldigt bra till mina båda inlägg. Propaganda och musik.

 55. Ulrik

  Under Malmöfestivalen så öppnar Arbetsförmedlingen en mötesplats tillsammans med arbetsgivare för information och rekrytering av nya medarbetare. Mycket bra. Det som fick mig att ifrågasätta var när jag såg att även Greenpeace är där för rekrytera medlemsvärvare. Greenpeace som företag och som tydligen anställer medlemsvärvare. Detta till vad som framförs vara en ideell organisation. Nu sanktionerad av Arbetsförmedlingen.

 56. Bra skrivet och välfunnet, Slabadang #52

  Visst är det precis så att för många är grupptillhörigheten, och självilden av att få vara med och tillhöra den, otroligt mycket viktigare än att observera verkligheten som den är och förhålla sig till den. Speciellt om det skulle riskera ens ställning i eller acceptans hos gruppen.

  Turerna efter att Lennart B fraternatiserat med ’fiendesidan’ i form av GWPF visar tydligt att sandlåde-attityder om vilke som får vara med och leka, resp inte … inte upphör bara för att man får dyrare leksaker eller suttit längre i skolbänken ..

 57. ThomasJ

  Utengemärkt utvecklad tråd… 🙂
  JoNova har ’take’ med tema i ~ samma bäring/härad, länk:

  http://joannenova.com.au/2014/08/alarmists-and-mental-illness-climate-depression-climate-change-delusion/

  Kul!

  Mvh/TJ

 58. tolou

  En sak är säker (extremely likely =95%). Den stora behållningen är inom psykologins område. Man kommer diskutera detta fenomen fortfarande år 2100.

  ”– if you tell a child they have no future, that the world is about to be destroyed, that its all their parent’s fault, and that there is nothing they can do about it, don’t expect them to be enthusiastic about doing their homework.”

  http://wattsupwiththat.com/2014/08/15/a-climate-of-despair-climategate-had-more-effect-than-we-realize/

 59. Håkan Bergman

  Klimatångest i augusti? Förväntansångest antagligen. Vänta bara, i november kommer den riktiga klimatångesten, punktligt varje år. Whisky botar den inte, men lindrar symptomen. Tänk om man kunde få whisky klassat som läkemedel!

 60. Pingback

  […] Jacob Nordangård så lysande beskrev situationen häromdagen, så är det allra svårast att få dem som ser sig […]

 61. Pingback

  […] Snowdon har på engelska och Jacob Nordangård har på svenska förtjänstfullt avslöjat hur våra politiker, både nationellt och på EU-nivå […]