Ge ljus åt Pharos – Det är dags att charlatanerna avslöjas

“Climate change is caused by humans. Yet, ironically, humans are the only ones who have the power to do something about it and make a real difference. The time for real action and progress is now!“ – See more at: http://www.earthday.org/campaigns/#sthash.aSCQg5aZ.dpuf

Idag är det Earth Day. Dagen instiftades 1970 av den amerikanska senatorn Gaylord Nelson och markerar starten för den moderna miljörörelsen. Aktionen koordinerades av Dennis Hayes och finansierades av oljemagnaten Robert O. Anderson från ARCO/Aspen institute. 20 miljoner amerikaner gick ut på gatorna för att kräva tuffare miljölagar. Kort därefter grundades den amerikanska miljömyndigheten EPA följt av FN:s miljökonferens i Stockholm två år senare. Hotet om en överbefolkad värld med massvält stod högt på agendan.

Earth Day 1970
Earth Day 1970

1990 blev dagen global och samlade 200 miljoner människor med krav på politikerna att föra in miljön på den internationella arenan. Detta skedde efter att Brundtlandrapporten om miljön hade publicerats 1987 och aktionen gav folkligt stöd till Riokonferensen 1992 och Agenda 21. Mötet resulterade också i att FN:s klimatkonvention UNFCCC startades.

Därefter kom klimatet att gradvis få mer fokus för att slutligen bli den allena centrala miljöfrågan. Hotet om överbefolkning hade nu sammanförts med klimathotet. Som James Lovelock uttrycker det: “Those who fail to see that population growth and climate change are two sides of the same coin are either ignorant or hiding from the truth.”

År 2000 samlades hundratals miljoner människor i 184 länder för att kräva åtgärder mot den globala uppvärmningen och ett utvecklande av rena energikällor. Skådespelaren Leonardo di Caprio var officiell värd. Detta följdes av FN:s miljökonferens i Johannesburg 2002.

US New Jersey Live Earth
Leonardo d Caprio och Al Gore

Den 22 april 2009 blev dagen uppgraderad till International Mother Earth Day av FN:s generalförsamling. FN tog fasta på det ömsesidiga beroendet som existerar mellan människor, djur och den gemensamma planeten.

Numera är aktionerna organiserade i Earth Day Network med målsättningen att bygga världens största miljörörelse. Nätverket har lika lite att göra med äkta gräsrötter som det hade 1970. Fokus ligger idag till största del på klimathotet och hur detta ska lösas. Bland annat hur barnen ska indoktrineras om klimatförändringar och den nödvändiga transformationen.

Today’s students are tomorrow’s leaders. To confront the challenges they will face, all students need the best-available, science based information about climate change. And they deserve a healthy green-friendly school building in which to learn.” – See more at: http://www.earthday.org/campaigns/#sthash.8VzJ7PbP.dpuf

Dessutom anser Earth Day Network att överkonsumtion och excesser gör våra ekologiska fotavtryck allt större (vilket hotar att ödelägga planeten) och erbjuder en fotavtryckskalkylator för att vi ska få veta hur ondskefullt slösaktiga vi är. Frågan som infinner sig är om de “modesta” miljöprofeterna i Earth Days rådgivarpanel som Al Gore, Richard Branson och Leonardo di Caprio själva har gjort testet?

bransons island
Richard Branson och hans klimatsmarta ö

Earth Hours kampanjer har iallafall gett resultat. Världsledarna är beredda att hörsamma undersåtarnas krav på att få genomgå den stora transformationen.

I år sammanfaller Earth Day symboliskt med undertecknandet av Parisöverenskommelsen om klimatet. Upp emot 150-160 världsledare väntas skriva under. Däribland Sverige, USA, Indien och Kina. För FN ses detta som början på en process där avtalet efter hand kommer att skärpas. Första steget var att få med nationerna med på båten. Därefter väntar en armada av välfinansierade NGOs på att få dra åt tumskruvarna ytterligare några snäpp. Det är en del i den stora transformationen och går hand i hand med Agenda 2030. Ytterst handlar det om skapandet av en planetär civilisation med ett globalt medvetande där besluten kommer att hamna i händerna på en liten “upplyst” vetenskaplig elit. Ett teknokratiskt system med en planetär institutionell förvaltning för att låna Johan Rockströms terminologi. De upplysta proklamerar att de ska skapa en hållbar utopi i fred och harmoni. Tyvärr så är denna utopi byggd på lögner och manipulation. Det är en odemokratisk värld där oliktänkande inte har en plats. Allt styrs av den kollektiva värdegrunden.

Detta gör att det behövs handlingskraft och en kritisk motröst. Därför tillkännages denna dag bildandet av stiftelsen Pharos.

Samma dag som WWF:s Earth Hour manade oss att släcka lamporna för klimatets skull startades Pharos med ambition att lysa upp världen med sann kunskap. Vi vill återföra någon form av sans i den värld som fallit ned i ett medeltida mörker och bemöta den ensidiga propaganda som alltmer förlamar det offentliga samtalet. Målet är att samla in egna medel till att bedriva forskning och skapa en balanserad samhällsdebatt. Vi anser att det behövs en motpol.

En värld där bara ett perspektiv gynnas är en farlig värld. Det behövs därför en analys som vågar utmana de offentliga doktrinerna. Tyvärr har både media, politiker och akademin brustit i sitt ansvar att tillgodose en kritisk och öppen debatt och istället gjort allt för att kväsa avvikande röster. Speciellt gäller detta klimat- och miljöpolitiken. Det är ett område där kritisk analys och granskning inte har uppmuntrats. I stället har vi fått ett totalitärt och ensidigt klimat som äventyrar demokratin.

Pharos ska ha följande verksamhetsföremål:

a) Bedriva vetenskaplig forskning och analys;

b) Debatt och opinion;

c) Anordnande av konferenser, event, föreläsningar, föredrag, workshops, seminarier;

d) Produktion av egna rapporter, böcker och rekommendationer;

e) Ett årligt pris till en sann kunskapssökare som agerar ljusfyr åt mänskligheten.

Förra året innebar ett första test av Pharos idéer i föreningen Wardenclyffe. Detta innebar att pengar samlades in till att kunna trycka boken An Inconvenient Journey (som dessförinnan publicerades som en följetong på Klimatupplysningen) och en resa till COP 21 i Paris för att bevaka mötet, marknadsföra boken och skapa nya nätverk. Det gjordes dessutom en video och en singel till låten The Omega Point (som symboliskt släpptes på Parismötets sista dag den 12 december). I februari 2016 lanserades tidningen Bulletin of the Mad Doctor där vetenskapliga teman behandlas på ett mer underhållande sätt med ursprung från lyriken i Wardenclyffe och min egen forskning.

Nu sätts ambitionen högre. Det första projektet är en artikelserie om klimathotets historia med speciellt fokus på en av de drivande finansiella aktörerna och deras målsättningar. Denna kommer att exklusivt få sin premiär på KU. Denna ska sedan översättas till engelska och publiceras i Bulletinen samt ges ut i bokform. Ambitionen är också att göra en film där budskapet på ett enkelt sätt kan göras tillgängligt till en större publik (filmmakare som läser detta och vill bidra får gärna höra av sig).

Artikelserien inleder en insamlingskampanj som handlar om att få fyrtornet Pharos att börja lysa upp i mörkret. En målsättning är att samla 1000 månadsdonatorer som ger 100 kronor var. Detta för att kunna skapa en slagkraftig organisation som har möjlighet att påverka. För de som blir månadsdonatorer ingår ett exemplar av den färdiga boken och de skrifter som Pharos kommer att publicera därefter. För engångsdonationer över 300 kronor ingår också boken.

”By connecting equity and planetary resilience to a Fourth Industrial Revolution we have a chance of a transition to a prosperous future for humanity.” (Johan Rockström under World Economic Forum)

Ett av de forskningsprojekt som vi därefter tänker driva är att närmare granska Parisavtalets implementerande och det som benämns Den Fjärde Industriella revolutionen. Det är av stor vikt att analysera de planer för framtiden som de stora spelarna har för oss. Vi vill också kunna delta i möten och andra aktiviteter. Det är avgörande att vi kan presentera en annan väg som leder bort från deras utopi och att vi kan visa vad utopin egentligen innebär för den lilla människan. Inget universitet eller några journalister erbjuder detta. De följer bara blint doktrinerna.

För att anknyta till inledningscitatet: “Climate change is caused by humans. Yet, ironically, humans are the only ones who have the power to do something about it and make a real difference. The time for real action and progress is now!“. Det är bara vi som kan göra något åt galenskapen och skapa förändring i det kalla klimat vi har fått. Det är dags att charlatanerna avslöjas.

Jacob Nordangård och Inger Glimmero, Instiftare av stiftelsen Pharos


Hjälp till att tända fyren för att sprida kunskapsljus. Ge ditt bidrag till grundläggandet av stiftelsen Pharos. Plusgiro: 74 40 98-5 eller Swish: 0705930936

För vidare upplysningar och adressuppgifter skriv till: jacob@wardenclyffe.se eller inger@wardenclyffe.se

Stiftelsen Pharos - design: Kimmie Fransson
Stiftelsen Pharos – design: Kimmie Fransson

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Ingvar i Las Palmas

  Bra initiativ.
  Låt os alla satsa på detta.

 2. Peter F

  Det historiska skeendet i klimatfrågan är bra mycket mer intressantare än klimathotarnas gissningar om det framtida klimatet. Tänk om UN/EU kunde ägna sig åt de samtida problemen som svält mm. Alldeles för mycket pengar, tid och energi går åt till att spekulera om något vi inte vet någonting om och inte kan göra något åt.

 3. Ingvar i Las Palmas

  Ooops!
  http://notrickszone.com/2016/04/21/central-europes-spring-to-crash-back-into-winter-snow-expected-at-elevations-down-to-200-meters/

 4. Kenneth Mikaelsson

  http://realclimatescience.com/2016/04/nsidc-caught-cheating-yet-again/

 5. latoba

  Ett mycket vällovligt försök, men för att lyckas tror jag att någon, ett eller flera stora företag, eller någon person eller institution med stort kapital eller någon med ett för media intressant namn måste vara med. Våra inskränkta svenska media måste lockas av medverka, på något sätt, men hur och var hittar man denna godbit?. En annonskampanj i de stora drakarna? Kostnad? Någon med bättre idéer?

 6. Ingemar Nordin

  Jacob,

  Jag hoppas att detta initiativ får spridning! Det är verkligen en Davids kamp mot Goliat. Idag skall alla rättrogna stater skriva under ett till intet förpliktigande åtagande. Det blir sedan en tävling i meningslöst och skadligt självspäkande mellan nationerna där ”vinnaren” står med lång näsa.

 7. Lasse

  Miljömålsberedningen(Anders Wijkman) får kritik av konjunkturinstitutet. Just nu i P1
  Kostnadsberäkningen för omställningen är bristfällig. Ändå vill de binda politikerna vid en plan som spikas.

  ”vi kan aldrig prestera en trovärdig kostnadskalkyl”

  Lite motstånd-äntligen!
  Vi skall gå före kommer att drabba oss när allt vänder!
  Miljöpartiet får svettas i andra sammanhang oxå!!

 8. Peter F

  #7 Lasse

  ”vi kan aldrig prestera en trovärdig kostnadskalkyl” sa Wijkman.

  Skandal. De har ju inte ens försökt se till vilka konsekvenser som följer av Sveriges klimatmål för industrin och vi skattebetalare/elkonsumenter m fl. Wijkman verkar blind för verkligheten och skyller på att det inte går att förutse kostnaderna. Vilket j-a obildat skitsnack.

 9. Jacob Nordangård

  latoba

  Förvisso är det så. Det handlar dock om att någon känd person ska ha mod att visa sig i ett sådant här sammanhang. De flesta (även ”vanliga” människor) gömmer sig helst bakom pseudonymer när det handlar om att visa en öppen kritik och uttala sig om ämnen av en känslig karaktär. Det är enklare att gynna sitt kändisskap med att säga sig vilja rädda planeten från klimatarmageddon. Men den som har mod får gärna höra av sig till mig. Uppbackning från större intressenter är förstås önskvärt men poängen är att ha en självständighet och inte kunna bli beskylld för att gå någon annans ärenden. På det sättet är det mer idealt att ha många små bidragsgivare.

 10. Apropå att det idag är dagen då Paris-avtalet skall skrivas under idag ..

  Och att det görs av vår ’klimatminister’ Åsa Romson ..

  Tror ni att hon tog tåget dit som, hon gjorde till Paris, för att verkligen understryka hur viktigt det är(*)?

  Det tror inte jag iaf!

  😉

  Jag tror fö inte hon tog tåget tillbaks från Paris heller.

 11. Salasso

  http://www.svd.se/norge-vill-stoppa-svenskt-stod-till-vindkraft#context-norge-vill-stoppa-svenskt-stod-till-vindkraft

 12. Jacob Nordangård

  Jonas

  Romson skulle kanske kunna få skjuts av klimatförändringskrigaren Richard Branson i ett av hans ”klimatsmarta” Virginflygplan. https://www.virgin.com/my-passion-planet
  https://www.virgin.com/richard-branson/biography
  😉

 13. Greger

  Tala om vansinne!
  http://www.nyteknik.se/energi/chalmers-falla-fangar-gamla-koldioxidsynder-6542475
  Var är alla förnuftiga människor nuförtiden?

 14. Sven Hanssen

  Mötet i FN fick 10 sek i Rapport. Ett tecken?

 15. Lite On- (och lite Off-) Topic:

  Att det handlar om ’alarmism’ och mestadels är en (kvasi-) religion kring domedagsföhoppningar åskådliggörs väldigt tydligt här, i USA Today. Två aktivister som helt öppet skriver om:

  .. how to get more people alarmed ..

  Many more people need to be alarmed and engaged, and there are ways to make that happen

  … we need more charismatic messengers and evangelists in order to build this movement

  .. we need a different way to tell our story. “Energy independence” was once touted as the go-to narrative … Instead, we should promote the “democratization of energy” ..

  We need money, messengers, mainstream approaches and more. And we need them now

  En är kongressman och den andra är ”head of communications for the U.N. Sustainable Development Solutions Network and teaches at New York University and George Mason University”

  Och så finns det de som tror, tom hävdar att detta skulle handla om kloka, rationella överväganden, argument och människor

  Jo tjena …

 16. pekke

  Katastrofer kommer och går, ett exempel från min hemstad Karlstad.

  https://karlstadhistoria.wordpress.com/2009/02/12/oversvamningen-ar-1916/

  https://karlstadhistoria.wordpress.com/2010/08/25/vatten-stan-ar-full-av-vatten/

  Varför är inte hela staden eller åtminstone de delar som redovisas i länkarna översvämmade 100 år efter dessa bilder ?

  Jag har bott i Kallsta sedan 1963.

  Ingen hundraårsflod i syne.

  P.S jag håller inte med om allt du säger , men nätverk är farliga om de handlar om ideologi, bara se på MP den senaste veckan hur personer kan använda en ideologi med att inplantera deras egen ideologi i systemet ! ! d.s.

  p.s.
  Även sossarna verkar ha problem med ideologi i ideologin.

  http://ledarsidorna.se/2016/04/toppen-pa-ett-isberg-2/

  d.s.

 17. Jacob Nordangård

  175 nationer skrev under avtalet igår. http://newsroom.unfccc.int/media/632121/list-of-representatives-to-high-level-signature-ceremony.pdf

 18. Skogsmannen

  #16, Pekke!

  ”se på MP den senaste veckan hur personer kan använda en ideologi med att inplantera deras egen ideologi i systemet ! ! ”
  Det är mycket värre än så…

  Som kuriosa inledningsvis läste jag i veckan en kommentar på twitter från signaturen Upandaway som ger en klockren beskrivning av miljöpartiet.

  ”MP verkar ha blivit tillflyktsort för alla typer av folk som vill karva ut små parallellsamhällen där de får odla sin extremism i fred.”

  Försök slå den beskrivningen av stollepartiet, lika kort ock koncist. 🙂

  Men det skulle som sagt bli värre… Ett parti som så totalt präglas av en naiv idealism är som gjort för infiltration. Detta p.g.a att infiltratörens budskap inte sticker ut så mycket utan snarare faktiskt (med en lagom naiv anblick) passar ganska väl in i den infiltrerades världsbild.

  http://www.tv4.se/nyheterna/klipp/mp-kan-ha-infiltrerats-av-islamister-3350659

  Eller med mer text utan videoinslag:

  http://www.dn.se/nyheter/sverige/forskare-tror-att-islamister-infiltrerat-miljopartiet/

  Blir nog svårt att såga ovanstående med svepande kommentarer om islamofobi med tanke på händelseutvecklingen kring Magnus Ramstorps rapporter senaste veckorna.

 19. Skogsmannen

  Korr: Ranstorp