NIPCC – Klimatmodellerna och dess begränsningar

NIPCC-rapporten kom ut häromdagen och den förtjänar mer publicitet. Att MSM skulle nämna rapporten strax före kommande IPCC-rapport är inte troligt. NIPCC-rapporten bygger på peer-review dokument. SPM:en (pdf) på 24 sidor finns också tillgänglig.

Intressant är också samarbetet mellan NIPCC och Chinese Academy of Sciences där kineserna lät översätta de gamla rapporterna samt bjöd in NIPCC att presentera sina slutsatser. Kineserna och viss mån även ryssarna visar sig vara mer positivt inställda till öppen vetenskap än EU och USA.

I detta inlägg ska vi titta på kapitel 1 som handlar om IPCC:s klimatmodeller och dess brister. Huvudförfattare är Anthony Lupo (USA) och William Kininmonth (Australien). Bidragit till rapporten har bl.a. Scott Armstrong (USA) och Kesten Green (Australien) gjort. Armstrong, som är specialist på prognosmetoder träffade jag på klimatkonferensen 2009 i New York. Kaptitel 1 i huvudrapporten är på 148 sidor så detta inlägg blir bara en mycket kort introduktion/sammanfattning.

IPCC bygger sin ”bevisning” på klimatmodellerna. Det är klimatmodellerna som ”förutsäger” att vi kan komma få flera graders uppvärmning detta sekel och det är klimatmodellerna som ”bevisar” att mänskliga koldioxidutsläpp ligger bakom minst hälften av uppvärmningen sedan 1950.

Models

Nu avviker verkligheten allt mer från modellerna och det är inte så konstigt då modellerna dåligt representerar alla fysiska, kemiska och biologiska processer. T.ex. är molnbildning och konvektion fortfarande en akilleshäl för modellerna. Mycket av konvektionen sker i tropikerna på lokal nivå. Klimatmodellerna använder ett grovmaskigt rutmönster som missar detta. Istället försöker man parametrisera det hela, se nedan. Allvarligt är det stora spann som modellerna har vid en fördubbling av CO2, t.ex. 2- 6 grader. Det tyder på allvarliga fel på och brister i modellerna. IPCC kritiseras för att missa möjliga förstärkningseffekter till solinstrålningen. Även om absoluta variationerna är små kan dessa förstärkas.

I klimatmodellerna finns processer som inte kan modelleras bra med en ekvation och istället så används då parametrisering. Men detta är enligt NIPCC inget annat än kvalificerade gissningar.

Att i framtiden öka upplösningen, dvs tätare grid, leder inte nödvändigtvis till bättre resultat. Att lägga till fler och fler processer gör totala lösningen mer komplex och risken fel och förstärkningar av fel ökar.

Vår förståelse av ENSO (El Nino – La Nina), AO (Arctic Oscillation) , NAO (North Atllantic Oscillation), PDO (Pacific Decadal Oscillation), AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) är liten och är därför svåra att modellera. IPCC:s klimatmodeller försöker inte ens modellera PDO och AMO.

Min anm. Detta är olika index men representerar tryckfördelningar, temperaturer, strömmar m.m. Perioden kan vara mycket lång – upp till 60 år.

Väderprognoser duger bara 10-15 dagar framåt sen blir prognoserna för dåliga. Klimatmodeller och långtidsväderprognoser måste bygga på en annan strategi än väderprognoser. För väderprognoserna är initialvärdena mycket betydelsefulla. Mycket handlar om att räkna på atmosfärens strömningar i tre dimensioner. Klimatmodellerna, å andra sidan, handlar mer om energibalanser och energiöverföringar på lång sikt. Det många processer som påverkar på lång sikt är en helt annan sak än en väderprognos några dagar framåt.

NIPCC konstaterar också att IPCC-modellerna behöver valideras. Konstigt är att forskarna bakom klimatmodellerna som pesten undviker allt som har med validering att göra. Min anm. De är väl rädda för utfallet av valideringen.

Armstrong och Green gjorde en granskning av prognosmetoderna i IPCC AR4 (2007) och fann att de bröt mot 72 principer för prognoser, många av dem kritiska. Som kuriosa kan nämnas principen 1.3 ”Make sure forecasts are independent of politics.”

Slutsatsen av granskningen blev:

”The forecasts in the Report were not the outcome of scientific procedures. In effect, they were the opinions of scientists transformed by mathematics and obscured by complex writing. Research on forecasting has shown that experts’ predictions are not useful in situations involving uncertainty and complexity. We have been unable to identify any scientific forecasts of global warming. Claims that the Earth will get warmer have no more credence than saying that it will get colder.”

Huvudfattaren till IPCC AR4  Kevin Trenberth säger (2007) “the IPCC does not make forecasts but instead proffers ‘what if’ projections of future climate that correspond to certain emissions scenarios” and then hopes these “projections” will “guide policy and decision makers”

Men detta duger inte enligt Armstrong. Ordet prognos (forecast) förekom 37 gånger i kaptiel 8 Av IPCC AR4 WG1. Förutsäga (predict) förekom 90 gånger i samma kapitel. Slutsatsen är att IPCC gör prognoser.

I IPCC AR4 (2007) refereras till CMIP3 klimatmodeller. Dessa har nu utvecklats och femte generationen för AR5 (2013) kallas CMIP5. En liten förbättring kanske men fortfarande stora brister.

Over the past 20 years (1993–2012), Fyfe et al. find the “rate of warming is
significantly slower than that simulated by the climate models participating in Phase 5 of the Coupled Model Intercomparison Project (CMIP5)” and “the inconsistency between observed and simulated global warming is even more striking for temperature trends computed over the past fifteen years (1998–2012).”

Källa: Fyfe, J.C., Gillett, N.P., and Zwiers, F.W. 2013. Overestimated global warming over the past 20 years. Nature Climate Change 3: 767–769.

______________________________

Mina kommentarer:

Hela klimathotsbluffen är uppbyggt kring klimatmodellerna. Faller klimatmodellerna faller IPCC och det är på väg att hända. Kritik har framförts tidigare mot klimatmodellerna men avvisats av de AGW-troende. Nu händer detta att verkligheten avviker kraftigt från modellerna. Nu går bristerna inte att förneka längre. IPCC är i kris men skenet ska hållas uppe. Svenska MSM har varken viljan eller kompetensen att granska vetenskapen. MSM har tillsatt gröna aktivister som journalister – ofta utan naturvetenskaplig utbildning. Kanske säljer bra att visa Stadshuset under vatten men det är en bluff.

Men nu börjar råttorna lämna det sjunkande skeppet. Utomlands syns detta tydligt. I Tyskland, Storbritannien och Australien händer saker. Men i Sverige med PK-MSM är det knäpptyst. Inget får störa IPCC-klimatbluffen som nu ska redigeras från Stockholm. Modellkrisen ska förtigas och man låtsas som ”business as usual”. Läser aldrig svenska politiker utländsk press? Googla lite och läs utländsk press. Kan rekommendera Der Spiegel.

Förslag: http://www.spiegel.de/international/world/interview-hans-von-storch-on-problems-with-climate-change-models-a-906721.html

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Bra Per W!
  Skit in skit ut! När man väl förstått hur ovetenskapliga metoderna och villkoren är för de algoritmer som matas in i modellerna, så blir det löjeväckande att sedan ta del av alla alarmistiska påståenden och ”slutsatser” som dras. De försöker systematiskt att växelvis smita ifrån och fuska med begreppen scenarier och prognoser. Övergången mellan vad som är vad är genom sin inkonsekvens obegriplig och anpassas efter det enskilda tillfälliga syfte som passar galoscherna. Extra ironiskt blir att ju större ”osäkerheterna” i modellerna är ju större beskrivs ”riskerna” för klimathotarna. En baklängestolkning av riskberäkning. ”Ju osäkrare vi är ju värre kan det bli!”
  Gissningar och nu alltmer rent alarmistiskt önsketänkande ligger bakom uppskattningar och gissningar som sedan omvandlas till algoritmer där de osäkerheterna räknas statistiskt på algoritmerna istället för på sannolikheten och osäkerheterna på gissningen/uppskattningen. Denna felaktiga och bedrägliga applikation av de statistiska osäkerheterna genomsyrar hela modellbygget. De kan inte själva skilja på gissningar/uppskattningars värde kontra observationers och fysikaliska lagararnas applikationer (vilket är en ytterligare osäkerhet). Det finns helt enkelt inga kvalitativa normer eller ens någon vilja att separera osäkerheterna och skilja på vad som är vad. Det är en konsekvens av det politiska tryck och den förväntan på ”snabba” och ”rätt” svar ifrån den politiskt styrda IPCCorganisationen.
  Det är ren lekstuga för pseudovetenskap och modellerna är så långt ifrån dugliga som underlag för politiska beslut för miljarder man kan komma! Validering vad är det för något??  

 2. pt

  I dagens Svenska Dagblad får man äntligen läsa en förnuftig och balanserad ledare om klimatet. Är en vändning på gång även i SvD?

 3. latoba

  pt#2. Ja!!! Äntligen! Här är länken till ledaren.http://www.svd.se/opinion/ledarsidan/ligger-det-basta-annu-framfor-oss_8540628.svd

 4. Thomas P

  ”Intressant är också samarbetet mellan NIPCC och Chinese Academy of Sciences där kineserna lät översätta de gamla rapporterna samt bjöd in NIPCC att presentera sina slutsatser.”
  Notera då vad CAS säger om det hela: ””…this is only a book cooperation between the Lanzhou Branch of the National Science Library and Heartland Institute, and is limited only to copy right trading, with no academic research work involved.
   
  A few CAS experts participated in the translation of the book, aiming to demonstrate different voices in the global scientific field to the Chinese science community, however, that does not mean that we CAS joined the research or agree with their view point; neither does it mean that CAS will decide ”promote” the climate ”skeptic” view or group.”

 5. Björn-Ola

  Jag fick inte läsa ledaren för Svd tycker att jag har gratisåkt lite för mycket den senaste tiden. De vill att jag ska betala för mig. Tidningarna har ett problem. De har skämt bort oss med möjligheter till mycket gratisåkande, så nu tycker vi att det är självklart att information ska vara gratis, precis som luft.
   
  Skrev man någonting i kap. 1 om att det inte finns någon hotspot?
  Är inte det ett av de kraftfullaste bevisen för att klimatmodellerna inte beskrier verkligheten på ett bra sätt?

 6. Lasse

  #2 Ja den var väldigt läsvärd-liksom resten av den sidan-made my day!
  Anmärkningsvärt är väl att alla de modeller som försöker framräkna temperaturen (i grafen ovan ) alla överskattar den. Är alla offer för konsensus?

 7. Björn

  Man behöver inte vara klimatforskare för att inse omöjligheten att skapa klimatmodeller som kan förutsäga framtiden. Det behövs bara lite insikt i datorernas begränsningar för att förstå att det är vetenskapligt bluffmakeri att gömma sig bakom begreppet ”superdatorer”. Det är bra att vi har en objektivt granskande vetenskaplig sammanslutning som NIPCC.

 8. Ingemar Nordin

  Tack Per,

  NIPCC-rapporten utgör verkligen en fantastiskt intressant läsning. De gör en gedigen genomgång av litteraturen och inkluderar såväl sådant som talar för som emot AGW-hypotesen. De lämnar IPCC långt bakom sig genom att inte bara nöja sig med bekräftelseforskning. De kritiserar naturligtvis många av de artiklar som IPCC tar upp i sin rapport. Men det intressantaste för oss som även är intresserad av den klimatvetenskapliga frågan som sådan är att de går vidare och diskuterar alternativa teorier på basis av publicerat och peer-reviewat material.

  Kineserna gjorde helt rätt när de översatte denna översikt. Det borde fler länder göra.

 9. Håkan Bergman

  Björn-Ola #5
  Rensa kakorna i webläsaren så får du också läsa.

 10. Lasse Forss

  Det är bra att det händer saker och ting. Då kanske man till och med kan börja diskutera hur stor del av den ekonomiska krisen som beror på investeringarna i ”klimatet”. Då först kan man skära bort dessa kostnader, ungefär som man börjar göra i Australien.

 11. bom

  #2 pt Kors i taket nu har SvD äntligen vaknat! Baltchefsky måste vrida sig i smärta där hon sitter och förstör Ny Teknik och Bojsan springer nog runt och skriker nej-nej-nej? Så många kommentarer och alla positiva. Inte en enda TPkommentar som indignerat förkastar hela ansatsen pga något obskyrt tryckfel! Och allt detta precis i veckan innan IPCC kommer hit för att finna en riktigt lättlurad publik. Nu blir det nog bara ungdomsröret Lurens Towatt som som står fast i snålblåsten med sin foliehatt på det SvenDuvaklena huvudet (men hjärtat det var gott skrev poeten!)!

 12. Hans H

  ThomasP tror att nånting händer i kinesiska akademiska kretsar utan att det har gillande från regerande instans 🙂 ..spännande kille den.

 13. Den riktige Fredrik

  Apropå MSM: publicistklubben (där många av landets journalister är medlemmar) förkortas PK. Detta är höjden av ironi. You couldn’t make it up.

 14. Jarek Luberek

  Tack Tomas. Min första tanke var, varför skulle kineserna samarbeta med NIPCC. De åtnjuter betydande ekonomiska fördelar av det politiska vansinnet skapat av IPCC som resulterat i höga energipriser i väst.

 15. Lejeune

  5
  Björn-Ola2013/09/21 kl. 10:07
   
  Blockera kakorna från SVD i webläsaren så får du också läsa tills SVD kommer på en smartare metod iaf.

 16. Pelle L

  Björn Ola #5 och Håkan Bergman #9
   
  Det räcker att göra ett undantag och vägra cookies för just svd.se.
  Synd att ta bort cookies generellt. De Fyller en del bra funktioner.

 17. Hans H

  Jacek…visst gör Kina en del pengar på export av ”gröna” märkliga produkter..men det är länderna i utveckling som hotas om man lyckas få till fossilt energistopp..det är i de länderna flest blir riktigt lidande om ekonomiskt/politiska energistrypningar genomförs.

 18. bom

  Än en gång kors i taket.!Nu har jag SvDprasseltidningen i handen. Det är tidningens huvudledare hon skrivit! Man kan inte begära att en okunnig journalist skall veta något om klimatkänslighet men hon har ett par referenser i Lomborg och Ridley. Lovvärt men hur skall Svenskan fortsätta med detta ämne? Kommer allt att vara glömt nästa vecka och klimatcirkus som vanligt till IPCCs ära eller kanske uppföljare med folk som Lennart Bengtsson – Peter Stilbs – Pehr Björnbom. Vad skall de förbisprungna konkurrenterna ta sig till? Om dom fortfarande lutar sig på galenextremister som miljöministern – Rockström – Wijkman – Gore – Pachauri då skymmer det! Jag hoppas vi upplever vändningen här. I övermorgon går jag till glasmästaren och får glas och ram om ledaren. Det blir julklapp till barnbarnen med ett Ser Ni farfar hade rätt hela jäkla tiden!

 19. ThomasJ

  Bra att du tar upp NIPCC-rapporten, Per. Plty txs!  😀
   
  Påminner om den tyska sammanfattningen ”10 unbequeme Wahrheiten über H J Schellnhuber” [27.08.2013, V2], länk:
  http://www.youtube.com/watch?v=KjKlcWs9qi4&list=PLdpbkJ-lqRilBvNtzbHHxfezn7xK-Uro_
   
  Det kan förvisso vara lite svårt att förstå tyska språket – har bett om ett ’transcript’ för att översätta till svenska och lägga till ’subtitles’, får se hur/om det funkar. Vore verkligen nåt Klimatupplysningen att ta upp i separat tråd. Mängder med ’sprängstoff’ som totalt rakar denne, efter Mann, världens allra största vetefanskapande bedragare. Lyssna speciellt i den första delen, ’trailern’  vid ca 5 min, när det anges, att man i Tyskland är på väg att stifta en lag mot ’Wissenschaftsbetrug’. Det vore verkligen nåt för flera länder att ta efter!
   
  Samtidigt meddelas från centristernas partikonvent i ’Kallsta’ (vad har de trvliga Karlstadborna gjort för att drabbas av dessa dårar???  😉  ), att, enl. Lena Ek så ska det nu bli en multimiljard-fond för att hjälpa u-länder med ’klimathotet’ – det som föll pladask i Nopenhagen 2009. Och en ánnan skattebetald dåre – Åsa Romson – gick nyss ut med att de (MP) vill stänga ner två reaktorer…  Jösses djefvlar, asså!
  Vi måste nog införa en lag mot politiker-vansinnen/-bedrägerier oxo…
   
  Mvh/TJ

 20. Jag får tydligen äta upp att jag skrev att i PK-MSM är det knäpptyst. Artikeln i Svd var riktigt bra. Dessutom en ledare vilket gör det ännyu tyngre och bättre. Börjar vändningen utomlands sippra in över gränsen?

 21. Jonas B

  Jo, ibland blir man glad när man slår upp sin SvD. Fast om sanningen ska fram var inte Maria Ludvigsson först på tidningen ledarsida med att föra förnuftets talan i ”klimatfrågan”. Ivar Arpi har tidigare anlagt samma skepsis gentemot grönvänsterns alarmism. Tyvärr är han, såvitt jag vet, bara vikarierande ledarskribent. Vi får hålla tummarna för ett fast förordnande.

 22. Håkan Bergman

  Per W #20
  Jag tror man hittar förklaringen till SvD’s nyorientering här:
  http://sv.wikipedia.org/wiki/Tove_Lifvendahl

 23. Svenska Dagbladet har blivit lite bättre sedan Baltscheffsky försvann. En ledarartikel som den av Ludvigsson hade varit otänkbar för ett par år sedan.
  Till alla som enligt SvD har läst för mycket av deras material gratis: Förutom att rensa eller vägra kakor för svd.se, finns möjligheten att använda någon anonymiserare. Ett exempel är tor-browsern, som är en specialversion av Firefox, med ett extraprogram som ser till att trafiken går via andra datorer mellan din dator och den du surfar till. Det har också fördelen att göra det svårare för NSA, FRA och andra snokare att logga allt du håller på med på Internet.

 24. AOH

  bom # 11

  ”—Och allt detta precis i veckan innan IPCC kommer hit för att finna en riktigt lättlurad publik.—”

  Några kommer att hälsa IPCC med  KLIMATSKRIKET

  http://klimatskriket.wordpress.com/ipcc/

  ”—-We will scream outside the IPCC press conference, to show that we demand action – no more empty promises!—-”

  Undras om Sveriges miljöminister även denna gången sällar sig till skrikgänget?

  http://supermiljobloggen.se/nyheter/2013/07/har-skriker-sveriges-miljominister-for-skarpta-klimatatgarder

 25. Thomas P

  Lars #23 Det enklaste sättet att läsa SvD gratis om man använder Firefox är att högerklicka på länken och ”öppna i nytt privat fönster”. Då blockeras automatiskt alla cookies utan att man behöver rensa. Jag antar att andra browsers har liknande funktion. Tor är löjlig overkill, om man inte tror att ”klimatpolisen” skall komma och ta en om man läser SvD. Håller du på med mer skumma saker är å andra sidan Tor inte tillräckligt säkert för att NSA inte skall kunna ta reda på vem du är.
   
  Här ett inlägg om uppvärmningspausen och vilka de verkliga skeptikerna är:
  http://tamino.wordpress.com/2013/09/21/double-standard/
   

 26. Thomas, tycket du verkligen att detta var ett bra inlägg av Tamino? Har du ens lyckats öppna länken till den påstådda publikationen?
   
   
   
   

 27. Det är mycket svårt att se vare sig Tamino eller Rahmstorf som ’verkliga skeptiker’ i ljuset allt de har gjort och försökt de senaste sju åren …

 28. ThomasJ

  AOH #24: You bet!
   
  http://www.regeringen.se/sb/d/17758/a/224520
   
  Mvh/TJ

 29. ThomasJ

  Jonas N. #27: Vaddå ”mycket svårt att se…”  Det är ju för böfvelen helt omöjligt, fullständigt omöjligt att se/anse dessa herrar + en radda övriga varande ’skeptiska’. Period!
   
  Mvh/TJ

 30. ThomasJ … Din P-namne försökte ju nyss att måla upp den bilden!
   

  Tvivlar du på att han kan se helt andra saker än vanligt vaket folk kan se?

 31. ThomasJ

  Där finns ju radder av ’begränsningar’ i/kring allt som berör ’klimat/-hot/-religion’ etc., och som ’vanligt’ tar ’makten’ över religionerna till alla knep att tysta ner kritik, typ forna DDR, nuvarande Nordkorea och för den delen ej att förglömma den senares Euro-Nordvästra kopia…:
   
  http://www.foxnews.com/politics/2013/09/20/climategate-ii-scientists-pushed-to-hide-data/#ixzz2fRe0wZuF
   
  Hur många klimatvetephaenskapare inom EUSSR månne ha fått ’tillrättavisning’ från ’forsknings-bidrags-utbetalarna’…?
   
  Mvh/TJ

 32. ThomasJ

  Jonas N #30: Nä, det tvivlar jag inte på… Å andra sidan är det oxo så att otillräkneliga oftast har ’förmågor att se saker’, obs! otillräkneliga! 
   
  Mvh/TJ

 33. AOH

  http://hd.se/inrikes/2013/09/21/manga-vill-bevaka-klimatmote/

  På måndag inleds det fem dagar långa mötet där bland andra 250 delegater från 110 länder och ett 50-tal forskare ska slutföra och presentera den första delen av klimatpanelens rapport om hur situationen för världens klimat ser ut. Det lär bli både många och långa diskussioner, berättar Lynn.

  — De kan ägna tjugo minuter åt att diskutera ett kommatecken.

  Jo – jo det finns mycket att diskutera.

  En bra kommentar i HD:

  ”—-Vad kostar all denna ”hysteri” om den mest naturliga och självklara förändringen av klimatet som pågått i cykler under hela Jordens existens?—-”

 34. Sirapsodlaren

  En sån här ledare till, och jag kommer återuppta min prenumeration på Svd… Håller de stilen så tycker jag alla här ska göra det, det gäller att utnyttja konsumentmakten.
  Det är inte bara denna artikel som ligger till grund för min omprövning av prenumerationen skall tilläggas, jag tycker att Svd i allmänhet har skärpt sig på senare tid.
  Nu kanske de iofs hinner gå i konkurs innan de blir riktigt bra, vi får se hur det utvecklar sig.
   

 35. Guy

  Hmm… Tamino är kanske inte det största sanningsvittnet i denna världen.  Men det förklarar ju en del kommentarer vars envishet får en åsna att likna en amatör.

 36. Thomas P

  Så många inlägg om Tamino och alla är rena personangrepp…

 37. Guy

  ThomasP,
   
  Inläggen om Tamino är 4 stycken mitt inräknat. Inläggen uttrycker tveksamhet om hur man bör beakta Tamino. Om du får det här till ”många” och ”personangrepp”, så varsågod.
  Om Tamino hör till dina stjärnforskare så förklarar det en del av dina kommentarer. Du har åtminstone annammat hans stil till en del.

 38. Thomas P!
  Menar du att att du som den absolut mest ivrige personangreppsaktivisten har omvärderat och nu ångrat dina synder? Eller har du bara ryckt ur en av dina dubbla måttstockar ur den gigantiska högen på måfå nu igen?
  Grant Foster (Tamino) är kritiserad på mycket goda grunder. Inte för att han är en grinpissaktivist eller för att han är kommunist vilket säkert skulle kunna vara på sin plats , utan för att han tillsammans med så många andra inom klimathotsmaffian är intellektuellt ohederlig och har likt SS (skeptical science) bevisat att han skiter högakningfullt i allt vad neutralitetens hderlighet kräver vid redovisning av både observationer och hur man applicerar statistik. Personangrepp är när man anklagar folk för saker som inte är relevanta eller sanna som anklagelser om att folk är korrumperade för att de tar betalt från ”Big Oil” men samtidigt skiter i att folk verkligen är betalda av WWF och Grinpiss! 
  Du tillhör ju en gren inom debatten som måste ljuga och använda dubbla måttstockar och trots det så är du torsk i alla fall i alla avseeenden. Grenen er har redan brustigt och ljudet av benbrotten kommna av fallet påminner om de från popcornkastrullen. Från lagerchefen för dumstrutar så är du efterlyst för att kvittera ut din. 

 39. Thomas, 1:a inlägget (efter ditt) om Tamino lyder:
   
  Thomas, tycket du verkligen att detta var ett bra inlägg av Tamino? Har du ens lyckats öppna länken till den påstådda publikationen?”  (#26)
   
  Jag föreslår att du slår upp orden: ”många” ”alla” och ”rena” .. och gärna ”personagrepp” när du ändå håller på. Men ffa att du lär dig att hantera vardagligt språk någorlunda korrekt. Men det kanske är för sent!?