Kristallen den fina

Krstallgubbar

Det har varit problem att fånga in koldioxid från atmosfären. Ja i alla fall fram till nu. I ett internationellt samarbete har forskarna nu fått fram ett nytt material som har fått namnet SGU-29, efter Sogang University i Korea. De tidigare problemet har handlat om att skilja koldioxid från vattenånga vilket alltså har varit svårt i fuktig atmosfär skriver Miljö & Utveckling.

”– Så vitt jag vet är det här det första material som kan binda koldioxid effektivt från fuktig luft. I andra fall är det en konkurrens mellan koldioxid och vatten och vatten vinner oftast. Det här materialet tar upp båda, men bindningen av koldioxid är enorm, säger Osamu Terasaki, professor vid Institutionen för material- och miljökemi vid Stockholms universitet.”

Kanske kommer vi att kunna reglera koncentrationen av koldioxid i atmosfären i framtiden. En sådan tanke ställer nya frågor som vilken är den mest optimala nivån och ska vi i en sådan analys ta mest hänsyn till människor eller ska planeten jorden gå före? Det kan ju vara mer optimalt att ha en högre koncentration än idag, kanske t o m dubbelt så mycket som idag, om vi bara utgår från planetens bästa.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Ack ja, ack ja … det här kommer upp hela tiden i ”kemivärlden” – och det är bara så dumt från början till slut – men det går att få forskningsanslag för det. Jag fattar inte hur man kan låna sig till sådant om man tänker längre än näsan räcker.

  Vi har skrivit tidigare här på KU om det några gånger, och jag var häromveckan inblandad i en diskussion av en artikel om saken i tidskriften Chemistry World

  http://www.rsc.org/chemistryworld/2015/10/carbon-capture-challenge-critical-point

  Min avslutande kommentar var

  Felix – in today’s politically correct World any mention of positive effects of CO2 emissions to the atmosphere is normally automatically met by hostile reactions of various kinds – hence my use of the word ”heresy” – it was not directed to you personally – I just meant to describe the phenomenon.

  Regardless of that aspect and whether CO2 actually is a major climate driver it should be rather obvious to any thinking and educated person that carbon sequestration underground or capture by chemical means is a totally futile and mis-guided idea in any case. Just matching present-day emissions would require chemical plats 1000 times larger than any existing chemical or other industry, using up all available energy and other resources, and surely cause a grade of pollution unseen before.

  The matter was discussed some years ago e.g. here https://www.newscientist.com/article/mg21428593-800-stripping-co2-from-air-requires-largest-industry-ever/

  Norwegians abandoned their Mongstad sequestration project some years ago after pouring several billions into it – although it doubled as a means of pressing more oil out of the wells, where storage was meant to be made

 2. Thomas P

  Peter #1 Poängen är att det fungerar fint som alibi för att vi skall kunna fortsätta släppa ut CO2. Vi kan då i alla fall låtsas att vi kan suga upp den igen om det blir för mycket.

 3. Thomas P

  Och så en serieruta för alla keminördar som inte vill ta onödiga risker:
  http://www.smbc-comics.com/index.php?id=3908

 4. Peter Stilbs

  Thomas – där håller jag med Dig – men jag har svårt att fatta att dessa naturvetenskapligt skolade personer tror på relevansen av vad de gör.

  Jag har en vän och kollega på Stockholms Universitet på samma avdelning som de två på bilden, som också gjort ”utveckling” inom området. Han verkade konstigt immun när jag påpekade ungefär vad som står i #1

 5. Sture Åström

  Hej Lena !

  Patrick Moore menar att ”planeten” var på väg mot katastrof med ständig utsugning av livets gas koldioxid från atmosfären. Den har redan låg nivå, vilken skulle sjunka ännu mer, då växtlighet och skaldjur omvandlar gasen till sediment. Allt liv skulle dö ut när nivån når 150 ppm om någon miljon år.

  Vårt eldande har höjt halten, så att domedags-scenariot inte gäller längre. Växter och djur frodas med mera koldioxid i luften. Han menar att 1.000 eller 2.000 ppm kunde vara bra:

  http://theresilientearth.org/?q=content/patrick-moore-should-we-celebrate-co2

  Nu kan vi gå ut med att det VI som ”räddar planeten” ! !

 6. Mats G

  Vad är det för fel med träd?

 7. Lasse

  #2 Thomas P och Peter
  Har ni något emot att det pågår forskning som kan utnyttjas för CO2 reduktion?
  Peters inställning kan jag förstå men du Thomas-varför skulle vi inte försöka fånga upp CO2?
  Vi har ju växthus som KÖPER CO2
  Ett lager för CO2 som testas tvingades köpa CO2 från livsmedelsindustrin.
  Men vi som är oroliga för själva kampen mot CO2 jobbar i motvind.
  Det blir bara varmare och varmare-eller rättare sagt -det förflutna blir bara kallare och kallare så uppvärmningen blir tydligare!
  http://wattsupwiththat.com/2015/10/27/dissent-in-the-climate-ranks-over-karls-pause-buster-temperature-data-tweaking/

 8. Thomas P

  Sture #5 ”Den har redan låg nivå, vilken skulle sjunka ännu mer, då växtlighet och skaldjur omvandlar gasen till sediment. Allt liv skulle dö ut när nivån når 150 ppm om någon miljon år.”

  Liv har funnits på jorden mer eller mindre sedan den bildades, växter och skaldjur flera hundra miljoner år och CO2-halten har under dessa perioder gått upp och ned. Vilken egendomlig slump att vi skulle vara så precis på sluttampen just när Moore och hans gelikar till lobbyister måste hitta argument för varför fossilbränsleindustrin är ”the good guys”.

  Det finns ingen anledning tro att CO2 halten skulle sjunka till några 150 ppm och än mindre skäl att tro att det skulle få livet att dö ut. (den var nere på 180 ppm under flera glaciala maxima utan att livet verkade ta stryk). Moore svamlar.

 9. Helge

  Thomas P #8

  Tja, kanske alla svamlar som menar att koldioxiden har en stor roll, utom möjligen växthusodlaren.

  Sant är dock att allt de fossila vi eldar upp, är något som tidigare varit en del av kretsloppet. Att mycket ändå hade kommit tillbaka via jordbävningar och vulkanutbrott och kanske vanligt läckage när det ligger nära ytan.

 10. Rolf Almlund

  Det är ju en gammal sanning att högre CO2-halter ökar växtligheten. Det gamla uttrycket att man skulle ”tala med sina krukväxter” är ju kopplat till att man andades CO2 på dem. Den optimala CO2-halten för de flesta växter är ju ca 1200-1500 ppm.
  Detta är ju väl känt av alla som jobbar med större växthus, man använder CO2-generatorer för att öka halten. Och det är stora skillnader i växtligheten vid olika CO2-halter.
  Se t ex: https://www.hydrofarm.com/resources/articles/co2_enrichment.php
  Så detta torde vara ”Settled Science”!

 11. Guy

  Thomas P # 3

  Den var kul!

 12. Rolf Almlund

  Thomas P #8
  Och det är snarast så att de flesta växter (med några undantag t ex gräs) slutar med fotosyntesen vid 200 ppm och inte 150.

 13. Rolf Almlund
  Det var intressant att fotosyntesen slutar redan vid 200 ppm i många fall. Har du någon källa på det?

  Det är ju nämligen så att vi inte alls vet hur låg koldioxidnivån har under ex en istid. Man har gjort rekonstruktioner från iskärnor men är det som du skriver kan det vara en indikation på att de visar en för låg nivå.

 14. Peter Stilbs

  Lasse #7 – jag är emot det av flera skäl – där några är den stora förbrukningen av energi och resurser, samt ofrånkomliga miljöproblem – till ingen nytta överhuvudtaget.

  Även om man är ”CO2-alarmist” måste man inse att någon ”nytta” blir det inte ens med detta tankesätt förrän man ”fångar upp” åtminstone 10% eller så av de globala ”utsläppen” på ca 50 Gigaton koldioxid per år. Sen är det enkel huvudräkning att inse vilken skala det rör sig om.

  Som jag skrev inledningsvis i Chemistry World-diskussionen

  ”Trees and vegetation handle these non-problems much better – for free”

 15. Rolf Almlund

  Se länken i inlägg #10
  https://www.hydrofarm.com/resources/articles/co2_enrichment.php

  Om man letar på de siter som jobbar med växthus och växthusutrustningar så är detta vederlagda sanningar.

 16. Rolf Almlund

  Även här Kanadensiska Jordbruksdepartementet http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/00-077.htm
  Och här http://www.crophouse.co.nz/crophouse/pdf/CO2%20&%20Plant%20Growth%20-Nederhof-PH&G-may04-proofs.pdf .

  Det finns mängder med studier inom jordbruksområdet. Men det är inte så många som tittar på sänkta CO2-nivåer. De flesta har studerat den stora ökningen av avkastning vid ökade CO2-nivåer (av naturliga skäl, man vill ju inte ha lägre avkastning i växthusen)

 17. Olle R

  Det finns bra möjligheter att fånga kol i atmosfären.

  Ett tyskt företag har utvecklat en process där man med väte från elektrolys och CO2 från atmosfären framställer kolväten, som kan användas till t ex fordonsbränsle. Elen kan tas från solenergi när solen lyser eller vind när det blåser. Effektiviteten i omvandlingen är idag 50% men kan troligtvis bli upp emot 70% i framtiden enligt företaget ( hittar tyvärr inte länken just nu)

  En egen ide. Man förgasar skogsråvara/ved. Gasen kan driva ett gaskombikraftverk med 60% omvandlingseffektivitet till el och resten får bli fjärrvärme. Träkolet som blir över kan man gräva ner, fast det är dumt… Det är bättre att använda träkolet i masugnar vid järnframställning, så kan stenkolet stanna i underjorden. Skogsråvara lär vi få mer av i framtiden pga minskad pappersanvändning och ökad tillväxt i skogen.

 18. Rolf Almlund

  Olle R #17
  Det är inte så att vi har mindre pappersanvändning i världen, finpapperskonsumtionen minskar på grund av datoriseringen men konsumtionen av toalett- och hushållspapper ökar dramatiskt. En miljard kineser och en miljard indier som börjar använda det.

 19. Thomas P

  Rolf #12 ”Och det är snarast så att de flesta växter (med några undantag t ex gräs) slutar med fotosyntesen vid 200 ppm och inte 150.”

  Detta är uppenbart nonsens givet att CO2 halten varit nere i 180 ppm, och vi dessutom hade växtlighet upp på högre höjder även på den tiden där i och med det lägre lufttrycket denna innehöll än mindre CO2. Att du hittar en skissartad figur på någon hemsida motbevisar inte detta.

 20. Rolf Almlund

  Olle R #17
  Det är ju också så att den ökade tillväxten i skogen till stor del beror på ökad CO2-halt (se #16) så allt är beroende av allt.

 21. Björn

  Lever vi inte i en expansiv värld där teknik och forskning ökar dramatiskt? När det gäller rädslan för CO2 kan man inte tro det. Ökningen är en parentes i mänsklighetens tidsmässigt korta avtryck i tidens gång här på jorden. De senaste 40 miljonerna år har nivå sjunkit från 4000 ppm till dagens nivå. Det positiva tillskott om ca 100 ppm under 100 år kan väl knappast utgöra något hot mot någonting överhuvudtaget, tvärtom, växtligheten har fått tillbaka en del av atmosfärens tidigare nivåer, om än blygsam. Tyvärr, kan man kanske säga, genom forskningen och den tekniska utvecklingen, förblir denna ökning en parentes, eftersom utvecklingen går mot CO2-fria emissioner från motorer och energiomvandlande processer.

 22. Rolf Almlund

  Thomas P #19
  Du har en tendens att förenkla resonemangen. Det är inte så att alla växter slutar med fotosyntesen vid 200 ppm. Vi har två grundtyper av växter som fungerar med olika processer för fotosyntesen. De kallas för C3 och C4. C3 är den absolut vanligaste växttypen, ungefär 85% av all växtlighet och är mycket känsligare för låga CO2-halter (mycket av våra vanliga spannmål t ex). C4 är mycket mer okänsliga för låga halter av CO2 (t ex sockerrör och majs). Förutom detta finns en koppling till vattenmängden. Framförallt C3-plantor behöver mer vatten vid låga CO2-nivåer (vid låga CO2-nivåer måste klyvöppningarna vara öppna mer, vilket ger en större avdunstning av vatten). Detta gäller inte i samma utsträckning C4 (det är därför dessa kan odlas i varmare och torrare klimat vid samma CO2-halt. Om du har ont om vatten och CO2-halten går ner under 200 ppm så sluter sig klyvöppningarna på C3-växterna och de dör. Om du däremot har gott om vatten så växer de generellt bättre än C4-planterna dock bara ner till 100 ppm. Det är den här effekten som gör att öknarna börjar få växtlighet. Den högre CO2-halten gör att C3-växter kan växa med mindre vattentillgång.
  Om du är intresserad kan du läsa en bra förklaring här: http://hyperphysics.phy-astr.gsu.edu/hbase/biology/phoc.html
  Som jag sa inledningsvis, det är lätt att dra snabba slutsatser utan att tänka igenom problemet. Sammanfattningsvis kan man säga att vid 200 ppm börjar C3 få problem vid låg vattentillgång, vid 100 ppm slutar alla C3 växa, vid 50 ppm dör även C3/C4 hybrider och 25 ppm dör all växtlighet kvar. Dock kvarstår att det är stora skillnader på avkastningen vid olika CO2-halter upp till ca 1500 ppm.

 23. Ingvar i Las Palmas

  Att påverka klimatet genom att hitta på metoder för att plocka bort CO2 ur atmosfären är troligtvis lika effektivt som att utföra en regndans även om man skulle anpassa dansen så att vädergudarna skulle gilla den. Dessutom dyrt och klart kontraproduktivt.
  Borde vara straffbart under klausulen ”brott mot mänskligheten” Ännu ett påfund i klart neomalthusiansk riktning.

 24. Olof Ribbing

  Rolf Almlund # 15
  Du menar ”vedertagna sanningar”?

  Vad jag skulle vilja se vederlagt är västländernas historiska ”skuld”. Har 1900-talet varit förödande för den fattiga världen ur klimatsynpunkt? Borde det inte ha varit kallare om våra CO2-utsläpp inte hade funnits? En hel del dåliga vanor har utvecklats i väst, som har en oerhörd attraktionskraft på resten av världen, men hur många avlatsbrev ska vi betala för det? Vi får se i Paris. – Verkan av den europeiska kolonisationen är en helt annan sak, som vi bör ta allvarligt på ännu några hundra år, även om européerna på de flesta håll inte var de första kolonisatörerna. Pachauri verkade blanda ihop de här frågorna, men han är ju iallafall borta från IPCC nu.

 25. Olof Ribbing

  Rolf Almlund #22

  Vad kan GMO tänkas åstadkomma med denna kunskap, när det kommer till att klara försörjningen? Kenya lär ligga i framkant till skillnad från Danmark, som förbjudit en teknologi för att den kan missbrukas.

 26. Olle R

  #18 Då får väl indier och kineser förgasa det använda toalettpappret, pressa ihop kolet till briketter, och använda i sina masugnar. Vi själva får nöja oss med att förgasa eller förbränna ligninet och utvinna energin. Det finns lösningar på allt 😉

  ps Hoppas indier och kineser inte lägger sig till med ovanan att använda fluffigt trelags toalettpapper som tar slut på nolltid…

 27. Ingvar i Las Palmas

  Olof #25
  >som förbjudit en teknologi för att den kan missbrukas.
  Briljant.

  Vilka teknologier kan inte missbrukas??

 28. Mats G

  västländernas historiska ”skuld”.

  Det här har jag aldrig förstått mig på. kanske någon klok här kan förklara?
  Mina föräldrar råkade vara blonda & blåögda. jag råkade bli född i Sverige.

  Vari ligger min skuld. Har jag redan en skuld bara vid födseln.
  Förutom min lagstadgade röst var 4:e år till Sveriges beslutande församlingar så har jag ingen egentlig makt.

  Vari ligger min skuld i att Araberna tar död på varandra? att Afrikanerna tar död på varandra?
  Det finns många som vill lägga skuld på ens axlar bara för man finns. Jag är nu en vit medelålders man. Jag har fått alla privilegier. Skall jag känna skuld för det. Jag har inte bett om det. Det bara finns där.

  Nu skall jag känna skuld för klimatet. Vad är min klimatskuld? Att jag har levt ett normalt Svensson liv. Jag har levt det liv som erbjudits mig.

  Vari ligger min skuld?

 29. Lasse

  #26 Olle R
  Din ide är prövad: Förgasning av ved och annat pågår i en anläggning i Göteborg-Gobigas.
  Det går väl sådär!

 30. Thomas P

  Rolf #22 Om du tittar i tidigare trådar skall du finna att jag är fullt medveten om skillnaden mellan C3 och C4 osv. Här tyckte jag dock det räckte med ett konstaterande om att växtligheten, även C3 plantor, bevisligen överlevt istider.

  Jag konstaterar också att du gått ifrån påståendet ”Och det är snarast så att de flesta växter (med några undantag t ex gräs) slutar med fotosyntesen vid 200 ppm och inte 150.” till ”Sammanfattningsvis kan man säga att vid 200 ppm börjar C3 få problem vid låg vattentillgång, vid 100 ppm slutar alla C3 växa, vid 50 ppm dör även C3/C4 hybrider och 25 ppm dör all växtlighet kvar.” En rätt betydande skillnad skulle jag vilja säga , och mycket långt ifrån Moores ”Allt liv skulle dö ut när nivån når 150 ppm” som var det jag kallade svammel.

  Sen finns för all del liv även i havet, och hur det påverkas av mindre CO2 i atmosfären är mer komplicerat. I vilket fall som helst sprutar vulkaner ständigt ut ny CO2 så även utan vår inblandning tar det inte slut.

 31. Ingvar i Las Palmas

  OT
  Heja Polen

  http://www.climatechangedispatch.com/new-polish-government-may-opt-out-of-eu-climate-deal.html
  http://www.bloomberg.com/news/articles/2015-10-27/poland-s-first-eu-fight-is-brewing-and-it-s-not-what-you-think

 32. Allan Forsling

  Agronomen Johan Rockström skulle kanske behöva besöka ett växthus?

 33. Ville bara meddela att jag idag fått in ett genmäle på en ledare i Skagerns nyheter.
  http://skagernsnyheter.se

 34. Rolf Almlund

  Thomas P #30
  Nja, det är ju så att mellan 50-100 ppm slutar fotosyntesen i C3-växter, och då pratar vi inte om CO2-halten i atmosfären utan i cloroplasten inne i växten. För att du skall uppnå det så krävs en avsevärt högre nivå i luften utanför växten, eftersom transporten in genom klyvöppningen dels styrs av hur öppen den är (temp o vatten styr detta) och dessutom har du alltid en lägre nivå CO2 i växtens omedelbara närhet (växten absorberar ju CO2 där och diffusionen tar tid) så det krävs en nivå på minst 200ppm i atmosfären för att du skall uppnå detta under normal fuktförhållanden, så vi skall inte blanda äpplen och päron utan 200 ppm i atmosfären för de flesta växter (C3) är nog korrekt, däremot kan ju frön överleva utan CO2 och börjar gro då CO2-halten ökat igen.
  Men vi kan ju alltid leva på majs och sockerrör (Rom).

 35. Rolf Almlund

  Thomas P #30
  Vi kanske kan vara överens om att en CO2-halt på 1200-1500ppm vore den optimala för växtligheten och att nivåer nere på 200 ppm vore om inte dödliga för livet så väldigt ofördelaktiga för växtligheten oaktat allt annat.
  Om du inte håller med så läs: Kanadensiska jordbruksdepartementet http://www.omafra.gov.on.ca/english/crops/facts/00-077.htm
  och IPCC AR5 WG2 7.3.2 etc
  https://ipcc-wg2.gov/AR5/images/uploads/WGIIAR5-Chap7_FGDall.pdf

 36. Lasse

  #35
  Lägger in 1350 i denna: http://climatemodels.uchicago.edu/modtran/
  Upward IR heatflux går då från dagens (400) 289 till 283 W/m2 vid konstant temp eller hålls stabil vid en höjning av 2 grader.
  Elda på!

 37. Rolf Almlund

  För övrigt tycker jag att fler borde lyssna på Bertrand Russels tio budord i klimatdebatten, inklusive denna blogg.

  1. Do not feel absolutely certain of anything.
  2. Do not think it worth while to proceed by concealing evidence; evidence is sure to come to light.
  3. Never try to discourage thinking.
  4. When you meet with opposition, even if it should be from your family, endeavor to overcome it by argument & not by authority. Victory dependent upon authority is unreal.
  5. Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found.
  6. Do not use power to suppress opinions you think pernicious, for if you do the opinions will suppress you.
  7. Do not fear to be eccentric in opinion, for every opinion now accepted was once eccentric.
  8. Find more pleasure in intelligent dissent than in passive agreement.
  9. Be truthful, even if the truth is inconvenient, for it is more inconvenient when you try to conceal it.
  10.Do not feel envious of the happiness of those who live in a fool’s paradise, for only a fool will think that’s happiness

 38. pekke

  Olle R #26
  ” Vi själva får nöja oss med att förgasa eller förbränna ligninet och utvinna energin. ”

  Det är så moderna massa/pappers-bruk gör i dag för att vara självförsörjande till större delen med energi och kemikalier, det blir inget överskott av lignin eller svartlut i ett modernt bruk som kan användas till annat.

  Förespråkare för biobränsle av svartlut bör läsa på hur ett modernt bruk fungerar.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Sodapanna

  https://en.wikipedia.org/wiki/Recovery_boiler

  Skulle man ta ut svartlut/lignin för biobränsle så måste bruken kompensera med mera inköpt energi och kemikalier för produktionen, knappast lönsamt.

  Finns bara ett fåtal bruk i världen som får ett överskott av svartlut vilket naturligtvis beror på att de har en gammaldags kokarprocess som får större överskott av lut än de kan återvinna.

  Marknaden för pappersprodukter samt div. produkter som använder massafiber ökar globalt, det är bara marknaden för finpapper som t.e.x. skrivarpapper som stagnerat.

  Biobränsle från ett modernt massabruk blir ganska dyrt p.g.a. att man måste köpa in mer energi och kemikalier.
  Bättre att använda dessa direkt inom bruket.

 39. Peter Stilbs

  Olle R #17 – det måste vara ”AUDI-processen” beskriven i detta inlägg https://www.klimatupplysningen.se/2015/04/30/grona-mardrommar/
  som Du avser.

  Rent bondfångeritrams

 40. Lasse

  OT : http://www.csmonitor.com/Environment/2015/1028/NOAA-refuses-to-comply-with-House-science-committee-subpoena

  Nytt climate gate?
  NOAA fifflar öppet med data-men vill inte lämna ut bakgrunden!

 41. Thomas P

  Lasse #40 ”Nytt climate gate?”

  Det är väl i alla fall förhoppningen. Hade man velat granska vetenskapen hade man nöjt sig med de data och algoritmer som redan var offentliga, men nu vill man ha all intern kommunikation i hopp om att hitta några citat man kan plocka ur sitt sammanhang.

  ”NOAA fifflar öppet med data”

  Det fifflas inte med några data.

 42. Det fifflas inte med några data

  Inbillat fjärrskåderi och förnekelse?

 43. Ingemar Nordin

  Thomas P #41,

  Du lever i en förljugen världsbild. Vi VET redan att NOOA fifflat med data, och vi VET redan att Tom Karl et als produkt har diskuterats inom NOOA och förts fram som ett desperat svar på den globala temperaturens utplaning under de senaste 19 åren. Det är därför helt i sin ordning att de demokratiskt valda representanterna i USAs kongress begär ut de e-mails som ger en bild av hur denna interna diskussion förts.

  Det finns flera principiellt viktiga frågor att ställa till en myndighet: T.ex. Har detta fuffens gjorts pga oegentliga påtryckningar från administrationen? Varför har inte kongressen fått ut det man begärt?

  Att man nu vägrar igen är ett tecken på erkännande att man vill undanhålla kongressen sina data, och skälen till detta. Det borde vara tillräckligt för att sparka diverse chefer för den här myndigheten.

 44. latoba

  Franska Mathematical Calculation Society, SA, experter har skrivit en vitbok (The battle against global warming: an absurd,costly and pointless crusade) som på ett grundligt sätt går igenom bl a hur temperatur och koldioxidhalt mäts av NOOA m fl. Var finns det mätstationer, hur används satelliter och hur behandlas och presenteras data för beslutsfattare och media, hur man ändrar tidigare presenterade data o s v.
  Boken kan laddas ner på nätet.

 45. Björn

  latoba [44]; Intressant läsning, här ett stycke ut boken: The crusade has invaded every area of activity and everyone‘s thinking: the battle against CO2 has become a national priority. How have we reached this point, in a country that claims to be rational?

 46. Olle R

  #43 Ingemar ”Vi VET redan att NOOA fifflat med data”. Jaha, hur vet du det? Beror det på att du blint tilltror cherrypickande charlataner?
  Du kanske är ett lätt offer för sådana? I alla fall har du tidigare demonstrerat din matematiska inkompetens genom att påstå att det är solklart fusk att justera upp boj-data med 0,12 grader istället för att justera ner fartygsdata med 0,12 grader (för den oinvigde kan jag inflika att justeringen för skillnad i boj- och fartygsmätta yttemperaturer i ERSST4 är den specifika åtgärd som ”utplånade” hiatusen i Karl et al 2015. HADSST 3 gjorde denna högst rimliga och motiverade justering för några år sedan)

  Däremot VET jag att NOAAS justeringar i GHCN v3 sänker den globala trenden med ca 20% sedan år 2000 för att deras algoritmer misstror den snabba uppvärmningen i stationsglesa områden som tex Arktis. Det vet NOAA också, men de går inte in och petar i den objektiva automatiserade hanteringen av data. Lösningen heter istället GHCN v4 med långt fler stationer i Arktis (och fem gånger fler globalt) som stödjer att den snabba uppvärmningen i Arktis är äkta.

 47. Thomas P

  Ingemar #43 Du tror dig veta att NOAA ”fifflat” med data. Vi andra vet bättre.

  ”Att man nu vägrar igen är ett tecken på erkännande att man vill undanhålla kongressen sina data, ”

  Kongressen har redan fått data, det är inte det saken handlar om!

  Gjorde förresten en snabb koll. Någon som är förvånad över att det är fossilbränsleindustrin som är största kampanjfinansiär åt Smith?
  https://www.opensecrets.org/politicians/summary.php?type=C&cid=N00001811&newMem=N&cycle=2014

 48. latoba

  #46 Olle R
  Franska Mathematical Calculation Society, SA, experter har skrivit en vitbok The battle against global warming: an absurd,costly and pointless crusade. Den borde du läsa. Kan laddas ner på nätet.

 49. Thomas P

  latoba #48 De hade varit mer ärliga om de bytte titeln en aning: ” The battle against global warming: an absurd,costly and pointless pamphlet” Jag vet inte vad det där är för organisation, men de har inte ens lärt sig att skriva rapporter som ser vetenskapliga ut, än mindre är seriösa i sitt innehåll.

 50. Sören G

  #49 Thomas P
  Gnällspik!

 51. Lasse

  #48 Vi vet att NOAA ändrar i gamla data och att dessa ändringar gör att dagens mätningar ser varmare ut än gårdagens. Nu vägrar de lämna ut information kring detta.
  Tydligen så är denne bloggare relevant och intressant:
  https://stevengoddard.wordpress.com/2015/10/28/noaa-refuses-to-explain-their-most-recent-data-tampering/

 52. Lasse

  #46 Olle R ” stödjer att den snabba uppvärmningen i Arktis är äkta.”
  Tja kollar här: Grönlands snötäcke har på två månader ökat med 200 mm-nytt 24 årsrekord!
  http://www.dmi.dk/groenland/maalinger/indlandsisens-massebalance/
  Eller Arktis is: http://www.dmi.dk/groenland/arktis/havisens-bevaegelse-og-koncentration/
  Men du avsåg väl temperaturen: http://www.dmi.dk/groenland/arkiver/vejrekstremer/

 53. Thomas P

  Lasse #51 ”Vi vet att NOAA ändrar i gamla data och att dessa ändringar gör att dagens mätningar ser varmare ut än gårdagens”

  Och hur ”vet” du det?
  https://twitter.com/mtobis/status/659479835777982464

  #52 ”Grönlands snötäcke har på två månader ökat med 200 mm-nytt 24 årsrekord!”

  Du är som alltid expert på att hitta extremt korta dataserier som stödjer vad du vill tro. Från samma figur kan du se att trots alla dina skriverier tidigare under året låg ytmassbalansen för Grönland under förra smältsäsongen lägre än genomsnitt. Totala massbalansen tror jag inte är färdigräknad än.

 54. Rolf Almlund

  Oavsett vad man har för syn på manipulerande av data, så kan man konstatera att om man jämför de olika mätserierna från landdata, satelliter och väderballonger, så är skillnader på 25 år som max 0,4 grader. Man inser ju snabbt, om man då inte har någon övertro på någon specifik auktoritet, att vi inte har några vettiga rimliga data som visar någonting. Vi talar ju om en temperaturökning under den perioden som är mindre än skillnaderna i data. Skillnaderna är ju större än den eventuella temperaturökningen t o m om man bara jämför landdata från HADCRUT och GISS. Vad som är ganska uppenbart är att vi har haft en svag temperaturökning i alla mätserier och att denna är storleksordningen samma eller något lägre än en klimatkänslighet på ca 1 grad/dubbling av CO2-halten. Dvs om det finns en återkoppling så är den snarast svagt negativ.
  Det är inte lätt att mäta temperaturer, betänk att vi pratar om tiondels, eventuellt hundradels grader. Försök att mäta 1/10 grad på den egna utomhustermometer, men andas inte på den och se till att inte flytta på den en centimeter eller två, för det kan mycket väl göra flera tiondelar.

 55. latoba

  #49 Thomas P
  Jaha, det är organisationens namn, boken titel och form som är det viktiga, inte innehållet- Du är obetalbar. Boken är helt faktabaserad och innehållet är helt och hållet baserat på en mängd referenser. Men du tål väl inte att höra sanningen om klimatpolitiken.

 56. Lasse

  #53 Thomas P
  Korta serier? Jag visade tre olika exempel och du väljer att anmärka på den kortare.
  Varför inte kommentera de andra? Tex temperaturrekorden på Grönland som om uppvärmningen var snabb skulle se lite annorlunda ut.

  Sen kan väl inte ens du blunda för att temperaturer ändras av NOAA-det är inte en fråga längre utan varför de ändras!

 57. Olle R

  Tamino har en blänkare om Lamar Smith https://tamino.wordpress.com/2015/10/29/lamar-smith-1-enemy-of-science/

  Inte nog med att Lamar Smith tycks bedriva något slags ideologiskt korståg mot klimatvetenskapen, han verkar dessutom vara urbota korkad.
  Jag läste att han har begärt ut all email-korrespondens från NOAA som rör HADNMAT2. Detta är en brittisk produkt, nattliga marina lufttemperaturer, som NOAA använt då de utvecklat ERSST4. Till saken hör dock att HADNMAT2 inte har något att göra med ”pausen”, de senaste 20 åren, utan har använts för att förfina ”the bucket correction” från 1800-talet fram till 1900-talets mitt. Det mest tydliga resultatet är en markant höjning av andra världskrigets havstemperaturer i ERSST4.
  Gillar inte vetenskapsförnekare att det var varmt då? Den uppvärmningen var ju ”naturlig” sägs det… Andra säger att mätningarna var högst opålitliga pga krigsförhållandena

 58. pekke

  Rolf A. #54
  Det finns problem med div. mätserier, här i Sverige gick man över från manuell mätning till automatisk på 90-talet, man fick då flytta mätstationerna eftersom observatörerna för de manuella blev uppsagda.

  http://www.smhi.se/bloggar/vaderleken/2015/07/31/det-nuvarande-svenska-automatstationsnatet-fyller-20-ar-pa-lordag/

  Svar på frågor jag ställde under artikeln.
  ” De automatstationer som sattes upp 1995/96 var i vissa fall nyetableringar där det inte funnits någon manuell station tidigare. I andra fall kan stationen ha satts upp på samma ort men på ett visst avstånd från den tidigare manuella stationen.
  Eftersom det var ett besparingsprojekt där observatörer blev uppsagda så var det av förklarliga skäl inte läge att be att få sätta upp automatstationen i observatörens trädgård.
  Egenuppvärmning kan ha varit en felkälla när det gäller den första generationens automatstationer. Men på moderna stationer mäter man genom att sända kortvariga pulser med mycket svag ström genom motståndet. ”

  När man mäter temperaturen så mäter man termometerns temperatur, man mäter inte temperaturen 1 meter , 100 meter eller 1 000 meter bort utan enbart termometerns egna temperatur.

  Så i samband med automatiseringen samtidigt som ett antal nya stationer tillkom så förändrades mätförhållandena för äldre stationer, vi har alltså en ny mätserie som inte bör jämföras med äldre eftersom både mätmetod och lokala förhållande förändrats.

  Undrar hur man gjort i andra länder med automatiseringen av mätstationer ?

 59. Olle R

  #48 Jag tycker att det är legitimt att diskutera klimatpolitik, dvs om vi ska göra något och vad vi ska göra för möta de risker som klimatförändringarna medför.
  Däremot är en ideologisk häxjakt på den objektiva klimatvetenskapen helt fel.

  Apropå den politiska dimensionen så präglas den nog mest av politikers vilja att bli valda nästa mandatperiod, och den mänskliga naturen att främst tänka på sig själv här och nu. Business as usual -RCP 8.5 är ett starkt stalltips. Framtida generationer kommer att tacka oss för att vi eldade upp de fossila tillgångarna så fort som möjligt, eller hur?

 60. Guy

  Smith tycks vara en farlig man för alarmister. Allt som kan göras görs för att svartmåla honom. Med blixtens hastighet hittar Thomas underlag för finansiering (glömmer dock att samma finansierer har gett 10-falt åt alarmistindustrin) och Olle länkar till Tamino (vem annars) som varit verkligen snabb i vändningarna.

  Jag ser med intresse fram emot hur det här utvecklar sig. Argumenten påminnner om försvaret av att climategate aldrig hände.

  En intressant detalj. Alarmisterna talar om vetenskapsförnekare (det räcker inte med klimat-sådana) medan dom med samma mun talar om konsensus, som inte har med vetenskap att göra.

  Det religiösa i klimatalarmet lyser allt tydligare igenom.

 61. Rolf Almlund

  Thomas P #53
  Det är inte så svårt att veta att man ändrat gamla data. Det är bara att gå in och titta på GISS hemsida.
  Här är t ex US data som Hansen redovisade 2000, titta framförallt på 30-talet:
  http://www.giss.nasa.gov/research/briefs/hansen_07/
  Och titta i 2010 års variant http://pubs.giss.nasa.gov/docs/2010/2010_Hansen_etal_1.pdf sid 21 där man dragit ner 30-talet och höjt upp senare delen. Och vi pratar om flera 10-dels grader. Det är inga hemligheter utan ligger öppet. Om du inte hittar de gamla data du vill se kan du alltid gå till waybackmachine https://archive.org/web/, som sparar gamla webbsidor med jämna mellanrum. Om du sedan läser min #54 så inser du att felkällor och korrektioner är avsevärt större än det man försöker mäta. Så ”homogeniseringen” är extremt viktigt att ha koll på om man skall tro på några data överhuvudtaget.

 62. Kenneth Mikaelsson

  CO2 halten styrs av värme och av i slutänden solen därav den peak vi har..

  http://iceagenow.info/2015/10/co2-levels-today-the-same-as-in-1910/

  Och än hur vi vänder oss har vi röven bak….. skulle behöva en shitload CO2 så jorden verkligen kunde grönska … samt pre iceage temperaturer tack!! fast det kan vi nog glömma..

 63. Rolf Almlund

  peka #58
  Man kan ju fundera över hur tillförlitliga mätningarna är i t ex Syrien just nu. För att inte tala om historiska data från t ex Kongo eller Nya Guinea och Borneo, eller varför inte Amazonas i Brasilien?
  Så sannolikt är det så att om man får en temperaturökning på mer än kanske 0,5 – 1 grad under en 15-årsperiod kan man nog dra slutsatsen att temperaturen ökat, men knappast med hur mycket. Men pratar man om 10-delar eller 100-delar så är man ute på mycket tunn statistisk is.

 64. Rolf Almlund

  pekke #58
  Sorry för rättstavningen som blev felstavning

 65. Olle R

  Lasse #52 Har du förstått skillnaden mellan väder och klimat?
  Jag har förstått att du gärna bygger din världsbild på ”fakta” från upplevda auktoriteter som Goddard, Homewood, och diverse WUWT-karaktärer.

  Orkar du med en tung text som du kanske inte är ideologiskt predisponerad för?
  http://www-users.york.ac.uk/~kdc3/papers/coverage2013/update.140404.pdf

  Har GHCNv4 (beta än så länge) lyckats åtgärda problemet? Ser ut så, jämför gärna http://i.imgur.com/vqigmTZ.png med motsvarande för GHCNv3 (figure U6 i artikeln ovan)

 66. Mats G

  Att frisera mätdata är klart tveksamt. Ur vetenskapligt perspektiv så vill man ha objektiv data. Har man funderingar noterar man det och beskriver det så tolkarna av materialet är medveten om dessa misstankar.

  Manuella och automatiska mätstationer är ett bra exempel. Uppsalas flytt av mätstation ett annat.

  Varför är det dubiöst att justera mätdata? Problemet blir att det objektiva mätdatat blir mer subjektivt. Blir det för subjektivt blir mätdatat ointressant.

  Sen blir man ju väldigt misstänksamt att all justerade data utan undantag är behjälplig att förstärka klimathotet. Med tanka att det numera finns subjektiva bitar i underlaget så skall man naturligtvis vara skeptiskt till sådana resultat.

  NOAA har dessutom justerat mätdatat vid två tillfällen. Syftet är ganska uppenbart 1930 t blir kallare och kallare och 2000 t varmare och varmare. Det är lite för uppenbart för att det skall kännas komfortabelt.

  Det är lite intressant att ta upp argobojarna vs hinkar på fartyg. Det visade sig att de skiljde sig. återigen så finns det ingen anledningar att justera hinkarna temperatur. Det är trenderna man vill åt.

  Det är återigen samma sak att man skall redovisa öppet ex tiden före och efter argobojarna. Det går inte att utesluta deception när man gör justeringar och sedan inte redovisar hur man gör det eller tom att man gjort det. Det är ohederligt och ovetenskapligt.

  Jag blev lite tagen på sängen med vilken kraft våra alarmister här gav sig på mig när jag för förtitolfte hänvisade till att den globala medeltemperaturen har varit oförändrad i snart 20 år.

  Thomas P acceptera inte ens dess existens och Olle R har nu utökat epitet klimat förnekare eller bara förnekare till vetenskapsförnekare. Vilket är ett ganska kraftigt uttalande.
  Samtidigt referar man gladeligen till friserade siffror.

  Den här totala bristen på logik och konsistens blir ju bara märklig och absurd. Jag tror det behövs allvarlig skärpning. Någon j-la ordning måste det ju finnas på en debatt.

 67. Rolf Almlund

  Olle R #65
  Spännande, ur din länk
  ”The study period represents a severe test of algorithms for global mean temperature estimation due to both the rapid localised climate change in a region of sparse observations”
  Om man inte har observationer hur vet man då att man har ”rapid localized climate change” lokalt?
  Jo via diverse homogeniseringsalgoritmer?? Ibland undrar man om vi inte kommit lite väl långt från verkliga data och in i datamodellernas parallella verklighet.

 68. Olle R

  Rolf #67 Cowtan har kunnat bekräfta den snabba arktiska uppvärmningen med satellitmätningar, reanalyser, Arktiska mätbojar, och nytillkomna landbaserade mätstationer. Framförallt har dessa bekräftat att Cowtan& Ways kriging-interpolation fungerar som den ska. BEST:s temperaturserie visar liknande resultat….
  Tilläggas kan också att den observerade uppvärmningen i Arktis varit snabbare än datormodellernas (liksom minskningen i Arktis istäcke)

 69. Thomas P

  Rolf #61″Det är inte så svårt att veta att man ändrat gamla data. ”

  Nej, det är klart det inte är. Både data och motiveringar till *varför* man ändrar finns tillgängliga för den som vill sätta sig in i frågan. Att man ändrar när man hittar fel är dock inte så konstigt, det är bara konspirationsteoretikerna här som ständigt ser dolska motiv bakom. några ”flera tiondels grader” kan jag dock inte se i skillnad mellan dina två referenser. Du blir inte lurad av att den senare har med data in på 2000-talet?

  Mats G #66 Om det alltid är fel att justera data, vad skall man göra när man inser att variationer i mätmetoder ger en bias? Låtsas som det regnar och köra på med data man vet är fel?

  ”Sen blir man ju väldigt misstänksamt att all justerade data utan undantag är behjälplig att förstärka klimathotet.”

  Det där är helt enkelt inte sant. Se figurer ovan.

  ”Jag blev lite tagen på sängen med vilken kraft våra alarmister här gav sig på mig när jag för förtitolfte hänvisade till att den globala medeltemperaturen har varit oförändrad i snart 20 år.”

  Ja, varför skall vi protestera bara för att du kommer med ett felaktigt påstående och sen vägrar motivera det?

  ”Den här totala bristen på logik och konsistens blir ju bara märklig och absurd. Jag tror det behövs allvarlig skärpning. Någon j-la ordning måste det ju finnas på en debatt.”

  Föregå då med gott exempel!

 70. Rolf Almlund

  Olle R #68
  Minskat istäcke mer än modellerna, ser inte så ut http://ocean.dmi.dk/arctic/icecover.uk.php

 71. Lasse

  #65 Olle R
  Ärligt talat så förstår jag inte skillnaden mellan en lång mätning av väderdata och klimat.
  Att jag läser tillrättalagda bloggar i stället för vetenskaplig text erkänner jag oxå.
  Förstår av artikeln att de försöker justera väderobservationer så de passar.
  ” Arctic temperature trends can be al-most completely explained by differences in the input station data”
  Svårigheten att få representativa mätningar gäller väl inte de enskilda mätstationerna?
  Fö läste jag nyss denna artikel som jag försöker följa vidare mot publikation:
  http://mm.aftenposten.no/kloden-var/naturlig-issmelting
  Det framgår av diskussionen att de får sur kritik-varför?
  http://www.the-cryosphere-discuss.net/9/C1774/2015/tcd-9-C1774-2015.pdf

 72. Lasse

  #65 Olle R
  ”Tilläggas kan också att den observerade uppvärmningen i Arktis varit snabbare än datormodellernas (liksom minskningen i Arktis istäcke)”
  Du kanske får förklaringen i den artikel jag nyss läste och hänvisade till ovan-eller i denna animering:
  http://www7320.nrlssc.navy.mil/hycomARC/navo/arcticicespddrf_nowcast_anim365d.gif

 73. Rolf Almlund

  Thomas P #69
  Nej, jag tror inte det ligger något medvetet ”fiffel” bakom förändringarna, men vi lider alla av ”confirmation bias”. Vi väljer omedvetet ut fakta som bekräftar vår hypotes och det gör att man inte alltid objektivt väljer ut metoder eller modeller. Inte minst kan man ju se det på denna blogg. Detta gäller inte minst i forskningen. Det är därför man har modeller för att t ex köra dubbelblinda studier. Problemet i klimatvetenskapen är att man inte kan göra det, då man inte har ett ”nollklimat” att jämföra med, så ”Confirmation Bias” är sannolikt mycket vanligare här. Det finns mängder med exempel på studier man gjort inom medicinområdet som visat ett utfall med hög korrelation. Och när man senare gjort om studien (med andra forskare) så har man inte hittat någon korrelation alls.
  Därför blir man alltid misstänksam inom klimatområdet, när man gör korrigeringar som bekräftar ens hypotes, oavsett om det är GISS som ändrar sina data till mer uppvärmning eller det är UAH som ändrar till mindre uppvärmning. När vi dessutom pratar om så extremt marginella temperaturskillnader kan man nästan visa vad som helst. Läs gärna http://www.anderson.ucla.edu/faculty/keith.chen/negot.%20papers/RabinSchrag_ConfirmBias99.pdf
  en studie om Confirmation Bias, om den nu också inte lider av det själv:-)
  Man måste försöka se igenom studieresultatet, speciellt om de konfirmerar en hypotes som forskaren ifråga står bakom.
  Som Bertrand Russell sa
  1. Do not feel absolutely certain of anything.
  5. Have no respect for the authority of others, for there are always contrary authorities to be found.

 74. Mats G

  69
  Thomas P
  ”Låtsas som det regnar och köra på med data man vet är fel?”

  Egentligen så beskrev jag det i mitt förra inlägg men kör den långsamma reprisen just för dig eftersom jag är så hygglig.

  Mätdata kan aldrig ge ett bias. De kan mäta fel om apparaturen är fel eller som med hinkarna att det visade sig att vattnet var varmare nära båten. det som är intressant är trenden. Inte temperaturen i sig. Det intressanta är att mätdatat är objektivt. En notering varför en mätmetod skiljer sig från em annan räcker.

  Om du nu ärligt är orolig för bias i mätdata så måste du vara skräckslagen för justerade data eftersom de är verkligen bias.

  Det jag försöker säga är att det finns ingen anledning att justera data. Är du en skicklig dataanalyst så kan du få fram korrekta slutsatser ändå.

  Som jag ser det så är all denna fifflande med data endast för att missleda. Det kan man knappast kalla vetenskapligt eftersom dess syfte är det motsatta.

  ”felaktigt påstående och sen vägrar motivera det? ”

  Det har jag gjort massa med gånger. Du kanske inte är medveten om det själv men efter man har mosat dig med massa argument så försvinner du ett tag och slickar dina sår. Väl medveten att du är överbevisad. Då har jag refererat till massa länkar och när det gäller den globala medeltemperaturen så finns det massa referenser på den här siten så det går knappast att missa.

  men… efter ett tag kommer du tillbaka som om inget har hänt och allt argumentation aldrig har ägt rum. Se kräver du samma bevis om och om igen. Vilket du redan har fått om och om igen.

  Det man gör, om man är normal, är att när man inser att man är besegrad och drar sig tillbaka så när man kommer tillbaka så utgår man därifrån. Inte backar bandet till noll igen.

 75. Mats G

  73
  Rolf Almlund
  ”Vi väljer omedvetet ut fakta som bekräftar vår hypotes ”

  Exakt! Och när vi är medveten om det så skall vi naturligtvis hålla fingrarna borta. är man medveten om det och ändå gör det så blir det så nära fiffel man kan komma. jag tycker nog du låter dem komma lite väl lindrigt undan.

 76. Rolf Almlund

  Mats G #75
  Men det gäller att man inte själv faller i samma fälla. Det är nästan omöjligt att inte göra det. Man måste ta alla resultat med en stor nypa salt. Framförallt måste man gräva djupt ner i källorna. Problemet är att debatten gärna blir extremt polariserad utifrån de hypoteser man tror på. Det är därför jag försöker påpeka att det är marginella förändringar vi pratar om, som ges enorm publicitet och dras ut till det absurda. Det borde vara uppenbart för alla att vi INTE har sett någon uppvärmning, havsnivåhöjning eller isavsmältning som är i närheten av det som framställs i media. Om modellerna har rätt eller fel får vi inte veta förrän långt fram i tiden.
  Om man till exempel ställer frågan till den berömde ”mannen på gatan” om hur stor havsnivåhöjning vi haft runt de svenska kusterna de senaste åren, så får du sannolikt svaret några decimeter upp till en halv meter, när verkligheten är att vi har haft en havsnivåsänkning med t ex i Göteborg 1,6 mm/år. Se SMHI:s officiella mätningar:http://www.smhi.se/hfa_coord/BOOS/dbkust/mwreg.pdf
  obs omvänt tecken i sista kolumnen.
  Detta gör att alla beslut fattas på helt felaktiga grunder.

 77. Lasse

  #76 vi bör alltså inte lita på Mannen på gatan..
  VOF har gjort en undersökning om vad vem tycker om bla klimatet:
  http://www.vof.se/wp-content/uploads/2015/10/VoF-Unders%C3%B6kningen-2015.pdf

 78. Ingemar Nordin

  Rolf A #73,

  ”Nej, jag tror inte det ligger något medvetet ”fiffel” bakom förändringarna, men vi lider alla av ”confirmation bias”.”

  Om det är fråga om ett medvetet fiffel eller ”bara” confirmation bias kan vi inte veta förrän allt material (motiv för ändringrar, diskussion via e-mail etc) är lämnat till de som granskar NOOA i kongressen.

  Men det man har att peka på är SYSTEMATISKA och upprepade justeringar som alla går ut på att justera ned temperaturerna i början av seklet och justera upp dem i slutet. På samma sätt så har man justerat ned havstemperaturerna före Argobojarnas tid. Det ger en uppvärmande trend som inte fanns där innan. Vidare så ignorerar NOOA sina egna satellitdata som inte alls visar samma höga uppvärmningstrend.

  Se t.ex. utredningen här (inklusive J. Currys kommentarer) http://wattsupwiththat.com/2015/06/04/noaancdcs-new-pause-buster-paper-a-laughable-attempt-to-create-warming-by-adjusting-past-data/

  Det är för mig fullständigt obegripligt hur man, likt Olle R och Thomas P, kan vara emot en sådan här granskning. Vem vet? Kanske kan undersökningen fria NOOA-gänget från misstanken att det handlar om ett medvetet fusk? Och att det bara handlar om observational bias.

 79. Lasse

  #78
  ”Those would be some interesting emails and meeting minutes to read.”
  Det är där vi är nu!

 80. Thomas P

  Mats #74 Nu är det ju så att mätmetoder och instrument förändrats med åren, och om man skall kunna skapa en längre temperaturserie måste man ta hänsyn till och justera för det. Det gäller både mark och satellitdata. Ditt argument fungerar bara om du har en dataserie i vilken man har exakt samma mätmetod under hela serien.

  Senaste gången du drog upp det där med ingen uppvärmning på 20 år visade jag med länk till data att du hade fel. Du hävdade att IPCC stödde dig, jag visade med ett citat att de inte gjorde det. Nu försöker du dig på en solklar mattflykt genom att hävda att du minsann i någon grå forntid visat på att du har rätt. Tror du en mästrande ton kan ersätta fakta?

  ”Det man gör, om man är normal, är att när man inser att man är besegrad och drar sig tillbaka så när man kommer tillbaka så utgår man därifrån. Inte backar bandet till noll igen.”

  Varav man kan dra slutsatsen att du inte är normal.

 81. Thomas P

  Ingemar #78 ”Men det man har att peka på är SYSTEMATISKA och upprepade justeringar som alla går ut på att justera ned temperaturerna i början av seklet och justera upp dem i slutet. ”

  Se t ex länken i #53. Ett påstående blir inte mer sant bara för att det upprepas av dig och på de bloggar du behagar frekventera.

  ”Det är för mig fullständigt obegripligt hur man, likt Olle R och Thomas P, kan vara emot en sådan här granskning. Vem vet? Kanske kan undersökningen fria NOOA-gänget från misstanken att det handlar om ett medvetet fusk? ”

  Tack, vi vet från Climategate hur du och dina gelikar kan förvränga fakta och leta citat ur en längre text för att ”bevisa” vad ni vill. Forskarna från CRU vart friade i alla undersökningar, men ni fortsätter anklaga dem för fusk. Vi är inte intresserade av en sådan häxjakt. Nu har ju du ingen akademisk heder att förlora vid det här laget, annars finns många fina citat man kan plocka ur vad du skrivit här genom åren.

 82. Thomas P

  Rolf #73 Apropå confirmation bias, ta dig en titt till på dina länkar i #61 och ditt påstående ”Och vi pratar om flera 10-dels grader.” och fundera på om inte det kan vara exempel på sådant, om man inte skall kalla det att du läste fel i graferna.

 83. Rolf Almlund

  Thomas P #80 och 81
  Det är fascinerande att du kan uttala dig så tvärsäkert om uppvärmningen.
  Det finns korrigerade data som visar att det har varit en mycket liten uppvärmning och det finns korrigerade data som visar att det inte varit det under senaste 15-20 åren.
  Det måste ju ringa en klocka som säger att det är mycket stora osäkerheter i dessa resultat. Vi vet helt enkelt inte.

  Vad vi däremot kan säga med relativt stor säkerhet är att klimatmodellernas resultat är klart över vad verkligheten har visat de senaste åren, speciellt om man tittar på de modeller som har några år på nacken, där vi verkligen har haft tid att se verkligheten kontra modellerna.
  Vad detta beror på kan vi ju diskutera, men faktum kvarstår att det finns inte en hypotes vad det kan bero på, snarare 20 och ingen känns speciellt trovärdig.

  Vi får väl fortsätta och vänta och se hur det ser ut om 10-20 år. Men tvärsäkra påståenden är ju bara naivt.

 84. Rolf Almlund

  Thomas P #82
  Det är ju det jag säger, vi lider alla av det, och det är ett stort problem. Även du gör nog det. Men desto större skäl att aldrig vara tvärsäker:-)

 85. Mats G

  80
  Thomas P
  ”Ditt argument fungerar bara om du har en dataserie i vilken man har exakt samma mätmetod under hela serien.”

  Nej, nej så fungerar det inte. Man visar ett hack där skiftet sker och förklarar varför det ser ut som det gör just för att orörd data är så värdefull.

  Om du skall göra en analys så vill du ha orörd rådata. Om du gör Analys på rådata någon har grejat med så har du ju ingen aning vilken kvalité din analys har. Det här är ju så fruktansvärt självklara och basic när det gäller statistik och dataanalys.

 86. Mats G

  76
  Rolf Almlund
  ”Men det gäller att man inte själv faller i samma fälla. Det är nästan omöjligt att inte göra det. Man måste ta alla resultat med en stor nypa salt. Framförallt måste man gräva djupt ner i källorna. ”

  Finns det en medvetenhet så finns det tekniker att undvika det här.

  ” Framförallt måste man gräva djupt ner i källorna.”
  När man designar databaser så är det viktigt att du har den minsta beståndsdelen av en informationsbäraren tillgänglig.

 87. Mats G

  80
  Thomas P
  ”Senaste gången du drog upp det där med ingen uppvärmning på 20 år visade jag med länk till data att du hade fel. Du hävdade att IPCC stödde dig, jag visade med ett citat att de inte gjorde det”

  ’IPCC uppvärmningspaus’ Det är bara söka på vilken sökmotor som helst.

 88. Rolf Almlund

  Mats G #87 och Thomas P #80
  Läs IPCC AR5 WG1 Kapitel 9 http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/wg1/WG1AR5_Chapter09_FINAL.pdf
  ”Box 9.2 | Climate Models and the Hiatus in Global Mean Surface Warming of the Past 15 Years”
  sid 769 ff
  Om försök till förklaringar av pausen och diskrepansen med modellerna.
  Läs inte i några Summarys eller lösa citat, apropos att gräva.

 89. Thomas P

  Mats G #86 ”Om du skall göra en analys så vill du ha orörd rådata. Om du gör Analys på rådata någon har grejat med så har du ju ingen aning vilken kvalité din analys har. ”

  Nu tror jag du missförstått något. De som gör analysen för att ta fram dessa temperaturkurvor använder naturligtvis rådata och gör just som du tycker, beskriver de olika ”hack” de får pga skiften i mätdata. Du har väl inte gått på de där myterna om att rådata skulle vara borta?

  ”Det är bara söka på vilken sökmotor som helst.”

  Istället för att tala om vad du tycker jag skall göra kanske du nu äntligen kan förklara vad som får dig att, i motsats till de data jag visat upp, temperaturen stått stilla i 20 år. Fram med data!

 90. Rolf Almlund

  Mats G #87 och Thomas P #80
  Man avslutar med ”most 15-year GMST trends in the near-term future will be larger than during 1998–2012 (high confidence; see 11.3.6.3. for a full assessment of near-term projections of GMST)”
  Nu har det gått 3 år till och ingen larger trend har observerats, vi får väl se om några år till.
  Det är ju den här utsagan man krigar om just nu så…

 91. Lasse

  #89
  Denna kom nyss: http://wattsupwiththat.com/2015/10/29/karl-et-al-do-not-know-that-we-have-two-hiatuses-not-one/
  Har inte läst den-men det är väl relevant för din fråga ovan?

 92. Guy

  ”Du har väl inte gått på de där myterna om att rådata skulle vara borta?” Thomas, du vet mycket väl att det där är skitprat. Eller kanske rådata inte är borta? Det är bara ingen som hittar det alternativt får fram det, vilket är samma sak.

 93. Björn

  Allt talar för att vi går mot en nedkylning när också stratosfärens temperatur minskar som följd av avtagande UV-strålning. De som tror på en fortsatt uppvärmning måste förklara hur detta kan vara möjligt när solen som värmande faktor på alla punkter minskar sin inverkan. Jorden är ingen perpetuum mobile och den enda faktor som kan tillföra energi för fortsatt ökad IR-strålning, är solen. Hiatus eller uppvärmningspaus är bara ett begrepp för att förvilla politiker etc, om att CO2 driver klimatet.

 94. Mats G

  89
  Thomas P
  ” Du har väl inte gått på de där myterna om att rådata skulle vara borta?”

  Nej, det hoppas jag verkligen inte rådatan är borta. det jag beskrev är steg 2. De som gör Analyser på NOOA kurvor. Där börjar kvalitén gå ned. Därför gillar jag inte dessa tillfixningar. Kanske tanken att de är någon service till allmänheten. Om så skulle vara fallet är det viktigt att redovisa vad man har gjort så de med djupare kunskap kan se vad som har gjorts.

 95. Mats G

  88
  Rolf Almlund

  Tack för referensen. Ibland orkar jag inte med Thomas P för han vet att jag har rätt ändå håller han på att dummar sig. Det presenteras en månatlig rapport på denna site varje månad. Det jag har sett av den så är temperaturen fortfarande oförändrat stabil och tom tenderar nedåt.

 96. Lasse

  Ang Grönlands accumulation av snö som är större än på 24 år kommer nu en nyhet om glaciärernas rörelse-de bromsar: http://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151029102359.htm

 97. Thomas P

  Mats G #95 ” De som gör Analyser på NOOA kurvor. Där börjar kvalitén gå ned. Därför gillar jag inte dessa tillfixningar.”

  Eftersom alla inte kan vara experter på allt så gör man så överallt inom vetenskapen. Någon ägnar år åt att mäta upp elektronens massa bättre än några andra, publicerar det och sen använder folk det värdet utan att studera metoden närmare. Undantag naturligtvis andra grupper som mäter elektronens massa som febrilt söker efter fel för att visa att deras metod är bättre 🙂

  ”Om så skulle vara fallet är det viktigt att redovisa vad man har gjort så de med djupare kunskap kan se vad som har gjorts.”

  Metoderna finns redovisade för den som gitter ta reda på dem. Frågan här är inte om data eller metoder finns tillgängliga utan den där politikern vill ha tillgång till forskarnas interna brevväxling i hopp om att hitta något som kan plockas ut och låta graverande.

  ”Tack för referensen. Ibland orkar jag inte med Thomas P för han vet att jag har rätt ändå håller han på att dummar sig. ”

  Nu står för all del inte det du hävdade i den referensen, men låt inte fakta störa dig. Finns inget om att temperaturen stått stilla i 20 år där. Prova att läsa den också.

  ” Det presenteras en månatlig rapport på denna site varje månad. ”

  På senare tid baseras dock denna på en ny testversion till analys från UAH som kraftigt avviker både från markdata och tidigare versioner från UAH. Vad jag vet finns denna kod heller inte till allmän beskådan än, vilket tydligen är viktigt.

 98. Rolf Almlund

  Thomas P #97
  Det är ju så att den senaste versionen av UAH stämmer bättre RSS. Och båda har i princip ingen trend på de sista 15-20 åren HADCRUT4 har en svag positiv trend. Den enda som har en positiv trend är ju GISSTEMP och lustigt nog från samma data som HADCRUT.
  http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:1998/plot/uah/from:1998/plot/hadcrut4gl/from:1998/plot/gistemp/from:1998

  Men som sagt inget är nog några sanningar utan får tas med en nypa salt. Men som sagt avsevärt lägre än modellerna

 99. Rolf Almlund

  Thomas P #97
  I IPCC rapporten relaterar man egentligen bara till HADCRUT men inte alls till satellitmätserier så då blir ju slutsatsen vad den blir, dvs 1/3 av modellerna och och 1/2 med GISS. Dessutom är resonemanget fram till 2012 och det har gått 3 år sedan dess, så det är ju 18 år nu och inte 15.

 100. Ingvar i Las Palmas

  Heja Polen igen!

  http://notrickszone.com/2015/10/29/polands-president-andrzej-duda-throws-wrench-into-kyoto-treaty-ratification-process-puts-paris-treaty-at-risk/

 101. Thomas P

  Rolf #98 ”Det är ju så att den senaste versionen av UAH stämmer bättre RSS. ”

  Ja, och sämre med markdata. Det förvånande var snarast att UAH och RSS som utgår från exakt samma data kunde ge så olika trend. Man kan misstänka confirmation bias här, att S&C dels pga sina ideologiska böjelser gärna ville se en lägre trend och dels att de tyckte det var bra när de fick till något som liknade RSS så att i senaste omkodningen letade de fel tills de fick ”rätt” resultat”. (De har gjort motsvarande tidigare).

  HADCRUT4, GISS, NOAA liksom senaste ”färdiga” versionen av UAH har alla en rejäl positiv trend under senaste 20 åren. Att du försöka fuska och börja precis med toppen 1998 räknas inte.

  ” Dessutom är resonemanget fram till 2012 och det har gått 3 år sedan dess, så det är ju 18 år nu och inte 15.”

  Bortsett då från att temperaturen fortsatt öka under dessa år. Jag förstår inte varför du är så mån om att kritisera mig och ger Mats frikort.

 102. Rolf Almlund

  Thomas P #101
  Mest för att du hela tiden hävdar att det finns en confirmation bias åt ena hållet men inte andra och att du har en tendens att överdriva. Det finns en trend i HADCRUT men precis på gränsen till statistiskt säkerställd, GISS har ju ngt mer, men du kan knappast hävda att den är rejäl om du jämför med felmarginalerna. Det viktigaste är att jämföra med modellerna och där är skillnaderna fortfarande stora, precis som IPCC säger, nästan 2 till 3 gånger och ökande med tiden. Och jag ser, till skillnad från dig, inte något skäl att ge någon frikort eller kritisera, utan försöker hitta någon form av objektiv ”sanning” om den nu finns.
  Framförallt ser jag med fasa fram mot vad klimatpolitiken ställer till med, både för miljön, ekonomin och mitt framtida liv, baserat på väldigt lösa grunder. Klimatpolitiken påverkar våra liv mer och mer, och kryper in i alla politiska och andra beslut. Framförallt står ju klimatpolitiken ofta i direkt motsats till en vettig miljöpolitik. VW affären är ju ett exempel på detta. Man tar bara fram CO2 och glömmer alla andra miljöproblem.

 103. Rolf Almlund

  Thomas P #101
  Och eftersom du hävdar att vi har en positiv trend på senare tid så kör vi från 2002 istället då. Jag har dessutom flyttat till gemensam baseline.
  http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:2002/offset/plot/uah/from:2002/plot/hadcrut4gl/from:2002/offset:-0.4/plot/gistemp/from:2002/offset:-0.4
  Så kan du ju försöka hitta din ”rejält” positiva trend.

 104. Guy

  Tack, Rolf Almlund, för allt du tillför debatten.

 105. Allan Forsling

  Ja, tack Rolf Almlund för sans och måtta. Du tillför verkligen något.

 106. Thomas P

  Rolf #103 När man tittar på korta serier är exakt intervall av stor betydelse. Låt mig istället börja år 2000, och eftersom det är nästan omöjligt att se trender i ett så brusigt diagram som det du visar visar jag bara trenden för de olika serierna+GISS data från 1970 bara för att ge perspektiv på skalan:http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:2001/offset:0.3/trend/plot/uah/from:2001/offset:0.4/trend/plot/hadcrut4gl/from:2001/offset:0.1/trend/plot/gistemp/from:2001/offset/trend/plot/gistemp/from:1970
  RSS är den stora avvikaren, HADCrut ligger rätt lågt, men UAH och GISS ligger inte så mycket lägre än trenden från 1970.

  ”Framförallt ser jag med fasa fram mot vad klimatpolitiken ställer till med, både för miljön, ekonomin och mitt framtida liv, baserat på väldigt lösa grunder. ”

  Och där har vi ditt bias.

 107. Rolf Almlund

  Thomas P #106
  Du läste uppenbarligen inte det sista jag skrev ”på väldigt lösa grunder”. Att du inte inser det bygger nog bara på din egen självbild. Jag har väldigt svårt att förstå hur någon kan tycka att vi har så enormt starka bevis på CAGW att vi mer eller mindre skall sätta hela vår civilisation på spel utifrån det. Vi har inte bråttom, låt oss vänta och se. Jag förstår av ditt sätt att du inte håller med och att du inte söker någon form av ”objektiv sanning” utan bara försöker driva din agenda till vilket pris som helst. Jag tror jag avslutar här, för det finns uppenbarligen ingen ödmjukhet eller något sanningssökande hos dig..
  God Natt

 108. LBt

  I 10 år har ”plattformen” eller ”pausen” här varit ständigt återkommande som utgångspunkt i inlägg och argument i kommentarer. Men utan grund.

  En enkel blygsam påverkan från en svag 60-årscykel är allt som krävs för att ”plattformen” skall försvinna. Inte nog med det, denna svaga påverkan kan även förklara nedgången 1880-1910, uppgången 1910-40 och nedgången 1940-70, det som återstår är en från 1920-talet kontinuerligt stigande temperaturkurva i utomordentlig korrelation med stigande CO2-koncentration.

  Faktiskt den bästa förklaring vi har till de senaste 150 årens kända temperaturkurva som dessvärre dessutom antyder att temperaturuppgången har väsentligen sin förklaring i just växande CO2-koncentration.

 109. Kenneth Mikaelsson

  Undrar om inte LBt tar hem priset i kategorin skitprat…….. och det i kvadrat.

 110. Thomas P

  Rolf #107 Ja, det är nog lika bra att bryta diskussionen. Du var mig en ovanligt otrevlig typ som anklagar andra för ”ingen ödmjukhet eller något sanningssökande hos dig” när man har annan åsikt och dessutom fräckheten att motivera den. Dina hysteriska överord om ”att vi mer eller mindre skall sätta hela vår civilisation på spel utifrån det” passar bra på den här bloggen. Alarmisterna här gillar sådant.

 111. Guy

  Din kommentar 110 klär av dej helt. Dock missar jag poängen med sista meningen. Skulle det inte stå ’skeptikerna’ (fast du använder ordet ’förnekare’ med förkärlek).

 112. Rolf Almlund

  Thomas P #110
  Du får ursäkta mig för att jag tog till överord i går kväll, då jag blev lite trött. Men det är svårt att inte göra det då mina tankar om att den stora osäkerheten, precis som IPCC säger i länken ovan, är att trenden under 2000 talet gått ner och att modellerna säger att den istället borde öka. Jag har enbart ändrat, från ditt diagram, GISS till att visa trenden från 1970 istället för data här: http://www.woodfortrees.org/plot/rss/from:2001/offset:0.3/trend/plot/uah/from:2001/offset:0.4/trend/plot/hadcrut4gl/from:2001/offset:0.1/trend/plot/gistemp/from:2001/offset/trend/plot/gistemp/from:1970/trend
  och då är det omöjligt att inte se att trenden minskat på 2000-talet.

  Är det något i det ovanstående som du inte håller med om?

 113. Thomas P

  Guy #111 Har du verkligen inte märkt hur många alarmister det finns här? Det är allt från att vi är på väg in i en snar istid till att livet på jorden kommer dö ut pga koldioxidbrist till de alltid lika populära politiska dystopierna om hur kommunister tar över världen eller som hos Rolf att hela vår civilisation sätts på spel? Skeptiker är det däremot ont om.

 114. LBt

  Vänta och se. Hur begåvat är det?

  Den katastrofala utveckling vi inte kan utesluta finns bortom vår tid men måste åtgärdas med början nu om de som då lever skall uppleva någon effekt. De närmaste 30-40 åren är väsentligen intecknade, de kommer helt enkelt bara att ske utan att vi nämnvärt kan påverka dem. Börjar vi nu kan vi bara påverka åren därefter, börjar vi inte försätter vi nästa generation i samma situation, de kommer inte heller att kunna göra något åt sin egen tid.

  Men naturligtvis skall vi bara välja åtgärder som inte riskerar samhällsutvecklingen, det är ju bara löjligt att tro att de stora länderna, demokratier eller annat, skulle tillåta en utveckling som störtar dem i kaos. Och detta trams om en världsregering under FN:s förvaltning, det är ju bara billig obegåvad skrämselpropaganda, i vilka sammanhang har FN visat sig ha makt om någon av de stora velat något annat? Skulle tex Kina finna sig i något FN-beslut som går deras intressen emot, inte ens Israel finner sig i detta.

 115. Mats G

  113
  Thomas P

  Så… Vi larmar om alarmister och det gör oss till alarmister. Alla är alarmister. Påminner mig om en historia om världens vigaste man som kröp in i arslet och försvann.

  Det finns alltså inga skeptiker här enl dig. bara alarmister och förnekare men inga skeptiker…

  Men det kan ju bero på din definition mer än hur det verkligen ser ut. Är man skeptisk mot klimathotet så är man förnekare och ser man klimathotarna som det verkliga hotet är man alarmist eller rentav konspirationsteoretiker.

  Enl dig är man allt utom just skeptiker om man en avvikande åsikt. Hur skall man vara om man är skeptiker enl dig?

 116. Mats G

  114
  LBt
  Vänta och se. Hur begåvat är det?

  Säg att du säljer korv på fotbollsmatcher. Publiksnittet är ca 2000 per match och 25% köper korv. Det innebär att du säljer ca 500 korvar per match. Det innebär att du med största sannolikhet köper in ca 500 korvar per match för försäljning. En kväll är du på krogen och du träffar en person. Låt oss kalla honom Thomas(ev sammanträffande är bara tillfälligheter). Thomas är en stor fan av klubben och är ofta på matcherna där du säljer korv. ni känner igen varandra och börjar prata om nästkommande match. Thomas har en känsla för han har pratat med massa människor som också är hängivna fans. han berättar för dig att det kommer minst 10.000 pers till nästa hemma match kanske så mycket som 15.000 för att det är säsongens topp match. Du blir klart bländad av det här och du slicker dig om munnen. Sälja 2500 korvar på en match och kanske mer vore mumma.

  Bara som en försiktighetsåtgärd tittar du lite på föregående år och publikökningen kanske har varit några hundra pga att ett topplag kommer på besök.

  Nu befinner du dig i ett dilemma. Ska du lita på Thomas och hans kompisar eller skall du använda dig av befintlig statistik?

  Du kan ju fundera en stund och svara om du har lust och vi får se vem som är begåvad eller inte.

 117. Thomas P

  Mats G #115 ”Så… Vi larmar om alarmister och det gör oss till alarmister.”

  Spelar du dum eller tror du verkligen att när folk här varnar om en snar istid eller att CO2 skall ta slut så livet dör ut så är det ”alarmisternas ” fel? En alarmist är någon som varnar för ett inbillat hot. Det är ett etablerat ord som ni inte kan lägga beslag på hur mycket ni än vill.

  ”Hur skall man vara om man är skeptiker enl dig?”

  Det finns sedan länge organisationer för skeptiker och de är inte roade av ert försök att kapa termen. För att vara skeptiker skall man vara beredd att ifrågasätta men också att acceptera vetenskap och att experter inom ett område vanligen vet mer än man själv. Sättet de mest hispiga teorier förs fram här som sanning, bara de strider mot AGW visar tydligt att skeptiker, det är ni inte.

 118. Guy

  Thomas P # 113

  Mats G svarade redan ungefär som jag skulle ha svarat.

  Det tycks vara en definitionsfråga vad som menas med alarmist och skeptiker. I senare kommentar vill du sätta skeptiker i en organiserad fålla. Jag tycker jag har rätt att vara skeptisk utan att tillhöra en organisation. Hör du till någon alarmistorganisation? Eller är det politiken som gäller?
  Ur Wikipedia:
  skeptiker -n , –

  uttal: /’skeptiker/

  anhängare av skepticismen eller som har en skeptisk syn på vissa företeelser eller idéer i omvärlden, speciellt om de verkar motsäga etablerad vetenskap

  Skiljer sig en aning från din definition i # 117

  Åtminstone verkar du inte vara skeptisk eller skeptiker så hårdnackat som du försvarar allt och alla på CGAW -sidan. Både ideer och folk. (Undantag är miljöpartiet, som du inte har rusat ill försvar, men aldrig kritiserat heller. Det sägs att tystnad är godkännande.)

 119. Mats G

  117
  Thomas P

  ’Just for the record’
  Jag är inte förtjust av alarmister åt något håll.

  Wiki
  ”Vetenskaplig skepticism är ett förhållningssätt där man ifrågasätter giltigheten i påståenden om den objektiva verkligheten som saknar empiriskt stöd. ”

  Jag gillar denna bättre. Jag anser att klimathotet saknar empiriskt stöd. Det borde göra mig till en solklar skeptiker och inget annat eller hur.

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Vetenskaplig_skepticism

 120. Peter F

  Thomas P #117

  Och hur är det med hispiga historier på AGW-sidan !

  http://www.numberwatch.co.uk/warmlist.htm

 121. LBt

  Mats G #116,
  vänta och se kan i varje fall inte vara bra för affärerna.

  Jag kan emellertid förstå att du hamnat snett om du har korvförsäljning, publikrekord och vinstmaximering i nutid som utgångspunkt för att försöka förstå vad vår påverkan kan tänkas få för konsekvenser för kommande generationer och vad vi bör göra för att minimera riskerna med denna utveckling.

 122. Olle R

  En kommentar till #112 mfl. Om man ska hitta trendbrott så är det inte riktigt rätt att bryta loss senaste 10-15 åren och jämföra med en längre trend. Den korta snutten på slutet kan skilja sig både i lutning och läge från den långa trenden. Man bör använda ” piecewise linear regression” där trendlinjerna före och efter trendbrottet tvingas hänga ihop. Detta är krångligt, man måste ha en bra statistisk mjukvara.

  Föreslår följande enkla övning istället. Gå till Cowtans trend calculator
  http://www.ysbl.york.ac.uk/~cowtan/applets/trend/trend.html
  Ställ in startår 1970, lämna slutår blankt. Ligger 2015 ( senaste löpande 12 månadersmedel) över eller under trendlinjen? Testa med olika temperaturserier. Man kan också testa med olika startår, 1955, 1979 etc.
  De svängda linjerna är trendlinjens 95 % konfidensintervall med hänsyn taget till autokorrelation i data.

 123. Mats G

  121
  LBt
  ”kan tänkas få för konsekvenser för kommande generationer”

  Jag förstod att den här skulle komma för att du inte kan eller vill förstå.
  Om du köper in för mycket korv och konkar så svälter de kommande generationerna.

  Och det har ju inget med vinstmaximering och göra. Det handlar om hur du skall hantera information. Vad du skall basera dina beslut på.

  Det jag försöker säga är att i din värld så skull du köpa in kanske 3000 korvar bara i fall att. Problemet med en sådant tänk är att dina barn får svälta.

 124. Thomas P

  Guy #118 ” Jag tycker jag har rätt att vara skeptisk utan att tillhöra en organisation. ”

  Naturligtvis har du det. Jag ser mig som skeptiker utan att vara organiserad. Det är inställningen, inte organisationstillhörighet som avgör. Dock är man inte skeptiker bara för att man har en åsikt avvikande från den etablerade vetenskapen i en fråga.

  ”…. speciellt om de verkar motsäga etablerad vetenskap ”

  Och här framgår hur ni inte kan klassas som skeptiker enligt denna definition. På denna blogg framförs ständigt hur etablerade forskare, organisationer och tidskrifter är genomkorrupta och att det enda man kan lita på är olika bloggar drivna av amatörer, WUWT, hockeyschtick osv. Det ni finner där och som okritiskt dyker upp här är typexempel på sådant som motsäger etablerad vetenskap.

  ”Åtminstone verkar du inte vara skeptisk eller skeptiker så hårdnackat som du försvarar allt och alla på CGAW -sidan. ”

  Nej, det gör jag inte. Däremot tycker jag det är rätt meningslöst att sälla mig till kören av fördömanden som ständigt dyker upp här vare sig någon från AGW-sidan säger något klokt eller dumt. Hur ofta ser man å andra sidan någon på denna blogg kritisera den egna sidan. Dra upp ett inlägg från WUWT för att påpeka att det är fel, bara för att visa att detta inte är en ofelbar källa?

  Mats G #119 ” Jag anser att klimathotet saknar empiriskt stöd.”

  Fullt så enkelt är det inte. Är en kreationist som hävdar att det saknas empiriskt stöd för evolutionen att klassas som skeptiker? Man måste ha kunskaper och fakta som backar upp sin åsikt också.

 125. Mats G

  121
  LBt
  ”vänta och se kan i varje fall inte vara bra för affärerna.”

  Vänta och se är egentligen business as usual och business as usual är att utgå från den information vi har inte förbereda oss för alla tänkbara scenarios. Varför bygger vi inte hus som är motståndskraftiga mot jordbävningar som i Tokyo?

 126. Mats G

  Mats G #119 ” Jag anser att klimathotet saknar empiriskt stöd.”

  ”Fullt så enkelt är det inte. Är en kreationist som hävdar att det saknas empiriskt stöd för evolutionen att klassas som skeptiker? Man måste ha kunskaper och fakta som backar upp sin åsikt också.”

  Du kör med dina tricks. Du hävdar omvänd bevisbörda. Det är du som skall bevisa att ett klimathot existerar och det är du som skall komma med empriri som stödjer det. vilket du inte har.

  Svårare än så är det inte.

  om jag skall köra med klimahotslogik så är klimathotet till 66% falsifierat iom att medeltemeparaturen har stått stilla i snart 20 år.

  ”Man måste ha kunskaper och fakta som backar upp sin åsikt också.”
  Exakt. så upp till bevis Thomas 97% av alla forskare håller liksom inte som ett vetenskapligt argument.

 127. Mats G

  122
  Olle R

  Trender är ju ett kapitel för sig.

  Enl förstå-sig-påare så behöver man 30 år inom klimatet för att påvisa en trend eller trendbrott.
  Vi vet inte just nu var vi är på väg. det kan gå både upp och ned. Allas gissningar är lika korrekta.

  För att förstå var vi befinner oss så är det fortfarande 400 t serien som gäller. Vi befinner oss i en interglacial som sker med 100 t års intervaller. Vår bästa gissning just nu varför det sker vart 100 t år är vintergatans reas genom universum. Tydligen återkommer något vart 100 t år. vad det nu kan vara.

  Om vi tittar på 400 t serien kan vi se att peaken är redan nådd och vi är i utförsbacken på interglacialen ned mot en ny istid.

 128. Olle R

  #127 Mats G. Nja för att hitta trendbrott behövs det inte just 30 år, det behövs tillräckligt mycket för att det ska bli signifikant. Däremot brukar man dra skillnaden mellan väder och klimat vid 30 år.
  Nu tycks det ju finnas upp till 60-åriga naturliga temperaturcykler så troligtvis bör man studera perioder på åtminstone 60 år för att bekräfta klimatförändringar.

  På följande graf har jag framhävt 60- årscykeln med 30 års löpande medelvärde, och tagit bort den med 60- års löpande medelvärde. Det som återstår då är den ”rena” accelererande temperaturökningen.
  http://www.woodfortrees.org/plot/gistemp/mean:360/plot/gistemp/mean:720

 129. Thomas P

  Mats G #125 ”Vänta och se är egentligen business as usual och business as usual är att utgå från den information vi har inte förbereda oss för alla tänkbara scenarios. Varför bygger vi inte hus som är motståndskraftiga mot jordbävningar som i Tokyo?”

  Forskarna (med möjligt undantag för den här populäre Nils-Axel Mörner som i alla fall motsatt sig lagring av kärnavfall i Sverige med hänvisning till jordbävningsrisk) anser risken för större jordbävningar i Sverige är minimal och därför bygger vi inte hus som är motståndskraftiga mot dem. Jag behöver inte som privatperson lära mig allt om geologi för att avgöra det utan jag lyssnar på dem som har gjort det.

  ”Det är du som skall bevisa att ett klimathot existerar och det är du som skall komma med empriri som stödjer det. vilket du inte har.”

  Nej, det är forskarna som har som uppgift att avgöra sådant, och som framgår i IPCC:s rapporter m fl så anser de risken vara betydande. Det är inte upp till oss som amatörer att tro oss veta bättre, hur smart du än tror du är. Realistiskt finns ingenting jag skulle kunna komma med som du skulle acceptera som bevis.

  ”om jag skall köra med klimahotslogik så är klimathotet till 66% falsifierat iom att medeltemeparaturen har stått stilla i snart 20 år.”

  Och så var vi där igen:
  http://woodfortrees.org/plot/gistemp/from:1950/plot/gistemp/from:1995/trend
  Dina fakta är fel och din logik slapp.

  ”Vi vet inte just nu var vi är på väg. det kan gå både upp och ned. Allas gissningar är lika korrekta.”

  Detta är rent kunskapsförakt.

  ” Vår bästa gissning just nu varför det sker vart 100 t år är vintergatans reas genom universum. ”

  Nej, vår bästa gissning är variationer i jordbanan.

  ”Om vi tittar på 400 t serien kan vi se att peaken är redan nådd och vi är i utförsbacken på interglacialen ned mot en ny istid.”

  Om man befinner sig på din kunskapsnivån så är det säkert så. Om man känner till CO2:s växthuseffekt så gör den att vi går mot varmare tider. Om man ser på jordens banvariationer så bör, även utan dessa utsläpp, denna interglacial bli betydligt längre än genomsnittet. Din istidsalarmism är obefogad, men belyser varför jag gärna kallar er alarmister.

 130. Ingemar Nordin

  Thomas P #129,

  ”Det är inte upp till oss som amatörer att tro oss veta bättre, hur smart du än tror du är.”

  ”Detta är rent kunskapsförakt.”

  Man måste le åt denna inblick i en auktoritetstroendes psyke.

 131. Alienna

  Thomas P tillhör Skeptikerkyrkan, så det är fullständigt meningslöst att diskutera skepticism med honom. Han är övertygad om att ”skepticism” är en viss trosåskådning, vilket det naturligtvis inte är.

 132. LBt

  Mats G
  Är du dåligt påläst och okunnig eller har du bara svårt att skilja på saker? Du väger korvhandel i nuet mot okända konsekvenser av klimatpåverkan generationer framåt och du tycks väga utsläppsbegränsande åtgärder mot att bygga jordbävningssäkra hus! Men utsläppsbegränsningar syftar till att om möjligt minska konsekvenserna, inte bygga skydd mot dem. Du skall väga dessa åtgärder mot åtgärder som kan minska styrkan hos jordbävningar om det nu funnits sådana. Du jämför inte ens äpplen med päron, du jämför äpplen med päronträd.

  Vi vet helt enkelt inte vilka konsekvenser vår påverkan kan komma att få i det längre perspektivet, inte ens en katastrofal utveckling kan uteslutas. Självklart skall vi försöka minska dem men också självklart bara inom ramen för vad fortsatt tillväxt och utveckling tillåter. Vilket för övrigt naturligtvis är den väg alla stora nationer kommer att välja.

 133. Thomas P

  Ingemar #130 ”Man måste le åt denna inblick i en auktoritetstroendes psyke.”

  Jag blir lite nyfiken på hur du gör när du rättar tentor. Jag menar, vad är det som säger att det är du och inte studenten som har rätt, hans åsikt är väl lika mycket värd som din?

 134. Ingemar Nordin

  Thomas P #133,

  Hur tror du att en modern undervisning på våra universitet går till? Att hänvisa till läroboken, eller till en stor auktoritet säger något annat om en student sträcker upp handen och frågar, artigt, huruvida det jag just sagt verkligen stämmer? Och om jag har några belägg för detta?

  Självklart blir jag mycket glad över en sådan fråga eftersom det ger mig tillfälle att lägga ut texten kring just denna fråga – inte genom att hänvisa till konsensus eller en specifik auktoritet utan genom att hänvisa till grundläggande forskning på området som petar sönder det alternativ som studenten vill föra fram.

  Ditt sätt att se på det hela ger mig en deja vu upplevelse från hur det var i skolan innan jag kom till universitetet. Du får ursäkta min ironi, men du verkar leva minst 50 år efter din tid.

 135. Christopher E

  #132 LBt

  ”Du jämför inte ens äpplen med päron, du jämför äpplen med päronträd”

  Är du dåligt påläst och okunnig eller har du bara svårt att skilja på saker? 😀 Vi talar inte om olika sorters populära frukter här, du jämför äpplen etc med samhällsekonomiska risktaganden. Utan konsekvenserna av att slösa bort viktiga samhällsresurser på ett hot som är osäkert eller rent av inbillat. I alla fall finns det inte i sinnevärlden utan bara i vilda gissningar om en avlägsen framtid. Business as usual förefaller den klokaste strategin tills – eller om – ni alarmister faktiskt har något substantiellt att visa upp.

  (Misstänker att parodin att låtsas ha samma brist som dig att inte förstå liknelser inte är något du greppar… 😉 )

  Inte ens katastrofal utveckling från din doktrin att ge tillväxt och utveckling vad de tål kan uteslutas!

 136. Guy

  Thomas P et al
  En märklig sak med alla dessa grafer och mätningar med tiondedelsgraders noggrannhet. I Thomas 106 har vi en graf 1970 – 2015 med stigning ca 0,8 grader.

  Olle i 122 Cowtans trend 1860 – 2010 ca 0,85 grader

  Olle 128 gistemp mean 360 1900 – 2000 ca 0,8 grader

  Thomas 129 gistemp/from 1950 – 2015 ca 1 grad.

  ?????? hur skall vi ha det? vilken tidskala gäller? Om inte mitt minne sviker mej borde ca 0,8 grader från 1850 till ca 2000 gälla enligt IPPC. Hur kan ’vetenskapen’ få någon att tro på vetenskapen när ingen tycks vara överens?

  Thomas har en stark auktoritetstro och hänvisar till …”det är forskarna som har som uppgift att avgöra sådant,” men det är han som bestämmer vilka som kan kallas forskare????

  Mats G:
  ”Vi vet inte just nu var vi är på väg. det kan gå både upp och ned. Allas gissningar är lika korrekta.”
  Thomas svar:
  Detta är rent kunskapsförakt.

  I följande kommentar låter Thomas annorlunda:
  ”vad är det som säger att det är du och inte studenten som har rätt, hans åsikt är väl lika mycket värd som din?”

  Då är det inte längre kunskapsförakt?

  Ad hominem användes också i tid och otid. Kan också kallas översitteri.
  ”Om man befinner sig på din kunskapsnivån så är det säkert så.”

  Allt detta av en som har den högsta möjliga skolning. Vad skall vi alla lekmän tro om skolningens värde?

  Jag är besviken på den bild jag på sistone har fått av dej.

 137. Olle R

  Ingemar #130 ”Man måste le åt denna inblick i en auktoritetstroendes psyke.”

  Det är med häpnad man ser hur du ofta nappar på utsagor från cherrypickande charlataner typ Goddard, Homewood, diverse karaktärer på WUWT, etc.
  Kan man inte förvänta sig att en professor ska behärska sådan grundläggande källkritik, faktakoll och rimlighetsbedömning, som idag krävs av den genomsnittliga gymnasiestudenten?
  Eller är det så att ideologisk predisponering gör att man uppfattar skojare som auktoriteter, och blir ett lätt offer för dem, oavsett vilken formell bildning man har?

 138. BoE

  Ölle R #137-
  ”Kan man inte förvänta sig att en professor ska behärska sådan grundläggande källkritik, faktakoll och rimlighetsbedömning, som idag krävs av den genomsnittliga gymnasiestudenten?”

  Och detta har du väl framfört till professor Rockström också antar jag?
  – Hade han något bra svar?

 139. Thomas P

  Ingemar #134 Förhoppningsvis går inte undervisning på ett modernt universitet till så att allas åsikter är lika mycket värda, att det, som du tidigare hävdat, är bättre att plocka sin ”kunskap” från någon blogg än från läroböcker skrivna av folk som kan ämnet. Det spelar ingen roll om du anser dig ha någon ”grundläggande forskning” att hänvisa till när studenten har sin alternativa blogg modell hockeyschtick som lägger fram helt andra teorier. Du menar att du ger honom noll poäng för att han har fel, han menar att du gör det för att du är en del av etablissemanget som förtrycker alternativa idéer och han underkänner dina ”bevis”. Jag känner en forskare som undervisat i kosmologi i USA, och han hade gott om historier på just det temat. Efter ett tag hade han inget annat väl än att konstatera att ”här lär vi ut den etablerade kosmologin. Jag kan inte tvinga dig att tro på den, men skall du få rätt på tentan får du visa att du förstått den”.

  Det är sådana problem som skeptiker, verkliga sådana, är medvetna om efter att följt debatten i en massa frågor liknande klimatfrågan där det finns en hel flora av ”alternativ” vetenskap. Det må vara folk som tror på slagrutor, kristallterapi, besök av utomjordingar eller på lite högre nivå tror sig hittat på egna alternativ till relativitetsteorin. De anser alla att de har bevis och om deras åsikter är lika mycket värda, vem kan säga att de har fel? Tro inte att de ”bevis” du kan hitta på alla olika sådana här alternativa sidor är dumma heller, de kan låta helt övertygande för en amatör, speciellt en som av en eller annan anledning vill tro på de.

  Sen skall du klart för dig att jag är inte klimatforskare, du är inte klimatforskare och Mats G är inte klimatforskare. Ingen av oss sitter inne med de expertkunskaper Mats efterfrågat, och inte heller hittar man dem på de bloggar du frekventerar. Ingen av er har förkunskaper som gör att ni kan avgöra vad som är rimliga bevis, vilket framgått tydligt här genom åren. Ta bara ditt envisa upprepande av att alla justeringar av temperaturdata går åt ett håll eller Mats påstående om att temperaturen stått stilla i 20 år trots att vi visat på figurer som visat på motsatsen. Hur argumenterar man med en person som helt enkelt blundar för alla data som inte passar, som behåller sina åsikter ändå?

  För er är det tyvärr en ideologisk fråga, ett argument är övertygande om det innebär att AGW inte är ett hot, den vetenskapliga kvaliteten är i det närmaste ointressant. Därför föredrar du att hänvisa till hockeyschtick etc framför vetenskapliga tidskrifter. Där vet du att du får svar som passar din agenda.

 140. Guy

  Olle R # 137

  Cherrypicking charlataner? Det är nu andra gången du använder uttrycket ifråga. Du har namnget två, Goddard och Homewood. Skulle du kunna nämna några till. Vill bara kolla om du tar upp dom som finns på IPPC på EAU och liknande ställen eller gäller det cherry pickade typer från det som kallas skeptikersidan eller var det klimatförnekare (ha ha ha, det dummaste epitet som uppfunnits).

 141. Olle R

  #138 Faktakoll: Har du exempel på något felaktigt som Professor Rockström aningslöst har köpt? så ska jag bedöma..

  Typ: Det är för jävligt, nyliberala oljelobbyister har infiltrerat NOAA och justerat ner nutida temperaturdata från Amundsen-Scott-basen med en hel grad, samt värmt det förflutna.

  (det sista är faktiskt sant)

 142. Thomas P #139,

  För det första. Vetenskapen utvecklas inte pga konsensus eller auktoritetstroende. Den utvecklas genom kritiska frågor. Vem du är, eller vilken utbildning du har, spelar mindre roll för denna utveckling. Det enda som gäller är om invändningarna utgör problem för den etablerade uppfattningen.

  För det andra. Vissa tycker att allt som kommer från bloggar med automatik inte är giltiga argument. Men då har man blandat ihop saklighet och sanning med person eller källa.

  För det tredje har du fel om temperaturdata. De går åt fel håll, sett utifrån IPCCs klimatmodeller. Alla seriösa klimatforskare funderar just nu på varför det är så. Men vi kan ta det vid ett annat tillfälle.

  För det fjärde. Jag kan sympatisera med din kosmologi-kompis i USA. Man skall inte behöva tro på en viss teori för att få rätt på tentan. Men man skall förstå teorin, även om den är fel.

 143. Ingemar Nordin

  #142 forts

  Jag är ledsen att mitt alias blev fel.

 144. Olle R

  #140 Precis… Jag har en repertoar med cherrypickade exempel, fast åt fel håll, som jag understundom postar under lämpliga rubriker hos Goddard, Homewood mfl. Dessa inlägg passerar dock inte modereringen trots att de är hövligt skrivna… De stör nog det ideologiskt vinklade budskapet.
  Vi kan kalla det för ”charlatantestet”. Vill du att jag ska spara screen-shots?

 145. Guy

  Thomas P # 139
  ”Ta bara ditt envisa upprepande av att alla justeringar av temperaturdata går åt ett håll”

  Kan du visa att justeringarna har gått någotsånär jämt fördelat uppåt och nedåt? Beakta att påståendet gäller att justeringarna i början av temperaturmätningarna har gått nedåt och justeringarna i slutändan har gått upp. Enligt samma system som med argo-bojarna och båtmätningarna.

  Dessutom behöver du inte igen vara så överlägsen (var du en mobbare i skolan?), det finns nämligen alternativ till den speciella och allmänna relativitetsteorin som förklarar samma sak. det är bara totalförbjudet att antasta Einsteins teorier om du tänker överleva i den här världen. Då och då verkar det vara lika med CAGW.

 146. Guy

  Olle R 144

  Kan du förtydliga. Din kommentar gick mej förbi.

  PS Var det inte Rockström som gladeligen ’köpte’ sjunkande byar i ett floddelta? Han har visst också ’köpt’ ökande stormar och havsnivåhöjning.

 147. Bengt Abelsson

  Från:
  Statistical Analyses of Surface Temperatures in the IPCC Fifth Assessment Report
  Douglas J. Keenan

  ”There have been some attempts to persuade climatologists to consider statistical analysis of time series more carefully, by both myself and others. Such attempts are almost always rebuffed. It is easy to criticize climatologists for that; before doing so, though, it is worth attempting to put yourself in their place.
  Imagine that you had earned a Ph.D. in climatology: that takes about five years of hard work, on very tiny pay. Then you worked hard for decades more, earned respect from your peers, and essentially founded your professional identity on being an expert in the study of the climate system. And now, someone comes along and tells you that most of the work you and your colleagues have done during your careers is invalid, due to a statistical problem. How would you respond? Would you say, “Oh, that’s nice—thanks for letting me know”?
  Scientists are human, and they respond in human ways. One key to understanding what has happened with climate science is to consider not just the science, but also the scientists.”

  Det tycks som att det inte är alldeles enkelt att analysera en temperatur – tidsserie.

 148. Guy

  Visst är vetenskapsmännen människor med känslor, drömmar och tro. Tyvärr är dessa känslor inte vetenskap ifall man inte råkar vetenskapligt undersöka just dessa.

 149. Thomas P

  Ingemar #142 ”Vetenskapen utvecklas inte pga konsensus eller auktoritetstroende.”

  Visst, men den här bloggen handlar inte om att utveckla någon vetenskap, till det är skribenternas kunskaper alldeles för klena. Här handlar det om att i hjälpligaste lag förstå vad de som har sådana kunskaper att de kan föra forskningen framåt kommer fram till, och inte ens det lyckas ni med. Inte ens på nivån att ni förstår teorin även om ni inte håller med om den.

  ”Det enda som gäller är om invändningarna utgör problem för den etablerade uppfattningen.”

  Det förutsätter att du känner till denna tillräckligt väl för att avgöra om din invändning är relevant. Får vi se dig göra en saklig analys av temperaturjusteringar t ex? Du vet hur Muller som trodde mätserierna var manipulerade försökte och i slutändan kom fram till samma resultat som alla andra. Watts&co har i flera omgångar försökt hitta fel och publicera men varje gång har det runnit ut i sanden så fort de gått från enstaka, utvalda stationer till någon heltäckande bild.

  ”Vissa tycker att allt som kommer från bloggar med automatik inte är giltiga argument. Men då har man blandat ihop saklighet och sanning med person eller källa.”

  I fallet hockeyschtick räcker det med att läsa vad som står där för att inse den låga kvaliteten.

  Guy #145 ”Kan du visa att justeringarna har gått någotsånär jämt fördelat uppåt och nedåt?”

  Det är till att flytta målstolparna. Först går justeringarna alltid åt ett håll och motbevisar man det så går de för det mesta åt ett håll osv. Det finns utrett på olika bloggar som du säkert aldrig frekventerar, men jag orkar inte leta nu ikväll.

  Tack sen för att du belyste min tes om det där med ”alternativa teorier”. Det finns rentav en term för det ”crank magnetism” där individer dras till ett flertal konstiga, utomvetenskapliga teorier samtidigt.
  http://rationalwiki.org/wiki/Crank_magnetism
  Även om man råkar nämna slagrutor etc har det vanligen varit någon som hoppat in och försvarat att det minsann fungerar. Claes Johnson har på senare år blivit et paradexempel med ”alternativa” teorier om det mesta.

 150. Bengt Abelsson

  Mera från Keenan:

  ”So, what statistical model does §10.2.2 choose? None. That is, §10.2.2 effectively acknowledges that we do not understand the data well enough to choose a statistical model. It does that even though it also acknowledges that choosing such a model is required for drawing inferences. The conclusion is thus clear: it is currently not possible to draw inferences from the series of global temperatures. ”

  §10.2.2 hänvisar till IPCC AR5 WG1

 151. Ingemar Nordin

  Thomas P #149,

  Du förstår, att upprepa samma lögner om Müller, Watt, Hockeyschtick om och om igen gör det inte till någon sanning, hur gärna ditt önsketänkande än vill tro det. Du får gärna leva i ditt alternativa universum där du kan ösa din galla över den här bloggen, dess skribenter och kommentatorer. Att håna alla med en annan åsikt, att skriva förklenande om deras utbildning och förstånd, kanske ger dig en viss kick antar jag.

  Känns det bättre nu?

 152. Björn

  Thomas P [149]; Alla som inte håller med om PK-hypotesen AGW, begriper ingenting. Men det är kanske dags att inse att denna hypotes har så stora svagheter, att andra tänkare rent intellektuellt måste protestera. Betänk bara att jorden med sin atmosfär inte har någon egen inre variabel potentiell energi, annat än den som dagligt genom solens strålning upplagras på land och till havs, samt den ackumulerade energin som finns i haven. Jordens utstrålning av energi kan väl knappast då börja plana ut, om inte samtidigt solens tillförsel av energi planar ut eller minskar. Det variabla i utstrålningen är alltså kopplat till solens beteende och de faktorer som ökar eller minskar avståndet mellan jorden och solen. Det spelar ingen roll om vi har en liten ökning av CO2, för mönstret förblir detsamma.

 153. Guy

  Modrator, en kommentar utan svordomar väntar på moderering?

  Nope, inget väntar

 154. Olle R

  Guy #146, var det här det stora scoopet som bevisade Rockströms inkompetens?
  https://www.klimatupplysningen.se/2013/05/09/chatten-med-klimatexperterna-johan-och-erika/

  Det bidde inte ens en tummetott, det bidde ingenting….

 155. Guy

  Olle R 142

  Du menar att dom fungerar ungefär som UI.

 156. Guy

  Thomas P # 149

  ”Guy #145 ”Kan du visa att justeringarna har gått någotsånär jämt fördelat uppåt och nedåt?”

  Det är till att flytta målstolparna. Först går justeringarna alltid åt ett håll och motbevisar man det så går de för det mesta åt ett håll osv. Det finns utrett på olika bloggar som du säkert aldrig frekventerar, men jag orkar inte leta nu ikväll.”

  Jag förstår inte vad du syftar på med att justeringarna först går åt ett håll och sedan åt ett håll.

  Intressant att somliga bloggar duger åt dej. Tyckte du just sa ungefär att det är vetenskap som gäller och det finns inte på bloggar.

  ”Tack sen för att du belyste min tes om det där med ”alternativa teorier”. Det finns rentav en term för det ”crank magnetism” där individer dras till ett flertal konstiga, utomvetenskapliga teorier samtidigt.”

  Med det här tar du steget ut i löjligheter. Men för all del, också dessa ytterligheter hamnar dina skeptikerföreningar sköta om.

  John Baez har faktiskt varit så bekymrad över alla klantskallar att han har skrivit en poänglista med vilken man kan bedöma graden av klantighet.
  (Se http://math.ucr.edu/home/baez/crackpot.html. Punkt nummer 8 på listan är ganska intressant).

  Den här listan är inte mycket klokare utom att den benämns med crack i stället för crank=sjuk.
  Enligt John B har du samlat flera poäng på sistone, på basen av punkt 8.

  För övrigt är jag orolig för din skull. Ena minuten klar och fiffig följande minut hysteriskt arrogant och överlägsen. Uppför dej just på det sättet som du beskyller andra för att göra.
  Kolla första satsen i din kommentar 149 till exempel

 157. Sören F

  Just här verkar de franska matematikerna långt ute och griper i luften, när de skriver:

  ”The rising sea level is a basic thesis for journalists, to support the doctrine of global warming. They say, ―Look, the sea is rising, and so we are in danger‖.
  It is perfectly true that the sea level is rising, but essentially this is due to the cooling down of the core of the terrestrial globe which has been taking place gradually for five billion years. As a result of this contraction the lighter areas (the oceans) tend to rise up in relation to the heavier areas (the mountains). This is simply a consequence of buoyancy, and human beings have nothing to do with it.”

 158. Thomas P

  Ingemar #151 Jag ansåg alltså att Muller agerat helt korrekt. Han trodde temperaturserierna var fel, utredde saken och kom fram till att han haft fel. Detta fick han åtskilligt med skit för från er sida, typ:
  https://www.klimatupplysningen.se/2011/10/31/dont-mess-with-jc-josh-126/
  Du själv däremot sprider bara lögner om klimatforskare, nu senast alla som arbetar med att ta fram temperaturserier ur markdata, och det skulle aldrig falla dig in att seriöst försöka göra något bättre själv.

  ”Att håna alla med en annan åsikt,”

  Du menar som att kalla dem vänsterextremister, klimattalibenar etc? Nej, det var visst folk från din sida som ägnar sig åt sådant.

  Guy #156 ”Jag förstår inte vad du syftar på med att justeringarna först går åt ett håll och sedan åt ett håll.

  Skillnaden var alltså att det först var ”alltid” och sen vart ”någotsånär jämt fördelat uppåt och nedåt” när det där ”alltid” visades vara fel. Men för all del, du insåg i alla fall att det var dags att flytta målstolparna, Ingemar Nordin fördrar att köra på som det regnar och låtsas som ingen visat att han hade fel.

 159. Alienna

  TP (och skeptikerreligionen) i ett nötskal:

  #129, ”Det är du som skall bevisa att ett klimathot existerar och det är du som skall komma med empriri som stödjer det. vilket du inte har.”

  Nej, det är forskarna som har som uppgift att avgöra sådant, och som framgår i IPCC:s rapporter m fl så anser de risken vara betydande.

  Auktoriteters åsikter är bevis.

 160. Thomas P

  Alienna #159 Ja, ödmjukhet och att inse sina begränsningar är kanske inte det skribenterna här på bloggen är kända för. Om du vill ha bevis är bara sätta igång och läsa och återkomma när du satt dig in i hur hela klimatforskningsområdet fungerar. Medges att det är ett problem att det produceras ny forskning snabbare än någon enskild individ förmår tillgodogöra sig den, men låt inte det stoppa dig!

 161. Ingemar Nordin

  Thomas P #160,

  ”Ja, ödmjukhet och att inse sina begränsningar är kanske inte det skribenterna här på bloggen är kända för. Om du vill ha bevis är bara sätta igång och läsa och återkomma när du satt dig in i hur hela klimatforskningsområdet fungerar.”

  Jag ser att du fortsätter att ösa din galla över denna blogg som understår sig att komma med kritisk information angående den officiella dogmen. Någon ödmjukhet inför den vetenskapliga forskningsprocessen verkar du inte ha. Visst är vi förskräckliga? Visst borde det vara förbjudet? Men fortsätt du.

  Känns det bättre nu?