IPCC:s trovärdighet är låg

I dagens SvD Brännpunkt fortsätter klimatdebatten. Stockholmsinitiativet får stöd av professor Ingemar Nordin vid Linköpings universitet.

Frida Bender och Henning Rodhe, båda klimatforskare, ondgör sig över att icke-experter uttalar sig i debatten om klimathotet (SvD Brännpunkt 17/10). De exemplifierar med att journalisten Åke Ortmark och ”näringslivsprofilen” Per-Olof Eriksson undertecknat Stockholmsinitiativets artikel. Men att andra amatörer, som Al Gore, turnerar världen runt verkar inte störa.

Hursomhelst är invändningen inte relevant eftersom det är sakfrågorna som bör diskuteras, inte budbäraren.

Ett mycket sakligt och bra inlägg. Jag rekommenderar er alla att läsa det.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Micke

  Det är nog skillnad på en amatör som gör uttalande i samstämmighet med vetenskapen än amatörer som går i diametralt motsatt riktning. Man behöver inte vara astronom för att trovärdigt kunna hävda att Jorden är rund.

 2. Micke: Det kan också bero på att amatörens kredibilitet stärks av att han debiterar sjusiffriga belopp för sina påståenden. 🙂

 3. Thomas

  Maggie, vore det inte mer belastande om Gore betalade sjusiffriga belopp för att sprida sin historia? Att folk är villiga att betala för att höra den visar ju bara att den anses intressant?

 4. Thomas

  Det där inlägget i SvD var för komisk. Först konstaterar författarna ”Hursomhelst är invändningen inte relevant eftersom det är sakfrågorna som bör diskuteras, inte budbäraren.” varefter de omedelbart övergår till att diskutera IPCC:s trovärdighet snarare än några sakfrågor.

 5. jim

  Förstår inte varför Maggie tror att människor skulle tro mer på Al Gore för att han tjänar pengar på sin klimatkampanj än stackars Ingemar Nordin som menar att det gjorts undersökningar hit och dit som visar att IPCC:s trovärdighet är låg. Han kunde ju ge någon referens i af. Nordins trovärdighet är låg, för han kommer med så mycket udda påståenden, som att IPCC drar slutsatser från endast 50 klimatforskare  som både har tätt samarbete och som reviewar varandras rapporter innan publicering. Det kan man kalla Bla ha.

 6. L

  Thomas, nu handlade debattartikeln om just budbärarna och inte sakfrågorna. Något du själv brukar ägna dig åt på fullt allvar.

 7. Ingemar

  Thomas, nu handlar ju även IPCCs trovärdighet om sakfrågor och som det forskas om. Fast det är sakfrågor av ett annat slag än de sakfrågor som klimatforskningen ägnar sig åt. Vad är det som är så konstigt med det? ”Klimatfrågan” är en mycket större fråga än den rent naturvetenskapliga. Denna fråga berör också statsvetenskapliga, ekonomiska och vetenskapsteoretiska frågor. Jag tar t.ex. inte ställning i den naturvetenskapliga frågan utan i hur forskningen kring detta bedrivs och hur den förmedlas ut till politiker och samhälle. Det är en mycket intressant forskningfråga.

 8. jim: Det Ingemar säger är inte så udda. Du kan söka upp vad John McLean kommit fram till. Han har skrivit en utmärkt rapport om detta.

 9. Håkan

  Nej Micke, det är amatören Gore tillsammans med IPCC som försöker få oss att tro att de uttalar sig i samstämmighet med vetenskapen, vilket har visat sig vara en grov överdrift. Och det är snarare amatören Gore som försöker inbilla oss att jorden är platt, vilket han tyvärr är på god väg att lyckas med.

 10. Inge

  Eftersom det är pga IPCC:s rådgivning regeringarna vill satsa tusentals miljarder dollar på att sänka CO2-utsläppen så är det otroligt viktigt att man kan lita på objektiviteten hos IPCC. Att de ändrade den vetenskapliga rapporten inför Kyotokonfefrensen 1995 så det stämde med deras egen åsikt, eller att de marknadsförde hockeyklubban som sanning eller motarbetade offentliggörande av deras egen demokratiska process, stärker inte trovärdigheten hos dem. Tvärtom måste en total öppenhet vara helt nödvändig.
  Och hade de haft överlägsna argument vore en öppen debatt något de skulle eftersträva. Men nu står de där med en massa kunskapsluckor och då kommer andra egenskaper fram hos dem.

 11. Ianric

  Jim m fl,
  Jag rekommenderar varmt alla som intresserar sig för vetenskapsteori att läsa Lindzens papper:
  http://nzclimatescience.net/images/PDFs/lindzen190908.pdf
  Jag håller med om att den länken borde funnits med i brännpunktartikeln.

 12. Christopher E

  Jim: Talet om att IPCC endast har 50 forskare bakom sig bygger inte på hela rapporten, utan det kritiska kapitel 9, där frågan om det människan påverkar klimatet stöts och blöts. Detta är själva grundfrågan, och jag tror att de flesta är överens om detta. Om inte människan påverkar klimatet, så är ju inte bara resten av rapporten, utan rentav hela klimatdebatten tämligen irrevelant!
  Här är två bra analyser av John Mclean (de som Maggie ber dig finna, skulle jag tro):
  Länk och länk.
  Hög tid att avliva myten om de 2500 forskarna.

 13. Ingemar

  För de som är intresserade av pålitligheten i källor och referee-system kan jag också rekommendera Wegman rapporten och dess uppföljare. Här gäller det inte i första hand IPCC utan Mann et.al. och Hockeyklubban. Hur oberoende var deras källor? Hur insyltatde var de som granskade deras artiklar?
  I Wegman-rapporten används en metod för att se sambanden mellan olika forskare som sedan också användes av John McLean i sina studier av IPCC.
  Den vetenskapliga världen inom ett specialområde kan vara ganska liten och består ofta av olika ”klickar” (obs fackterm!). Och de som förlitar sig på en artikel inom området är kanske inte medvetna om detta. Desto viktigare då att se till att granskningar och sammanfattningar görs av så oberoende experter som möjligt. Det har getts åtskilliga goda råd om hur IPCC skulle kunna reformeras och göras mer trovärdig, bl.a. från McIntyre och McKitrick men även från Lindzen och andra. Tyvärr har IPCC inte velat lyssna utan verkar snarare gått efter informella kriterier (som är väldigt svåra att få fram forskningsmässigt eftersom de aldrig uttalas ännat än möjligen i korridorerna). Vetenskapssociologen kan enbart i efterhand konstatera att alla, eller nästan alla, experter kommer från samma ”klick”.
  Wegmans rapporter hittas bl.a. på
  http://www.climateaudit.org/pdf/others/07142006_Wegman_Report.pdf (läs sid 38 och framåt)
  och
  http://www.uoguelph.ca/~rmckitri/research/StupakResponse.pdf där metoden presenteras lite mer i detalj.

 14. pekke

  Det pratas om nogrannhet. sakfrågor och pålitlighet och om jorden är platt eller rund.
  En sak som visat sig är att ( till Micke ) jorden INTE ÄR RUND !
  http://www.sciam.com/article.cfm?id=earth-is-not-round

 15. Magnus S

  Redan IPCCs uppdrag diskvalificerar dem. Från deras websida (http://www.ipcc.ch/about/index.htm): ”Its role is to assess on a comprehensive, objective, open and transparent basis the latest scientific, technical and socio-economic literature produced worldwide relevant to the understanding of the risk of human-induced climate change, its observed and projected impacts and options for adaptation and mitigation”
  För det första. De kunda ha valt att formulera uppdraget som ”assess the causes of climate changes”. Men man vill inte veta alla orsaker bara en speciell…
  För det andra visar uppdraget att finna mitigation och adaption på att det finns något som vi kan påverka, dvs det förutsätter människan som orsak.
  Dvs, vem som var skurken var klart för början, det gällde bara att skriva en historia som pekade ut honom. Nu är det gjort och klart och alla tror dem. Nåja, nästan alla…

 16. Christopher E

  Magnus S: En synpunkt jag håller med om. Man har bestämt sig för att det finns ett problem som behöver åtgärdas…
  Precis samma sak kan man se på SVT:s vädersida på nätet. Där finns en ruta för att länka vidare till klimatsidorna. De sista orden förstör fullständigt den falska ansats till objektivitet man vill ge sken av i början…
  ”Är det sant att vi människor orsakat en klimatförändring? Hur fungerar processerna och framförallt – vad gör vi åt det?”
  Sorgligt att samma genomskinliga problemformuleringsmonopol också genomsyrar IPCC.