Lyssna på Greta!

Greta Thunberg

Greta Thunberg upprepar ofta: ”Lyssna inte på mig – Lyssna på forskarna!” Ordvalet varierar, men det avslutas ibland mer klokt: ”Lyssna på vetenskapen!” En bra uppmaning. Men hur ska man veta om forskning är ”vetenskaplig” eller ”ovetenskaplig”. Vad exakt ska man lyssna på, och hur kan man få tillgång till denna viktiga kunskap?

Forskare är som folk är mest. Som kollektiv levererar de motstridiga åsikter. Karl Popper och Thomas Kuhn var 1900-talets två stora vetenskapsteoretiker. De hade tankar om forskning och vetenskap. Enligt Kuhn tenderar forskare att stänga in sig i ”paradigm”, men då produceras ofta forskning med kort hållbarhet.

”Vetenskap” är ett bättre ord för det Greta syftar på. Det har en praktisk motsvarighet i ”beprövad erfarenhet”. Båda bestående – de förändras inte av modetrender, tidsanda och ny politik. I Poppers ideal är ”vetenskap” de hypoteser som hittills stått emot alla försök till falsifiering. De har genom decennier stärkts av brutal kritik. Ifrågasättande ska välkomnas, den är forskningens livsluft på vägen mot vetenskap.

Forskning är en aktivitet. Dess resultat kan få olika karaktär, men vetenskap är ett nästan ouppnåeligt ideal. Trots det är universiteten fyllda med forskare som tror att ”peer review” är en garant för ”vetenskap”. Så är det knappast. I bästa fall garanterar det kvalitet inom ramen för ett visst paradigm. I sämsta fall skapar det ”grupptänkande” och dålig forskning.

I Kris i forskningsfrågan, 2020, granskar Hanne Kjöller forskning, dess brister, stora kostnader och alltför ofta meningslösa resultat. Hon citerar en Oxford-professor: ”We need less research, better research, and research done for the right reasons.” I Fuskarna, 2021 studerar Kjell Asplund forskningsfusk. Skrämmande läsning som kräver politiska åtgärder.

Ett kanske än större problem är det akademiska systemets stora gråzon mellan ”fusk” och ”etablerad praxis”. Det studerades i Forskningens gråzoner, utgiven av Wilhelm Agrell 2007. Gråzonsforskning uppstår under politisk och kommersiell påverkan, i samspel mellan forskare, finansiärer och massmedia. Forskarna konkurrerar om pengar och frestelsen att övertolka resultat och skapa massmedial opinion är uppenbar. Men gråzonsforskare aktar sig för fusk – i stället tänjs gränserna. Politiskt finansierad forskning med uppgift att ge sanktion åt ibland vällovliga politiska idéer hamnar lätt i gråzonen.

Ifrågasättande är centralt. Om tobaksindustrin ger forskare uppdrag att undersöka passivrökens skadeverkningar skapas misstänksamhet från omgivningen. Sådan ”ond forskning” granskas hårt – vilket är bra för dess vetenskapliga kvalitet. Men ”god forskning” möter sällan samma kritik. Den försvaras och skyddas av sin omgivning – ibland förödande för dess kvalitet. Det finns många exempel.

Klimatforskningen har en armé av beskyddare. Utgör detta en risk? Jag vet inte, men oförsiktiga ord möts lätt av en hotfull fråga: Är du klimatförnekare? Själv är jag är varken förnekare eller alarmist. Jag är bara intresserad av hur det faktiskt ligger till och vad som bör göras, men saknar tillräcklig klimatologisk kunskap för en egen välgrundad åsikt.

Jag kan bara konstatera att atmosfärens metan- och CO2-halt ökar. Redan 1967 skrev Hans Palmstierna i Plundring, svält, förgiftning att Jordens snabba befolkningsökning kommer att orsaka framtida problem. I Besinning, 1972 studerade han industrialisering. Ökande befolkning och spridning av västerländsk livsstil ger avskogning och ökande global energianvändning. Det finns stor enighet om att atmosfärens nu ökande temperatur kan förklaras av dess ökande halt av CO2-ekvivalenter. Men klimat och havsströmmar påverkas av otaliga faktorer i det mycket komplexa system som sol och jord utgör. Klimatet förändras ständigt, med återkommande istider som det mest dramatiska och kända exemplet.

Författaren Lena Anderssons kritiska frågor i SvD kring vår tids klimatdebatt bröt en gräns och kanske ett tabu. Hon rättades för ett detaljfel. Men det fanns debattörer som upprördes av att SvD:s ledarsida ”ifrågasätter vetenskapen”. Ingen ny, bred och klok debatt följde. Inget ambitiöst klargörande svar från någon väl insatt klimatexpert. Ingen hänvisning till en bra fördjupning i ämnet för den intresserade allmänheten. Var finns bra kunskap för alla?

Mitt förslag är att SMHI och Met Office får uppdrag att servera oss detta. Arbetet bör vara öppet för kritik, så alla kan följa och kommentera. Målet är en riktigt bra skrift. Lättläst, begriplig, men med strängt vetenskaplig ambition. Är detta möjligt?

Det skulle åtminstone göra livet lättare för alla dem som lever i en värld av ”fake facts”. Och som vill ta Gretas uppmaning på allvar.

Göran Stålbom

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. pekke

  Dök faktiskt upp en intressant artikel i Kultur Expressen i dag som tar upp baksidan av klimat-/miljörörelsens tekniska lösningar för att ersätta fossil energi, läsvärd.

  https://www.expressen.se/kultur/helena-granstrom/miljororelsens-problem-liknar-klimatfornekarnas/

 2. Lennart Bengtsson

  Göran Stålbom

  Jag gjorde ett försök för två år sedan i min bok
  ”Vad händer med klimatet”

  Vad jag förde fram där gäller fortfarande.

  Boken fick ett bra mottagande och positiv review även om några klimataktivister inte tyckte att jag var tillräckligt orolig.

  Hälsningar

  Lennart Bengtsson

 3. Håkan

  Bra inlägg, men förslaget att låta staten genom SMHI agera förhöjd sanningssägare i vetenskapliga frågor är dåligt. Vi har redan sett sådana försök bli politik åtskilliga gånger.

 4. Lasse

  Bra inlägg som skiljer på forskning och vetenskap!
  Att utelämna tidigare observationer och helt förlita sig på modeller kan inte ge oss vetenskap.
  Tänker speciellt på havsnivån som inte uppför sig som forskare vill få oss att tro.
  Noll stigning vid Kungsholmsfort:
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?id=050-081
  Noll koppling till CO2 i Östersjön
  https://tidesandcurrents.noaa.gov/sltrends/sltrends_station.shtml?plot=50yr&id=120-022

 5. Ivar Andersson

  Människan är uppfinningsrik och löser utmaningarna på ett konstruktivt sätt. Vi har ju till exempel lyckats anpassa oss till en tredubbling av jordens befolkning på mindre än 75 år.
  Ökad temperatur, havsnivå mm anpassar vi oss till utan att förstöra dagens samhälle. Västvärldens tagelskjorta gynnar bara Kina, Indien m.fl. som slipper tagelskjortan.
  Glöm inte att både Berlinmuren och Järnridån raserades utan större förvarning. Klimathotet kommer att gå samma öde till mötes och klimathotsaktivisterna kommer att förneka sin tro på klimathotet.

 6. foliehatt

  Göran,
  tack för din välskrivna, balanserade och tänkvärda text.
  Du berör en aspekt av publicering av vetenskapliga rapporter som jag har irriterat mig på under ett antal år. Nämligen det allmänt spridda påståendet att peer-review på något sätt skulle utgöra en vattendelare mellan hög respektive obefintlig vetenskaplig kvalitet.

  Peer-reviewprocessen befäster gällande paradigm. Visst kan det på så sätt sorteras bort ett antal grodor, men även nytänkande och vetenskapligt sunda manuskript kan åka ut i processen. Framför allt om dessa peers som bedömer manuskriptet eventuell har karriärsmässiga orsaker att undertrycka nytänkande inom just det område som rapporten handlar om.

  Peer-review är definitivt ingen garrant mot publicering av rena felaktigheter (pga feltolkningar eller rent fusk). Åtskilliga återtagna artiklar som publicerats efter peer-review bevisar den tesen.

  Det är till och med så att den gamla devisen ”it’s not what you know that matters. It is who you know” gäller även för peer-review.

 7. Torbjörn

  #1 Pekke
  Läste du vad hon skrev?
  Hon anser att människor förstör jorden och att det görs för LITE för att förhindra klimatförändringarna.
  Hon är ändå utbildad fysiker och borde veta bättre, att klimatförändringar är positivt och att 1,5-gradersmålet borde ifrågasättas

 8. foliehatt

  Professor (tillika ingenjören) Gia Destouni lägger ut texten i dagens ”Vetenskapsradion forskarliv” (iofs en repris från 3 feb i år) om vattenanvändning och havsnivåer.

  Hon har mycket klokt att förmedla
  ex.vis – ingen mening att bygga modeller om framtiden om man inte först använder historiska empiriska data.
  – det är inte smart att förvänta sig status quo. Förändringar är det normala.
  – satsa på anpassningar.

  I programmet pekar man på att de länder/städer där havsytehöjning potentiellt skulle kunna ge problem så har man genom anpassningar undanröjt dessa problem, som förresten handlar om landsänkningsproblem, och med dessa anpassningar ser att ekonomin växer och mer människor flyttar in. Tvärt emot IPCCs CAGW-narrativ.

  Men, slutligen, tyvärr kan inte SR hålla sig ifrån att hävda det rakt motsatta – att ”Stigande hav hotar att dränka kustområden och driva bort hundratals miljoner människor som klimatflyktingar.”

  Tänk om de kunde lyssna på vetenskapen?

 9. pekke

  Torbjörn #7

  Jodå, hon är klimatalarmist, men har även insett att de tekniska förnybara/hållbara lösningar som ” rörelsen ” förespråkar sällan är bättre än de som dominerar nu, de skitar också ner.
  Jag tycker att det är bra att även de inom klimatalarmismen inser det,

  Tyvärr så är artikeln nu låst vilken den inte var tidigare.

 10. Adepten

  #1 Pekke

  Bra att du tog upp denna länk även om du inte gjorde någon direkt egen värdering annat än att det kommer upp på bordet.
  Att skribenten var en fysiker som gjorde en filosofisk betraktelse mellan klimatförnekare, gemene man och de gröna miljöivrarnas ståndpunkter tilltalade mig speciellt. Jag fastnade för en bok ”Bright Green Lies” – skriven av tre djupgröna aktivister – som det refererades till. Boken är en trojansk häst där författarna erbjuder sina läsare en värdefull kritik av förnybar energi för att överfalla den ljusgröna miljörörelsen från vänster eller den djupgröna sidan. Men kritiken låter inte vänta på sig. som kan läsas i följande länk
  https://www.resilience.org/stories/2021-06-24/bright-green-lies-deep-green-deceptions/#_ftnref27

  Efter att ha läst vidare i denna länk kan jag bara konstatera att mänskligheten alltid hittar sina egna lösningar på akuta problem vilket medför att så länge livet på jorden kan fortgå kommer mänskligheten att utvecklas vidare i en eller annan form 🙂

 11. Göran Stålbom, ingen kritik av dig personligen, men vilken skillnad menar du att det skulle göra om våra politiker ”lyssnade till vetenskapen”?

  Nyligen fick vi genom AFP en inblick i vad nästa WMO / IPCC rapport kommer att innehålla. Den upprepar med än större styrka att CAGW är redan här och att enda räddningen för mänskligheten är att: ”Vi behöver en radikal förändring av processer och beteende på alla nivåer: individer, folkgrupper, företag, institutioner och regerande, … Vi måste omvärdera vårt levnadssätt och konsumtionsvanor.”

  Mellan raderna läser vi att enda vägen att nå dit är att göra av med marknadsekonomin och införa ett despotiskt plansamhälle. Jag menar att det är just det många ledande politiker arbetar på. Och varför skulle de då ta intryck av fakta och lägga om klimatpolitiken? Speciellt som högsta vetenskapliga nivå, IPCC, konstaterar att katastrofen är redan här.

  Visst lyssnar politiker till vetenskapsmän, vissa utvalda sådana. I Frankrike har vi Aurélien Barrau, astrofysiker verksam vid universitetet i Grenoble. Namnet är nog okänt i Sverige, men stort i Frankrike. Mannen är högintelligent och förespråkar en klimatdiktatur för att rädda världen.

  Länken här leder till ett upprop han publicerade 2018. Texten är typiskt franskt svulstig, men andemeningen är klar; Katastrofen är här, in med diktaturen för att rädda vad som räddas kan.

  Jag ska inte översätta texten, men inledningen lyder så här: ”Exigeons du pouvoir politique qu’il impose le nécessaire. C’est sa raison d’être, son droit et son devoir.”

  ”Låt oss kräva av den politiska makten att den påtvingar det nödvändiga. Det är dess skäl att vara, dess rätt och skyldighet.” Med andra ord. Den politiska makten bör agera emot folkets vilja när nödvändigt.

  https://diacritik.com/2018/08/27/un-appel-face-a-la-fin-du-monde/

  https://duckduckgo.com/?q=aur%C3%A9lien+barrau&t=ffab&atb=v1-1&iax=images&ia=images

 12. Rolf Mellberg

  Tack Göran, mycket intressant.

  Att klimatvetenskapen – med bakgrunden av ämnets mycket apokalyptiska natur – fått en stark politisk slagsida är nog redan tydligt för alla följare här. Men den saken borde ”bevisas” genom en systematisk analys av drygt 30 års alarmistiskt inriktade profetior som med tiden kommit på skam.
  Med en sådan redovisning som ”vapen” och med argumentet att enorma resurser kan komma att slösas bort anser jag att ett ,”Centrum för klimatskeptisk analys” borde upprättas vid något av våra universitet (eller spritt över flera).

  Alltså, ett explicit uppdrag att motbevisa etter framhålla svagheter för forskning inom detta av alarmism så starkt präglade fält.

  Det skulle kunna bli ett politiskt projekt att inrätta en sådan vetenskaplig motpart i syfte att höja kvalitén på denna vetenskap.

 13. Ulf

  Intressant. Lite OT
  Någon som har kommentarer kring den s k extremvärmen i Kanada? Hur extremt är det egentligen.

 14. #13 Ulf
  en ropandes röst i öknen, här ett försök till kommentar i DN under Canada artikel.
  Om väder och klimat. Det globala vädret har sista halvåret varit sådär nån tiondels grad kallare än snittet för de sista fem åren. Och några tiondelar varmare än snittet för de sista fyrtio åren (sen 1979, ref UAH, liknande från andra satellitserier). Allt annat än dessa tiondelar, visst, de är av betydelse, är väder. Märkligt att nåt så enkelt inte går att få fram. Journalister, kanske kan man inte förvänta sig mer?http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/http://www.drroyspencer.com/latest-global-temperatures/

 15. Lasse

  #13
  Den är extrem.
  1936 kom en liknande över centrala USA:
  https://en.wikipedia.org/wiki/1936_North_American_heat_wave

  Men rekordantal nya temperaturrekordet från 1936 slår den ej:https://realclimatescience.com/2021/07/the-record-heatwave-of-2021/

 16. Olav Gjelten

  Greta är ett livrädd barn som syniskt utnyttjas för att sprida KLIMATreligionen.
  Hade ett annat barn utnyttjats på exakt samma sätt i syfte att främja KRISTENDOMEN hade samhället reagerat tveklöst och kraftfullt. Och det råder ingen som helst tvekan om att föräldrarna i det läget hade förlorat vårdnaden om barnet!

  I den heliga klimatreligionens namn är det emellertid ingen jurist eller politiker i Sverige som skulle komma på tanken att anmäla när barn utnyttjas i rent politiskt syfte.

  Vem i all friden vågar tro på Sverige mot bakgrund av detta???

  (Jag förväntar mig inte att någon vill svara på detta.)

 17. En annan

  Jodå, Olav @ 16.
  Jens Ganman har recenserat Gretas mammas bok. Den finns att läsa på hans blog, mycket läsvärd även om satiren lyser igenom, men han blev faktiskt årets svensk 2020 trots gnöl från kultureliten!

 18. mattias

  OT Nu går det inte att ignorera längre….
  Snö i Brasilien – extremväder, ”klimatförändringar” – vädret i olag. Får se hur de ska få till det med nån förklaring som stämmer överens med CAGW: https://www.msn.com/sv-se/nyheter/other/ovanligt-v%C3%A4der-nu-sn%C3%B6ar-det-i-brasilien/vi-AALEIb0?ocid=entnewsntp&pc=U531

 19. Ulf #13,

  Den senaste toppnoteringen jag sett i nordvästra USA var 32 grader. Det verkar som om de tidigare toppnoteringarna på över 45 grader var lokala och mycket tillfälliga pga ett ovanligt väderfenomen. Att det skulle ha med mänskligt orsakade klimatförändringar att göra verkar osannolikt eftersom resten av globen inte haft några extrema värmerekord. Tvärt om är det onormalt kallt i Sydamerika och södra Australien.

 20. Lars i Huddinge

  #Olav16 + #17 En annan
  Jag håller med er och bifogar oxå länken till Jens Ganmans blogg. Mycket läsvärd!
  https://jensganman.wordpress.com/2019/03/15/det-handlar-om-barn/
  enjoy ✌️

 21. Simon

  #17 En annan + #20 Lars
  Det var ord och inga visor det. Man förstår att recensionen inte föll i god jord inom de kretsarna.

 22. Ulf

  Tack för svaren alla.

 23. Eriksbo

  #11

  Franska AFP:s ”world scoop” om de hemska hotbilder IPCC:s nästa rapport påstås innehålla är värt ett eget kapitel. Den återgavs av med riviga rubriker av Le Monde, The Guardian o säkert hundratals andra MSM, bland dem Expressen såklart. IPCC:s egna forskare tar bestämt avstånd från alltsammans. ”Aucune valeur scientifique”. Storyn grundade sig på ett 137- sidigt preliminärt utkast till sammandrag i nov i fjol av en av de tre mångtusensidiga rapporter som IPCC ska leverera febr 2022. Innehållet är långt ifrån färdigt o IPCC uttrycker sig inte i den militanta ton som finns i AFP.storyn.

  En nyhetsanka alltså. Men förklaringar eller rättelser är inte att vänta. Allt går.

  Franska Mediapart gav bakgrunden.

 24. Bengt

  EU:s vetenskapskademier, EASAC, redovisar havets nivå historiskt och fram till 2100

  ”De europeiska länderna gör klokt i att planera för en havshöjning på en meter eller mer mellan 2000 och 2100”, säger Michael Norton, chef för EASAC:s miljöprogram.”

  
  
  Hej!
  Reagerade starkt igår på de uppgifter som kom igår om havsnivåhöjningar i storleksordningen 1 meter fram till nästa sekelskifte. Detta med RCP8:5 som underlag. Detta scenario kan endast betraktas som extremt osannolikt och inte ens IPCC tror på detta scenario.
  Minst sagt märkligt att KVA ställer sig bakom ett sådant, i mitt tycke, alarmistiskt synsätt!

  Skulle önska att du, med din kompetens, kunde genmäla ovan nämnda ”skräckscenario” exempelvis i någon av våra stora dagstidningar och på detta sätt bidra till en något mer sansad debatt.

  Med vänlig hälsning
  Bengt Alme

  Skickade ovanstående till Anna Wåhlin, professor i oceanografi. Hon lovade återkomma. ”Även jag höjde på ögonbrynen” kommenterade hon

 25. Sören F

  Det är snarare SMHI _och SGU_ vars rön borde mer klargörande brytas.

 26. §16
  Fösta gången vi såg Greta var jag och frugans samtidiga reaktion: ”men gud, de puttar en unge med mental störning framför sig och slår sig fram, hur lågt kan de komma?”

  Om Greta skall få kritik så skall de som står bakom henne få tiofalt först.
  Det är väl ändå ingen som tror att Greta bokar alla möten och fixar segelbåten själv?

 27. Daniel

  Lyssna på vetenskapen säger Greta. Jag lyssnar mycket mycket hellre på Kary Mullis än på Greta. PCR-uppfinnaren var en riktig vetenskapsman. Labbet som Mullis jobbade på sålde patentet på PCR till Hoffman LaRoche ( 1991), ett läkemedelsföretag, för 300 miljoner dollar, själv fick han 10000 dollar. I boken Kemist utan skyddsdräkt skriver han bl a om klimatfrågan. Ett kapitel heter passande nog Hybris. Han sågade IPCC jäms med fotknölarna redan för 25 år sen.

 28. #23 Eriksbo#

  Den som läser länken till AFP i min kommentar 11 ser att det rör sig om ett utkast. I en tidigare kommentar om saken nämner jag just detta: ” … med reservationen att det är ett utkast och inte den slutgiltiga texten AFP haft tillgång till.”

  Jag antar att det är den här artikeln du syftar på:

  https://news.in-24.com/world/amp/87044

  Om det är denna artikel du grundar din kommentar på, kan jag inte se att representanterna från IPCC dementerar AFP:s uppgifter. Deras indignation rör istället att AFP varit selektiva i valet av citat och på så sätt skadat kampen mot CAGW.

  Jag konstaterar också att vi har diametralt motsatta åsikter om IPCC och dess representanters trovärdighet. Valérie Masson-Delmotte, ”a believer in socially responsible science”, som hon själv beskriver sig, och Christophe Cassou är båda klimatalarmister. Det är klart att de är arga.

 29. Adepten

  #11 #28 Lars Mellbom
  Du gav Intressanta aspekter och länkar!
  Ganska tuff situation, om man ska få 7,8 miljoner människor att göra rätt.
  Ingen grön teknik kommer att rädda oss så länge mänskligheten ökar i omfång.
  Detta klarar bara naturens krafter av med hjälp av farsoter och svält i lagom dos.
  Personer med leptosoma karaktärsdrag får man också se upp med ibland om de får för stort inflytande.

 30. Eriksbo

  #28 Lars Mellbom

  Min poäng var närmast att IPCC s slutrapporter inte kommer att se ut som det world scoop AFP påstår sig ha tagit fram. Utan koll slås saken upp av otaliga media som en slutlig sanning. Den skakiga storyn sägs av Expressen rentav vara FN:s besked! AFP:s konklusioner visade sig alltså sakna trovärdighet men svaldes med hull o hår. Också av Greta T. förstås.

 31. Adepten

  #29 Adepten
  Jag menade förståss 7,8 miljarder människor🥴

 32. #30 Eriksbo#

  Du har inte förklarat varför AFP:s artikel var en nyhetsanka. Vad är det för fel att berätta om ett utkast? Som sagt, AFP redovisade att det var ett utkast och alla vet att den slutgiltiga korta politiska versionen manglas av ländernas politiker till något som ligger ganska långt ifrån den långa vetenskapliga delen.

  Det har väl ingen större betydelse exakt hur den slutgiltiga versionen lyder jämfört med utkastet. Jag kan inte se annat än att det är en god sak att det sprids vitt och brett hur WMO och IPCC resonerar. Speciellt ilskan över att AFP:s publicering kan skada alarmisternas image är väl om något avslöjande.

 33. Eriksbo

  #32 Mellblom
  Det problematiska är att AFP inte alls berättar att källan är ett kort preliminärt utkast från nov-dec 2020. Hade dom gjort det, hade det inget problem varit. Inget ”world scoop” heller för den delen ! Nu skrämmer dom upp den lättskrämda menigheten med att hävda att detta är den slutliga text som kommer ut ngngång i februari. Som IPCC-författaren säger ”aucune valeur scientifique”. Pressetiskt tvivelaktigt, en anka. AFP borde själv förklara hur detta tillkom.
  Det bekymmersamma är att så många gick på det hela. Mottagligheten är stor. Klimatlobbyorganisationen Covering Climate Nows kommentarer är närmast gammaltestamentliga.

 34. Torbjörn

  #32 Lars Mellbom
  Felet är att det inte tas som ett utkast, utan som en slutlig rapport.
  https://www.svt.se/nyheter/inrikes/fn-rapport-uppvarmningens-foljder-redan-har

  Vi som läser här på bloggen förstår det, men vi har ett land fullt av förvirrade människor som tror på allt som skrivs.
  Jag önskar att alla här på bloggen bemöter alla felaktiga uppgifter som cirkulerar

 35. # 33 och 34#

  Det stämmer inte att AFP undanhållit att det var ett utkast. Till och med SVT i Torbjörns länk har förstått att det rör sig om en preliminär text.

  Nu har jag inte läst AFP:s originaltext, men det framgår klart av länken i min första kommentar här om dagen (se länk nedan), att det är ett utkast och att den slutgiltiga texten kommer att publiceras i februari 2022. Artikeln bakom länken är direkt baserad på AFP:s franska text. Media prenumererar på AFP:s dépêcher. Vad prenumeranterna sedan gör av AFP:s nyheter är det inte rimligt att lasta AFP för.

  Och jag kan fortfarande inte förstå vilken skillnad det gör om den slutgiltiga versionen skiljer sig något från utkastet. Det är otänkbart att IPCC ändrar kurs och blir klimatrealistiskt. Om mindre än ett år får vi veta.

  https://www.lalibre.be/dernieres-depeches/afp/2021/06/23/lhumanite-a-laube-de-retombees-climatiques-cataclysmiques-NOEZX2TYFREK3L2U4RG7UQP2G4/

 36. Göran Stålbom

  Jag har nu meddelat Erik Kjellström på SMHI att denna text finns här. Och att det skulle vara bra om de kunde ta på sig uppdraget.

  Jag skrev att även om flera personer känt tvekan inför SMHI:s neutralitet i frågan, så kunde ingen föreslå något bättre. Ska det bli något får vi nog anlita SMHI. Jag meddelade honom att Lennart Bengtsson har skrivit en bra bok. Men de får själva bedöma om de vill utgå ifrån det.

  Nu är bara en sak kvar. Att kontakta regeringen så de tar fram pengar och ger SMHI ett uppdrag. Är det någon som har rätt kontakter? Jag uppskattar att SMHI behöver 2-3 miljoner för att göra något bra.

  Klimatet har nu blivit en så enormt stor fråga, så det är ett rimligt, närmast självklart, krav att allmänheten får både begriplig och tillförlitlig information. Jag är säker på att Greta håller med.

 37. Göran Stålbom

  Jag har skickat ett mail till miljödepartementet. Hoppas de går vidare med detta nu.

  Hej
  Greta upprepar ofta: ”lyssna inte på mig – lyssna på vetenskapen”.
  Ett mycket bra råd.

  Men här finns enorma svårigheter. Vem hittar fram till ”vetenskapen”?
  Var ska man leta? En sak är helt säker: man får den inte från journalister och massmedia.

  Jag skrev en debattartikel till SvD med anledning av Lena Anderssons kritiska kommentar.
  Avsikten var att ge perspektiv åt frågan. SvD tackade nej.

  Så när en blogg gärna ville ta in texten fick de ja från mig. Läs här:
  https://klimatupplysningen.se/lyssna-pa-greta/

  Poängen i min artikel är demokrati. Medborgarna måste få tillgång till bra och saklig information om klimatet.
  Informationen bör självklart, som Greta framhåller, vara grundad på bästa tänkbara vetenskaplig kunskap.
  INTE på politiska åsikter. INTE på vad journalister hört någon ”expert” berätta. INTE på vad de mest högljudda skriker.

  Efter viss fundering är mitt förslag att SMHI får i uppdrag att ta fram ett sådant dokument.
  Det bör vara sakligt, lättläst så de flesta kan förstå. Och tas fram, på ett sätt så alla kunniga bedömare kan vara eniga om att detta är bra.

  Jag har meddelat SMHI, så de kan förbereda sig på detta uppdrag från regeringen.
  För mig framstår det som obegripligt att detta inte gjorts tidigare.
  Eller har regeringen redan ett dokument av detta slag?

  Göran

 38. Lars Cornell

  #37 Göran
  Det är ett bra initiativ. Men på en punkt har du helt fel. SMHI är inte ett pålitligt center för vetenskap. SMHI har blivit ett propagandaorgan för en Mp-regering.

  I år har Håkan Wirtén av vår Mp-Regering utsetts till Generaldirektör. Han kommer från Greenpeace och det låter naturligt. Men, han har sagt bra saker om hur SMHI skall utvecklas. Ännu har vi inte sett något av det, men vem vet? Kanske handlar han, men långsamt.

  Före honom åren 2014 – 2020 var den aktiva centerpolitikern Rolf Brennerfelt generaldirektör. Det var under hans tid som det inom SMHI utvecklades en propagandagrupp som använder RCP8,5 som defalut. Det innebär att de redovisar något som är vetenskapligt riktigt, men de ”glömmer” bort att tala om att ingångsvärdena är så extrema att det inte kan inträffa i verkligheten. Se sid 10 – 11 samt 25
  http://www.tjust.com/2021/granska-svt-feber.pdf

  I SMHIs propagandagrupp ingår,

  Gunilla Svensson professor SMHI, (temperaturuppgång ca 10 grader i programmet Ekdal – Ekdal)
  http://www.tjust.com/2019/granska/svt-ekdal.pdf

  Erik Kjellström professor, skräms med RCP8,5, Tipping-Point mm.

  Torben Koenigk SMHI levererar det SVT ber honom om.

  Pererik Åberg, tillhör propagandagruppen. Skräms med Tipping-Point mm.

  Se som motvikt Lennart Bengtsson,
  https://swebbtv.se/w/7bee00d4-7a83-4d3d-8c2e-e399850ea276?utm_campaign=cmp_2794373&utm_source=getanewsletter&utm_medium=email

  Jag har konfronterat SMHI med RCP8,5 som inte kan inträffa och fått ett utförligt svar som sammanfattas med,

  Citat,
  Vidare har SVT inte tagit miste i de siffror som de redovisar utan det som presenteras där är hur mycket medelvattenståndet kan ha stigit år 2100 relativt idag baserat på den övre percentilen från RCP8,5.
  Med detta anser SMHI den här diskussionen avslutad.
  Hälsningar, Susanne Tainamo, SMHI Kundtjänst

  Att SMHI baserar sin ”vetenskap” på extremvärden som omöjligt kan inträffa bemöter SMHI således ej.
  .

 39. Håkan Bergman

  Bilden med Greta är väl en av dom första av henne. Har ni funderat över kompositionen? Det där är inget snapshot taget med mobilen utan en noga komponerad bild med en strikt regisserad Greta i mitten. Professionellt skulle jag säga, kolla in detaljerna och fundera.