O, what a wonderful world

Vilken fantastisk tid vi lever i. För 100 år sedan så levde det ungefär en miljard människor på jorden och det var svårt att få maten att räcka till alla. Idag är vi 7 miljarder och det produceras mat så att det skulle räcka till alla. Visserligen är den inte rättvist fördelad, så att på en del håll är det många som svälter medan på andra är det alltför många som blir överviktiga, men det viktiga är att idag produceras det mat som skulle räcka till de 7 miljarder som lever nu.
Vi är inte bara fler, vi mår också bättre. Sedan mer än 20 år så har barnafödandet planat ut, så att den enda anledningen till att jordens befolkning fortfarande ökar är att medellivslängden ökar – och eftersom medellivslängden brukar anses vara ett av de bästa måtten på levnadsstandard, så kan vi alltså konstatera att människorna mår bättre och bättre. Att det är fler som svälter idag än för hundra år sedan är visserligen sant, men det är också sant att andelen fattiga minskar.
Naturligtvis är en sådan utveckling på gott och ont. Utfiskningen av haven är ett stort bekymmer och även på land har utrymmet för andra levande varelser minskat. Det är dock värt att nämna att eftersom fler och fler lever i städer så har utrymmet för andra varelser inte minskat fullt så mycket som man skulle ha befarat.
Viktiga mått för levnadsstandard är läskunnighet och barnadödlighet. Och då är det bara att notera läskunnigheten har aldrig varit högre och barnadödligheten har aldrig varit lägre. Kort sagt, vi är inte bara fler än någonsin, utan vi mår också bättre än någonsin.
Vi lever uppenbarligen i människans tidsålder – en tid som av bland annat klimatforskare börjat kallas får den ”antropocena eran”. Så, vad är det som möjliggjort denna fantastiska utveckling? Det är naturligtvis en kombination av ett antal faktorer, men några av da viktigaste är den tekniska utvecklingen och tillgången på billig energi. Den tekniska utvecklingen har givit traktorer och skördemaskiner som spelat en avgörande roll för jordbrukets utveckling och tillgången på billig energi har gjort det möjligt att tillverka kvävegödning som ökat skördarna till nivåer som för inte så länge sedan hade förefallit otänkbara. Att det sedan industrialiseringen började också blivit c:a 0,8 grader varmare har åtminstone i  vår del av världen. givit längre odlingssäsonger och detta tillsamansmed en höjd koldioxidhalt har ytterligare hjälpt till att öka skördarna.
Dessutom har datorer och mobiltelefoner dels möjliggjort ett utbyte av information och idéer som skulle ha varit otänkbart för bara 30 år sedan, dels bidragit till en kunskapsutveckling som också skulle ha betraktats som en framtida utopi.
(Jag brukar säga att tankeöverföringens problem nu är löst – eftersom det inte finns något bättre sätt att överföra sina tankar till andra än att berätta om dem, så är det ju bara att ringa till den som man vill överföra sina tankar till. Däremot kommer vi förmodligen aldrig att kunna läsa andras tankar.)
På en global skala talar det mesta för att denna utveckling kommer att fortsätta under överskådlig framtid. Det är visserligen mycket möjligt att oljepriset kommer att fortsätta att stiga men eftersom oljan förmodligen kommer att till stor del ersättas av naturgas, så kommer dnna ökning kanske att spela mindre roll än vad de flesta tror.
Det som kan påverka oss i den rika världen är att vi kan komma att utsättas för en ökad konkurrens som kan göra en del av det vi behöver något dyrare, men med fortsatt  produktivitetsökning kommer även vår levnadsstandard att fortsätta att stiga. jag vill påpeka att detta är en möjlig beskrivning om hur utvecklingen kommer att bli för mänskligheten, som även om den är riktig inte säger något om hur  det kommer att gå för individer eller ens för enskilda länder. Det kommer att komma bakslag som gör att många under kortare eller längre perioder får uppleva en sänkt levnadsstandard.
Men vid en tid när det mesta talar för att våra barn och barnbarn kommer att få ett ännu bättre liv än vad vi haft (det är ju därför det förutspås att hälften av de barn som föds i Sverige idag kommer att få uppleva sin hundraårsdag), så vädrar olyckskorparna morgonluft. Det egendomliga är nämligen att just det som givit oss möjlighet att producera mat så att att det kan räcka till alla, nämligen en varmare jord och en ökad koldioxidhalt utmålas som ett hot.
Varför?
Jag vill avsluta med en förutsägelse som för att åtminstone några av dem som läser den ska ha en möjlighet att se om den slagit in jag nöjer mig med att gå 50 år framåt i tiden. Man kommer då dels att skratta åt den klimathysteri som under några årtionden runt millennieskiftet rådde i den rika världen, dels kommer man att ha insett att det viktigaste som skett under det första  halvseklet av 2000-talet var att kvinnorna kunde skaka av sig ett mansförtryck som de måst leva under i tusentals är.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Just såhär är det Sten! Härligt att läsa på måndagsmorgonen. Tack!
  Många unga kvinnor har blivit skrämda av klimatalarmister och tvekar att sätta barn till världen. Det har aldrig varit tryggare. Skall snart köra mitt barnbarn Simon till dagis – han är välnärd, välklädd,mätt, frisk och glad.

 2. Ann L-H

  Tack Sten Kaijser för denna härliga hyllning till den hållbara utvecklingen! 

 3. Peter Stilbs

  Tack, Sten. Utmärkt. Om vi bara också kunde skaka av oss religionernas förtryck också…

 4. Gaupa

  Jaa, jag instämmer. Tack S Kaijser för dessa ord! 🙂
  Kaos och naturkatastrofer är ett deltillstånd här på jorden. Det kommer vi aldrig undan, men människan har faktiskt gjort skillnad. Vi har förmågan att förbättra förhållanden, även för andra varelser. Det är en kunskap som förhoppningsvis kommer att öka. 

 5. Christer Löfström

  Sten Kaijser skriver:
   ”det viktigaste som skett under det första halvseklet av 2000-talet var att kvinnorna kunde skaka av sig ett mansförtryck som de måst leva under i tusentals är”
  Peter Stilbs skriver:
  ”Om vi bara också kunde skaka av oss religionernas förtryck också…”
  Skall detta tolkas som att det nu är fritt fram att debattera migration på SI-bloggen TCS?
  Beträffande utveckling: (What’s a man)
  http://www.economist.com/node/21545972
   
  När Sten Kaijser tar upp jordens befolkning, dess försöjning i dag, och inte har läst ”Poor Economics” blir det futtigt. 1 miljard hit eller dit, spelar det någon roll?
  http://econ-www.mit.edu/faculty/eduflo

 6. Tage Andersson

  Visst, om någon om 50 år skulle råka läsa vår klimatdebatt kommer han/hon nog att le överseende.

 7. Ann L-H

  Christer L – För oss som inte läst ”Poor Economics” vore det intressant om du kort kunde beskriva vad den går ur på.

 8. Tack Christer,

  allt är inte bra och det behöver också sägas.

   

 9. ThomasJ

  Sten K.: Tack för intressant & insiktsfull tråd!
  Det behövs emellertid en hel del åtgärder innan man kan hävda, att det måhända är början på begynnelsen till ett rejält och definitvt avslutande av alla cAGW-vansinnen, se t.ex.:
  http://junkscience.com/2012/02/06/earth-institute-prof-pushing-climate-law-suit/
  Mvh/TJ 

 10. Jan E M

  Jag tror man om 50 år kommer att se med avsky på de personer som förnekade den samlade vetenskapens kunskap om global uppvärmning och istället kom med egna hemsnickrade helt ovetenskapliga hypoteser, bara för att inte ville ha dåligt samvete för att de levde miljöförstörande sätt.

 11. Daniel F.

  Jan E M #10,
   
  Varför skulle någon tro på Den Samlade Vetenskapen™ när den inte stämmer överens med verkligheten? När förespråkarna för den överdriver, ljuger och manipulerar för att skrämma folk till lydnad? När de som förespråkar katastrofen har så dåliga argument att de vägrar debattera med sina foliehattar till meningsmotståndare?
   
  Jag lovar dig att den dagen det finns tydliga, påvisbara kopplingar mellan mänskliga CO2-utsläpp och någonting negativt överhuvudtaget, då kommer folk att lyssna och tro på det. Det är den totala avsaknaden av effekter, och ffa katastrofer, relaterade till de mänskliga utsläppen av CO2 som gör att folk mer och mer börjar undra vad klimathotsförespråkarna gapar om.
   
  Är det så svårt att förstå?
   
  Om 2500 kalenderforskare och datumprofessorer påstod att det skulle vara 2 torsdagar nästa vecka, skulle du tro på dem?

 12. Peter Stilbs

  Jan E M – #10 – skilj på miljövård och omsorg, och lurendrejeri i vetenskapens namn.

 13. Jan E M
  Det är sådana som du som driver igenom vansinniga saker som:
  etanol = svältdöd för hundra tusendals, ökad svält
  biodiesel= ekologiska katastrofer o markstöld från fattigbönder
  kvicksilverlampor=nervskador vid inandning av sönderslagna lampor
  handel med utsläppsrätter=gigantiskt bedrägeri
  vindsnurror=höga energipriser
  mm
  Vi har återhämtat oss långsamt från lilla istiden.
  Ingen uppvärmning på 15 år!
  ”samlade vetenskapens kunskap” – SUCK! 

 14. Peter Stilbs

  Dagens Ramirez är träffande och T-relevant
  http://news.investors.com/editorialcartoons/Cartoon.aspx?id=600140

 15. Jan E M

  Peter Stilbs #12
  Luredrejeri i vetenskapens namn. Är det vad Du sysslar med?

 16. Jan E M

  Daniel F. #11
  Nu är väl inte en almanacka en naturvetenskaplig fråga. Vilken kalender man använder beror ju på politiska beslut.
  Om det var så att kalenderforskarna sa att det skulle vara två torsdagar nästa vecka så skulle det antagligen vara så. Men de har ju inte sagt det.
  Jag tror på att det är skottår i år och att skottdagen har flyttats från 24 februari till 29 februari.

 17. I DN-bilaga DN.världen nr 2 februari 2012 finns en artikel om övervikt. Där kostateras att idag dör fler människor i världen på grund av fetman än av svält.

 18. Peter Stilbs

  Jan E M – jag tänkte närmast på Hansen, Mann, Rahmstorf, Trenberth, Schmidt, Steffen etc … låter namnen bekanta ?

 19. Daniel F.

  Jan E M #16,
   
  Nej, det har de inte sagt. Och om de skulle säga det skulle folk avfärda det som trams. Tills de vaknar upp en fredag morgon och det fortfarande är torsdag.
   
  Klimathotsförhopparna har däremot sagt, i 15 års tid vid upprepade tillfällen, att den globala temperaturen snart skall passera en tippingpoint och börja skena. Och vi väntar och väntar….
   
  Ge mig en bra anledning till att tro på det.

 20. Anders

  De hoppade precis över en fredag i nåt ö-rike i Stilla Havet, då de bytte tidszon. Hade Daniel F. bott i landet i fråga skulle han vägrat acceptera bytet, och skippat jobbet måndagen efter. ”Det är ju faktiskt söndag, egentligen”, hade han envist hävdat. Så småningom skulle han dock ge sig till föga, efter kanske en månad eller två; det tar ändå emot att ändra en tidigare uppfattning.

 21. Anders

  Daniel F: En ”tipping point” är inget vi kommer märka som en plötslig katastrof. Och ett ”skenande” förlopp är dels inte speciellt snabbt (i jämförelse med människans dagar och år) och dels innebär det inte att processen kommer fortgå in absurdum (vilket du säkerligen vet om, men det blir lätt missförstånd med ett sånt ordval som ”skena”). Och det är absolut ingen som satt ett datum på denna ”tipping point” (som du alltså inte kommer märka på det sätt du låter påskina) så att vi kan säga att ”jaha, nä men den inträffade inte, vad skönt”. Din förståelse för klimatvetenskapen är, inte bästa fall, grumlig.

 22. Christer Löfström

  Ann L-H #7
  Boken utnämndes till Busisiness book 2011 av Financial Times.
  Klicka på boken i min länk så får du en inblick.
  Författarna är riktiga forskare som gjort en makalös insat i att ta reda på hur ekonomin ser ut i verkligheten för den miljard fattigaste.
  Boken mildrade min negativa syn på bistånd.
  Det finns hopp. Det tar tid. Var och en (du och jag) på sitt sätt, gör sin insats efter möjlighet och förmåga.
  I sista kapitlet. ”In Place of Sweeping Conclusion.
  ”Given that economic growht requires man power and brainpower, it seems plausible, however, that whenever that spark occurs, it is more likely to catch fire if women and men are properly educated, well fed, and healty, and if citizens feel secure and confident enough to invest in their children, and to let them leave home to get the new jobs in the city”

 23. Jan E M

  Peter Stilbs #18
  Jag menar Stilbs, Nordin, Kaijser m fl.

 24. Anders

  Daniel F:
  En bra anledning: CO2 är en växthusgas.
  En bra anledning till: CO2-halten har ökat med drygt 30% de senaste sisådär 200 åren.
  En till: vi har precis haft det varmaste decenniet som någonsin uppmätts.
  Och så en till: vi har aldrig släppt ut så mycket CO2 som nu.
  Och en till: det är sannolikt att fortsatta utsläpp av CO2 kommer ge en fortsatt uppvärmning av jorden.
  En sista: storleken är osäker, likaså konsekvenserna, men vi har bara en jord att testa på, så låt oss vara lite varliga.

 25. Anders

  Daniel F: Jag kommer inte bemöta den storm som, måhända, kommer inträffa nu.
  Någon kommer hävda att CO2 inte alls är en växthusgas.
  Någon annan att CO2-halten varit ännu högre för miljoner år sedan.
  En tredje att den kortsiktiga temperaturtrenden (om vi väljer att utgå från ett slumpmässigt valt år, nämligen 1998) är helt plan (och då är det bäst att bortse från andra klimatfaktorer, för det är tydligen OK att göra när det passar ens avsikter).
  En fjärde kommer hävda att vi ska vara glada att vi släppt ut CO2 för annars hade vi haft istid (nu, eller iaf inom kort).
  En femte kommer hävda att vi alls inte vet något om att det kommer bli fortsatta utsläpp av CO2, för om framtiden vet vi ingenting; vi är väl inga siare, eller hur! (och om det nu skulle bli fortsatte utsläpp, ja då är CO2 ”livets gas”, så det torde endast vara positivt!).
  Och till sist kommer någon säga att det där med försiktighetsprincipen är bluff och båg och bara ett försök att antigen skinna vanliga, hederliga, skattebetalare på pengar, alternativt ett sätt att ta över världsmakten med en one world government (eller båda och).
  Jag kommer alltså inte bemöta detta trams. För det tar tid och energi och leder som vanligt ingenstans. Men jag tycker du ska ta till dig mina argument för varför AGW är något vi ska vara lite oroliga för, och måhända ta i beaktande när vi tar beslut som påverkar framtiden. Kanske kolla lite på vad forskarna inom de olika subdisciplinerna säger, och sen applicera lite sunt förnuft och kritiskt tänkande när du hör icke-forskares argument.

 26. Jan E M

  Daniel F #18
  Under mitt 50-åriga liv så har klimatet blivit märkbart varmare där jag bor. Våren kommer tidigare och det är varmare på hösten när det är älgjakt.
  Tipping point är en risk som klimatforskarna är osäkra på om den finns eller inte. Jag är för gammal för att vara med om tipping point om den skulle finnas. Den kommer inte att inträffa före 2050 och troligen inte före 2100 heller.
  Så om det är tipping point du väntar på för att du ska anse att klimatforskarna har rätt så får du vänta länge. Då är det ändå för sent att göra något.

 27. Ann L-H

  # 22 Christer L. – Tack för svar. Jag försökte bilda mig en uppfattning om boken genom att gå in på länken, men det gav inte så värst mycket. Ditt svar gav dock mer. 

 28. Magnus

  Håller med artikeln helt förutom ”den enda anledningen till att jordens befolkning fortfarande ökar är att medellivslängden ökar”
  Befolkningen ökar så länge som demografin är i formen av en pyramid och generationer som dör är mindre än de generation som kommer till (dvs även om barnafödandet inte ökar). Rosling förklarar det mycket pedagogiskt med Lego 2 min in här http://svtplay.se/v/1790459/stall_om/tankar_om_klimat_-_hans_rosling (förövrigt ett av allt för få vettiga inslag på ”Ställ om”)
  När demografin är i formen av ett höghus kommer det att plana ut dvs om ca 50 år.

 29. Peter Stilbs

  Frozen Planet – lite OT – men jag tror det kontroversiella sista avsnittet går i kväll kl 18 på SVT2, för den som är intresserad av att döma själv

 30. Daniel F.

  Anders, Alla dina hotbilder bygger på att CO2 driver temperaturen kraftigt uppåt. Hittills har 40% ökning av CO2 gett 0,7 grader uppvärmning, och vi vet att det ligger en okänd mängd naturliga förändringar i den siffran. Hälften kanske kan tillskrivas CO2. Dina katastrofscenarier känns därför inte särskilt trovärdiga.
   
  I övrigt tänker jag inte svara på dina floskler, eftersom du ändå deklarerat att du inte tänker stå för dem.

 31. Daniel F.

  Jan E M #26,
   
  Märkbart, säger du? Då har den globala medeltemperaturen stigit betydligt mer än 0,5 grader hos dig de senaste 50 åren. Vilket ger att den stigit betydligt mindre, och till och med sjunkit, på andra platser. Är det global cooling hemma hos dem?
   
  Hur härleder du din lokala globala uppvärmning till mänskliga utsläpp av CO2?

 32. Jan E M

  Daniel F #30
  Att våren kommer tidigare är det som är enklast att lägga märke till. Isarna på sjöarna går upp tidigare märks tydligast. Blommor kommer tidigare. Liljkonvalj som förr inte alltid blommade till skolavslutningen är nu för det mesta i slutet på blommningsperioden nu.

 33. Morgan

  Jan E M:
  Bekvämt att skylla på AGW här, men frågar man en meterolog så är nog svaret snarare vindförhållanden och NAOs frånvaro under 20 år.
  Exempelvis så räknar man i Nynäshamn med att 60% av tiden är vinden sydostlig.

 34. Anders

  Daniel F:
  Du skriver ”Alla dina hotbilder” och ”Dina katastrofscenarier” – vad syftar du på? Jag har inte ritat upp några hotbilder.
  Du gör det lätt för dig när du avfärdar mitt inlägg nr 24, som ju är fakta och lite sunt förnuft, som ”floskler”. Du frågade efter en bra anledning, jag gav dig flera stycken. Ursäkta om du tog illa upp.

 35. Daniel F.

  Jan E M #31,
   
  Vi provar igen:
   
  Hur härleder du din lokala globala uppvärmning till mänskliga utsläpp av CO2?

 36. Daniel F.

  Anders #33,
   
  Jag bad om en anledning till att tro på AGW-förhopparnas katastrofscenarier. De har hittills inte visat sig stämma, och inget tyder på att de kommer att infrias inom överskådlig tid, vilket var precis vad jag skrev i #19.
   
  Det du skriver i #24 är rena självklarheter (1-4) blandat med overifierade förhoppningar (5 & 6) om vad mer CO2 leder till. Det är bara det att förhoppningarna ännu inte visat sig stämma. Därför bad jag om en anledning att tro på dina förhoppningar.
   
  För att vara extra tydlig (då läsförståelse verkar vara krångligt); Jag vill inte höra dina förhoppningar en gång till. Jag vill ha en anledning att tro på dem.

 37. Daniel F.

  Kul, förresten, det där med tipping point. Jan E M och Anders vill få det till att det är något som forskarna är tveksamma till. Och att vi i så fall närmar oss den långsamt. Om den överhuvudtaget finns.
   
  Jag vill minnas att ett flertal AGW-förespråkare tidsbestämt den med ganska stor övertygelse och exakthet. Bl a Hansen, Gore och IPCC har alla förutspått när den kommer. För några år sedan hade vi sisådär 5-8 år på oss att vända utvecklingen. Sedan var det kört.
   
  Flera av skribenterna på UI kör samma linje. Det är bråttom som bara den, annars är det kört och för sent.
   
  Ni delar alltså inte den uppfattningen?

 38. Anders #24
  Och vad tycker du att vi skall göra åt saken då? Nu menar jag inte floskler av typen ”införa co2 skatt” eller liknande utan hur du menar att världen skulle se ut om säg 20 år om du fick bestämma? Konkret tack!
  Och hur lever du själv förresten? Vegetarian, ingen bil, inget flyg…ja du förstår nog.

 39. Jan E M

  Daniel F #34
  Du verkar ha glömt vad du skrev i inlägg #11
  Varför skulle någon tro på Den Samlade Vetenskapen™ när den inte stämmer överens med verkligheten?
  Jag kan bara konstatera att det blivit märkbart varmare där jag är uppväxt och har bott under mina dryga 50 levnadsår. Jag talade om vad jag noterat. Jag är inte ensam om att ha lagt märke till det. Vi som sysslar med fritidssysselsättningar som jakt och fiske har vissa referenspunkter. Förr la man båten i sjön första maj om isen hade gått upp. De senaste 10 åren har jag kunnat lägga i båten flera veckor tidigare, några gånger före 1 april. Det hände aldrig på 70- och 80-talet. Jag har fiskat i samma sjö sedan jag var 8 år.
  Verkligheten är att klimatet blivit varmare där jag bor. Det är inget snack om saken. Hur det är i den övriga världen kan jag ju inte ha egna erfarenheter av, men flera av varandra oberoende mätningar visar att klimatet blivit varmare globalt. Det finns väl ingen anledning att misstro de mätningarna?

 40.  
  Sten Kaijser
  Det egendomliga är nämligen att just det som givit oss möjlighet att producera mat så att att det kan räcka till alla, nämligen en varmare jord och en ökad koldioxidhalt utmålas som ett hot.”
  Är det så enkelt, någon grad varmare, lite ökad koldioxidhalt så är svältproblemen i u-länderna fixade! Tänk om det vore så enkelt. Det stora problemet är matjorden och att den finns få fel ställe, nämligen i i-länderna. Rent logististiskt måste u-länderna odla sin egen mat och så länge matjorden är en bristvara i dessa länder så kommer svälten att bestå. Jag är precis hemkommen efter en kombinerad arbets- och semstertripp till Thailand. Som vanligt hade jag med mig en specialvariant av min borr (diam 225mm) för att passa i resväskan. Med facit i hand så kan jag meddela att jag lyckades inte upptäcka en tillstymmelse av matjord, bara röd hård lera så djupt jag borrade. Sak samma när jag var i Indien förra vinter, helt fritt från matjord. Att de svälter i Indien är inget att förvånas över, ingen matjord och ingen som lär dem hur man genom jordisering bygger upp ett näringsrikt matjordslager, då kan det bara bli svält. Och värmen förvärrar det ytterliggare. Läste i Expressen i går att Percy Barnevik och hans Hand in Hand-projekt i Indien fått något pris för att de bl a komposterade indiernas sopor. Man blir mållös när man läser dylikt.

 41. Göran Johnson # 17
  Hemskt på ett vis men det är ju ytterligare ett bevis på att det egentligen finns mat till alla.

 42. Jan E M

  Lena Krantz #37
  Jag tror inte att det går att stoppa den globala uppvärmningen, för att det är för många länder som inte vill se problemet pecis som Ni här inte vill se det.
  Det man får göra är att försöka förbereda sig på de väderförändringar som blir av ett varmare klimat. T ex att bygga om kajerna vid åarna som rinner genom Falkenberg, Varberg och Halmstad. Höja skyddsvallarna vid Kristianstad och en mängd andra saker.

 43. Jan E M #41
  Ok, du tror alltså att det enda vi (i Sverige) har gjort åt CO2 utsläppen om 20 år är att bygga om kajer och bygga vallar.
  Ja det är ju fullt möjligt att det blir så även om det inte ligger i linje med regeringens ambition i nuläget.

 44. Håkan Sjögren

  Jan E M # 41 : I Stockholm tycks man vara mera realistisk. Där talar man om att sänka kajerna. Mvh, Håkan.

 45. Anders

  Daniel F.>> Jag vill inte få ”tipping points” till något som forskarna är osäkra till. Nu är det andra gången du lägger ord i min mun, sluta med det tack. Det jag sa att AGW är en långsam process, att när ”tipping points” inträffar är osäkert eftersom vår kunskap om klimatsystemet är bristfällig, och om vi når ”tipping points” är inget vi märker av momentant, troligen är det något vi kan se först retroaktivt. Men risken för ”tipping points”, vilka vi vet inträffat tidigare i historien, är givetvis något som bör beaktas när vi tar beslut som påverkar framtiden. För övrigt anser jag att det är bråttom, ja – bl a pga av osäkerheten med tipping points. Vi verkar ha olika grundsyn: själv anser jag det vara extra viktigt att ta det varligt med CO2-utsläpp om vi är osäkra på vad det leder till. Jag tolkar det som att du inte ser på osäkerhet på samma sätt (protestera gärna om jag tolkar dig fel).
   
  #37 Lena Krantz: Jag anser att AGW är tillräckligt allvarligt för att vi borde se det som en viktig faktor när vi tar beslut om framtiden – i motsats till t ex SI så ser jag att det är en faktor som det tas alldeles för lite hänsyn till. Men jag är ingen politiker och ingen visionär, och vad som bör göras är jag ingen expert på (även om det är en intressant diskussion). Jag tror det är viktigt att hålla isär den vetenskapliga frågan om AGW existerar och om det kan leda till allvarliga konsekvenser, med den politiska om åtgärder.
  Angående hur jag lever privat så är det förstås helt irrelevant för AGW:s existens och allvarlighet, men om du finner det intressant så har jag, sedan jag började lära mig om AGW, och andra miljöproblem, dragit ner på köttkonsumtionen och minskat mitt privata flygande rejält, och nej jag har ingen bil. Jag bor i innerstan och finner då att jag inte har speciellt goda orsaker att ha bil, som kommunikationssystemen ser ut idag så är det förstås bättre om landsortsbor använder ”min kvot” av person-km. Annars hoppas jag att jag har störst positiv påverkan genom mitt jobb, där jag bland annat jobbar med saker relaterade till klimatfrågan. I dagsläget så ser jag utbildning som kanske det viktigaste man kan göra som enskild person.

 46. Åke N

  Anders #45.
  Annars hoppas jag att jag har störst positiv påverkan genom mitt jobb, där jag bland annat jobbar med saker relaterade till klimatfrågan.
  Jag tolkar detta som att du är en del av klimathotsindustrin, dvs du har din utkomst från detta. Blir du utan inkomst om klimathotet försvinner?

 47. Anders # 45
  Då lever du ju som du lär i alla fall, förutom kanske flygresor i jobbet som du hoppade över? Det är givetvis inte viktigt för AGW eller CO2 i sig vad en enskild person gör, det är mer en trovärdighetsfråga. 
  Jag håller med om att man skall skilja på den vetenskapliga frågan och den politiska men menar att alla lekmän som intresserar sig för frågan och ger sig in i diskussionen gör det av politiska skäl.
  Vetenskapen är det som forskarna pysslar med och även om man kan diskutera vad forskningen säger etc så menar jag att ditt personliga intresse handlar om politik. Det var därför jag frågade hur du skulle vilja att världen ser ut om 20 år?

 48. Klarsyn

  Jan EM #34
  Det var varmare förr!
  Trettondagshelgen i januari 1972 handgrävde och chaktade jag vid fritidshuset utanför Sundsvall, + 8 grader, ingen snö och inte mnsta tillstymmelse till tjäle i marken. Något sådant har under de 40 år som förflutit därefter aldrig varit möjligt.
  I början av december 1998 hade vi 1,3 meter djup snö i Gävle och hela stan var lamslagen, kunde inte ta mig till arbetet på tre dagar. Så mycket snö har aldrig tidigare uppmätts i Gävle.
  Ser du det orimliga i att använda enskilda väderhändelser för att påvisa klimatförändringar.

 49. Håkan Sjögren

  Anders # 45 : Frågan om AGW är inte vetenskaplig. Den är politisk och har avvisats på vetenskapliga grunder. Mvh, Håkan.

 50. Jan E M

  Klarsyn #48
  Nu är det inte enstaka händelser.
  Under 70-talet och första delen på 80-talet så så var islossningen i sjön i slutet på april eller i början på maj. Möjligt att det var tidigare någåt enstaka år.
  Efter år 2000 så har islossningen varit i första halvan av april med undatag för något enstaka år som det var i mars. Ett år så var det ingen is på hela vintern för c:a 5 år sedan. Inte ens de två senaste vintrarna har isen varit kvar till påsk.

 51. S. Andersson

  Jan E M #10: Jag tror att du sätter fingret på något viktigt här. Självklart kan ingen förutsäga framtiden, inte ens klimatforskare! Inte heller kan vi förutsäga vad eftervärlden kommer att tycka om oss och de beslut vi fattat. Men man kan ju gissa. Låt oss göra ett tankeexperiment med två utfall av klimatdiskussionen:
   
  1. Global Warming inträffade med tipping point och hela midevitten. Allt gick precis så åt skogen som klimatalarmisterna förutsade men ingenting blev gjort för att förhindra eller lindra effekterna. Visst kommer man i detta fall att fråga sig varför ingen gjorde något fast man hade en hel del information att tillgå. Jag tror att en möjlig förklaring kommer att vara att de som förutsåg problemen agerade så infernaliskt fel att hela klimatvetenskapen kom i vanrykte. Det manipulerades med siffror, man försökte manipulera med historiska data, man undertryckte motståndare och tillät sig själva att missbruka ekonomiska resurser. Detta medförde bristande tillit till hela klimatforskningen och politiker och vanligt folk tappade intresset.
   
  2. Det bidde ingen Global Warming men man slösade bort en hel massa pengar på att jaga klimatspöken. Då kommer – förhoppningsvis – folks vrede att vända sig mot miljörörelsen. Ännu en gång har de ropat att vargen kommer och fått oss att betala dyrt. Det kommer också att medföra en ökad skepticism, inte bara mot miljörörelsen utan också hela den politiska beslutsprocessen som fallerade vilket medförde att stora ekonomiska resurser förintades till ingen nytta. Hur många dagisplatser är en CO2-molekyl värd, tror ni?
   
  Tja, det finns naturligtvis en del andra möjliga utfall där miljömänniskorna klarar sig lite bättre undan. Vad jag inte förstår är varför man sätter så stor tillit till dessa deppiga typer. Ta som exempel Öresundsbron som när den planerades väckte stort motstånd bland de vanliga organisationerna. Det förutspåddes ju rent av att hela Östersjön skulle gå under. Inte fan blev det så. Såvitt jag vet så blev effekterna lätt positiva eller försumbara. Men fortfarande sätter vi vår tillit till mp och Greenpeace & Co.
   
  Ett mysterium.

 52. Jan E M

  Håkan Sjögren #44
  Det är så tråkigt med alla okunniga förståsigpåare som inte känner till varför de 200 år gamla kajerna måste sänkas. Det finns något som heter landhöjning.
  Hade det inte varit för att träpålarna hade ruttnat så hade man inte sänkt Blasieholmskajen!
  Om du tar och läser på om landhöjningen i Stockholm så kan du konstatera att den är långsammare nu än den var för 100 år sedan. Försök att lista ut varför!

 53. Håkan

  => Jan EM #10
   
  ”Jag tror man om 50 år kommer att se med avsky på de personer som förnekade den samlade vetenskapens kunskap om global uppvärmning och istället kom med egna hemsnickrade helt ovetenskapliga hypoteser, bara för att inte ville ha dåligt samvete för att de levde miljöförstörande sätt.”
   
  Du sitter tydligen redan och polerar på tapperhetsmedaljerna i den självrättfärdiges fasta förvissning att inkvisitionen väntar de orättfärdiga.

 54. Jan E M

  S. Andersson #51
  Som fritidsfiskare kan jag konstatera att ålen nästan försvann helt och hållet i samband med bygget av Öresundsbron. Fast det påstås att det beror mer på den globala uppvärmningen än på brobygget att ålen minskat.
  Om det är så att det satsas en massa pengar på att förhindra global uppvärmning så borde risken bli mindre att uppvärmningen får allvarliga konsekvenser.

 55. Pelle L

  Jan E M #54
   
  Ja men hallå, finns det inte bättre ställen att vädra sina konspirationsteorier?
   
  Det kan inte vara så att fransmän och andra längs ålens väg från Sargassohavet till Kalmarsund tar ut sin beskärda del av de små liven dvs glasålarna?
  http://miljoaktuellt.idg.se/2.1845/1.352198/frankrike-vill-fortsatta-fiska-utrotningshotad-glasal
   
  Global uppvärmning, pyttsan!
  Hur mycket varmare är atlantens vatten nu än för tolv år sedan? Siffror tack!

 56. L

  Jan E M, om du vet bäst, hur ska du övertyga övriga 7 miljarder om att dom ska anpassa sin framtid enligt ditt recept..? Dom läser knappast här?

 57. S. Andersson

  Jan #54: Nu har väl ålen försvunnit mer eller mindre överallt. Om det är global uppvärmning eller ej låter jag vara osagt.
   
  Skillnaden mellan dig och mig är att jag inte begriper varför man skulle satsa pengar på att förhindra den globala uppvärmningen. Jag tror nämligen att den till största delen har naturliga orsaker. Däremot tycker jag att det kan vara förnuftigt att spendera en del pengar på åtgärder som mildrar effekterna av en eventuell uppvärmning. Sådana pengar har den utsökta fördelen att de är väl använda oavsett vilken av alla tänkbara förklaringar till uppvärmingen som är den rätta. De flesta idag vill satsa alla pengarna på att CO2 är den enda boven i dramat och det tycker jag är lite väl mycket kasino.

 58. Jan E M

  Pelle L #55
  Jag kan bara konstatera att ålen har minskat kraftigt. Den hade minskat något under 80-talet men den stora minskningen var under 90-talet. Om det var en slump eller en orsak att den stora minskningen var i samband med bygget av Öresundsbron kan inte jag avgöra. På 80-talet byggdes Stora Bält bron. Det kan ju vara utfiskning också.

 59. Jan E M

  S. Andersson #57
  Jag tror det vore billigare globalt att åtgärda källan till globala uppvärmningen än att vidta åtgärder som mildrar dess effekter.
  Om det bara är Europa som vidtar åtgärder mot global uppvärmning så kommer resultatet inte att märkas. För det enda som händer är att uppvärmningen går något långsammare.

 60. Börje S.

  #58
  Nej det är inte för att Öresundsbron byggdes som ålen försvann.
  1995 fyllde jag 50, och jag vet en massa folk som är lika gamla som jag som fyllde femtio precis samma år, konstigt nog.
  Så det är därför ålen försvann, förstår du. 

 61. Pelle L

  Jan E M; #58
   
  Har inte ålen minskat på västkusten, Skagerrak/Kattegatt också?
  Inga broar i vägen där.
   
  Hur var det nu med vattentemperaturen?
  En ål i Atlanten kan väl inte känna av den globala temperaturen?

 62. Pelle L

  Börje S #58
  Göta Petter, då är vi nästan jämgamla!
  Där har vi förklaringen 😉

 63. ThomasJ

  This IS a wonderful World – förhoppningsvis, måhända – inom ~ 90+ ’cerntainly’, men, kanske om i fall att, inom antagna GCM-parametrar, igen i fall att, osv, osv, i all tydlig oändlighet – grattis Ni ’vetenskapare’, inkl kända Lennart B., Svante A., Wijkmannare + his Team… 😉
  http://nofrakkingconsensus.com/2012/02/06/bob-carter-a-geological-perspective/
  Mvh/TJ

 64. ThomasJ

  Börje S.#60:  😀 !
  Ph**n att det ’ska ta så lång tid, av den från begynnelsen definitivt bestämda, att komma till en/annan insikt. Denna delvis baserad på vad ’vetenskapen’ anger/säger, delvis på hur ens ryggmärg / sunda förnuft / utbilding (via vem/hur/varför/vem?), re- och agerar – månne ligger där en ’gen’ som ’bestämmer’…?
  Född: 1946, i utlandstjänst ~ 28 år, konflikterfaren, krigs-dito, politico-dito, identifikationserfarenhet av rätt/fel, bullshit-avslöjare, whistle-blower (asked), grävande-ej-öppnande-käften-om-fötter-ej-har- förankring-typ-människa.
  Me in nutcase!  😀
  Bestämmer(?) dock intet!
  Mvh/TJ

 65. Håkan Bergman

  Jan E M #58
  Stor Bältbron byggdes också på 90-talet, klar 98 Öresundsbron 2000. 

 66. Hej,
  av en ren tillfällighet råkade jag träffa på följande  i ett newsletter från the Scientific Alliance (som enligt wikipedia lär vara en näringslivsorienterad och därmed av vissa ”strongly biased” organisation)
  http://www.scientific-alliance.org/scientific-alliance-newsletter/limits-growth
  jag konstaterar oavsett varför att deras newsletter framför samma optimistiska budskap som jag

 67. Jan E M # 39
  Jösses!
  Hade du varit klimatskeptiker med argument av den typen hade Thomas käkat upp dig! (verbalt)
  Kan du verkligen inte bättre än så?

 68. HenrikM

  Jag tycker att världen bara blir bättre och bättre. Men jag blir lite orolig för framtiden. Jag tror att jordens befolkning kommer kräva mer och mer energi, oberoende vad MP säger. Man kan nog räkna med att vi inom 50 år kommer ha dubbel energiproduktion på jorden. OM all den ökade energiproduktion kommer från kol, så känns det helt enkelt inte bra. Det är detta sammanhang man ska fundera på om det är någon mening att Sverige sänker sina utsläpp till 0. Nä just, helt meningslöst. Det som är det viktiga är att ny energiproduktion kan göras begåvad. Som jag ser det finns det idag bara en förhoppning (om man bortser från Rossi…) och det är GENIV-kärnkraft. Allt annat är puckat när man tänker på den mängd energi som måste skapas.

 69. HenrikM

  Det Sverige bör göra är att satsa alla resurser möjliga på att forska om och ta fram tillämpad GENIV-kärnkraft. Att satsa en krona på vindkraft, energihushållning (vilket man ska givetvis göra om den ger avkastning, men annars inte) eller nåt annat dumt istället för att forska om en möjlig framtida lösning är fullständigt vansinnigt. Jag tror att det är det vår framtida generation kommer döma oss utifrån, inte om någon trodde på växthuseffekt eller inte, det är trots allt något vi inte kan göra nåt åt i Sverige.

 70. Håller absolutt med HenrikM.
  Tillförlitlig och riklig energi till vettigt och förutsägbart pris är nyckeln till framtiden.

 71. Pelle L

  Men HenrikM #68,
  jag gissar att du är en av dem som inte tror på CO2:s värmande effekt på vår jord. Så det är bara att brassa på?
  Om vi i stället ”skapar” samma energi med hjälp av nya, avancerade kärnreaktorer typ gen IV, så producerar vi ju ändå samma mängd energi. Och energi är ju i slutändan lika med värme, eller hur?
  Då värmer vi väl upp vår kära jord lika mycket ändå i slutändan?
   
  PS: Skrivet med lite ironi och en smula försök till humor.

 72. Slabadang

  http://www.dn.se/nyheter/varlden/over-360-doda-i-koldvagen

 73. Christer Löfström

  Sten Kaijser.
  Dambisa Moyo håller med dig.
  Om du registrerar dig på Finacial Times får du läsa 10 artiklar/30 d utan kostnad.
  http://www.ft.com/intl/cms/s/0/288cef92-50b3-11e1-8cdb-00144feabdc0.html#axzz1lgIOSLP8
  Du svarade aldrig på min fråga.
  Får man ta upp migration på TCS?
  Den berör dit tema i artikeln!
   

 74. Jan E M

  En fråga till den som redigerar inlägg?
  Varför tas inte personangreppet som Labbibia gör på mig i #67 bort?
  Inlägget säger abslut ingenting. Det ger bara en antydan om att Labbibia saknar argument.
  Jag kopierade det inlägget och ändrade några namn. Det var borta efter några minuter.
  Det är massor av personangrepp på Thomas och UffeB som borde tas bort.
  Har ni så stora skygglappar att ni inte ser när era meningsfrende gör peronangrep eller är det för att det är så många så att ni inte orkar ta bort alla?

 75. Håkan Sjögren

  Jan E M/Prinsessan på ärten # 74 : ”Angreppet” från Labbibia är en mild västanfläkt jämfört med vad några av AGW-arna har vräkt ur sig. Tur att vi på klimarhotsbekämparsidan är så hovsamma (när vi skriver). Mvh, Håkan.
   

 76. L

  Jan E M måste skämta.

 77. Jan E M

  Jag försöker svara på inlägg, men det går inte.

 78. Jan E M

  Labbibia #67
  Jösses!
  Hade du varit inte klimatskeptiker med argument av den typen hade Sten Kaijser käkat upp dig! (verbalt)
  Kan du verkligen inte bättre än så?

 79. Jan E M

  Ungefär som inlägg #78 hade jag skrivit tidigare och det togs bort efter några minuter. Inget fel med det, men i konsekvensens namn borde även inlägg #67 redigerats.

 80. Daniel F.

  Jan E M,
   
  Kallar du det där för personangrepp??? Sedan är du inte kapabel att posta i tråden och tror då att du blivit raderad. Moderatorerna får rätta mig om jag har fel, men om något plockas bort i den här bloggen så står det med fetstil ”Kommentar modererad” alternativt ”Kommentar borttagen”.
   
  Tänk vad roligt kommentarsfältet hos UI skulle se ut om hade modet att göra likadant. Sida upp och sida ner med ”Kommentar borttagen”. 😀

 81. Jan E M
  Det här med personangrepp och dito försvar, eller svar, kan leda till långa harranger av meningslösheter. 
  Jag brukar därför ge motparten sista ordet även om det kan framstå som att jag är ”svarslös” och/eller ”vikt ner mig”.   
  Det finns två skäl till att jag gör så, det ena är att jag inte kan frånta någon annan dennes uppfattning om mig, det andra är av hänsyn till övriga läsare.
  Visst är det tråkigt att bli betraktad som elak och osympatisk, men det får man nog leva med i det här formatet och sammanhanget om man är intresserad av klimatdiskussioner. Huvudsaken är ju att man i alla fall själv vet att man bara är genuint intresserad, utan att ha tagit tvärsäker ställning till hur klimatet kan komma att utvecklas i framtiden. 
  Debattklimatet här påverkas på gott och ont av att det finns en moderering som inte är hundraprocentigt ”rättvis”. Men det är ju bloggägarna som avgör, och det är bara att acceptera.        

 82. Daniel F.

  Uffeb,
   
  på vilket sätt är modereringen här orättvis? Kan du ge ett exempel?
   
  Kul att du (och även Gunbo) inbillar er att ni inte tar ställning i klimatfrågan. Snacka om förnekare…

 83. Daniel F #82
  Jag kan naturligtvis inte bidra med exempel på orättvis moderering. Det är ju enbart en subjektiv uppfattning. Det kan knappast finnas en objektiv syn på det i en partisk blogg, vilket jag försökte påpeka. 
  Att inte ta ställning är inte detsamma som att förneka.   

 84. Peter Stilbs

  Uffeb & Daniel – Regler för kommentarer finns högst uppe till vänster på denna sida

 85. Peter Stilbs #84
  Jag känner till reglerna. 

 86. Daniel F.

  Peter, plockas kommentarer bort utan att ”kommentar borttagen” blir kvar i kommentarsfältet?

 87. Peter Stilbs

  Daniel F #86 – det kan förekomma misstag, men kommentarer ska inte bara tas bort – då blir det fel i numreringen. Meningen är att hela eller delar av innehållet suddas och ersätts med ”Kommentar modererad” eller ”borttagen”.
   

 88. Daniel F.

  Tack, Peter.

 89. Peter Stilbs

  Daniel #88. Ibland (sällan) så hamnar inlägg i ”väntande”. Då måste någon ”släppa in” det manuellt. Det kan ta minuter eller timmar innan det upptäcks.

 90. Pelle L

  L #76
   
  ……
  Bra poäng!
   
  Fast det är ju tvärt om.
  Vad Uffeb, Gunbo, Thomas, Labibia, Slabadang och i stort sett alla andra här har förstått, … men som är svårt att exakt kvantifiera och reglera, är HUMOR.
   
  Så ett litet råd på vägen till ….
  ……
  Kommentar modererad

 91. Christer Löfström

  Sten Kaijser
  Du nämner att kvinnor skakar av sig mansförtryck men väljer att inte svara på min fråga om migration?!
  När sommarlovet närmar sig, är det mer än en ung flicka som bävar för den utlandsresa hon måste göra med familjen. En av flera frågeställningar kring migration och flickors/kvinnors livsvillkor som måste upp till ytan, även i Sverige.
  På den här bloggen är det många vita män i mogen ålder, som skriver mycket dynga. Det stora globala miljöproblemet är kvinnor som lagar mat inomhus över öppen eld.
    
  För den läsare som bryr sig (sluta med klimatnoja), kolla på CNN.
  ”The freedom project-end modern day slavery!”

 92. Hej Christer,

  det är en svår fråga. Ett första svar är att när det gäller svensk politik så är det enbart klimatrelaterade frågor som hör hemma här. Jag anser alltså inte att migration till eller från Sverige hör hemma här. En självklarhet på denna blogg är dock att klimatet i sig inte är ett nationellt problem, så att i den mån som migrationen är av betydelse för jordens klimat, t.ex. genom att vara relevant för energifrågor eller mer allmänna globala miljöfrågor kan jag inte se något hinder. Men som sagt – migration till eller från Sverige tycker inte jag att det hör hemma här.

 93. Testar
  Får ständigt automatsvaret att jag ”redan har sagt det” men trots det kommer min kommentar inte med. Har ni tekniska problem med kommenteringen?
  Mvh Magnus