Kongressen måste stoppa uppvärmningen

Vaknade i morse till en värld i vilken USA fått en ny president. Vad Obama gör vad gäller klimatpolitik återstår att se. Personligen hade jag föredragit att den andre vann.
Redan nu är det illa ställt i de amerikanska skolorna. Nedan ett exempel: en insändare från en skolelev från Chicago.

In world geography class, we were having a debate on how we can stop global warming. People have brought up ideas on how to stop it by solar power, wind power, and energy efficiency.

Energy is a big problem in our environment. Everyone uses it, and we need a cheaper and less harmful way of using energy. Even though people might turn off their lights and change their light bulbs, that doesn’t help everyone else in the country.

A lot of machinery is causing a lot of pollution and is killing our ozone. People are experiencing wildfires in the West and extreme flooding here at home.

I am a concerned student who wants to stop this now. I need your help, congressman, to stop what is happening to the earth that is our home.

Students at my high school are concerned with the solutions that are going on in the present are concerned with what the congressman is doing to stop this.

Jennifer Graziadei

Hoffman Estates

Nog är det sorgligt att barn i USA tror dels att klimatförändring är något som kan och bör stoppas och dels att USA:s kongress skulle kunna göra det. Lite glädjande att läsa kommentarerna till insändaren. Uppenbarligen är det inte alla som har gått på samma myt.

Congress cannot stop global warming unless it can pass a law that will force the sun from shining so bright.

This letter is just the latest example of the socialistic, narcissistic nonsense preached in our government schools for the last two generations. It is indoctrination; not education. It is ”social studies” and not science and history.

Jennifer – quick, change schools before it is too late.

Humans will not stop processes of nature which have been in motion since before the dawn of life on dry land.

Tyvärr händer samma sak i svenska skolor. Med utbildning i klimatfrågan menas allt som oftast Al Gores film, UTAN de kommentarer som brittiska High Court anser bör åtfölja.

Nyligen fick jag ett mail från en vän vars barn utsätts för ren och skär klimatpropaganda. Läs själva:

”Så sent som veckan före höstlovet, hade en av döttrarna NO-arbete där de skulle redogöra för bl.a. vattnets och kolets kretslopp. Hon kom hem och berättade att vattnets kretslopp ju var lätt att begripa, men att hon inte begrep något av lärarens förklaring av kolets kretslopp. Jag förklarade, något förenklat, att kolets kretslopp är betydligt mer komplext än vattnets, och att det egentligen inte finns “ett” enda kretslopp – men att om kolets kretslopp nu skulle exemplifieras, så kan i princip gå till så här: “Allt levande består av kol. Om vi t.ex. hugger ner ett träd och eldar med det, är det bl.a. kolet vi eldar och i röken som uppstår bildas koldioxid – när kolet blandas med syre. Detta koldioxid som produceras är absolut nödvändigt för att (gröna) växter ska kunna få energi – de använder sin klorofyll för att omvandla koldioxidet, tillsammans med solljuset, till “socker” – alltså näring – och restprodukten blir syre, som ju bl.a. vi människor behöver för att kunna andas. Dessutom består vår utandningsluft också av koldioxid, vilket ju träden behöver för att växa.

Dottern begrep, gick till skolan för att presentera men kom hem med “bakläxa” !!! (Hör och häpna ;-).

Och nu blir det skrämmande.

Läraren berättade för henne följande om kolets kretslopp: “Det finns två kretslopp, den ena är ‘Vi andas ut koldioxid som träden tar upp och därefter omvandlar till syre’; medan den andra är ‘Vi borrar upp olja och gas, som legat i marken i miljarder år, som vi sedan eldar med i fabrikerna eller använder som bensin till våra bilar, och som därmed släpper ut en massa koldioxid som inte har någon mottagare. Det är därför jorden värms upp.’

Detta är alltså “sanningen” som lärs ut till 13-åriga skolbarn. Och eftersom den lärs ut i våra skolor som just en färdigbevisad sanning, blir den ju sanning för en hel generation.”

”Man blir mörkrädd”, skriver min vän.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Magnus A

  Jösses! Verkligheten distraherar verkligen!
   
  Såg just om en 12-årige grabb, Alec, som skrev till Gore som 12-åring, har fått gå kursen för slideshow-presentation, startat nätverket Kids vs Global Warming och nu som 14-åring mött Gore.
   
  Mötet med rörelsens store ledare:
  http://www.youtube.com/watch?v=PzxO4Il4Mhw
   
  Blogg där Alec beskriver mötet med ledaren: ”YES!!! My life can end now, I don’t care. I have met Al Gore, I need nothing else.”
   
  http://kids-vs-global-warming.com/Blog/Entries/2008/10/2_Al_Gore!.html

 2. Lars C

  maggie!
  Att säga att det finns två kretskopp ör givetvis fel. Att säga att det fossila kolet ger ett överskott av koldioxid är av allt att döma korrekt. Att säga att detta ’kan’ ge en viss temperaturökning vore också rätt. Nu är det ju så att alarmismen har skapat en mainstream och att barn som framför motsatsen kommer att bli både idiotförklarade och mobbade i skolan. Hur fel det än är så är det ett etablerat faktum. Nu har USA fått en president som kommer att bidra än mer till att slå fast denna tidens stora ”sanning”
  Jag tror tyvärr inte att det är möjligt att vare sig med vetenskapliga bevis eller retorik åstadkomma en förändring. Ett paradigmskifte tycks ha ägt rum och livslängden på sådana kan ligga runt 10-30  år. Loppet är nog kört nu. Endast en rejäl nedkylning kan eventuellt (men inte säkert) ändra på den saken. Och som jag så många ggr tidigare nämnt, helt oberoende av CO2 så finns det andra tungt vägande skäl att bli kvitt oljan.
  Svensmark skriver ungefär så här. Har inte tid att leta fram den rätta lydelsen nu
  Koldioxid är en växthusgas som vi inte ska släppa ut i onödan.
  Vi ska visst ställa om men vi ska göra det av rätt orsak.
  Kan det sägas bättre?

 3. Jörgen E

  Tja, man kan väl inte förvänta sig mer från ett skolsystem där många lärare valde lärarlinjen för att den var lättast att komma in på, hade flummigast lektioner och där examinationen i många fall endast bestod av grupptentor och närvaroplikt.

 4. Peter Stilbs

  Jag kom in i den här svängen för snart 6 år sedan genom att reta mig på Naturvårdsverkets skattebetalarfinansierade annonskampanjer, där det framhölls att om man eldar med biobränslen ”så bidrar man överhuvudtaget inte till växthuseffekten”.  Och en massa politiker jamade med.
  Precis samma resonemang om två skilda kolcykler.  

 5. Jag känner med dig i dag, Maggie. Att tillhöra en minoritet som febrilt vill hålla fast vid status quo i en värld som samlas kring vilja till förändring måste kännas tungt.

 6. Ragnar Danneskjöld

  Men Anders, är det inte ni AGW:are som ”vill hålla fast vid status quo” genom att ni vill försöka åstadkomma ett oföränderligt klimat? Verkligheten är ju en annan då klimatet faktiskt ständigt förändras naturligt. Att skapa förutsättningar för att anpassa sig till förändringar är därför det mest logiska, inte att meningslöst kasta bort miljarder och åter miljarder euro på något så utsiktslöst som att försöka styra klimatet.

 7. Anders: Jag har inget emot att tillhöra en minoritet. Men jag är inte mycket för status quo. Jag accepterar förändring som ett naturligt skeende. Vi måste förändra oss eller dö. Men med förändring menar jag här mänsklighetens anpassning till skiftande klimatförhållanden.

 8. Thomas

  Ragnar, ja, klimatet förändras naturligt, men det är ingen ursäkt för att vi skall skapa mycket större antropogena förändringar med våra utsläpp!
  Vi har en hjärna för att vi skall kunna tänka framåt och se konsekvenserna av vårt handlande, inte bara blint anpassa oss till det som sker.

 9. Ragnar Danneskjöld

  ”det är ingen ursäkt för att vi skall skapa mycket större antropogena förändringar med våra utsläpp!”
  Förvisso. Men att antropogent tillskott av koldioxid i atmosfären på något märkbart sätt påverkar klimatet återstår att bevisas…

 10. Thomas

  Ragnar, kan du ge något exempel på vad du skulle klassa som bevis?

 11. Håkan R

  Anders

  ” Att tillhöra en minoritet som febrilt vill hålla fast vid status quo i en värld som samlas kring vilja till förändring måste kännas tungt.”

  Vad menar du egentligen med detta?

  Att hålla fast vid status quo?

  Att inte omfatta IPCC:s (över)tro på CO2 som mänsklighetens ödesfråga

  Detta behöver inte med automatik innebära att man samtidigt inte inser att fossila bränslen har ett antal andra fundamentala nackdelar och (av andra skäl än CO2) måste ersättas inom en 20-30 årsperiod.

  Att levnadssätt och teknik behöver förändras när ytterligare 3 miljarder människor vill börja leva ”västerländskt”

  Om man inte gör en omställning på egna meriter utan försöker gå smygvägen genom att framkalla klimatskräck och förebåda planetens undergång kommer denna omställning sannolikt att misslyckas.


  Vad är det för förändring alla enats kring?

  ”Miljövänner” som ser människan som planetens varböld.
  Hemlösa kommunister som ser en möjlighet till planekonomi och avskaffande av det kapitalistiska samhället.
  Olika autonoma organisationer som ser globalisering och frihandel som den store satan.


  Vilken värld har enats kring denna förändring?

  Kina och Indien som slagit fast att ekonomisk utveckling går före klimatfrågan.
  35% av EU:s medlemsländer som protesterar mot den av EU fastlagda klimatpolitiken

  Personligen är jag hjärtligt trött på att de som inte följer (AGW) strömmen utan försöker bilda sig en egen uppfattning blir fritt villebråd i debatten.

  ”Bara döda fiskar flyter med strömmen.”

 12. Hans Jelbring

  Till Maggie mfl!
  ”Kongressen måste stoppa uppvärmningen.”  Rubriken andas hybris.  Varken kongressen eller Margot Wallström som attackerade svenska företagsledare i gårdagens DI kan göra något.  ”De är som dinosarier”, sa hon.  Hennes kommentar speglar hennes verklighetsuppfattning på ett utmärkt sätt. Att hon tror sig veta hur dinosarier bar sig åt är ju intressant i sig men föga trovärdigt. Dessutom undrar jag om hon bryr sig om hur det går för svenska företag och Sverige.  Lögner för politsk vinning är tydligen tillåtet.
  Naturen sköter uppvärning och avkylning på vår glob utan hennes och kongressens medverkan och har alltid gjort så.  Det har bland annat lett till omfattande folkvandringar med massdöd som följd av svält och kyla.  Vi kan förvänta oss att det blir kallare och det är speciellt viktigt för oss att vara väl förberedda. Vi lever långt norrut och det fanns 2-3 km glaciärer ovanför våra huvuden för 25000 år sedan. Havsnivån var 120 METER lägre pga av isackumeleringen.
  I urbana områden kan människan påverkat sin närmiljö energimässigt.(asfaltering. höga byggnader, uppvärming från byggnader, air conditioning etc).  Denna påverkan har ingenting med CO2 eller för den delen med vattenångan i vår atmosfär att göra.  Statsfinansierad propaganda borde inte få förekomma och utgör ett hot mot demokratin som är grundad på upplysningens ideer om att vetenskapligt prövade resultat ska utgöra grunden för samhällets ageranden så långt detta är möjligt. Den strategin har lett till vårt nuvarande välstånd.
  Beträffande barn och politisk indoktrinering utgör Hitlerjugend ett talande exempel på vart överdriven aktoritetstro kan leda.
   
   
   

 13. Hans Jelbring

  Till Thomas
  ”Vi har en hjärna för att vi skall kunna tänka framåt och se konsekvenserna av vårt handlande, inte bara blint anpassa oss till det som sker.”
  Trots din imponerande utbildning vägrar du att använda din hjärna till rationell förutsättninglös diskussion baserad på bästa tillgängliga sakinformation i upplysningen anda. Det borde man göra för att inte blint anpassa sig till politiskt godtycke, ett religöst konsensus alternativt ett politiskt konsensus. 

 14. Johnny

  Jag skulle nog ha mer gemensamt med McCain i energifrågan om han nu motsätter sig AGW teorin, men detta är ju trots allt bara en av väldigt många frågor. Så jag är glad att det blev Obama. Han står på god fot med fackföreningsrörelsen. Han vill ändra på dagens politik där det fattiga ska leva av smulorna från de rikas bord vilket känns uppfriskande för att komma från USA. Ett land där en familj kan äga 3 bilar och räknas som medelklass medans en på botten kan ha tre jobb men räknas som lat och misslyckad behöver en ny politik. Miljöfrågan är viktig och jag ser helst att inte miljörörelsen får driva dessa frågor då jag likställer många av dem med vilka religösa fanatiker som helst så min förhoppning är att Obama lyssnar på alla sidor och sedan låta det vetenskapligt rätta och mest förnuftiga råda. Visst, en del pengar kommer det säkerligen att slösas bort i ”gröna projekt” men inte i närheten så mycket som sprängs bort i stora delar av den värld USA´s bombplan flyger över. Jag hoppas dock att Obama skulle ha mer utav McCains inställning till frihandel. Murar hjälper ingen.

 15. Thomas

  Problemet med Obama i energifrågan är att han verkar väldigt hårt knuten till etanollobbyn. McCain har velat fram och tillbaka så man inte vet vad han tror. Före valkampanjen accepterade han AGW och har lagt motioner om att begränsa utsläppen, men i valkampanjen tycks han bytt sida för att få stöd bland de mer hårdföra republikanerna. Vad han skulle gjort vid en valvinst får vi aldrig veta.

 16. Johnny

  Ja, båda är lite ”lustiga” på det sättet när det gäller klimat/energi/miljö frågor. Men kan det inte vara så att McCain helt enkelt vill ha en renare luft och lagt förslag för att få igenom detta utan att ha köpt AGW teorin. Jag ser ingen automatisk likhet mellan att vilja ha ren luft och motsätta sig IPCC´s bild av vad som sker och vad som bör göras.

 17. Christopher E

  Jag hade valt McCain men tycker båda är för gröna för min smak egentligen.
  Med det sagt har jag dock ingenting emot Obama. Miljöfrågorna lär komma i skymundan ändå inför säkerhetsmässiga och ekonomiska realiteter. Han verkar reko, och det går inte för mig att inte uppskatta signifikansen på ett rasmässigt plan. Detta är en styrka för USA.
  Båda kandidaterna höll mycket fina och värdiga tal efter att resultatet var klart. Båda tycker jag är presidentmässiga.

 18. Maggie. det var du som öppnade upp för en ”vänster-höger”-debatt när det gäller klimatfrågan.
  Även om jag har full förståelse för att du var engagerad och nyfiken på hur det skulle gå där borta i natt …
  Även om du har en väldigt bra synpunkt när det gäller skolan och indoktrineringen i unga år..
  …så tror jag att det vore roligare och intressantare att läsa din blogg om klimathysterin, utan alla funderingar över om det har tillkommit ytterligare en dimension på grund av en ny president i USA.
  Är det vänster eller höger som räddar klimatet bäst?

  Hoppas att den debatten inte tar över i kommentarerna till bloggen. Har sett en del pyttesmå tendenser nu. (tidigare var dom ju bara pyttepyttesmå) 🙂
  Att du inte vill leda in debatten på det spåret är jag övertygad om.
  Ditt engamenag för att bidra till en dialog är beundransvärd och har bidragit på ett bra sätt till ökad kunskap hos dina läsare. Både de övertygade, de kategoriskt skeptiska, och de nyfiket undrande har glädje och nytta av att läsa din blogg.

 19. Lars C

  Obamaspåret
  http://www.nyteknik.se/nyheter/innovation/forskning_utveckling/article451756.ece

 20. Mats Frick

  Maggie – Nazisterna jämnade ditt ursprungsland med marken. Varför tillåter du att jämförelser av typen Jelbring anför ovan slinker igenom?

 21. Labbibia

  Jag har inte sett McCains tal ännu, men Obamas tal var bland det absolut bästa jag någonsin hört. Som en Kennedy eller Churchill i sina bästa stunder.
  Inspirerande, samlande, väckande framtidstro för ett rätt hårt prövad (och splittrad) Amerikansk nation. ”Yes we can” Genialiskt!
  Jag är känslomänninska, visst, och jag blev tårögd av hans tal.
  Tänk om det fanns En Enda svensk politiker som kunde entusiasmera, inspirera och samla oss svenskar i de viktiga frågor som ligger framför oss.
  Istället har vi såna som ”lusekoftan” Peter Eriksson (MP)….
  Suck. 

 22. Vivalavida

  Vilken tur att svenska skolor håller sig till vetenskapen i klimatfrågan och inte lär ut fundamentalistiskt nonsens som att koldioxid inte har någon inverkan på klimatet och andra skeptikerlögner. I USA lär många skolor ut att jorden skapades av gud på 6 dagar trots vetenskapens något avvikande uppfattning.

 23. Björn

  Mats Frick: pågick det inte en gräslig indoktrinering av barn genom Hitlerjugend? Man kan ju tänka sig en parallell utveckling där icke rättrogna barn blir utsatta för de rättrognas indoktrinerade hållning till den hysteriska klimatfrågan.

 24. Snälla, alla
  sluta börja tjafsa politik just här!
  Jag tyckte att jag hade hittat en seriöst engagerad sida med många intressanta inlägg och  kommentarer som rörde klimatet på klotet. 
  Ett forum för att föra en dialog om hur otäckt snabbt massmedia snabbt kan sprida nyheter om en begynnande katastrof, men inte släpper fram nyfikna skeptiker.
  Ett forum för att försöka minska polariseringen och starta dialoger, och sprida ökad kunskap till många
  Ett forum för att påminna oss om vår nyfikenhet och förmåga att nyfiket ifrågasätta. Den förmåga som vi alla hade som barn.
  Så snälla, länka gärna till politiska diskussioner så kan vi fortsätta dom där, men gör det kortfattat.

 25. Blev lite fel där på slutet:
  Undvik gärna omfattande allmänpolitiska diskussioner här menade jag.
  Men om ni är så angelägna, så kan ni ju hänvisa med en länk till lämpligt forum.

 26. Mats Frick

  Björn – Öppna fönstret, släpp in lite frisk luft. Gå sedan och låna en väl vald historiebok eller hyr filmen ”Führerns elit”. Om du släpper in de ”paralleller” du refererar till i ditt tänkande befinner du dig snart på en mörk och dyster resa med okänd destination. Jag tycker inte heller om att barn dras med i diskussionen, men håll saker och ting inom anständighetens ramar.

 27. Mats F: En av mina målsättningar med den här bloggen är att det ska vara möjligt att ventilera alla möjliga åsikter. Hans Jelbring skrev aldrig uttryckligen att barn som tränas i AGW-anda kan liknas vid andra ungdomsgrupperingar.
  Han skrev bara följande:
  ”Beträffande barn och politisk indoktrinering utgör Hitlerjugend ett talande exempel på vart överdriven aktoritetstro kan leda.”
  Vilket ju är sant.

 28. Uffeb: I och med att klimatfrågan blivit klart politiserad är det svårt att undgå referenser till politiken. Syftet med denna blogg kommer dock alltid att vara att diskutera klimatfrågan och dess konsekvenser för samhället.

 29. Maggie: Bra att du så tydligt beskriver att bloggens syfte är att diskutera klimatfrågan och dess konsekvenser för samhället.
  Och visst är det politikerna som styr. Kan man ju hoppas. Det är ju den makt, och det mandat vi gett dom genom våra röster.
  … och här kunde jag ha haft en lång utläggning om samtal med politiker som ilsket förnekar att dom är ute efter makt. Nej minsann, det är ”idealistiska motiv som driver” dom.
   Populistiska motiv heter det.
  Om politiker inte vill ha makt så ska dom abdikera bums!

  Så visst är det OK att du sätter fokus på politiken.
  Men partipolitiken blir enbart tjatigt meningslös i det här forumet.
  Så menade jag.

 30. Mats Frick

  Maggie – Din argumentationsanalys är helt korrekt. Retoriskt är det dock ingen tvekan om att syftet med exemplet är smutskastning. Öppenheten i din blogg är dess stora styrka och jag hoppas att folk beter sig på ett sätt som håller den öppen även i fortsättningen.

 31. Börje

  Mats
  klimathysterin har utvecklat sig till en fundamentalistiskt religiös massrörelse.
  I religionernas värld finns alltid rädslan att det egna tvivlet den religiöse i hemlighet känner ska komma i dagen.
  Den som säger ”Gud, vaddå Gud, jag kan fan inte se nån Gud, var e han för nånstanns?” blir inkarnationen av det egna tvivlet, vilken hotar världsbilden, hoppet om evigt liv och, inte minst, den sociala ställning man skaffat sig i församlingen. Död åt hädaren!
  Lomborg som försökte hyfsa statistiken inom miljöalarmismen blev bokstavligen pajkastad, hotad till livet och nedskitad i de ädlaste av vetenskapliga tidsskrifter (t ex Nature). Han hade fräckheten att undersöka hur det egentligen stod till med de alarmistiska larmen som duggat så tätt och kom fram till att det kanske inte alltid var så förfärligt som miljölobbyisterna påstod.
  Vi är ju några som ifrågasätter hypotesen att CO2 orsakar katastrofala klimatförändringar. Vi kallas för förnekare, dvs tillskyndare av utrotningsläger för judar och andra etniska miniroteter. Så tystar man effektivt berättigade invändningar! Och det är sann fundamentalistiask retorik!
  Inom IPCC har det framkastats att de metereologer som inte till fullo instämmer i katastroflarmen ska fråntagas sin legitimation, ytkesförbud således.
  Nu, när den obevisade CO2hypotesen fövandlats till en religion så kan man skylla all jävelskap som händer på den. Inte nog med det man kan i en avhandling (jag har LÄST den) förklara att jorden kommer att explodera p g a växthuseffekten. CO2hypotesen = satan, jävulen, eller vad fan man inom religionerna kallar sitt käraste andeväsen, det som orsakar all ondska i världen.
  Utsläppsrätter är avlater, absolut ingen tvekan om det.
  Påvarna höstade in ”syndapengar dels för att bygga jättekatedraler dels för att bekosta sin egna orgiastiska livsföring.
  Utsläppsrätter är pengar, pengar som representerar arbete, detta resultat av arbete ska nu skänkas bort för absolut ingenting! Affärsmässigt genialt från de korrumperade hjärnor som hittat på det.
  En av de som kan bekosta sitt orgiastiska liv genom inkomster från denna moderna typ av avlater är klimatjesusen Al Goore, miljöbov (zinkgruvor) och f d krigshetsare inom USA:s administration.
  Att påstå att jordens klimat sköter sig självt, och att om vi så hugger ner alla världens skogar för att elda med etanol, så kommer det inte att förändra det faktum att klimatet sköter sig självt, det blir till häderi, vilket bör bestraffas hårt. ”Skulle inte vi kunna sänka världstemperaturen? Ha, det kan vi visst det, genom att skänka 10 000 till den som handlar etanolbilar, ska vi se till att det blir riktigt kallt igen, precis som på 1300-talet, ni vet då när pesten härjade som värst!”
  ”Vi ska rädda klimatet”, direkt citat från Andreas Carlgren. Om inte sådana uttalande är rena dårpippin då vet jag fan inte vad dårpippi är.
  Det där med hugga ner all skogar är förstås en aning överdrivet, jovisst, jag erkänner.
  Om miljöpartiet får som de vill och vi hugger ner alla skogar för att köra våra bilar och våra värmeverk med ”grön” energi, då kommer förmodligen klimatet att påverkas, i vilken riktning vet jag dock inte riktigt.
  Klimathysterin har utvecklats till religion, inte tu tal om det.

 32. Och Börje, vilket jag har försökt förklara gång på gång:
  Det är människans arbete som är själva miljöpåverkan. Den håller mest på med att försöka upprätthålla sin livsstil med mat, boende, uppvärmning, kläder, resor, nöjen och lite annat.
  Och för det måste den arbeta och ständigt försöka åstadkomma saker lite bättre och billigare! Mänsklig verksamhet och tillväxt är vad som utgör hela den miljöpåverkan man så ofta talar om.
  Alltså, den stora delen av människors miljöbelastning utgörs av behvoet att jobba ihop till alla de utgifter vi anser oss behöva. (En mycket mindre del är har att göra med ifall vi väljer kravmärkta damsugare, eller besprutade elcertifikat sedan)
  Och om en del av detta arbete förslösas på fullständig dårskap då ökar människans miljöpåverkan. Eftersom, en del av allt detta (ev miljöpåverkande) arbete slösas bott på ingenting, på saker som inte ger något substantiell tillbaka, utgör kravet att jobba ihop till detta en mångfalt större miljöpåverkan än de (högst) eventuella sk miljövinster som finns att göra genom påtvingade diktat och pk-krav som pådyvlas medborgarna.
  Men för inse detta måste man förstås klara av att räkna plus och minus … och även skolan har ju varit satt på undantag pga all pk-ism som politiker ägnat sig åt under decennier …

 33. Vivalavida

  Börje, vilka är fundamentalisterna – egentligen? Det är ju de som motsätter sig vetenskapens rön och förnekar dem. Som krampaktigt klänger sig sig fast vid sin förlegade världsbild på grund av rädsla för att förlora sin tro, sin livsstil, pengar eller makt. Och vem passar in i den här kategorin om inte ni klimatskeptiker? Ert förakt för vetenskapen är exakt detsamma som bibelfundamentalisternas. När ni inte har några hållbara argument för er tro (ja, något annat än tro är det inte) tar ni till misstänkliggörande av forskare och hånfulla utfall mot dem som har en annan syn på klimatet.

 34. L

  Vivalavida, om du känner till vetenskapliga rön som bevisar AGW får du gärna publicera dom. Det är svårt att förneka något man aldrig sett…

 35. Vivalavida

  L, vilka bevis har du som motsäger AWG? Kan du vänligen publicera dem! Och kom inte med pseudovetenskapliga påståenden som att isen i Arktis smälter p.g.a. sotnedfall som gör isen mörkare. Vilka vetenskapliga studier stöder en sådan teori? De flesta av skeptikernas ”motbevis” kopieras från andra skeptikers bloggar och har anammats som sanningar utan att det finns några vetenskapliga studier som stöder dem. Tala om att tänka själv! 
  Sanningen är att det i dagsläget inte finns några ”bevis” för varken den ena sidan eller den andra. Det enda som finns är teorier som är mer eller mindre sannolika. När alla fakta samlats in är AWG-teorin den mest sannolika. När det finns tillräckligt med fakta som talar för en annan teori får vi överge AWG. Men än har ingen sådan motbevisande teori framlagts i vetenskapliga studier, även om en del ärliga men för det mesta oärliga försök har gjorts. Det enda som finns är pseudovetenskapligt nonsens som vederlagts (debunked) av seriös vetenskap.

 36. L

  Vivalavida, du svarade själv på din fråga, det går inte att motbevisa något som inte bevisats. Man kan bara vara skeptisk till obevisade påståenden. Ditt prat om att skeptikerna har en tro faller också på sin orimlighet, vi har inget gemensamt som AGW-anhängarna har.

 37. Vivalavida

  Då får jag ställa frågan så här: Har du eller någon annan en teori byggd på vetenskapliga fakta som visar att AGW-teorin är felaktig? Svaret är NEJ – eller hur? Alltså återstår tro = motsatsen till vetande. Det var i den bemärkelsen jag använde ordet tro – inte i den religiösa bemärkelsen.

 38. Håkan R

  Vivalavida:
  Tyvärr är det du som har bevisbördan att visa CO2:s farlighet, till dess förbehåller jag mig rätten att ”svina” ned med mina CO2 utsläpp.

 39. Vivalavida

  Som jag redan sagt går det inte att bevisa varken det ena eller det andra i nuläget. Det finns teorier varav den starkaste i nuläget är AGW-teorin. Om någon har en annan teori som bygger på vetenskapliga fakta ber jag honom/henne publicera den, helst i en vetenskaplig tidskrift. Hittills har skeptikerteorierna inte kommit längre än till Expressen och SvD.
  Din kommentar om att ”svina ner” liknar en trotsig fyraårings.  

 40. Håkan R

  ”Din kommentar om att “svina ner” liknar en trotsig fyraårings.”

  Det är lätt att bli lite barnslig när de rättrådiga klimatkramarna kommer fram och putsar sina tapperhetsmedaljer.

 41. Björn

  Vivalavida räknar sig till dom rättrogna och de som är icke rättrogna måste man bara förakta:
  Ert förakt för vetenskapen är exakt detsamma som bibelfundamentalisternas. När ni inte har några hållbara argument för er tro (ja, något annat än tro är det inte) tar ni till misstänkliggörande av forskare och hånfulla utfall mot dem som har en annan syn på klimatet”.
  Eftersom gängse koldioxidteori endast är en hypotes som inte är på något sätt verifierad, innebär det att man ”tror” att teorin kanske är bärkraftig. Men vi andra som inte är av samma åsikt, tror att även andra faktorer finns med än vad de rättrogna tror. 
  Vivalavida, inse att du är ”troende” precis som vi andra. Eftersom ingen sitter med facit i handen kan vi tillsvidare bara ”tro” mer eller mindre kvalificerat. Betänk, att om ingen annan i något sammanhang skulle vågat gå mot strömmen, skulle vi fortfarande varit kvar på stenåldern.

 42. Vivalavida

  Att gå mot strömmen har inget egenvärde i sig. Allt beror på strömmen. Som jag redan tidigare påpekat finns inga entydiga bevis för vare sig den ena teorin eller den andra. Det finns bara sannolikheter eftersom det inte går att testa teorierna i laboratorieförsök. Det som däremot finns tillräckliga bevis för är att jordens klimat förändrats under de senaste 100 åren och förändringen är så pass stor att den inte kan förklaras med naturliga variationer. Vi vet också att CO2-halten stigit till värden som inte uppmätts på minst 600.000 år. Att till vaje pris förneka att det finns ett samband är att stoppa huvudet i busken.
  Frågan är varför skeptikerna inte vill se sambanden utan hellre blundar för fakta. Rädsla, bekvämlighet eller allmänt trots? 

 43. L

  Vivalavida, var hämtar du dina fakta..?

 44. Vivalavida

  Mina fakta hämtar jag hos de mest tillförlitliga klimatforskningsinstitutionerna och universiteten. Men jag är mycket medveten om att no skeptiker vägrar tillmäta dem någon större auktoritet eftersom de ofta kommer med obehagliga och obekväma sanningar.

 45. L

  Obekväma sanningar, det låter bekant på något sätt…

 46. Vivalavida

  Helt rätt, det gjordes medvetet! Alltid skoj att reta någon!

 47. Johnny

  ”Det som däremot finns tillräckliga bevis för är att jordens klimat förändrats under de senaste 100 åren och förändringen är så pass stor att den inte kan förklaras med naturliga variationer. ”
  Öhh? Så stor är väll knappast ökningen de senaste 100 åren, sedan har väll temperaturen både stigit och sjunkit under denna period. Naturliga förklaringar har ju inte heller förkastats, de får bara inte lika mycket utrymme i media och politiker tycks inte vilja prata om det.

 48. Vivalavida

  Öhh? Var hämtar du dina uppgifter?