Energipolitiken styrs av känslor

wagner1

Dr Friedrich Wagner

Med anledning av Ingemars inlägg igår finns det anledning att rapportera om en nykter röst från Tyskland som jag lyssnade till under Almedagsveckan i år i Visby. Förra året deltog SI på politikerveckan med sin presentation av hur mycket svenskarna känner till om Sveriges elproduktion och klimatet. I år var vi dessvärre inte representerade officiellt men jag var ändå inne en av dagarna och lyssnade till några föredrag och debatter. Ett av de mer intressanta för mig var en presentation av Friedrich Wagner, professor vid Max-Planck-Institutet för Plasmafysik i Greifswald. Han föreläste i Vattenfalls mycket påkostade föreläsningsanläggning, med gröna plastgräsmattor och tusentals plastblommor. Jag trodde att jag skulle få lyssna till ännu en predikan om de förnyelsebara energislagens frälsning, men blev positivt överraskad. Han visade sig ha en nykter syn på Tysklands ”Energiewende” och visade på det stora problem som denna känslomässigt styrda energipolitik kommer att föra med sig. Wagner presenterade sina slutsatser i ett rasande tempo, föranlett av tidspress, och antagligen kunde endast de mest insatta följa med i kommentarerna till de diagram som han visade. Själv tappade jag bort mig vid bild fyra. Jag hade i alla händelser tid att snappa upp några detaljer och insåg snabbt att han hade dubier om Tysklands nuvarande energipolitik.

vateenfallalmedalenEfter föredraget samtalade jag med honom och ställde några frågor. Det visade sig även att vi hade målandet som gemensamt intresse och han skickade även prov på sin egen konst, och han visade sig vara en i mitt tycke bra akvarellmålare av landskap och enstaka abstrakta kompositioner. Han hade vänligheten att skicka mig en PDF av sin presentation några dagar senare, tillsammans med ett bildspel med sina målade verk.

På Vattenfalls podium presenterade han en rapport om vad som händer i det tyska elsystemet vid olika andelar förnyelsebar energi, dvs hur olika parametrar påverkas vid olika nivåer av det totala behovet tillfört medels vind och sol, dvs med förnyelsebara och intermittenta kraftkällor. Som det mittersta diagrammet visar nedan (inringat i rött) så skulle Tyskland behöva en installerad kapacitet som var tre gånger större än behovet om förnyelsebara källor skulle producera el motsvarande 100% av behovet. Trots detta så skulle man i princip under hälften av tiden få ett överskott och hälften av tiden ett underskott. Bara tillfälligtvis skulle produktionen och efterfrågan sammanfalla. Dessutom kunde han visa på att marknaden går delvis sina egna vägar. Satsningen på gas som skulle ersätta den smutsigare kolen fungerar i praktiken inte, då kolen fortfarande är billigare. Därför har det skett större investeringar i kol än i gas. Kolförbrukningen har ökat mellan 2010 och 2012, gasförbrukningen har minskat och utsläppen av koldioxid har ökat med 1,6% mellan 2011 och 2012. Detta hänger naturligtvis även samman med att priset på utsläppsrätter inom det Europersika utsläppshandeln har minskat drastiskt och numera helt kollapsat. Kolet blir helt enkelt billigare att använda som energikälla än gas. Detta till skillnad från situationen i USA där gasen delvis ersatt kolet som energikälla på grund av den nya skiffergasen. Priset på el har rusat i höjden delvis drivna av den skenade kostnaden för feed-in tariffen för förnyelsebara energislag, speciellt solpaneler. Samtidigt har enligt Wagner i stort sett samtliga tillverkare av solpaneler i Tyskland gått i konkurs på grund av den billiga importen från Kina.

energi1

energi3 energi2

Wagner anser att ett av problemen är att Tyskland går sin egen väg utan en övergripande europeisk överenskommelse. Svårigheten att lagra överskottenergi är en av stöttestenarna. Han anser att det endast är möjligt att lagra energi kemiskt, alla andra varianter är för dyra eller tekniskt omöjliga med dagens teknik. När Tyskland producerar överskottsenergi och behöver exportera till t.ex Ungern så skapar detta problem för Tjeckien som får en för hög belastning i sitt nät. Den tyska energipolitiken skapar inte bara problem nationellt utan även i andra delar av Europa.

Tyskland utsläpp av CO2 i förhållande till producerad elenergi ligger på 0,5 kg/kWh medan Sverige ligger på 0,04 vilket är ett mål som Tyskland endast kan drömma om för närvarande. Även om de skulle ersätta all kolkraft och kärnkraft med förnyelsebar energi så skulle de inte nå dit eftersom de ändå måste ha en backup av annan energi eftersom solen och vinden är intermittent. Att Sverige mot den bakgrunden skulle satsa på mer vind och sol anser Wagner är helt felaktigt.

Wagners ”problemlista” med de de förnyelsebara elkällorna är omfattande: Det behövs byggas ett stort överskott av kraftkällor till en mycket stor kostnad. Högspänningsnätet behöver sedan byggas om och byggas ut för med stora kostnader och negativ påverkan på miljön (kraftledningar) som följd. Det kommer att behövas en stor backup av konventionella källor varför systemet trots stora satsningar på vind och sol fortfarande blir beroende av andra energikällor. Det kommer att skapas stora kraftöverskott i topparna som man i dagens läge inte vet var de ska ta vägen. Det finns idag inga fungerande system för att lagra stora mängder energi. De olika delarna i systemen blir inte utnyttjade i sin fulla kapacitet och därför oekonomiska och detta sliter även på systemen eftersom de mår bäst av att köras med en konstant jämn drift. Tyskland kommer ändå inte att uppnå en utsläppsreduktion av CO2 i paritet med vad andra länder, som t.ex Sverige redan uppnått. Han anser förvisso att ett nytt utbyggt elnät skulle kunna förbättra situationen, men att detta inte är troligt i en nära framtid.

Han anser därför att ett elsystem dominerat av förnyelsebar energi, dvs vind och sol har stora begränsningar och leder till allvarliga brister. Han anser att Tyskland bör basera sin elförsörjning på olika källor och att de bör inrikta sig på hur dessa kan förbättras och kompletteras.

Avslutningsvis konstaterade han att Tysklands energipolitik styrs av känslor. Något att fundera över för de som ser Tysklands ”Energiewende” som en modell för Sverige.

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Peter Stilbs

  Utmärkt igen, Lars. 
  Någon måste väl ändå ha talat om detta i begripliga ordalag för politikerna??
  Dessutom har Angela Merkel en doktorsgrad i fysik (hennes f.d.handledare jobbar/jobbade inom ett område mycket nära mitt) och borde väl fatta sådant här bättre än genomsnittet?
  Ditt inlägg fick mig annars att erinra mig Josef Fransson’s (SD) Grundkurs för Miljöpartister, som lades ut på YouTube för ett par månader sedan 

  http://www.youtube.com/watch?v=NQw4ieunILw 

  Han har tydligen resonerat sig fram till samma grundslutsatser som Wagner, på egen(?) hand ?

 2. Janne

  Tysklands Energiewende är ett bra exempel på att politik och ideologi inte är förenliga.

 3. OR

  Jo, att ”die Energiewende” inte kom till på rationell väg var väl tydligt från början; mitt i upprördheten över Fukushima med dess blandning av naturkatastrof och kärnkraftsolycka, där skillnaden gjordes otydlig. Bland det mest nyckfulla var väl hur CO2-argumenten bara försvann.
   
  Användningen av känslor för att få med opinionen i ett känslosamt ögonblick utesluter väl inte att det kan finnas en bakomliggande rationalitet? Som jag ser det är det fråga om en ökande självförsörjning om det är så att Tyskland satsar på 70% kol. Kärnbränsle måste man få utifrån, och kärnkraftsmotståndet i Tyskland är nog, mycket känslomässigt, laddat av att många i Tyskland levde som förstahandsmål under terrorbalansen. Och allt till priset av att olägenheterna med sol- och vindkraft staplar sig på varandra.
   
  Tack Lars för redogörelsen och för att du lyfter fram en sansad tysk röst. Det saknas ett ’i’ i rubriken, men det är väl inget som sökmotorerna bryr sig om.

 4. Ingemar Nordin

  … och dessa problem kan ju knappast heller komma som en överraskning för de insatta utan måste ha varit förutsägbara.. Men de gröna lobbyorganisationerna och Die Grüne har väl haft ett oproportionerligt stort inflytande på politiken samtidigt som övriga i regeringen (Merkel t.ex.) varit för fega för att berätta sanningen.

 5. bom

  Grönismen förvrider och perverterar hela mänskligheten. Den styr oss bort från den utveckling som är vår hela räddning. Den galna utvecklingen i Tyskland beror på att bortåt en femtedel av befolkningen snärjts i de grönas garn och att majoritetspartierna tror att enda sättet att behålla makten i de egna händerna är att jamsa med i snällistkören. I Sverige försöker centern och mp båda vara ”grönast” och sju procent av oss är så under isen att de tror att de är kommunister, något som tydligen innebär att man ska känna sig förpliktigad att bjuda över alla andra hela tiden. s och m har sedan länge tappat kompassen och försöker också bjuda så grönt de kan. Invandringen och vården är det tydligaste exemplen vid sidan av den s.k. klimatpolitiken på att vi tålmodigt låter oss ledas mot förgängelsen av enfaldiga politiker som vi låtit välja och tillsätta sig själva. De ruinerar oss och styr oss mot stupet. De föröder folkförmögenheten på idiotier och gör oss till fattiglappar medan de berikar sig själva likt Jan Emanuel Johansson men en privat läkarmottagning skall bara få finnas om den går med nollresultat. Någon sa ”Ge vilken som helst av våra politiker en korvkiosk och hen kör den i konkurs på bara ett par veckor”. 

 6. Björn-Ola

  Tyskland bygger just nu 20 st nya kolkraftverk. Är det inte så att det de säger och det de gör är två helt olika saker?
   

 7. Christopher E

  I längden är givetvis sådan här idiotpolitik omöjlig. Kostnaderna skadar så mycket. Företagen lämnar Europa. Det var väl bara i våras BMW (?) annonserade att de ändrat sig och lägger en ny stor investering i USA istället pga av deras mycket lägre energipris. Vilken prestigeförlust och förlorade arbetstillfällen i EU.
   
  Företag drivs inte av ideologi utan vinstintresse och flyttar. Våra politiker förlitar sig istället på hushållen att bekosta energipolitiklekstugan (tex miljöförstöringen med vindsnurror i Sverige) därför att dessa har svårare att flytta. Priset med att ta ifrån hushållen köpkraft är dock givetvis minskad tillväxt och höjd arbetslöshet.

 8. Tack OR 3 för påpekandet av det saknade i-et.

  En annan del i beslutet av att lägga ner kärnkraften har en omedelbar verkan för Tyskland. Även om flera av kärnkraftverken kommer att finnas kvar under viss tid så är dräneringen av kunskap omedelbar. Wagner påpekade detta, att det finns ingen framtid i Tyskland för de kärnfysiker och ingenjörer som arbetat eller forskat kring kärnkraft och de ser sig omedelbart kring i övriga Europa var de kan tänkas ha en framtid. En del äldre ingenjörer blir naturligtvis kvar men hela detta kunskapsområde slutar att få näring och tynar bort.

 9. Ann L-H

  Tack både för denna synnerligen intressanta redogörelse från Almedalsveckan och för intressanta kommentarer så här mitt i sommarstiltjen.  

 10. Det verkar vara en utmärkt illustration till varför ”alternativ” energi är Ebberöds bank.
  Den fråga man borde söka svaret på är vilket energislag som är perfekt att ha till topplast. Den alternativa funkar ju riktigt dåligt både till bas- och topp.

 11. Svenolof Karlsson

  Tack Lars för den rapporten. Den intressantaste jag tagit del av från Almedalen i år.

 12. OR

  Björn-Ola #6
  Jag menar ju att det kan vara en sak som måste sägas för att få göra något annat, med rådande opinion. Det byggs ju också en hel massa vindkraftverk och när dom väl har visat sig för dyra och krångliga står man ändå där med en stabil mängd kolkraft. Dyr omväg, men hur skulle man annars ha fått göra sig så pass oberoende med egna energiråvaror. I en alltmer industrialiserad värld är väl handeln med energiråvaror ett alltmer känsligt kapitel. Jag har inte fått klart för mig förrän nyligen att USA länge har haft ett exportförbud på olja, och bara på sikt, eller kanske bara handelspolitiskt riktat, kan tänka sig att sälja gas.
   
  Lars J #8
  Det tror jag är en väldigt viktig sida av kärnkraftspolitiken. Redan ett beslut om nedläggning i framtiden dränerar kärnkraften på kunskap, som den är mycket beroende av; även om det inte blir någon nedläggning. Vi borde snarast ha en ny folkomröstning om kärnkraften. Jag tänker med tacksamhet på alla som trots allt sköter drift och säkerhet i våra kärnkraftverk; till allas vår fördel.

 13. Kan man inte använda överskottsenergin till att smälta skrot i anslutning till de alternativa energikällorna. Det blir en sån härlig känsla av Det Stora Språnget och feel good-återvinning. Tänk vad trevligt med obligatoriska samlingar vid smältugnarna när solen skiner eller det blåser.

 14. Peter F

  Lite till kring omställningen http://www.affarsvarlden.se/tidningen/article3698138.ece

 15. LBt

  Tack Lars, ett lättläst och informativt inlägg. När TCS/SI ägnar sig åt energipolitik gör man en viktig insats där dessutom kunniga kommentatorer kan bidrar till en värdefull helhet. Fortsätt på denna linje gärna genom att beskriva hur kontraproduktiva satsningar kan vara genom att snarare driva på utsläppen än att minska dem.

 16. Sven Östholm

   
   http://www.transparency.eex.com/de
   
  Aktuell avgiven vindkraftseffekt i Tyskland är nu 1,6%  och PV åstadkommer störningar i grannländernas elnät.
   

 17. Sven Östholm

   
   @perfekt
   
  Något i stil med Kinas stora språng?  Alla skulle framställa järn, så matkärl smältes ner på bakgårdarna till odugligt armeringsjärn. Utan matkärl så blev svälten änne värre…
   

 18. Håkan Bergman

  Lars J #8
  Vilket lysande tillfälle för oss svenskar, finnar, polacker och tjecker. Nu gäller det bara att fatta de rätta besluten om vår egen kärnkraft. 

 19. Håkan Bergman

  Sven Ö #17
  Man hade iallafall ingen mat att lägga i kärlen eftersom man även smälte ner jordbruksredskapen.

 20. LBt

  Sven Ö#16,
  tack för länken.

 21. Håkan Bergman

  Halvt OT, men hur står det till med journalisters siffersinne. DN Ekonomi har bl.a. denna rubrik ”Ikea tar över Kinas mark”. Ikea äger 640000 kvm i Kina. LBt kanske kan räkna fram en trendlinje så att vi kan se när Ikea har tagit över hela Kina.

 22. OT
  den uteblivna hotspoten nu uppe till diskussion:
  http://www.climatedialogue.org/the-missing-tropical-hot-spot/

 23. Lennart Bengtsson

  15
   
  Instämmer helt
  OLB

 24. bom

  Centerregionalråden Jonäng och Erlingson drar en lans för Vindkraft Göteborg. Det finns inte en siffra i detta pekoral. Dessutom är hela ansatsen fel skriver Lars Kamel. Sverige har inte ”Europas längsta kust” och varför skulle Sverige ”hjälpa övriga Europa att nå sina klimatmål”? LK på sin vetenskapsblogg lustmördar de enfaldiga politikerna idag. Gå och läs! Vem har valt dessa två gravt underbegåvade personer som uppenbarligen inte har läst på innan de gör sina grova klavertramp. Vad är det för fel på våra politiker och vem är det som sätter upp dem på valsedeln. Vi måste återfå rätten att stryka de värsta stollarna från valsedlarna! Varför har tidningarna som avvisar inlägg från Lennart Bengtsson men aldrig har utrymmesbrist när Rockström (som är fullt i klass med varenda centerpolitiker när det gäller att vara vilse i pannkakan)  skrivit något?
   
  I inlägget innan lustmördar LK Laurens Towatt – mannen som efter 4,5 miljarder år upptäcker att det ve och fasa finns ”klimatförändringar” som han nu försöker bekämpa. Nog är grönisarna känslostyrda – och för fakta och kunskaper känner de endast avsky!

 25. Håkan Bergman #19
  Man hade iallafall ingen mat att lägga i kärlen eftersom man även smälte ner jordbruksredskapen.
   
  Johan Rockström är inne på samma linje, han vill ju skrota plogen! På frågan från Anders Nord (Ställom SVT) hur det organiska materialet då ska kunna komma ner i jorden blev svaret från Rockström: ”på nåt jäkla vis ska det komma ner”. Att bruka jorden är tydligen inte klimatetablissemangets starka sida.

 26. pekke

  Det är inte bara tysk baskraft som lider av olönsamhet p.g.a. subventioner till ” förnybar el ”, i Slovakien kan EON lägga ner ett högeffektivt gaskraftverk pga olönsamhet och man skall även titta över om fler kraftverk skall läggas ner i övriga Europa.
   
  http://dailyfusion.net/2013/07/eu-renewable-energy-subsidies-make-natural-gas-plants-uneconomic-14583/
   
  Det är nog bäst att EU:s politiker tittar över energipolitiken snabbt innan Europas elnät kollapsar när baskraften stänger ner.
   

 27. Håkan Bergman

  Mera OT och mera DN. DN’s speciella rötmånadsjournalist Omar Daham fortsätter oförtrutet att roa. Senaste alstret handlar om ”kvadratiska meloner”, mama mia! Ser han inte att det är bonzai-meloner?
  http://www.dn.se/ekonomi/kvadratiska-meloner-varda-tusentals-kronor/

 28. Utmärkt bra Lars

  Vi får hålla tummarna för att Wagner lyckas övertyga sina landsmän. Helt ensam är han trots allt inte! Var det Max Planckinstitutet som sponsrade framträdandet?

  Han belyste de primära problem som EU i sin visdom försöker lösa på fel sätt med ”gridcodes” – dvs tämja konsumenterna:

  https://www.klimatupplysningen.se/2013/06/25/en-feudal-energipolitik/

   

  Hälsningar

  C-G

   

 29. Lars Jonsson

  C-G 28
  Vet inte men det kan ju även vara Vattenfall som ju antagligen inte är så glada över att lägga ner sina kärnkraftverk i Tyskland utan ersättning. Undrar vad EU domstolen har att säga om ett dylikt förfarande, dvs att tvnga ett företag att stänga sin verksamhet utan att kunna visa på att den medför fara för sin omgivning?, intressant juridisk fråga.