Efter kärnkraftens avveckling – massimport av kolkraft till Sverige

Regeringen Löfven vill avveckla kärnkraften. För att rädda ansiktet och lura svenska folket ser man till att den blir olönsam. Subventioner till vindkraft och speciella kärnkraftsskatter gör kärnkraften olönsam med nuvarande elpriser. Till detta kommer stora krav på säkerhetshöjande åtgärder som skulle kosta många miljarder kronor att införa.

Först ett par begrepp.

Energibalans är den konsumerande energin – (minus) producerade energin (under t.ex. ett år). Producerar vi mer än konsumerar blir det ett negativt värde och vi kan exportera denna energi.

Effektbalansen beskriver elsystemets momentana förmåga att balansera tillförsel och efterfrågan på el. Svenska Kraftnät har det yttersta ansvaret för att det alltid är balans mellan elproduktion och elförbrukning i Sverige.

Vad kommer att hända med vårt energisystem om vi blickar 10, 20, 30 år framåt i tiden? Hur ser vår elförsörjning ut? Det är alltid svårt att göra framtidsprognoser men det här är min syn på utvecklingen.

kraftnat2

Vindkraften fortsätter att byggas ut närmaste tio åren i Sverige med stora subventioner. Subventionerna behålls till kärnkraften är avvecklad. Utomlands börjar subventionerna tas bort vilket gör det mindre lönsamt att bygga vidare. De vindkraftverk som finns får stå kvar och körs livslängden ut.

Elektricitet producerad med kol- och gaskraft byggs ut utanför Sverige då de kan generera billig el. Nya moderna kolkraftverk kommer att producera den billigaste elen. Det kommer att finnas gott om kol och gas. I dag är 2300 nya kolkraftverk i världen planerade med en nominell effekt om 1400 GW. De flesta av dessa kommer att ligga i Kina, Indien och övriga Sydostasien.

energy-change

Change in Global Energy Consumption 2010-2014 (Million Tonnes of Oil Equivalent)

Källa:  BP Statistical Review of World Energy

De flesta är omedvetna om kolet och gasen stora roll för elproduktionen. Ökningen för kolet 2010-2014 översteg det dubbla av sol+vindkraftens ökning. Kol och gas är de dominerande energikällorna.

Kärnkraften avvecklas i några länder men byggs ut i andra. I Sverige avvecklas den helt. Generation IV kärnkraften tas i bruk. Fusionskraft finns på experimentstadiet men inte kommersiellt.

Så här skriver Svenska Kraftnät om avvecklingen av kärnkraften:

”Utbyggd förnybar elproduktion förbättrar märkbart energibalansen men har mindre påverkan på effektbalansen. Situationen kan därför inte hanteras endast med tillkommande förnybar elproduktion och utbyggda omvärldsförbindelser. Ökad efterfrågeflexibilitet och ny lagrings- och batteriteknik kommer också att bli viktiga medel.

Verkets bedömning är att det även kommer att behövas ett tillskott av ny elproduktion som är planerbar, dvs. inte väderberoende. Hur detta ska göras möjligt på en elmarknad där ingen ny produktion är lönsam utan subventioner kan sägas utgöra kärnan i Energikommissionens uppdrag.”

Att tro att ny batteriteknik ska hjälpa till med effektbalansen är att vara för optimistisk – min anm.

Svenska Energikommissionen har tillsatts av regeringen Löfven våren 2015. Senast 1:a januari 2017 ska resultatet (underlag för en politisk överenskommelse) presenteras. Man fokuserar på elförsörjningen efter 2025 – 2030.

Jag misstänker att det politiskt snömos och de verkliga problemen döljs. Kommissionen kommer inte våga säga att det behövs en stor satsning på kärnkraft eller stor utbyggnad av fossil reglerkraft.

Elmarknaden blir europeisk sett ur vårt svenska perspektiv. På lång sikt blir det en integrering av Europa och Asien.

Globaliseringen av elnäten ökar kraftigt. Varför? Elektricitet ses av vissa länder som en exportprodukt. Kina och Norge planerar båda för ökad export. Även Sverige vill exportera när vi har överskott (t.ex.  det blåser och inte är kallt ute) och importera när det inte blåser.

I Europa knyts länderna ytterligare ihop. Idag är länderna i Norden ihopkopplade och vidare med Tyskland, Nederländerna, Baltikum och Polen.

Vi ska fördjupa oss lite mer i globaliseringen. Kina är duktiga på Ultra-High-Voltage (UHV) Transmission. Då pratar vi 800 kV eller 1000 kV ledningar. Genom att gå upp i volt kan mer el överföras till mindre förluster. Det blir då möjligt att transportera el långa sträckor. Svenska stamnätet använder spänningar upp till 400 kV.

Kina har stora luftföroreningsproblem i storstäderna. Genom att producera elen en bra bit ifrån städerna så kan luftföroreningarna minskas i städerna. Man flyttar problemet från ett tätbefolkat område till glesbygd. Men Kinas ambitioner sträcker sig längre än så. På sikt vill man exportera billig el till Europa.

Liu Zhenya, ordförande för Kinas stamnät, säger att vind och termisk kraft producerad i Xinjiang kan nå Tyskland till halva kostnaden av vad elen kostar där. “There are so many resources, but no market. We need to find it externally.”

Vad Zhenya inte säger är att även el producerad med kolkraft kan exporteras. I mina tidigare artiklar har jag visat att kolkraft är det billigaste sättet att producera el idag och fem år framåt. Det kommer att vara så i en mycket lång framtid. Elen blandas i näten så det kommer inte att gå för Europa att skilja el producerad med vindkraft från kolkraft. Kina satsar hårt på kolkraft.

Globaliseringen kommer att medföra att elnäten blir känsligare för störningar. Dessa kan bli stora och sprida sig till flera länder. Attentatsrisken mot näten kan öka med UHV transmission. Likaså finns det möjlighet till politisk utpressning. Jämför avbrotten i ryska gasleveranser.

Kopplingen till Sverige är att vi kommer att behöva importera en hel del el när kärnkraften avvecklas. En del el kan produceras med egen reservkraft av fossil typ. Redan idag finns en ”effektreserv” av fossil kraft upphandlad. Den startas vid behov och är inte avsedd som reglerkraft utan reserv vid tekniska problem. Vi behöver inte ständigt importera el utan kan exportera ibland. Men resultatet blir att mer av vår el kommer att produceras med kolkraft även om det är i andra länder. Ungefär samma sak som när vår industri flyttar till låglöneländer kommer även en del av elproduktionen ske i andra länder.

Nedläggning av kärnkraften i Sverige blir dåligt för miljön. Hur de som låtsas vara miljövänliga (V + S + MP) kan gå med på detta är svårt att förstå. Men det är så att sanningen inte spelar någon roll för politiker. Det är vad folk tror är sant som är viktigt. Så det gäller att lura folket att ”Sverige går före” och ”ett fossilfritt Sverige”.

Alternativet är att politikerna pratar sanning och man kommer ibland att tvingas stänga av olika regioner i Sverige vid elbrist. För intermittent elbrist får vi utan kärnkraft. Kan vi lösa det med import från Norge är miljön skonad (fossilfri produktion). Annars så blir fossilkraft från andra länder eller vår egen fossila reglerkraft som efter kärnkraftens avveckling måste byggas ut rejält.

Referenser

China looks to export surplus energy to Germany – Financial Times

Nätutvecklingsplan 2016 – 2025 – Svenska Kraftnät

Svensk elförsörjning och effektbalansen – Energiutskottet

Tidigare inlägg

Rödgröna politikerna mörkar vindkraftens sanna kostnader

Regeringen Löfvens heltokiga energipolitik

 

 

Kommentarer

Kommentera längst ner på sidan.

 1. Verner

  *** Kommentar borttagen av moderator **

 2. Evert Andersson

  Väldigt bra och tydlig beskrivning av läget. Tack. Obegripligt så svårt det kan vara för vissa att förstå skillnaden på energi och effekt. Om man har en aning om batterilagring i den skala som behövs inser man ju orimligheten.

 3. Lasse

  Tack Per
  Även elgenerering engagerar!
  Hittade denna sida med fakta:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Energibalans-internationellt/Elproduktion/
  Där finns lite bakgrund som kan användas för analyser. Vi är väldigt extrema-även i Europa.
  El från fossila källor-1,6% Sverige mot snitt på 45 och Tysk på 58%

 4. Håkan

  Någon som vet vad det kostar att producera el från kärnkraft i Sverige, och som kan presentera de olika kostnadsposterna, såsom produktionskostnad, elcertifikat, skatter, etc.

 5. John Silver

  ** Kommentar borttagen av moderator **

 6. Lars Cornell

  Håla #4. Här finns en bra genomgång av det du frågar efter.
  Skatter och subventioner vid elproduktion En specialstudie IVA-projektet Vägval el.

  Solkraft får 1:10 i subvention i förhållande till kärnkraft och vindkraft ca 45 öre.

 7. Lars Cornell

  Det finns en övertro på ’förnybart’. Vi förbrukar ungefär 25 miljoner ton olja (bensin, diesel och fotogen). 10 kubikmeter skogsråvara har ungefär samma energiinnehåll som ett ton olja. Det skulle således gå åt mer än 250 miljoner kubikmeter vedråvara för att producera transportsektorns behov av bränsle.
  http://www.novator.se/bioenergy/facts/fakta-1.html

  Den årliga tillväxten av svensk skog anses vara 100 miljoner kubikmeter och produktionen är 70 miljoner kubikmeter.
  Skall vi dessutom ersätta kärnkraftens 80 TWh med ’förnybart’ måste vi nog anlita någon som kan trolla med knäna.

  Konkursen på 1,5 miljarder för Gobigas i Göteborg, nedläggningen av Piteå biobränsleanläggning mm. mm. är exempel på symbolpolitikens oförmåga att se proportioner vilket i sin tur innebär oförmåga att bedöma kostnader.

 8. Håkan Bergman

  Tanken med en elmarknad som sträcker sig i öst-västlig riktning är inte så dum. Kan man bara nå lite mera politisk mognad här i världen skulle man t.o.m. kunna inkludera nordamerika i den marknaden, Berings sund är trots allt bara en liten bäck. Idag handlar ju överföring här i Europa främst om överföring i nord-sydlig riktning. Ännu mera så skulle det bli om man bygger stora solkraftverk i nordafrika och binder samman elnäten i Afrika och Europa. Nej bättre då att dela nät med dom som sover när vi jobbar. Utopi? Kanske.

 9. Allan Forsling

  Svenska Kraftnät borde ha en unik kunskap om hur el situationen för Sverige är idag och blir om den inledda kräftgången fortsätter. Svenska Kraftnät har en generaldirektör, Mikael Odenberg, som var försvarsminister. Han avgick för att han trodde inte att försvaret kan hålla måttet med de anslag man fick då. Han hade rätt och visade integritet. I och för sig visste han nog att han skulle falla mjukt, politiska kamrater ar hand om de sina.
  Frågan är: vad säger Mikael Odenberg idag? Har han någon åsikt om hur elmarknaden utvecklas för Sverige? Dags för en person med integritet att stiga fram?

 10. Lars Cornell

  Ha ingen övertro på långväga överföring av el i luftledningar. Det är dyrt att bygga och ännu dyrare att driva på grund av förlusterna. För vindkraft i Norrland som levereras till Berlin blir förlusterna i storleksordning 30%. Det är mycket kapital som där går förlorat, och gissa vem som måste betala.

  Det allra billigaste sättet att transportera energi är i järnrör i marken.

  Mer långsiktigt löses vårt energibehov av småskalig kärnkraft Gen4 och Gen5. Det saknar betydelse vilken åsikt våra politiker har om det. Den utvecklingen går det inte att stå emot.

 11. Allan Forsling #9: Svenska Kraftnät är en myndighet som leds av Mikael Odenberg. En kompetent chef till skillnad från många andra myndigheter. Så vi kan förvänta oss att sanningen kommer fram i fråga om Sveriges framtida kraftförsörjning. Odenberg har som du säger visat integritet – en bristvara hos nästan alla politiker.

 12. Lasse

  ABB fick nyligen en stororder i Kina på överföring av el:
  ” De avser strömriktartransformatorer till två långdistansförbindelser för ultrahögspänd likström (UHVDC) som ska överföra upp till 10.000 megawatt på en spänningsnivå av 800 kilovolt, nytt världsrekord vad gäller överföringskapacitet.

  Det övergripande syftet uppges vara att minska koldioxidutsläppen med runt en miljard ton, minska utsläppen av svaveldioxid och kvävemonoxid samt förhindra omkring 140.000 ton rök och stoft från att förorena luften.”
  Fast det senare förutsätter att elen kan produceras oxå!

 13. Peter F

  Så här säger IPCC om kärnkraft.

  ”Increasing the use of nuclear power. Nuclear energy could replace baseload fossil fuel electricity generation in many parts of the world if acceptable responses can be found to concerns over reactor safety, radioactive waste transport, waste disposal, and proliferation.”

  Varför nämns detta aldrig i debatten ?

 14. Lars W

  Det torde vara ställt utom all tvivel att Löfvén är medveten om denna problematik. Frågan är hur han hanterar det politiskt. Det skall blir intressant att följa…

 15. Det finns även kloka sossar som varnar för utveckling på energiområden om miljömupparna får styra. Johan Westerholm, som driver bloggen Ledarsidorna, skriver bra, se http://www.aip.nu/default.aspx?page=3&debatt=2563

 16. LBt

  Tack Per W. Enkelt och tydligt.

  Det är bra när KU fokuserar på energiproduktion globalt och regionalt. En fråga som är verkligt betydelsefull för Sverige. Klimatfrågor däremot borde vi enbart se som möjliga exportområden.

 17. LBt

  Visst, det finns nog tillräckligt med stolliga politiker och byråkrater som tror att Sverige skulle kunna ’exportera’ sin variant av den politiska klimatdårskapen (den du vill beteckna som ’klimatfrågor’). Ungefär på samma sätt som samma typer tidigare trodde att Sverige framöver skulle kunna leva gott på att vi exporterar vår expertis i ’genusvetenskap’ för bara ett decennium sedan.

  Men tyvärr är både klimattokerierna, och alla de kostnader som de vållar här på hemmaplan högst reella. Och det fostrar dessutom långt mer i form av dumma beteenden och ’anställningar’ ’satsningar etc. Det är förstås enbart av skada för både Sverige, för medborgarna och förstås miljön.

  Men det tycks ju inte bekymra fanatikerna det allra minsta. Tvärtom, att rasera och förstöra tycks vara deras främsta motiv.

 18. Björn

  Avveckling av kärnkraften är en omöjlig tanke. Energikommissionen kan knappast blunda för konsekvenserna vid en avveckling. En avveckling som försätter oss i en situation med elransonering och industriflykt. Dessutom innebär för upprätthållande av effektbalans, att en stor effektreserv av kolkraft blir verklighet. Hur kan ansvarskännande i riksdag och regering, tillåta en sådan destruktiv utveckling?

 19. ces

  #18 Inte alls svårt. 2017 står alla 7 där och säger: Vi har varit naiva.

 20. Carin S

  Så summa summarum så är det av godo med global uppvärming och vi nu får energibrist. Vi slipper då uppvärmningskostnaderna. Men vänta nu … måste kanske kyla på sommaren, hmmm

  Sverige behöver sin kärnkraft.
  Bra artikel!

 21. LBt

  Jonas N,
  hos oss är det näringslivet som står för export av tjänster och varor, våra politiker och byråkrater ger ibland understöd och det är väl bra. Nu när alla världens länder enats om att göra vad man kan för att begränsa utsläppen öppnas naturligtvis stora möjligheter. Vågade vi dessutom lite till mans framhålla kärnkraftens utomordentliga egenskaper som utsläppsbegränsare kunde vi kanske tom få regeringen subventionera fortsatt satsning på kärnkraft och göra även denna till en exportvara. Men det hänger naturligtvis på oss att skapa den opinion som ger oss de politiker som vågar och kan driva en sådan linje.

  Det hänger mao på oss och i nuläget skulle säkert framhållandet av kärnkraften som utsläppsbegränsare vinna många anhängare kanske tom på vänsterkanten.

 22. Peter F

  En historik återblick på den svenska kärnkraftens vara eller icke vara.

  http://nuclearpoweryesplease.org/blog/tag/olof-palme/http://nuclearpoweryesplease.org/blog/tag/olof-palme/

 23. John Silver

  #5

  LOL

  http://www.thegwpf.com/the-deep-and-disturbing-decline-in-global-press-freedom/

 24. Evert Andersson

  #4 Håkan
  Konsultfirman SWECO har gjort en genomgång på uppdrag av Energikommissionen om Ekonomiska förutsättningar för skilda kraftslag (2016-03-31). Finns på Energikommissionens websida.

 25. ces

  #24 Vid en hastig genomläsning verkar den inte vara helt neutral utan ett beställningsjobb. Skatter och politiska pålagor är inte en kostnad om man skall jämföra olika kraftslag.

 26. Lasse

  Utvecklingen av Solceller går rasande fort-men kräver ett och annat offer på vägen:
  http://www.di.se/artiklar/2016/4/21/solenergibolag-soker-konkursskydd/

  Det gäller att inte satsa för mycket i en värld där solen är gratis.
  Ni som vill leka lite med effektbalansen med olika energislag:
  http://www.ekonomifakta.se/Fakta/Energi/Elsimulator/
  Dock inget om ekonomin bakom.

 27. Ingemar Nordin

  Jonas N #17,

  ”Visst, det finns nog tillräckligt med stolliga politiker och byråkrater som tror att Sverige skulle kunna ‘exportera’ sin variant av den politiska klimatdårskapen ”

  Jovisst, Vi har ju haft sällskap av EU och FN för en sådan export. Men alltfler länder verkar tröttna. Vi kan ju ”gå före” genom att inte bara kränga klimatalarmismen utan också lite regndans för att sockra dealen? Samtidigt kan vi å andra sidan passa på att importera lite Voodoo för att fixa statsfinanserna. Marknaden för vidskepelse verkar ju växa.

 28. Olav Gjelten

  Varje månad går jag till mitt elbilag och betalar elräkningen. Självklart passar jag på att säga vad jag tycker om vindkraft kontra annan kraft för framställande av el.
  Även om jag visste det var lönlöst så protesterade jag också mot det påtvingade elsertifikatet. Fakta är att minst ett par på mitt energibolag håller med mig om vansinnet.

 29. Skogsmannen

  Vad är det som händer? Nu får även Rockström rejält med kritik i SvD!

  http://www.svd.se/rockstroms-forslag-ett-dyrt-slag-i-luften/om/vattenfall-saljer-tyska-brunkolen

  Jobbigt nu för de sk gröna.

 30. Håkan Bergman

  Skogsmannen #29
  Idealt så skulle det vara så, men nu är ju EU-området nedlusat med allehanda märkliga subventioner och andra styrmedel inom energiområdet, så det kan verkligen ifrågasättas om utsläppshandeln faktiskt har nån effekt. Ett sätt att slippa se den sanningen, som faktiskt IPCC har uppmärksammat, beskrivs här:
  http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/wirtschaftspolitik/bundesregierung-interpretiert-klimabericht-um-12967222.html

 31. Ingemar Nordin

  Skogsmannen #29

  ”Frågan är om Rockström är omedveten om hur EU ETS fungerar eller om han/institutet har en politisk agenda som kräver att han förtiger dess existens? Den förra tolkningen är ju förödande för forskaren Rockström; chefen för ett ansett miljöinstitut är omedveten om det kanske mest centrala miljöpolitiska styrmedlet inom EU. Den senare tolkningen innebär rimligen att institutets forskningsresultat måste ifrågasättas: det politiskt korrekta går före det vetenskapligt hederliga”

  Författarna påvisar en intern inkonsistens mellan Stockholm Resilience Centre, som Rockström är chef för och som pläderar för EU ETS, och Rockströms plädering för att inte använda sig av den mekanismen. Bra så.

  Men argumentationen förutsätter, utan argument, att CO2-utsläpp är en fara för klimatet. Mindre bra, och i sig ett ganska dogmatiskt resonemang.

 32. Thomas P

  Skogsmannen #29 Jag får väl hålla med om att det är lika bra att Vattenfall säljer sin brunkolsverksamhet i Tyskland om än till förlustpris. Visst tycker jag den skall läggas ned, men Tyskland är ett rikt land, de får ta kostnaden för en nedläggning själva. Om de nu inte prioriterar att lägga ned kärnkraften och köra vidare med kol, fast det är inget vi kan bestämma över.

 33. Skogsmannen

  Håkan!

  Jo, hela handeln med utsläppsrätter väcker många frågor.

  Ingemar!

  Det faktum att Rockström nu ifrågasätts så kraftfullt, får väl ses som en god början.

  Thomas P!

  Instämmer!

 34. Christopher E

  #32
  Kostnaden för vilken nedläggning? Det är inte Tyskland utan Tjeckien som köper kolverksamheten. De har för avsikt att bryta och producera energi.

  Det bästa hade varit fortsatt ägande av Vattenfall utan förlustaffärer. Det näst bästa är att brunkolet kommer till användning och försörjer vår världsdel med el. Det sparar mycket natur från vindsnurror. Dessutom är de där enorma maskinerna som bryter kolet väldigt coola! 😉

  https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Afb_33_F60_2013-05-17.jpg

 35. Ingvar i Las Palmas

  Per W.
  Bra skrivet.
  Och Johan Westerholm säger precis det som ledande personer inom svensk industri av någon anledning inte säger. Bedrövligt! Och för mig oförståeligt

 36. Skogsmannen

  #34!

  Anmäler avvikande uppfattning gällande maskinerna för kolbrytning. 🙂

  Visst känner även jag någon form av fascination kring dessa monster, men i det stora hela tycker jag att de är vedervärdiga.
  För att inte tala om påverkan på miljön…

 37. Thomas P

  Christopher #34 Ja, är det så du tänker dig framtiden tar jag nog hellre några vindsnurror (eller kärnkraftverk för den delen). Brunkol är det smutsigaste vi har i energiväg och att du försvarar det visar att du skiter fullständigt i allt vad miljö och hälsa heter.

  Visst har du rätt i att tjeckerna tänker sig att köra vidare, men det är trots allt tyskarna som stiftar lagar och bestämmer i Tyskland.

 38. ces

  #37 Tyskarna har ökat förbränningen av brunkol för sin Energiwende eftersom man avvecklar kärnkraften och som konsekvens får ökad kolförbränning. Så tyskarna ”skiter fullständigt i allt vad miljö och hälsa heter”

 39. Christopher E

  #37 Thomas P

  ”visar att du skiter fullständigt i allt vad miljö och hälsa heter”

  Jaja, gäsp, det vanliga intoleranta demoniserandet av de som inte håller med dig. Då är man emot miljö och hälsa minsann. Inga gråzoner i den kyrkan, inte.

  Nu är det så att kolkraft är en utmärkt energikälla. Stenkol är bättre än brunkol energimässigt, men man tager vad man haver. Rökgaser går att rena, och det har blivit allt bättre. Koldioxid har ingen kunnat visa är ett problem.

  Dagbrotten må vara ett sår i landskapet, men är ändå mycket små jämfört med de stora arealer som behövs till ”alternativ” energi. Även dina vindsnurror behöver ”smutsiga” dagbrott och gruvor och oljefält, men de ser du inte, för de ligger inte här. Det där med ”smutsig” kol är bara tröttsam en floskel. Javisst, man blir svart/brun om fingrarna om man skyfflar kol… och?

  Sedan är förstås kärnkraft ännu bättre än kol, det är sant, men jag är realist. Kärnkraften har stigmor och irrationella rädslor mot sig av en magnitud som till och med slår er som har liknande rädslor för klimat och koldioxidmolekyler. Så den enklaste energiförsörjningen för stora delar av världen är fortsatt kol under en lång tid framöver. Men inte för alltid.

 40. Sven Hanssen

  #39 Instämmer med Christoffer E. Håller också med om att maskinerna är coola. När man brutit färdigt på en plats fyller man igen och landskapsplanerar. Blir inte värre ut än de stora områden med hyggen och skogsplanteringar vi har överallt i Sverige

  Thomas P. var lite mer teknikoptimistisk. Reningstekniken blir bara bättre och bättre. Hamburgarna lär inte lida särskilt mycket av Moorburg kraftverket när de laddar sina el-bilar och tvättar den med el och varmvatten därifrån.

  Kolet är en energireserv som inte försvinner och vars negativa sidor kan hanteras med teknikutveckling. Dyker det upp bättre och billigare energi kommer marknadskrafterna göra det olönsamt.

 41. Lasse

  #37 Thomas P
  Vad säger du då om detta förslag?
  https://wattsupwiththat.com/2016/04/21/us-senate-considering-albedo-modification-geoengineering-proposal/

  Kolkraft för miljöns skull!

 42. Thomas P

  Lasse #41 Uppenbarligen är Worrall inte medveten om skillnaden mellan troposfären och stratosfären.

  Jag är ingen vän av geoengineering, men hamnar vi i ett tillräckligt akut läge genom stora CO2-utsläpp har vi kanske inget annat val så det är inget fel i att undersöka möjligheten.

 43. Lasse

  #42 Thomas
  Clean air act har reducerat föroreningar i luften vilket påverkat instrålningen.
  I Sverige har solen skinit mer nu än tidigare-tydligt mer.
  Detta har påverkat vår temperatur men mest uppe kring Arktis.

 44. Thomas P

  Lasse #43 ”Clean air act har reducerat föroreningar i luften vilket påverkat instrålningen.”

  Ja, och din poäng är? Förstår inte du heller skillnaden mellan troposfär och stratosfär?

 45. Lasse

  #44 Thomas-Upplys mig!
  Jag lär mig strax!
  Är denna text irrelevant i detta sammanhang?
  http://journals.ametsoc.org/doi/pdf/10.1175/BAMS-D-11-00074.1
  Eller denne forskares fynd?
  http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/705711?programid=4640

 46. Thomas

  Om du (och ni ’många’ på eran sida) verkligen skulle vilja göra en insats för både miljö för naturen, för planeten, för klimatet (främst det intellektuella, men även det riktiga om man utgår från er tro) då skulle du/ni kunna lägga ert krut på att försöka utrota den totalt irrationella kärnkraftsfobin som är endemiskt utbredd i vissa kretsar.

  Det har nämligen alla möjligheter kunna åstadkomma nytta på riktigt.

  Den enda ’kostnaden’ inblandad är väl lite sårad stolthet över att man tidigare varit så fastlåst i irrationell fobis rädsla. Men även det blir ju ngt (netto) positivt när det väl är överståndet.

  Så varför gör ni inte sådant? I stort sett ingen försöker ens.