Lästips för helgen

lästips

Ibland finns det en hel radda med saker som är väl värda att läsa, men som man inte riktigt har tid att skriva så utförligt om. Men det kan ändå vara värt att uppmärksamma dem som ett tips. Så här följer några av mina egna tips från veckan:

Min finska favorittidning, Katternö kundtidning, har ett nytt nummer (nr 1/15) ute nu. Där finns till att börja med ett reportage om en gammal bekant här på KU, Elja-Riitta Korhola, som varit Finlands EU-representant i EU om klimatfrågor under många år. Nu har hon skrivit en doktorsavhandling, The Rise and Fall of the Kyoto Protocol – Climate Change as a Political Process, som hon nyligen disputerade på vid Helsingfors universitet. (s. 42-43)

Det finns också en intressant artikel om Energiewende och då Tysklands ekonomi- och energiminister, Sigmar Gabriel, läxade upp Greenpeaceanhängare som demonstrerade för att regeringen skulle stänga av kolkraften i landet. (s. 40-41)

Slutligen får ni inte missa den inspirerande artikeln om Janne Wallenius som just nu har ett uppdrag att utveckla framtidens kärnkraft för den kanadensiska regeringen. (Han verkar inte tro på att Sverige är så särskilt intresserad.) Planen är att över en period på 10 till 15 år köra igång tio mikroreaktorer på mellan 3-10 megawatt per styck. Tanken är att dessa reaktorer också skall kunna återanvända kärnbränsleavfall: ”I dagens kärnkraftsreaktorer tar man ut mindre än 1 procent av bränsleinnehållet. Med vår teknik skall 99 procent kunna användas.” (s. 44-45)

Författaren till alla tre artiklarna är Svenolof Karlsson, numera även medarbetare på DI energi.

Vidare. Enligt Bishop Hill satsar en del personer sina pengar på utveckling av fracking-tekniken. Det är en ny version av fracking som inte använder sig av vare sig stora mängder vatten eller nedsmustande kemikalier och det skapar inga minijordskalv: Significantly, this new enhanced oil recovery (EOR) technology enables ‘clean’ hydraulic micro/nano fracturing of oil reservoirs—that is, without water, without polluting chemicals and without earthquakes.

Andra vill dock satsa stort av skattebetalarnas pengar på att lagra koldioxid i marken under högt tryck. Dyrt, meningslöst och farligt.

Apropå fracking. Många menar ju att Putin har satsat en hel del på att engagera miljörörelserna i Europa för att förhindra en utveckling av skiffergasen här. Det skulle nämligen minska hans inflytande på kontinenten om flera stater inom EU skulle bli oberoende av ryska gasleveranser från Gazprom. Karln har ju redan hotat med att stänga av gaskranarna genom Ukraina. Bulgarien, Ungern, Baltstaterna och Finland får nästan all sin gas från Ryssland. Västtyskland får ungefär 40% därifrån. Det är nog ingen tillfällighet att Bulgarien tillhör de länder där den inhemska miljörörelsen är som mest emot fracking. Det amerikanska oljebolaget Chevron som tidigare låg i framkant på att börja utvinna skiffergas i Bulgarien har nu dragit sig ur alla sina engagemang där. De har också dragit sig ur från Polen, Litauen och Ukraina. Medan Putin är på väg att stärka, eller åtminstone behålla, sitt grepp om EU-staternas energiförsörjning så verkar EUs ledning emellertid mest upptagen med klimatfrågan.

Och i Sverige är framtidsminister Kristina Persson fullt upptagen med att tillsätta ”analysgrupper” för framtiden. En av de tre analysgrupperna skall pyssla med Grön omställning och konkurrenskraft. ”Gruppen ska utgå från visionen om en fossiloberoende fordonspark 2030 och ett koldioxid neutralt Sverige 2050 De politiskt erforderliga besluten inom en 12-årsperiod ska identifieras, och olika vägval pekas ut. Åtgärder som vår infrastruktur, vårt skattesystem, forskningspolitiken och kompetensförsörjning ska ingå i arsenalen.”. Maria Wetterstrand och Jonas Karlsson skall leda gruppen för grön omställning. Och fort skall det gå. Inga långvariga utredningar här inte. Snabba förslag. Snabba beslut.

Lars Bern har en utmärkt artikel om den tysta statskuppen där politiker slipper att besväras av någon folkopinion. Ack ja.

Ingemar Nordin

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Thomas P

  Läste just en kinesisk(!) science fiction roman som kanske kan passa herrarna ideologiskt där radikala miljöaktivister jobbar för mänsklighetens undergång: The Three-Body problem av Cixin Liu.

 2. Thomas #1

  Myten om människor som jobbar på mänsklighetens undergång frodas väl en hel del inom miljöaktivistiska kretsar. Mytens Big Oilmänniskor tänker aldrig på sina barnbarn, deras enda drivkraft är att tjäna så mycket pengar på hög som möjligt till dess mänsklighetens undergång infaller. Dessa mytiska människor tävlar om att vara rikast av alla när undergången kommer.

  🙂

 3. Lars Cornell

  Du nämner CCS, att lagra koldioxid i marken under högt tryck, och där finns två skolor eller kanske snarare kulturer.
  a) Den ena som utgår från att koldioxid i atmosfären är farligt och att ’livets gas’ skall bekämpas till vare pris även med ohederliga metoder.
  b) Den andra att vi inte skall förbruka jordens resurser av fossilt lagrat kol utan spara till framtida generationer.

  a-kulturen omfattas av kändisar som agronom Rockström, Jens Ergon och Victoria Dyring i Vetenskapens Värld. De förordar CCS utan att för Sveriges folk berätta att det är både farligt och enormt dyrt och resurskrävande. Dem bekymrar det inte att uttaget av fossilt kol måste öka med ca 50% per alstrad kWh för att lagra koldioxiden i backen. Förmodligen är de okunniga om det. Eller också är likgiltiga eftersom de tillhör ’klimatkyrkan’.

  b-kulturen värnar i stället om jordens resurser och anser att vi skall spara dem till kommande generationer. Den omfattas av IPCC som rekommenderar kärnkraft för att minska på kolförbrukningen.

  c-kulturen, jo den finns också, anser att koldioxid som en fara är överdriven. Tvärt om behövs mer av den varan på vår nu överbefolkande jord. Nyttan av mer koldioxid är långt större än nackdelarna.

 4. Thomas P

  Pehr #2 ”Mytens Big Oilmänniskor tänker aldrig på sina barnbarn, deras enda drivkraft är att tjäna så mycket pengar på hög som möjligt till dess mänsklighetens undergång infaller. Dessa mytiska människor tävlar om att vara rikast av alla när undergången kommer.”

  Har du läst boken? Det var nämligen sonen till en sådan Big Oilmänniska som vart radikal miljöaktivist med sina ärvda miljarder. Som en klassisk bondskurk hade han sen sitt högkvarter i en ombyggd oljetanker döpt till ”Judgement Day”.

 5. Sören G

  Läste i Katternö-tidningen: ”Sverige är också mer ideologiskt präglat i energifrågorna, medan vi på finländsk sida mer tar rollen som sanningssägare. ”

 6. Ingemar Nordin

  Thomas P #1,

  ”science fiction roman som kanske kan passa herrarna ideologiskt där radikala miljöaktivister jobbar för mänsklighetens undergång”

  Tack för tipset! Men det låter inte som en science fiction precis – i vart fall inte ”fiction”. 🙂

 7. Thomas #4,

  Nej, jag har inte läst boken som du tar upp i #1. Så sammanträffandet var en tillfällighet, kanske för att myten om Big Oilmänniskorna är så spridd att den uppmärksammats av både mig och författaren av boken. Jag antar att myten sprids därför att den är tacksam i samband med politisk propaganda.

 8. Lejeune

  Visst är det generande pinsamt att Janne Wallenius tvingas att lämna Europa för att utveckla en teknik som kan destruera radioaktivt avfall samtidigt som enorma mängder energi produceras? Tyvärr säger det en del om den förryckta tid som vi lever i.

 9. Ingemar Nordin

  Lejeune #8,

  Visst är det upprörande! Det pratas så mycket om vikten att forskningen skall utmynna i patent och saker som är bra för Sverige. Men när det kommer till kritan så är det alltid den officiella politiska rödgröna ideologin som blir avgörande (även under de s.k. borgerliga åren). Politiken trumfar alltid vetenskapen, som Roger Pielke Jr skulle säga.

  Forskningspolitiken i Sverige är helt under isen, man slösar skattemedel på PK-forskning. Och om det till äventyrs skulle komma fram ett och annat guldkorn så schabblar man bort industrins möjlighet att utveckla det kommersiellt.

 10. Thomas P

  Ingemar #6 ”Tack för tipset! Men det låter inte som en science fiction precis – i vart fall inte ”fiction”. :-)”

  Det finns med utomjordingar också 🙂

  Pehr ” Så sammanträffandet var en tillfällighet, kanske för att myten om Big Oilmänniskorna är så spridd att den uppmärksammats av både mig och författaren av boken. ”

  Det handlar snarare om att författaren skulle hitta motiv till att människor kunde vara så alienerade att de såg fram mot mänsklighetens undergång, eller i bästa fall att utomjordingarna tog över. En annan drevs av trauma efter att råkat illa ut under kulturrevolutionen.

 11. Mikael W.

  Tack för alla lästips. På bokrean just nu ”Mannen som slutade ljuga” av Dan Josefsson för 69 kr.
  Kolla även Matt Ridley på you tube!
  T ex: https://www.youtube.com/watch?v=4v86K5awl_s

 12. sibbe

  Kanske dags att ta fram Bibeln? T.ex Johannesevangeliet 20, 19- 29 där Jesus visade sig för sina lärjungar. Men så var bibelns Tomas inte med första gången och han trodde inte på uppståndelsen. Men en vecka senare, så står det i bibeln, och bibeln ljuger inte, var lärjungarna församlade igen och Jesus kom in fastän dörren var låst. Och sade: Räck hit dina fingrar känn på mina sår… Tvivla inte, utan tro.
  Men: Vi fick aldrig veta, om Tomas verkligen kände på Jesus sår.
  Tomas sade inte ”Herregud du finns verkligen levande bland oss, det är ju fantastiskt. Nu tror jag på dig” … utan bara ” min, herre, min Gud.” Jesus sade till honom: ”Saliga är de som inte har sett mig men ändå tror”. Orden känns bekant för oss på bloggen, eller hur?
  Våran Tomas P ser nog bara de ”sju änglarna med sju plågor som kommer att drabba de otrogna”
  – Om man läser vidare om Apokalypsen…

 13. Mikael W.

  http://wattsupwiththat.com/2015/02/28/climatic-jihad/

 14. Lars Cornell

  #8 och #9
  Instämmer
  http://www.wesee.eu/2015/wanted.pdf

 15. Mikael W.

  http://aglobalwarmingdissenter.com/a-really-inconvenient-truth/

 16. Christopher E

  #4 Thomas P

  ”Som en klassisk bondskurk hade han sen sitt högkvarter i en ombyggd oljetanker döpt till ”Judgement Day”.”

  Det är en redan använd idé. Vilka kommer ihåg Kevin Costners framtidsepos ”Waterworld” från 1995? Filmens bad guys – ”smokers” – vilka till skillnad från filmens seglande goda använde motorer och bränsle hade sitt högkvarter på inget mindre än gamla tankern ”Exxon Valdez”, känd från oljespillet i Alaska 1989.

  Här smokers elake hövding med en snygg cameobild på Exxon Valdez riktige kapten vid grundstötningen, Joseph Hazelwood:

  http://sarahcaldwell.com/blog/wp-content/uploads/2008/03/jackblack-waterworld.jpg

  Jag såg den filmen i Sydafrika under en långsegling med andra seglare. Vi skrattade givetvis gott åt, textilraggare som vi var, åt att skurkarna i filmen var de med motorbåtar, bullrande, generande svallvågor, och utan möjlighet att gå de distanser vi gjorde. Efter att ha levt åravis i våra båtar var det att identifiera sig med hjälten Costner i sin trimaran. 😉

 17. Mikael W.

  http://aglobalwarmingdissenter.com/