Klimatklockan tickar snabbt

I Dalarnas Tidningar skriver Marit Ragnarsson att atmosfären redan är fylld med mer koldioxid än den klarar och att haven, likt en sockerlösning, inte längre kan absorbera koldioxid. Var Marit hämtar denna information är för mig en gåta, men enligt bildtexten rapporterar hon direkt från Poznan. Ursäkta, men om de som sitter i Poznan är lika väl insatta i klimatfrågan som Marit, så ligger mänskligheten risigt till.
Dessutom får vi reda på att ”alla regeringar har ställt sig bakom och enats om att temperaturen på jorden inte får öka med mer än två grader. Antalet människor med allvarlig vattenbrist kommer annars att öka med flera miljarder.”
Hallå!? Vad är det för miljömupp som har skrivit detta?
Som tur är inbjuds man till att maila Marit på marit.ragnarsson@live.se. Låt oss göra det allesammans! 🙂

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Hin Håle

  Heja presstödet

 2. Johan

  Detta var nog bland det värsta jag läst på länge!
  Vad får människan allt ifrån?
  Skrev ett mail och frågade.
  Undras om man får svar?

 3. Olaus

  Det verkar väldigt svårt för klimatalarmisterna att acceptera, att klimatet varierat kraftigt av andra skäl än på grund av människans förbränning av fossiler.
  Ändå finns handfasta bevis i landskapet som är väl kartlagda av geologer och arkeologer.
  Ta senaste istiden. Temperaturerna svängde snabbt under istiden och medförde isfria marker i perioder. Många föreställer sig den felaktigt som 100 000 år av konstant inlandsis av ett par kilometers djup.
  Men i själva verket kom och gick alltså isen. Vi kan bevisa det genom de trettiotal svenska fynden från olika tidsåldrar av mammutars kindtänder som lämpar sig väl för datering med C14- metoden.
  Skandinavien var tidvis under istiden en prärie med sommartid blommande ängar som tillät mammutar att äta sina 200 kg gräs per dag.
  Så kom perioder med sträng kyla som fick inlandsisen att breda ut sig. Isavsmältningen stannade av. I Sverige bildades sk randmoräner parallellt med iskanten i öst-västlig riktning. En sådan randmorän är Hindens res i södra delen av Vänern, som bildades vid en plötslig kyla för ca 13000 år sedan.
  Denna kalla period varade bara i 1000 år och är namngiven vetenskapligt till Yngre Dryas efter karaktärsväxten fjällsippa, Dryas Octopetala, som då bredde ut sig och vars pollen nu arkeologer stödjer sig på.
  Svängningarna i klimatet kan också bevisas via  de snäck- och musselskalsavlagringar som avsattes under de tider isen var borta. Dessa skikt är lätta att datera med flera olika metoder.
  Efter den kalla perioden Yngre Dryas kom en kraftig uppvärmning med följd att skandinaviska fjällkedjan beskogades på höjder upp till 600 meter högre än nuvarande trädgräns.
  Thomas Palm hävdar, att denna uppvärmning är väl känd och beror på jordens bangeometri.
  Men den matematiska Milankovic-cykel är ca 95 000 år och den senaste istiden startade för 70 000 är sedan. Det är nog inte så enkelt som Palm säger. Inte bara astronomin spelar in. Och på den tiden eldades inte fossiler i någon nämnvärd omfattning.
  Och vad berodde alla dessa temperaturförändringar under istiden på?
  Jordaxeln igen?

 4. Johan

  Marit har tydligen jobbat som sakkunnig rådgivare i miljöfrågor  åt regeringen.
  Huga.

 5. Johan: Sakkunnig? Du skojar?! 🙂

 6. Johan

  Maggie:Tyvärr!
  http://www.dt.se/opinion/kronikor_debatt/article381101.ece

 7. Johan: Det kanske är dags att erbjuda Sveriges politiker en riktig klimatutbildning. 🙂

 8. Thomas

  Olaus, det finns flera typer av banvariationer med olika periodicitet. Vari ligger sedan det konstiga i att det förekommit naturliga klimatveriationer? 

 9. L

  Maggie, enligt Centerpartiet har Marit Ragnarsson varit Andreas Carlgrens högra hand i Miljödepartementet..!

 10. karlsson

  I miljöfrågorna behövs ingen grundkunskap för att utala sig som expert, det räcker att upprepa vad alla andra säger. Det verkar inte finnas en enda journalist som ställer följdfrågor som ifrågasätter den miljöideologi som nu råder.
  Har någon av alla dessa miljöexperter kunskaper inom ämnen som kemi, fysik, geologi, historia? Eller räcker det om man har läst in sig på material från Al Gore, WWF, IPCC, Naturskyddsföreningen?
  När man i rapport från poznan beskriver CO2 som utsläpp och förorening har man tappat alla kontakt med verkligheten. I bakgrunden kan men se fabrikskorstenar bolmande av vattenånga!
  Dom enda som verkar förnuftiga i dagsläget är de gamla kommunisstaterna som vet vad det innebär att leva i ofrihet och som är motståndare till regleringar och tvångsmedel.  

 11. L

  Thomas frågar: ”Vari ligger sedan det konstiga i att det förekommit naturliga klimatveriationer? ”
  Det är inget konstigt, tvärtom. Det konstiga är att alarmisterna inte vill låtsas om dom och istället påstår att naturen ska följa datamodeller.

 12. Iven

  I Bryssel har man tydligen kommit överens om att ge storindustrin och kolkraftverken ”dispens” genom gratis utsläppsrätter några år framöver. Kanske får bilberoende i glesbygden också dispens då?
  Frågan är, om det är så, att gratis utsläppsrätter kan ersätta minskade CO2 utsläpp?
  Eller har man helt enkelt förstått att det inte var så katastrofalt akut med att minska människans CO2 utsläpp?

 13. Ingemar

  Jag tror inte att det betyder så mycket vad man pysslat med i Poznan. I bryssel har man kommit fram till följande, enligt Benny Peiser i CCNet: ”ITALY’S CLIMATE COUP: REVISION CLAUSE MAKES EU CLIMATE PACKAGE CONDITIONAL ON COPENHAGEN AGREEMENT” ….” Italy’s demand for a revision clause that will make the EU climate package conditional, was unanimously agreed yesterday at the EU summit in Brussels yesterday. If the Copenhagen Climate Conference in December 2009 fails to agree on a post-Kyoto deal, it is almost certain that the EU climate package and its conditional targets will be further watered down accordingly. As a result of this new revision clause, the EU has ensured that any enforcement of the EU climate package ultimately depends on the outcome of future international climate negotiations. As Italy’s Prime Minister, Silvio Berlusconi stressed yesterday, his shrewd strategy seems to have paid off. 
  –Benny Peiser, 13 December 2008″

 14. Anders

  Skrev ett mail tidigare idag men nu när jag efterlyser svar så går det inte att maila.
  Har hon fått för mycket mail ?

 15. Anders: Bra fråga. Jag har i varje fall skickat ett. 😉

 16. Anders L

  Vad man än tycker om de ”naturliga variationerna” så är det ett oomtvistat faktum att mänskligheten just nu gräver upp 10 miljarder ton kol om året och placerar det i atmosfären. Det är en takt som är miljontals gånger snabbare än den takt med vilken kolet en gång deponerades i berggrunden. Det finns en (1) vetenskaplig teori som förklarar varför detta är ett problem. Sedan finns det ett antal hundra ”mot-teorier” som alla var för sig presenterar egna orsaker till att det inte är ett problem. Det kan vara solen, magnetfältet, värme från jordens kärna, sotpartiklar, vulkaner, vattenånga, ”CO2-mättnad”, vindar, atmosfärens tyngd, ”urban heat islands” etc etc etc – you name it. Två saker har alla dessa teorier dock gemensamt. 1) De baseras på nonsens 2) Resultatet är nonsens.
  Många av dem är mycket ambitiösa. Många har fina grafer. En del har långa ekvationer, t o m. Men dessvärre är de bara nonsens.
  Det finns en berömd anekdot om fysikern Wolfgang Pauli, som en gång ombads bedöma en uppsats av en yngre forskare. Pauli läste den och sedan sa han med en suck: ”It’s not even wrong.”
  Detsamma gäller för majoriteten av skeptiker-teorierna. De flesta av dem är inte ens felaktiga. Och resten ÄR felaktiga.

 17. Anders L
  Att det skulle vara ett omotvistligt faktum att
  ”att mänskligheten just nu gräver upp .. kol .. i en takt som är miljontals gånger snabbare än den takt med vilken kolet en gång deponerades”

  stämmer inte! Och inte heller att att alternativa förklaringar skulle vara rent nonsens. Inte ens om några av dessa skulle vara felaktiga följer det du hävdar.
  Din epistomologi är helt uppåt väggarna, Anders L, och inte för förtsa gången …

 18. L

  Anders L, du har nu ensam dömt ut alla klimatforskare och hela IPCC. Tänk att det var så enkelt och ingen annan har fattat någonting…

 19. Anders L: Jag instämmer med L. Du har inte ens fel.

 20. arga gubben

  Jag sände ett mail till Marit R och fick till svar:
  .hmmessage P { margin:0px; padding:0px } body.hmmessage { font-size: 10pt; font-family:Verdana } Kul att den engagerar i alla fall.
  Är det något särkilt du avser eller är det generellt för hela krönikan?

  Ja, vad ska man svara på det till en som är så ”off-line”??

 21. Iven

  För att återgå till Marit Ragnarsson
  Marits inledning till hennes funderingar om klimatet är en indier, som sagt, att vi för fem år sedan tyckte att det var barnbarnens problem, för två år sedan att det var barnens problem, och nu att det var vårt problem…
  Fortsätter man räsonemanget i samma anda, så kommer det väl att visa sig om ytterligare två år, att det inte var något problem. Eftersom de flesta problem, människor  försöker hitta en lösning för, inträffar aldrig…

 22. Iven

  korr. #21
  resonemanget, förståss
  sorry