Inte bara CLOUD

Borrprover i Antarktis och Grönland har visat att atmosfärens koldioxidhalt och jordens medeltemperatur har följts åt åtminstone den sista miljonen år. Detta innebär inte nödvändigtvis något orsakssamband, även om det faktum att temperaturen vanligen ändras först är ett indicium för att det är temperaturen som brukar styra koldioxidhalten. Det vi dock kan säga är att om koldioxiden har en inverkan på jordens klimat så vet vi hur den verkar. Det vi däremot inte vet är om den har någon effekt och hur stor den i så fall är.

När det gäller havens inverkan, genom företeelser som El Niño, La Niña, PDO (Pacific Decadal Oscillation), NAO (North Atlantic Oscillatien) eller AMO (Atlantic Multidecadal Oscillation) så är dessa också rätt väl förstådda. Det finns dock ytterligare ett statistiskt samband, nämligen det mellan solaktiviteten, som i sin tur är nära kopplad till förekomsten av solfläckar, och klimatet. Bekymret med detta statistiska samband är att det finns inget allmänt accepterat orsakssamband. Det vi däremot kan säga är att om det finns ett orsakssamband så är det högst osannolikt att det är jordens medeltemperatur som styr solaktiviteten, så att om det alls finns ett orsakssamband så är det med största sannolikhet solaktiviteten som påverkar jordens klimat.

En som föreslagit en möjlig mekanism om hur solaktiviteten påverkar klimatet är den danske astrofysikern Henrik Svensmark. Hans idé är att det beror på att när solen är aktivare och solvinden blir starkare och den mängd kosmisk strålning som når jorden minskar så blir det färre moln. Huruvida molnen värmer eller kyler är också omtvistat, något som exempelvis debatten mellan Spencer och Dessler visar. Den främsta anledningen till detta är naturligtvis att moln på dagen kyler medan moln på natten värmer (genom att de förhindrar utstrålning). Detta innebär dock speciellt att med mer moln så är skillnaden mellan dagstemperatur och natt-temperatur mindre. Detta har nu utnyttjats av en grupp serbiska forskare, som studerat effekterna av det som kallas Forbush-minskningar. En Forbush-minskning är den nästan omedelbara minskning av kosmisk strålning (som når jorden) som följer på soleruptioner med kraftigt ökad solvind. Detta är en kortvarig minskning av den kosmiska strålningen som avklingar efter några få dagar.

Det omedelbara svaret på en Forbush-minskning tycks vara att skillnaden mellan dag- och natt-temperaturer (nästan) omedelbart ökar. Med andra ord – mindre kosmisk strålning ger mindre molnighet – precis det som Svensmark hävdat.

http://www.astrophys-space-sci-trans.net/7/315/2011/astra-7-315-2011.pdf

Det tycks bli allt svårare att avfärda Svensmarks teorier.

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ann L-H

  Tack för ännu en intressant rapport från en intressant rapport! Plötsligt händer det oerhört intressanta saker var och varannan vecka, alltmedan MSM varken vill se eller höra än mindre förmedla om detta.

  Vart tog den annonserade rapporten från SI´s skribentmöte vägen?

 2. Björn

  Det går inte längre att lossas som om solen inte är den största drivande faktorn av vårt klimat. Det är detta faktum som Svensmark har insett. Solens irradians är inte den variabla faktorn som dominerar klimatvariationerna. Det är i stället solens variabla magnetiska aktivitet, jordens variabla geometriska förhållande till solen och andra faktorer som hindrar solens instrålning, som är de dominerande faktorerna. Det är dessa faktorer som väntar på en vetenskaplig analys. Allt annat som händer inom vår atmosfär, är sekundära faktorer. Vi måste naturligtvis först förstå de primära faktorerna innan vi kan säga hur de sekundära faktorerna samvarierar med de primära.

 3. En  sak som slog mig när jag läste posten, men som jag aldrig reflekterat över tidigare, är frågan, roterar Solen?
  Alltså, vi kretsar kring solen, ett år per varv. Men ligger solen still, så att vi passerar solen med samma  yta vänd mot oss samma datum varje år?
  Uppträder solfläckarna slumpmässigt fördelade över ytan, eller är de vanligare på något ställe?
  Alltså att de är vanligare ett visst datum eller en viss månad, om solen inte roterar?
  Om solen roterar och dess fläckar inte är slumpmässigt fördelade kommer vi att nås av dess kosmiska strålning vid olika årstider och och årstiderna kommer därför att  vara olika år från år. En möjlig (del)förklaring till fenomenet årsmån.

 4. Thomas

  Mats #3,
  http://en.wikipedia.org/wiki/Sun
   
  Alltid en bra startpunkt om man undrar över något trivialt som om solen roterar.

 5. Thomas, tydligen roterar solen med 1 varv på 225-250 miljoner år. Så för min undran kan man betrakta solen som att den inte roterar i förhållande till en mansålder.
  Däremot står det inget om solfläckarna uppträder slumpmässigt över ytan eller inte. Att de är svåra att förutsäga har jag förstått sedan tidigare. Här finns utrymme för en påverkan av årsmån.

  En annan intressant sak som stod, är att solen driver jordens klimat och väder. Inga om, kanske eller delvis. Det står också att detta har varit känt sedan förhistorisk tid. Om du hade läst detta tidigare hade du kunnat spara massor med tid och energi som du nu i åratal har slösat i olika fora

 6. Hans i Lund

  Hej Mats, det är olika rotationer. 225-250 miljoner år tar det för solen att fullborda ett varv runt centrum av Vintergatan. Solen roterar runt sin egen axel på 25,6 dygn vid ekvatorn och 33,5 dygn vid polerna. Alltså har man inte alltid samma yta av solen vänd mot jorden vid samma datum varje år.

 7. S. Andersson

  Svensmark är verkligen en riktig hjälte. En person med stor integritet som orkar att stå upprätt även i den värsta motvind. Det här gäller även om det skulle visa sig att han har fel. Är inte det själva essensen av allt vetenskapligt arbete: Man arbetar med en teori ända tills den kan bevisas eller motbevisas empiriskt?

 8. Jonny Fagerström

  #1 Ann L-H

  Det kommer ett inlägg/rapport om skribentmötet på torsdag denna vecka

 9. Tack Hans, hade inte scrollat tilräckligt i artikel. Trots en grundläggande naturvetenskaplig utbildning har rymden aldrig intresserat mig. Så det jag läser kan jag förstå, men det fastnar inte särskilt mycket i minnet. Tyckte inte ens det var värt att se månlandningen fastän jag var en nattuggla på den tiden. Tänkte att om det är så märkvärdigt så visar de en repris. 

  Nå, mycket med solfläckarna förefaller vara så oregelbundet att det från vår horisont och praktiska resonemang kan liknas vid slump. Flera överlagrade cykler med oprecis regelbundenhet och varierande intesitet. Därutöver fläckar som inte passar in i regelbundna mönster.
  Slump är däremot något som intresserar mig och synnerhet  den effekt av trompe l’oeuil som inträffar när slumpen linjerar sig så att man i efterhand tycker sig se ett avsiktligt mönster. Mycken tro har sitt ursprung i slump som ser ut som en tanke.

 10. ces

  Lite OT: Andreas Carlgren deltar i klimatförhandlingar i Sydafrika och Mexico
  Miljöminister Andreas Carlgren reser till Sydafrika för att delta i ett informellt möte med klimatministrar som en del av processen inför klimatkonventionens sjuttonde partsmöte (COP17) i Durban, Sydafrika, i december. I Mexico leder Andreas Carlgren tillsammans med Mexicos miljöminister Elvira Quesada ett ministermöte, som Sverige arrangerat tillsammans med Mexico, för att skärpa insatserna mot kortlivade klimat- och luftföroreningar som till stor del inte omfattas av klimatkonventionen.

 11. L

  CES, ”kortlivade klimatföroreningar” låter motsägelsefullt. Kan det vara etanol som ska bannlysas..? Eftersom Carlgren har ett behov att alltid ”gå före” så kanske han kan gå före i att avskriva klimathotet och börja ägna sig åt reella och dagsaktuella problem…

 12. Slabadang

  Bevisen om solens inverkan samlas nu på hög!

  1. Shapiros rekonstruktion av TSI ligger ute på nätet och konkurerar med den rekonstruktion IPCC använt som visar en sex ggr mindre ökning av TSI sedan Maunder minimum. Hur de kan visa så stor skillnad är av yttersta vetenskapliga intresse.

  2 CERN

  3 Lakens artikel som genom satellitobservationer fann bevis på en direkt koppling mellan molnbildningen och kosmisk strålning på mellanhöjd vilket stämmer väl med den Serbiska artikeln.

  4. Allt fler artiklar påvisar sambandet mellan antalet solfläckar och temperaturen.

  5. Murry Salby bekräftar motsatsen till slutsatsen i bla annat Al Goraclets film genom att visa att temperaturen styr CO2 halten och inte tvärtom. Detta är redan känt även inom CAGWkyrkan men den förstärkningseffekt som de åberäknar CO2 finns helt enkelt inte.Människans tillförsel av CO2 till atmosfären är överskattad och försvinner mer som brus i den CO2ökning höjd temperatur skapar i kolcykeln. Mindre av våra utsläpp hamnar alltså i atmosfären än vad CAGWkyrkan antagit. Mauna Loas CO2 data skall alltså läsas med helt nya glasögon påtagna och ses mer som ett temperaturproxi på planeten. Där CO2 nivån skall läsas som den globala temperaturens konsekvens och inte en forcing för den.

  6. Fighten mellan Spencer och Desslers hockeyliga är av det pinsamma slaget. Spencer har redan visat sig vara korrekt och invändningarnas grund från hockeyligan är av det mer desperata slaget och när fienden är satt under press så avslöjar han samtitidgt sina positioner.

  Vilken artikel som bör dras tillbaka är redan klarlagt, och vi bör väl vänta oss att redaktören på GRL avgår snart? 🙂

  Vilka invändingar kommer då Dessler med?

  1. Han påstår att spencer använt ”fel” temperaturdata serie. Varför HaCRU 3 som annars anses vara gyllene standard skulle vara fel anges ingen annan förklaring än att Dessler TYCKER att CERES data passar bättre. Problemet är att Dessler lyckas inte ens med sin körsbärsplockade data serie bevisa Spencer fel!! Inte ens genom att fördubbla kravet på statistisk säkerhet lyckas han bevisa Spencer fel. Dessler har betydligt svårare problem med att motivera varför han valde BORT hadCRU 3 i sin beräkning nu och i sin artikel 2010. Anklagelsen om körsbärsplockning blir betydligt mer relevant ställd mot Dessler än Spencer. Varför Dessler väljer att blanda CERES all sky and clearsky är en ytterligare fråga när det är känt att clearskys besitter kvalitetsproblem.

  Därutöver använder Dessler en helt annan definition på vad atmosfärens ”ytlager” innebär. Dessler vill använda havsytan ned till 700m djup ( Spencer 25 m) och alla vet att ju djupare du går ju större blir osäkerheterna och trögheterna i havets energicirkulation. Varför Desslers val av parametrar skulle vara mer exakta eller ”rätt” visar sig inte vara starkare än rent defensivt ”tyckande” och mixtrande. Spencer kan tydligare sakligt motivera sina val än vad Dessler hittills lyckats med.
   Vad gäller Desslers val av havsyta så är misstankarna om uppenbar körsbärsplockning på sin plats då Dessler valt bort TRE av de mest erkända dataseten i sin beräkning.

  Dessler har dessutom helt missat vad Spencer hävdat om molnens feedback. Alla som läst det minsta om Spencer  vet att han utgåt ifrån att molnen är både feedback och forcing för temperatur, medan Dessler och hela CAGWkyrkan bygger sin tro på att de endast utgör feedback och detta på CO2. Dessler har nu gått med på att ändra sin helt felaktiga beskrivning av Spencers position samtidigt som han cementerar sig fast i att molnen endast utgör feedbacks på temeratur.

  Dessler och CAGWkyrkan försökte också påstå att Spencer körsbärsplockat de modeller han valt att jämföra observationerna med. En anklagelse helt gripen ur luften. För hur kan att välja de tre sämsta och tre bästa någonsin bli att körbärsplocka?

  Spencer har nu lagt ut en graf på sin hemsida som visar samtliga modeller och det snarare förstärker intrycket av att modellerna är ”all ower the place” än tar bort intrycket. Statistiskt sätt så får vi en mycket tydligare bild av att SAMTLIGA modeller felar ifrån observationerna. Med alla modellerna inlagda så syns det systematiska felet i alla modeller mycket tydligare.

  http://www.drroyspencer.com/wp-content/uploads/AR4-models-vs-CERES-lag-regression-Net-flux.png

  McIntyre har gett sig in i matchen och även tittat på Desslers beräkningar i hans artikel 2010 i samma ämne. Vi ska ha klart för oss att både Dessler och Spencer försöker klyva hårstrån med slö matkniv och det är statistiskt mikrometer jobb  som stöder antingen den ena eller andra parten. Så att vara de statistiska dygderna trogen är av yttersta vikt. Att jämföra data på lika statistiska villkor ett måste.

  McIntyre har nu rekonstruerat Desslers graf från 2010 och längst ner på denna artikel så ser ni resultatet. ”The questions are obvious” och det är nog årets understatement.

  http://climateaudit.org/2011/09/08/more-on-dessler-2010/#comments

  Vilka segrar kan vi skeptiker redan räkna hem i fighten mellan Spencer och Dessler mellan dataserierna HadCRU 3 mot Ceres all and clearskys.

  1. Dessler erkänner att ingen uppvärmade effekt fråm moln upptått under denna aktuella tidsperiod artiklarna omspänner.

  2. Dessler hat mycket svårera att motivera sina val av data än vad Spencer har.

  3. Desslers felberäkning med faktor tio i ”feedback” jämförd med Spencers är ute på isen och Dessler har efter samtal med Spencer justerat ner sin siffra och kommer tvingas gå hela vägen ner. Dessler går helt enkelt på grundkurs i feedbacks hos Spencer.

  http://wattsupwiththat.files.wordpress.com/2011/09/josh_spencer_teaching_dessler.jpg

  På Realclimate hävdade att spencers och Braswells artikel ”Had no merit”. Substansen bakom detta betyg är lika tunn som hela klimathotet och det omvända gäller nu för Desslers hafsverk till artikel ”no merit” blir betyget.

  Spencers artikel var som att släppa en rejäl brakskit i det klimatistiska rymdimperiets stridscentral.. I panik och i  formation skithög flydde de ut och tryckte på alla knappar och ventilationsfläktar samtidigt. Dessler råkade samtidigt trycka på knappen ”högsta gasberedskap” som sluter all inkommande friskluft och nu cirkulerar endast den befintliga. Lukten försvann inte.

  När de är satta under press begår de sina största misstag. Vi har nu nästan i detalj kunnat följa agerandet och stridsmoralen och förmågan hos motståndaren. Spencer är som Obi van Kenobi och står lätt pall mot kompanier av de stormtrupper han på öppen yta möter. Dessler är väl ingen Darth Vader direkt men väl en ”sith” som Spencer nu har under behandling. ”May the force be with him” 😉

  Att peer review är kapad och kontrollerad av hockeyligan är ingen fråga längre. Desslers papaer utgör bara ett av de nu otaliga bevis vi har om den. Förbannat tråkigt och totalt oacceptabelt.

 13. Björn

  Slabadang [12]; Bra och informativt inlägg! Ett komiskt inslag var stycket om brakisar och gaslukt. Härligt med lite humor i allvaret.

 14. Slabadang

  Björn!

  Visst underlättar det med lite humor också. Att bara prata i förkortningar och siffror blir annars förbannat torrt och jag hoppas att en bra mix ökar intresset och även ger de som inte är så insatta en ökad läsvärdhet. Alltid slinker det med nåt av bara farten liksom både svårtuggat och lättuggat måste finas med på kimatbuffèn.

 15. Inge

  Ber att få instämma med Björn # 13

 16. Eftersom ”klimatförändringarna” går allt snabbare och det är ”värre än vi trodde” etc så kan man nog fortsätta med strutstaktiken gällande Svensmark. 

  Det är helt enkelt ”fel åsikt”, 

  läs dagens dumhet här

   http://www.dn.se/debatt/sveriges-klimatutslapp-ar-storre-an-regeringen-sager

 17. ThomasJ

  SMHI:s uppdatering till regeringen – ett ’måste läsa’:

  http://www.smhi.se/polopoly_fs/1.17826!RAPPORT_klimatologi%20nr%204.pdf

  Arma Land!

  Mvh/TJ

 18. L

  ThomasJ, undrar om SMHI känner till att Kina gått om oss i utsläpp per capita? Vad vi gör har på sin höjd ett symbolvärde i klimatdebatten.

 19. Ingemar B

  Kina gått om oss i utsläpp per capita??????    En av mångar helt orimliga ”sanningar” i detta forum…?

 20. Ingemar B

  Förutom slutsatserna i SMHI:s rapport, finns det ju naturligtvis MÅNGA andra mycket tunga skäl till att påskynda minskningen av vårt beroende av fossila ändliga tillgångar… Saker som ingen kan säga ha ”symbolvärde”  för någon, tex. när oljepriset rusar upp på helt oande höjder inom en snar framtid…

 21. Ingemar B

  # 19
  Förlåt jag hade FEL FEL FEL!!!

 22. Ingemar B

  …men att Kina har mera utsläpp per capita det beror ju på vi i Sverige har helt speciella förutsättningar. Vi i dom rika länderna har ju faktiskt mycket stora möjligheter att minska vår del av den globala belastningen, så att de fattiga länderna får en möjlighet att närma oss lite i den materiella standarden
   

 23. L

  Ingemar B, visst är det så, om utsläpp saknar betydelse. I och med att man förväntar sig att Kina ska öka 20-30 procent till medan vi ska minska lika mycket, spricker annars ekvationen. Våra minskningar äts då upp hundra gånger fortare än vi skapar dom…

 24. Carl-Axel

  Enligt det synsätt som rapporten som publicerades i DN debatt har spelar det tydligen roll hur mycket vår export industri släpper ut. Ju mer vi släpper ut inom exportindustrin ju mer klimatvänliga blir vi. Låter ju som ett toppenämne att forska inom, mera forskningspengar bör ju absolut satsas på detta ! ( obs, ja ni vet vad utropstecken betyder)

 25. magnus

  Slabadabg #12

  CERN?

  De som utfört experimentet påstår inte att deras resultat säger något om solens inverkan på klimatet.

  Att du tror  dig veta bättre gör att jag tror mig veta att du snackar strunt 🙂 

 26. Jaha och så var det Ny Teknik:
  http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/miljo/article3266659.ece
  Gå in och kommentera
   

 27. L

  magnus, berätta då exakt vad CERN säger och betydelsen.

 28. magnus

  L

  Varför då?

  http://cloud.web.cern.ch/cloud/ 

 29. L

  magnus, för att visa att det inte är du som ”snackar strunt”.. 😉

 30. magnus

  Varför kan du inte läsa innantill? Hör av dig när du hittat det i resultaten som faktiskt säger något om klimatet.

  Att Slabadang dessutom litar blint på en väderspåman som med egna formler använder stjärnorna för att spå väder säger ju också en del 🙂


 31. magnus

  …om vem som pratar strunt alltså…

 32. Lena Krantz

  Ingvar E #26

  Jahapp, så de tycker att det verkar realistiskt att havsnivån skall stiga med 187 cm under de kommande 89 åren

  När den stigit med 5 cm under de föregående 18

  Ja ja…

 33. Lena Krantz

  Fel fel….min förra skall vara

  197 cm under de kommande 89 åren.

 34. L

  magnus, CERN säger att man behöver hitta fler komponenter i molnbildningen, men att kosmiska partiklar hade en överraskande stor roll. Och att dom varierar med solaktiviteten är utgångspunkten.

  http://press.web.cern.ch/press/PressReleases/Releases2011/downloads/CLOUD_SI_press-briefing_29JUL11.pdf 

 35. magnus

  L

  Nej så säger dom inte.
  ”överraskande stor roll” är inte samma som:
  “We’ve found that cosmic rays significantly enhance the formation of aerosol particles in the mid troposphere and above. 

  Det är din egen tolkning

 36. L

  magnus, nu är du i samma sandlåda som Thomas Palm. 

  Detta läste jag på CERN:s hemsida:

  ”The CLOUD results show that a few kilometres up in the atmosphere sulphuric acid and water vapour can rapidly form clusters, and that cosmic rays enhance the formation rate by up to ten-fold or more.”

  “It was a big surprise to find that aerosol formation in the lower atmosphere isn’t due to sulphuric acid, water and ammonia alone,” said Kirkby. “Now it’s vitally important to discover which additional vapours are involved, whether they are largely natural or of human origin, and how they influence clouds. This will be our next job.”
   

 37. Thomas

  L #36, några kommentarer til det citatet:
  1. Att bilda aerosoler är bara första steget till att bilda partiklar stora nog att kondensera vattenånga till moln.
  2. Sådana partiklar är vanligen inte en bristvara i atmosfären.
  3.  Svensmarks hypotes baseras på att det skall bildas moln på *låg* höjd, medan CERN:s resultat tyder på att om några bildas borde det vara på hög höjd.
   
  4. Det är oklart hur väl luften i deras reaktor verkligen motsvarar verklig luft. De hittade i alla fall föroreningar i aerosolerna som inte borde kunnat finnas där.
   
  Det är intressant grundforskning om hur atmosfären fungerar, men inte säger det något om hur stor påverkan kosmisk strålning har på klimatet.

 38. L

  Thomas, den säger att strålningen har en påverkan, inte motsatsen.

 39. magnus

  L

  Kul att du också kan läsa på CERNs hemsida
  Då behöver jag inte förklara för dig vad som står där 🙂

  Det som de beskriver som ”big surprise” är ju fortfarande inte alls klarlagt att det har med kosmisk strålning att göra.

  Det kan vara så.
  Det kan inte vara så.

  Att vi är ett steg närmare gåtans lösning är inte samma sak som att sannolikheten för att Svensmark har rätt har ökat.
   

 40. Thomas

  L #38, påverkan på vad?

 41. L

  magnus, du har tydligen samma förhoppningar som Thomas. Tragiskt…

 42. L

  Thomas, grundfrågan har hela tiden varit; Cosmic rays, clouds and climate.

 43. Thomas

  L , och CLOUD har *inte* visat påverkan vare sig på moln eller klimat.

 44. L

  Thomas, OK, ungefär som koldioxid med andra ord… 😉

 45. magnus

  L

  Nej CLOUD har inte heller visat något om koldioxidens inverkan på moln och klimat.

  Då kan det alltså anses vara motbevisat.

  Logiken tätnar….. 🙂 

 46. magnus

  L #41

  Vad hoppas jag på då?

   

 47. L

  Sorry magnus, på din nivå tar diskussionen slut.

 48. magnus

  L

  Vad hoppas jag på? 

 49. Förhoppningarna från vissa om att CLOUD, Svensmark, och för att inte nämna Corbyn, ska visa att vi kan bete oss hur som helst med vår tunna atmosfär kommer nog att klinga av så småningom.

  Men som i många andra attitydfrågor kanske det tar en generation eller två.

 50. L

  Uffeb, vad får dig att dra dessa slutsatser?

 51. L # 50

  Bland annat dina enradare här.

 52. L

  Uffeb, jag har inte uttalat några förhoppningar om vare sig Svensmark eller Corbyn, inte heller sagt att vi kan bete oss hur som helst med atmosfären och att vara skeptisk är en ganska sund attityd som jag hoppas överlever.

 53. L #52

  Svårt att veta vad just din attityd är eftersom du skriver så kort.

 54. L

  Uffeb, jag upplever ingen klimatkris. Det är min attityd…

 55. L #54

  Det är nog ingen som upplever en klimatkris. Det handlar nog snarare om att en del är nyfiket skeptiska till diskussioner om klimat, medan andra inte bryr sig.

 56. L

  Hmm, enligt en viss fd vicepresident upplever hela jorden en klimatkris…

 57. Bertel

  Uffeb # 49, 51, 53, 55.

  Med all respekt, men i kväll ligger du före godag yxskaft i begriblighet och ej att fördömma, eftersom få kan återgälda denna bedrift.  🙂

 58. Ingemar Nordin

  Kopplingen mellan solen och klimatet tilldrar sig allt större uppmärksamhet:

  http://www.thegwpf.org/the-observatory/3868-the-sun-weather-relationship-is-becoming-increasingly-important.html

 59. Gunbo

  L #54,

  ”…jag upplever ingen klimatkris. Det är min attityd…”

  Varför inte vidga vyerna lite? Vad upplever Pakistans befolkning nu – för andra året i rad eller bönderna i Texas som får låta slakta sin boskap p g a torkan.

 60. L

  Gunbo, på två år förändras inget klimat…

 61. Slabadang

  Ingemar!

  Från artikeln:

  Dr Hari Om Vats of the Physical Research Laboratory in India said at the conference, “The Sun-weather relationship is becoming increasingly important. It is true that our understanding of the Sun and solar processes has increased dramatically during recent years, however, it is realised that the Sun affects the Earth’s environment is a much more complicated manner than we had imagined.”

  Vem vet det kan vara i Asien som de lyckas bibehålla den Popperska skolan och ett ytterligare skäl till varför den genomkorrumperade vetenskapen i väst kommer bli omsprungen ännu fortare.
  Våra institutioner är mätta feta politiserade och manipultiva men i Asien finns en utpräglad hunger på att komma ifatt och förbi oss och det kommer med nuvarande mentalitet att gå blixtsnabbt.

  jag tycker så helvetes synd om alla seriösa forskare och vetenskapsmän som tvingas leva under dessa postmoderna korrupta kulturmarxistiska influenser som nu råder i alla vrår.
  Vem trodde att KVA och IVA skulle bli Sveriges främsta begravningentrepenörer för det veteskapliga förtroendet.?

  En schysst hundra oddsare var det som bröt mållinjen först på det långa loppet.

 62. Gunbo

  L #60,

  ”…på två år förändras inget klimat…”

  Kom gärna ihåg det när skeptiker jublar då den globala temperaturen sjunker en månad!

 63. L

  Gunbo, det är trångt i sandlådan ikväll… 🙂

 64. Gunbo

  L,
  Kanske bäst att gå hem och sussa då!

 65. Thomas

  Ingemar #58, från din länk:
  ”The key point to emerge from Dr Lean’s paper is a prediction of what the Earth’s surface temperature will do in the near future. Dr Lean predicts that during the next three or four years global surface temperatures will rise very rapidly, at a much faster rate than due to the greenhouse effect alone.”
   
  Hoppsan, skall temperaturen stiga ännu snabbare än väntat.

 66. magnus

  Slabadang #61

  The key point to emerge from Dr Lean’s paper is a prediction of what the Earth’s surface temperature will do in the near future. Dr Lean predicts that during the next three or four years global surface temperatures will rise very rapidly, at a much faster rate than due to the greenhouse effect alone.

  Står det avslutningsvis. Lyckades du missa det? 

 67. Thomas

  Magnus #66, det ekar visst här i forumet.

 68. magnus

  L#60

   på två år förändras inget klimat 

  Jo de faktiska förhållandena på jorden kan visst förändras på två år. 

  Om ingen förändring kan ske under någon godtycklig tvåårsperiod. När kan då förändring ske? 

  (om förändringen som du säger är =0 så kan du ju dra slutsatsen att ingen förändring sker under nästa tvåårsperiod heller och då kommer status quo att råda i evighet. Men så är det ju bevisligen inte.)

  Att vi inte kan mäta förändringen tillförlitligt och att andra variationer av större ordning maskerar en långsam trend den är en annan sak.

  Och ja, jag vet vad du ”egentligen menade”

  Men ditt påstående handlar inte om det utan att försöka leda i bevis att vi inte behöver bry oss om något inom den närmaste tvåårsperioden, outan att vi kan fortsätta att skylla på statistiska avvikelser.

  I evighet 

  Smidigt 🙂

 69. Thomas # 65
  Oavsett, det är ju tacksamt när det är så näraliggande ”spådomar”.
  Vi får mao facit ganska snart. 

 70. magnus

  Thomas 

  Eko -Jovisst.

  Men som Hitchcock lär ha sagt: om du vill att publiken skall uppfatta något viktigt i som rör handlingen i en film så måste du visa det minst tre gånger.

  Det här att solaktiviteten styr klimatet upprepas flitigt här, men att detta skulle kunna samverka med AGW ignoreras varje gång.

  Eftersom Slabadang så lägligt glömde bort att citera så tänkte jag att det tålde att upprepas 🙂

 71. magnus

  Labbibia #65

  Jo det håller jag med om, men förvänta dig inget jubel från mitt håll om spådomen faller in.

  Ett ”vad var det jag sa” möjligen 🙂

   

 72. Inge

  Om temperaturen stiger enl. Dr Leans utsaga så gäller det att särskilja att denna hypotetiska uppvärmning beror på just detta och inte CO2. Blir det en uppvärmning så vet jag vem som kommer att påstå att det berodde på CO2 och fölk kommer tyvärr att lyssna eftersom de blivit itutade denna fara så länge.

 73. Thomas

  Inge #72, solen har just genomgått ett ovanligt kraftigt minimum utan att temperaturen sjunkit. Likafullt kan en massa folk på den här bloggen samtidigt tro att solen har väldigt stort inflytande på klimatet och att CO2 inte har det. Borde då inte temperaturen sjunkit?
   
  Når vi däremot nya rekordtemperaturer och solaktiviteten är i uppåtgående, då lär bloggar som denna omedelbart förklara detta med att det bara beror på solen.

 74. L

  Thomas, jag tycker att det är ett ständigt eko från ditt håll. Speciellt när du försöker tillskriva skeptiker de åsikter du gärna vill kritisera…

 75. Björn

  Thomas [73]; Tror du inte på Maunder- och Dalton minimum? Det finns inte något dynamiskt över koldioxiden. Det enda som kan ändra på dynamiken är påverkan på solflödet och variation i UV-strålning och magnetisk aktivitet. Koldioxiden kan aldrig bli sin egen orsak till dynamik.

 76. Åke N

  Thomas #73.
  Temperaturen de sista åren har ej ökat. Det innebär att CO2 ej kan ha en helt dominerande effekt, som det ofta framställs. CO2-effekten börjar mer och mer naggas i kanten. Vi får väl se om det i framtiden finnes något kvar.

 77. magnus

  Eller så har CO2 det en stor effekt om det förmår att helt kompensera för den temperatursänkning som vi borde uppleva pga den mycket låga solaktiviteten.

  Vissa påstår ju att vi borde vara på väg in i en kraftig köldperiod pga solens bristande aktivitet.

  Har det blivit nåt kallare?

   

 78. Olaus Petri

  Oroa dig inte magnus –Carl Bildt har åkallat Oden. Kvarken och bottenviken blir farbara i vinter. 😉

 79. Åke N

  magnus.
  Det kanske vi är, men ingen vet om vi är på väg in i en köldperiod. Men vad vill säga är att uppvärmningen har upphört vilket innebär att CO2 inte kan ha den dominerande effekt som det i vissa kretsar vill göra gällande. Vi får väl kolla om 30 år. Jag föredrar +2 före -2.

 80. Thomas

  Åke N, CO2 ackumuleras långsamt i atmosfären och har betydelse om du ser på lite sikt. På kortare tid har vi däremot andra faktorer, vulkanutbrott, El Ninocykeln, solintensitet, möjligen solaktivitet osv.

 81. magnus

  ÅkeN

  Jodå det finns dem som ”vet” att vi är på väg in i en köldperiod.

   Jag föredrar +2 före -2.

  Nu handlar det ju inte främst om vad du tycker är behagligast… 

 82. magnus #81
  ”Nu handlar det ju inte främst om vad du tycker är behagligast… ”
  Jo, tänk att i en demokrati kanske det gör det. För tänk om det är så att vi kan styra klimatet. Då tycker jag vi ska få rösta om vi vill ha varmare eller kallare, inte sant? 

 83. magnus

  Risken är väl att du skulle få majoriteten emot dig?

  Och till skillnad från i kärnkraftsomröstningen finns det ju även ett vettigt tredje alternativ att ta hänsyn till 🙂

 84. Mats Jangdahl #82

  Jag anar att du talar om väder när du talar om varmare eller kallare.

  Hur vet du att en klimatförändring till det lite varmare ger det väder du önskar?
  Hur vet du att en klimatförändring till lite kallare ger väder som du inte önskar?

  Jag själv föredrar soliga sommardagar med regn enbart på efternatten. Vintertid vill jag också ha sol och sisådär tio minus utan vind. Men på förnatten får det gärna snöa.

  Hellre det än milda vintrar med mängder av blåsigt snöblask och heta sommardagar med värmeåskväder och översvämningar.

  Men dessbättre kan vi ju inte rösta om väder eller klimat.

  Möjligen kan vi försöka ta till oss det som forskningen säger om en eventuell klimatpåverkan på grund av mänsklig aktivitet i olika ”hörn” av det lilla klotet.

  Men vem väljer politiker efter den måttstocken? Politik handlar om oändligt mycket mer. Inte bara den egna plånboken eller CO2…

 85. Thomas

  Mats #82, har du tänkt på att majoriteten av jordens befolkning inte bor i kalla Sverige utan i varma trakter? Det är inte självklart att en miljard indier röstar för varmare klimat, eller vad tror du?

 86. Nu blev ni skrajsna va?
  Men är inte dagens (de senaste årens) klimatdebatt bara en stor popularitetstävling? Det är ju detta all propaganda går ut på. Att skaffa röster, MAKT! Gärna med hjälp av så kallade nyttiga idioter, folk som engagerat talar för sin egen ofrihet utan begripa vad de gör.
  Glöm inte att ett demokratiskt val på engelska heter ”the popular vote”.
   

 87. Bertel

  Thomas # 85

  Indien släpper ut koldioxid ungefär 1,2 miljarder ton idag och beräknas släppa ut mellan 4 och 7 miljarder ton år 2030, vilket visar, att de verkar inte vara oroade för sin framtid.   🙂

 88. Thomas

  Bertel, Indien har sisådär femtedelen så stora utsläpp per capita som vi har i Sverige. Vad begär du av dem?

 89. magnus

  Bertel.

  Eller så visar det att de är mer oroade för sin närmare omedelbara framtid?
  Och att man inte oroar sig för något säger ju ingenting om risken för att det skall inträffa.

  Eller?

  Mats


  Ditt resonemang sammanfattar mångas åsikter här. Och det håller ju givet att man vet att det inte finns någon mänskligt driven klimatförändring.

  Det skulle ju också kunna vara så ditt scenario om maktspel och ofrihet stämmer samtidigt som det finns klimatförändringar som i längden leder till ännu mer konflikter och maktspel.

  Det skulle ju vara värre eller hur?

  Men att det finns politiska skäl att fejka en månlandning betyder ju inte automatiskt att den är fejkad om du ursäktar liknelsen 🙂 

  Att det är Pachuri och Gore själv som går ut och smygsmälter glaciärer tror jag inte på, så vilket minskar risken att det är en ”Hoax” i mina ögon. 

 90. L

  magnus #89, dina kommentarer var utslitna för flera år sedan…

 91. Bertel #87

  Växande ekonomier rusar på så det står härliga till. Och varför skulle det inte gå till på det sättet?
  Vem oroar sig för sin och andras framtid om den egna plånboken blir större och större?
  Några kanske funderar lite längre, men de som inte ens ägt en plånbok tidigare är nog bara glada, mår bättre, och känner sig betydligt tryggare än tidigare.

 92. Bertel

  Thomas # 88

  Jag begär ingenting.

  Pekar enbart på fakta om framtida utveckling i Indien med befolkning, för närvarande, på 1,2 miljarder.

  Sakta men säker kommer de ikapp Sverige gällande koldioxidutsläpp per capita och som sagt, har Kina, med befolkning på 1,3 miljarder, redan passerat Sverige gällande utsläpp per capita.

  Detta innebär, att vad vi än gör i Sverige, gällande koldioxidutsläpp,(ifall man har benägenheten att tro dess påverkan på klimatet eller har en politisk agenda inbäddad i tron) är det tyvärr som en ”flygskit i östersjön”.

  Enbart en reflektion över vår möjlighet att rädda världen.    

 93. magnus

  Bertel

  Coop omsätter 21 miljarder kronor om året. Vad spelar det för roll då om jag går in och förser mig lite
  http://www.folkbladet.se/nyheter/?articleid=5773369.
  20000:- jämfört mer 20 miljarder. Flugskit

  ”tänk om alla tänkte som du” , är ju inget argument som finner gehör på TCS har jag förstått 🙂 

  Men indierna kanske har andra planer. Dom kanske också gillar ren luft? 

 94. Thomas

  Bertel #92, att Kina släpper ut mer CO2 än Sverige kan ju ha att göra med att vi flyttat så mycket av vår produktion dit. Dessutom får automatiskt ett samhälle som bygger ut sin infrastruktur större utsläpp än ett moget land som Sverige som har en sedan länge i huvudsak fungerande infrastruktur.

 95. Ann L-H

  magnus #93 – indierna gillar nog ren luft, men varför dra in den aspekten i diskussionen om koldioxid?

 96. magnus

  För att om man gillar ren luft så tycker man kanske inte att det är så kul att folk bränner kol överallt. 

  Visst finns rökgasrening, men kol-smog brukar kunna gå hand i hand har jag hört.

  Dom kanske letar efter smartare alternativ? 

  Har du inte hört- kol är liksom sååå 1800 tal 🙂 

 97. Bertel

  Magnus # 93

  Skjut inte budbäraren, fast sanningen är svårsmält.

  Jag presenterade enbart fakta gällande Indien och Kina och märk väl att jag nämde inte Afrikas och Sydamerikas konstant ökande koldioxidutsläpp.

  Så vad vi än gör inom Sveriges gränser gällande koldioxidutsläpp är inverkan globalt obefintlig och ifall man är CAGW-troende, kan detta vara svårtuggad realitet.

  PS. Jag handlar inte på Coop.DS 

 98. magnus

  Bertel

  Med ett liknande resonemang kan du påstå att en människa utgör endast 1/7000 000 000 av jordens befolkning, och därför kan inte en person göra någon mätbar skillnad i något enda globalt sammanhang.

  Likväl händer det saker.
   
  Och ditt resonemang om Sveriges koldioxidutsläpp förutsätter att resten av världen fortsätter enligt den förutbestämd ”planen”

  Men vem har sagt att den inte kan förändras?

   

 99. magnus

  PS. Jag handlar inte på Coop.DS 

  Du är nog inte ensam om det på TCS.

  Du prenumererar inte på ”Åter” heller misstänker jag 🙂 

 100. L

  magnus, visst kan Sverige göra en mätbar skillnad. Vi utplånar landet och skjuter upp 2-gradersmålet till kvart över tolv år 2100…

 101. magnus

  L

  Jag tror vi har en ny kung av innehållslösa oneliners.

  Jag avsäger mig officiellt alla anspråk på titeln 🙂 

 102. magnus

  Den första bilen som någon köpte med katalysator kan inte ha svarat för mer än någon miljondel av världens alla utsläpp av skit från bilavgaser.

  Vad spelade det för roll?  

 103. L

  Magnus, jag vad spelade det för roll..?